Facebook Like
Küsitlus
Add link

Uue LS muudatused liiklusreeglid 31.08.2010 - sarnased materjalid

iduk, liiklus, iduki, mopeedi, liiklusreeglite, tama, jalgrattur, tasakaaluliikuri, leta, liikleja, turva, liikluse, takis, hemalt, foor, taja, turvav, mootors, tulede, ikes, idukite, jalgtee, foori, liiklusteleval, tete, tervi, ohustada, imalik, bussiata, teega, liikluskorraldusvahendi, parkida, mootorratta, leda, asulataudtee, ametnik, hendu
1072
pdf

Logistika õpik

...ega ja see mõjutab konkurentsi pingestudes üha enam klientide arvu ning ettevõtte majandustegevuse tulemuslikkust – sellest on pikemalt juttu kuueteistkümnendas peatükis. Kuluarvestus on oluline kõikide logistikatoimingute puhul, kuna ilma logistikatoimingute ja kogu logistikaprotsessi kulude taset teadmata on ettevõttes võimatu mistahes parendu...

Logistika alused - Kutsekool
191 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

...lamendile seaduseelnõu, viib ellu parlamendid vastu võetud seadused ­ praktiliselt juhib riigi elu. Parlament ja valitsus peavad teineteist toetama. Kui nende vahel juhtub tõsine konflikt, võib see endaga kaasa tuua valitsuse vahetuse või isegi uued parlamendi valimised. 4. Riigipea on parlamentaarses riigid president ja konstitutsioonilise monarhia puhul monarh. Riigipea esindab riiki suhetes välisriikidega, tasakaalustab parlamendi ja valitsuse suhteid ning nimetab ametisse need kõrgametnikud, kes peavad oma ametis ol...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
956 allalaadimist
25
ppt

Auto ehitus

...eks toodud või siin valmistatud ning kasutusele võetavad sõidukid. Sõiduk tuleb registreerida 5 päeva jooksul pärast sõiduki tollivormistamist või selle omandamist. ARK büroo väljastab registreeritud sõiduki omanikule registreerimismärgi ja -tunnistuse Muudatused tuleb vormistada ARK büroos 5 päeva jooksul pärast andmete muutumist. Registrisoleku aja jooksul tuleb vormistada järgmised muudatused: 1. Kere värvi muutmine ja sõiduki ümberehitamine (ümberehituseks on vajalik eelnev luba) 2. Omaniku nime, elu- või asukoha muutmine 3. Sõiduki omaniku vahetu...

Liiklusõpetus -
90 allalaadimist
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

...lise kauba pakenditest on tühi, või sisaldab toote asemel ”ballasti”. Seetõttu on soovitav kallihinnaliste kaupade puhul kontrollida pakendite suletust ja veenduda, et need pole pärast tootjatehasest väljastamist avatud ning uuesti suletud. Kui kõik toote pakendid on suletud ühtemoodi ja kaaluvad võrdselt, pole tavaliselt alust kahelda nende sisu tegelikkusele vastavuses. Juhul kui lattu on võetud vastu kaupa mittesisaldavad pakendid, on hiljem raske või isegi võimatu tõestada, et kaupade kadumine pole juhtunud la...

Logistika alused - Kutsekool
105 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

... rakku (emase munarakk ja isase seemnerakk). Selleks taandavad mõlemad rakud enne oma kromosoomide arvu 46-lt 23-le. Viljastumisel sulavad mõlemad vanemrakud kokku üheks rakuks, millel on jälle 46 kromosoomi. Kohe pärast viljastumist algab uuesti mitoosne paljunemine. Kude Kude kujutab endast ühesuguse ehitusega rakkude ühendust. Organismis on olemas mitut tüüpi kudesid, millest igaühel on oma kindlad ülesanded. Koetüübid ja nende põhiülesanded Epiteelkude välis- ja sisepindade katmine Endoteel ...

Esmaabi -
107 allalaadimist
24
doc

Kodutöö liiklusjärelvalves

...st. (LS §125 lg 1 lg 2) 13. Mootorsõiduki juhtimisõiguse taastamine. Millised võimalused on juhil mootorsõiduki juhtimisõiguse taastamiseks? * Kui isikult on mootorsõiduki juhtimisõigus põhi- või lisakaristusena ära võetud vähemalt kuueks kuuks, kuid vähemaks kui 12 kuuks, saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada juhul, kui isik sooritab edukalt liiklusteooriaeksami. * Kui isikult on mootorsõiduki juhtimisõigus põhi- või lisakaristusena ära võetud 12 kuuks või kauemaks, saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada juhul, kui is...

Liiklusjärelvalve - Sisekaitseakadeemia
1 allalaadimist
117
docx

Haldusõiguseõpik

...use, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral. Kui seadus ei sätesta teisiti, siis on see õigus võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestis viibival välisriigi kodanikul ja kodakondsuseta isikul. Vastavalt nimetatud sättele on lasterikkad pered ja puuetega inimesed riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all. Põhiseaduse § 37 sätestab - hariduse kättesaadavaks tegemiseks peavad riik ja kohalikud omavalitsused ülal vajalikul arvul õppeasutusi. Riigi ja kohalike omavalitsuste eelarvetest finantseeritakse lasteaedu, haiglaid, õppeasutusi, turva- ...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
151 allalaadimist
200
doc

Masina osadest ja kontroll

...eneb, toimub aku tühjenemine. Laadimise ajal pliisulfaat laguneb ja sulfaatioon läheb elektrolüüti tagasi, tihedus elektrolüüdil suureneb. Laetud akus elektrolüüdi tihedus on 1280 kg/m³. Tiheduse mõõtmise järgi saab otsustada aku laetust. Täislaetud kuueelemendilisel aku klemmipinge on 12,6 V. Kui klemmipinge alaneb 12 Vni on aku juba pooltühi. Kasutatakse vedela elektrolüüdiga ja geelelektrolüüdiga akusid. Geelelektrolüüdiga akud on töökindlamad, kuna elektrolüüdist ei saa vesi aurustuda. Vedela elektrolüüdiga akud kardavad talvel ka külma. Tä...

Masinamehaanika - Kutsekool
16 allalaadimist
139
pdf

Spordi üldained 1.tase

...te ulatuses Esimesel juhul muutus organite talitluse aktiivsus oma funktsionaalsete võimete piirides, mis lõppes niipea, kui kadus väline stiimul. Teisel juhul arenesid funkt- sionaalsed võimed uuele tasemele tänu rakkudes ja kudedes aset leidnud struk- tuursetele muudatustele. Inimesed erinevad organite talitluse mobiliseerimise määra ja kohanemise ulatuse poolest. Näiteks ei suuda mõne inimese süda pum- bata piisavalt pa...

Inimeseõpetus -
22 allalaadimist
54
doc

Kodanikuõpetuse kursus

...e riigi kodaniku poolt; taotleb selle riigi kodakondsust. Naturalisatsioon on vabatahtlik. Optsioon tähendab, et teatud inimrühmale antakse valida kahe kodakondsuse vahel, tavaliselt toimub see mingi maa-ala siirdumisel ühe riigi alt teise riigi alla või uue riigi tekkimisel. Kodakondsuse taotlemine teise riiki elamaasumisel pole kohustuslik, samuti võivad Eestis elavad välismaalased elada siin kodakondsust taotlemata vastavalt välismaalaste seadusele alalise või ajutise elamisloa alusel. Eriliste teenete eest võib Vabariigi Valitsus praegu anda Ees...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
123 allalaadimist
7
doc

LIIKLUSÕPETUS

...ul , foori tuled on noolekujulised . Punane ja kollane tuli võivad olla ka ümmargused sel juhul kantakse nendele noolte kontuurid.Rohelise nooltule põledes tohib sõita noole suunas . Vasakul osutuv roheline nooltuli lubab äärmiselt vasakpoolselt rajalt pöörata ka tagasi.Kollase vilkuva tulega foor osutub reguleerimatta ristmiku ülekäigurada või ohtliku kohta. Liikluse reguleerimine Liiklust reguleerib politsei ametnik või abipolitseinik , kes on saanud vastava väljaõppe. Kaitseväe ja Kaitseliidu reguleerijad kes on samuti saanud selle kohase väljaõ...

Liiklusõpetus - Kutsekool
15 allalaadimist
80
doc

Haldusõigus

... otsus. Määratletud on ka kui konkreetse üksikjuhtumi lahendamist sekundaarselt e halduse poolt kord juba lahendatud üksikjuhtumi teistkordset lahendamist. Selle sisuks on see, kui õigusnormi rakendamise käigus tekib vaidlus, siis rakendatakse uuesti vastavalt lahendusele (sekundaarne rakendamine). Funktsiooni teostab kohus. Halduse ja õigusemõistmine vaheks on aga et ühele on objektiivse õiguse rakendamine omaette eesmärk teisele aga vahendiks ja piiriks õigusväliste eesmärkide saavutamisel. Algselt loodi printsiip, et tagada isikute...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
20 allalaadimist
44
doc

õigusõpetuse kordamis küsimused

...olekandeasutuses. Hoolekandeasutuses viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine. Hoolekandeasutuste liigid on: · päevakeskus - päevast hooldamist osutav asutus; · tugikodu - kodus elavate puuetega isikutele päevast või perioodilist ööpäevast hooldamist osutav asutus; · varjupaik - isikutele ajutist ööpäevast abi ja tuge ning kaitset pakkuv asutus; · asenduskodu - lastele asenduskoduteenuse osutamise koht; · noortekodu - asenduskodust, erivajadusteg...

Õigusõpetus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
511 allalaadimist
59
pdf

Veapunktisüsteemi mudeli rakendamine ja rehabilitatsioonisüsteemi väljatöötamine (jätku-uuring)

... ta on läbinud vastava rehabiliteeriva nõustamise ja sooritanud Liiklusseadusega ettenähtud korras Maanteeameti eksamid. Juht, kes on kogunud veapunkte 12 või rohkem, peab läbima talle määratud rehabiliteeriva nõustamise kuue kuu jooksul ja saama vastava tõendi, mille esitab Maanteeametile. Kui vastava arvu veapunkte kogunud juht ei ole talle määratud aja jooksul vastavat nõustamist läbinud, siis peatub tema mootorsõiduki juhtimisõigus ajani, kui on täidetud talle esitatud nõuded (rehabiliteeriva nõustamise nõue, L...

Auto õpetus -
9 allalaadimist
23
pdf

Ühiskonna valitsemine

...sitab parlamendile seaduseelnõu, viib ellu parlamendi vastuvõetud seadused - juhib praktiliselt riigi elu. Parlament ja valitsus peavad teineteist toetama. Kui nende vahel tekib tõsine konflikt, võib see kaasa tuua valitsuse moodustamise või isegi uued parlamendivalimised; o Riigipea on parlamentaarses riigis president, konstitutsioonilise monarhia puhul monarh. Riigipea esindab riiki suhetes välisriikidega, tasakaalustab parlamendi ja valitsuse suhteid ning nimetab ametisse need kõrgametnikud, kes peavad ametis olema poliitiliselt erap...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
190 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...vimine  maailmamere seisundi halvenemine, veereostus  muldade viljakuse vähenemine (degradatsioon), kõrbestumine  rahvaarvu kiire kasv  suur energiatarve, fossiilkütuste arvel  happevihmad  uued tehnoloogiad GMO  elupaikade hävimine  keemiareostus  radioaktiivsed jäätmed  osooniaukude teke 6. Keskkonnakoormuse allikad  Happevihmad: Kivisöe, põlevkivi ja naftasaaduste põletamisel satuvad õhku väävli- ja lämmastikühen...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
60 allalaadimist
236
pdf

J-Liventaal sissejuhatus õigusesse - I osa

... 12 Paradigmad esinevad nii teaduslikus maailmapildis tervikuna kui ka teadusharudes. Põhiväide: ühe paradigma piires arenev normaalteadus jõuab lõpuks kriisini, millele järgneb üleminek kvalitatiivselt uuele paradigmale. Th. Kuhn on täpsustanud paradigma mõistet, võttes kasutusele matriitsi mõiste (Aarnio, 1. lk 53-55). Paradigmat võib mõista kui teadlasi ühendavat raamistikku, milles nende professionaalne kommunikatsioon toimub suhteliselt probleemideta ning teaduskollektiivides esitatud ...

Õigus - Tallinna Tehnikakõrgkool
19 allalaadimist
66
pdf

Tööiguse konspekt

...te kohta. Ebavõrdne kohtlemine ei ole – kui antakse eeliseid seoses raseduse, sünnituse, alaealiste eest hoolitsemise tõttu v näit seoses puudega  tööandjate vahetumise korral, lähevad üle töölepingud uuele tööandjale. Ettevõtja üleandjal ja omandajal on keelatud TL üles öelda ettevõtte ülemineku tõttu. (§ 112) TL tingimusi saab muuta üksnes kokkuleppel. TA peab konsulteerima töötajate esindajaga (§ 113) . TLS kandev põhimõte – pooli kohustatakse toim...

Tsiviilõigus - Kutsekool
11 allalaadimist
176
pdf

E-kursuse „Koristustööde planeerimine ja arendamine“ materjalid

.............................................................................59 3.1.2 Info, lepingud..........................................................................................61 3.2 Uue töötaja vastuvõtt .....................................................................................63 NÄIDIS................................................................................................................66 ABIPERSONAL..........................................................

Puhastusõpetus -
60 allalaadimist
55
docx

Õigusõpetus II kt konspekt

...jaõiguslike õigussuhete kohta. Kinnistusraamatust nähtub, kes on konkreetse kinnisasja omanik ja missuguste piiratud asjaõigustega on kinnisasi koormatud. Kinnistusraamatust nähtuvad kolmandate isikute asjaõigused jäävad kehtima ka asja võõrandamisel uuele omanikule, st keegi ei või end vabandada kinnistusraamatu andmete mitteteadmisega. Kinnisasjade puhul täidab avalikkuse funktsiooni kinnistusraamat, kuivõrd kinnisasja õiguste kehtivuseks on vajalik kande tegemine kinnistusraamatusse, mille kannetega võib igaüks tutvuda, st ta on avalik. Asja mõ...

Õigusõpetus -
115 allalaadimist
12
doc

Ühiskonna arvestus

...usus - Vähemuste õiguste arvestamine Demokratiseerumise lained - Demokratiseerumise esimese laine (1826-1922) lõpetas totalitarismi võimulepääs mitmes Euroopa riigis - Teise maailmasõja lõpp andis tõuke uueks lühikeseks demokratiseerumislaineks : Lääne-Euroopas taastati demokraatlik valitsemiskord ning stalinismi kokkuvarisemine suurendas mõnevõrra vabadust ka Ida-Euroopas - 1960-1970 aastatel kaugenes maailm demokraatiast taas. - Kolmas la...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
127 allalaadimist
56
docx

12 KL GÜMNAASIUMI ÜHISKONNAÕPETUSE KOOLIEKSAMI EKSAMIPILETID

...te elluviimisega, juhib peaminister ja sinna kuuluvad veel ministrid. Valitsuse moodustamine Presidentaalne riik Parlamentaalne riik Kodanikud valivad presidendi, kes Enim häälisaanud erakonna liidrile nimetab ametisse uue andakse valik moodustada valitsus, valitsuskabineti, mis kinnitab mille kinnitab ametisse parlament ülemkogu Valitsusmudelid: üheparteiline(valimised võitnud partei saavutab enamuse häältest) või koalitsiooni valitsus( enamusvalitsus – valitsuse moodustanud hoiab enamus hääli;...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
43 allalaadimist
20
doc

Haldusõiguse kaasused

...õttu lammutada, tegi linnavalitsus Muinsuskaitseametile (MKA) ettepaneku võtta hoone muinsuskaitseseaduse (MuKS) alusel ajutise kaitse alla. MKA peadirektor võttis oma 15.05.2010. a käskkirjaga OÜ-le Dom kuuluva kinnistu MuKS § 11 lg 1 alusel kuueks kuuks ajutise kaitse alla, et teha kindlaks hoone arhitektuurimälestiseks tunnistamise vajadus. MKA peadirektori käskkiri tehti OÜ-le Dom teatavaks ning OÜ Dom seda käskkirja ei vaidlustanud. Pärast kinnistu ajutise kaitse alla võtmist teostas MKA ekspertiisi, mille raames toimunud hoone ülevaatusel o...

Haldusõigus -
651 allalaadimist
114
doc

Laondus ja veokorraldus

...õib selguda, et mõni kallihinnalise kauba pakenditest on tühi, või sisaldab toote asemel "ballasti". Seetõttu on soovitav kallihinnaliste kaupade puhul kontrollida pakendite suletust ja veenduda, et need pole pärast tootjatehasest väljastamist avatud ning uuesti suletud. Kui kõik toote pakendid on suletud ühtemoodi ja kaaluvad võrdselt, pole tavaliselt alust kahelda nende sisu tegelikkusele vastavuses. Juhul kui lattu on võetud vastu kaupa mittesisaldavad pakendid, on hiljem raske või isegi võimatu tõestada, et kaupade kadumine pole juhtunud laos. ...

Laomajandus - Kutsekool
536 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

... 109 4.5.4.5 Mc Gregori X- ja Y-teooria 109 4.5.4.6 Inimsuhete teooria 110 4.5.5 Uue generatsiooni motiveerimine 110 4.6 Kontrollimine 111 4.6.1 Kontrolli olemus 111 4.6.2 Kontrolli liigi...

Juhtimine -
172 allalaadimist
204
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

... vahel. Valitsus ise oli aga üsna passiivne ses suhtes. Tartu renessanss (Villem Reiman, Jaan Tõnisson, Postimees): 19. sajandi viimastel aastatel hakkas Eesti rahvuslik liikumine taas elavnema. Tartus toimus nn "Tartu renessanss", mille taga olid uue põlvkonna rahvuslased Villem Reiman ja Jaan Tõnisson. "Postimees" alustas taas rahvusliku vaimsuse hoidmist, kirjutades rahvusaadetest ja eestlasi puudutavatest probleemidest. Ta avaldas „Postimehe juhtmõtted” mis oli ka selles vaimsuses kirjutatud, sh muistse vabaduse romantiline idealise...

Ajalugu - Tartu Ülikool
24 allalaadimist
147
docx

Eesti XX sajandi algul

...tevõtetest oma toodangut eksportis. Mineraalainete töötlemise tööstus, mida esindasid AS ,,Port Kunda" ja AS-i ,,Asserin" tsemenditehas, Tamsalu ja Rakke lubjatehas, hulk tellisetehaseid ja klaasivabrikuid, oli oma 6-protsendilise osatähtsusega endiselt kuuendal kohal. Kiiresti arenes 20. sajandi algul paberi- ja tselluloositööstus, mis 1913 oli tööstustoodangu mahult kolmandal kohal. Seoses paberi nõudluse suurenemise ja tekstiilitooraine asemel tselluloosi kasutuselevõtmisega rajati lisaks olemasolevatele tehastele Pärnusse Saksa kapitaliga tselluloo...

Ajalugu - Keskkool
20 allalaadimist
75
doc

Kohaliku omavalitsuse õigus

...luse Riigikohtus). PS § 107: Seadused kuulutab välja Vabariigi President. Vabariigi President võib jätta Riigikogu poolt vastuvõetud seaduse välja kuulutamata ja saata selle koos motiveeritud otsusega 14 päeva jooksul, arvates saamise päevast, Riigikogule uueks arutamiseks ja otsustamiseks. Kui Riigikogu võtab Vabariigi Presidendi poolt tagasi saadetud seaduse muutmata kujul uuesti vastu, kuulutab Vabariigi President seaduse välja või pöördub Riigikohtu poole ettepanekuga tunnistada seadus põhiseadusega vastuolus olevaks. Kui Riigikohus tunnistab seadus...

Õigus - Tartu Ülikool
630 allalaadimist
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

...le võimu teostamine territoriaalsel põhimõttel, mitte sugukondlikul alusel, ja 3) võimu kandjana ja selle objektina oli veresuguluses oleva sugukonna asemele tekkinud uus inimkooslus ­ rahvas. Koos riigi tekkimisega tekkisid ka uued juhtimissuhted, mis vajasid reguleerimiseks ka uusi norme. Uued, riigi vajadusi rahuldavad käitumisreeglid (normid) kujunesid kahtviisi: 1) riik aktsepteeris tavasid, mis talle sobisid, ja hakkas nõudma nende täitmist, luues nii tavaõiguse; 2) riik alustas ise sisult ...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
347 allalaadimist
28
pdf

Konspekt

...naliselt sätestatud või kui see ta kõrvaldab või kergendab teo karistatavust. Normatiivakt lõpetab kehtivuse tema kehtivuse lõpetamisel selleks pädeva organisatsiooni poolt või tema kehtivusaja möödumisel. Lõppemine kehtestatakse eraldi aktiga või uue samasisulise akti vastuvõtmise või sama akti osade muutmisega. Lõppu saab kehtestada ebatäpselt jättes märkimata, millised osad kaotavad kehtivuse. Kahe või enama samasisulise õigusakti kehtimisel esineb õiguse kollisioon. Kui omavahel kollisioonis olevad õigusaktid on sama riigiorgani a...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
175 allalaadimist
42
rtf

Narko

...smi funktsioonidele ning mõtlemisprotsessi häirele. Uimastisõltuvuse probleemi efektiivne käsitlemisviis on ravi võimaldamine narkosõltlastele, mis loob võimaluse narkootikumidest loobumiseks ning stabiilse ja kauaaegse remissiooni saavutamiseks, luues sellega omakorda eeldused järgnevaks täielikuks sotsiaalseks reintegratsiooniks. Uimastisõltuvuse ravi on erinevatele sihtrühmadele suunatud ning erinevate ravi eesmärkidega teenuste koordineeritud võrgustik Terviklik raviprotsess sisaldab järgnevaid etappe: 1. Esmase kontakti loomine, motive...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
17 allalaadimist
59
doc

Õigusõpetus

...etatult Algse subjektiivse õiguse tekkimisega on tegemist siis kui tekib selline subjektiivne õigus mida varem ei olnudki olemas. Algse õiguse võib tekkida ka veel ..Niisugune õiguse teke mis varem kuulus kellelegi teisele, kuid nüüd on õigus uuele isikule üle läinud sõltumata eelneva isiku tahtes. Tuletatud subjektiivse õiguse tekkimine ­ õigus tekib ühelt isikult teisele ülemineku kaudu. Subjektiivse õiguse muutumine Subjektiivne õigus on küll olemas, kuid tema sisu muutub. Võib muutuda ka kokkuleppel. Õigus saab muutuda ka rikkumi...

Õigusõpetus -
56 allalaadimist
62
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012

...KONNAINSTITURTSIOONID, TEADLASTE JA ÜLIÕPILASTE OSAKAAL ON KÕRGE; INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KASUTAMINE MAJANDUSES, IGAPÄEVAELUS, RIIGIJUHTIMISES ON LAIALDANE. Postindustriaalne ühiskond arenes uute tehnoloogiate tõttu kiiresti, uuendati toodangut, toimus innovatsioon, oluline oli info kiire hankimine ja töötlemine. Inimesed olid haritumad ja tarbisid infot rohkem. Satelliit- ja kaabeltelevisioon, mobiiltelefonid, internet. Kui varem võrreldi enda elu vanavanemate omaga, siis nüüd eakaaslaste omaga teistes riikides. Teadus, uurimis...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
130 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun