Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Statistika (2)

3 KEHV
Punktid

Lõik failist

Overview

Andmed ja arvutused
Paarisregressioon
Mitmene regresssioon

Sheet 1: Andmed ja arvutused


Riik Populatsioon Immigratsioon Sünnid
Populatsioon
Klasside arv 19.7488902624
Klasside arv 19.7488902624
Klasside arv 19.7488902624
Hiina 1,336,450,000 3852000 181,340,000
Variatsiooni kordaja 205.32%
Klasside laius 67604303.9005479 68000000 Klasside laius 1941071.09263364 2000000 Klasside laius 9181579.19713276 9200000 India 1,178,436,000 5700000 26913000
Mean 118256430.96
Ameerika Ühendriigid 308,898,000 38355000 4399000
Standard Error 34337359.309124
Ülemine piir Sagedus
Ülemine piir Sagedus
Ülemine piir Sagedus
Indoneesia 231,369,500 160000 4220000
Median 49546822.5
35340021 16
1021000 27
4604789.59856638 46
Brasiilia 192,651,000 641000 3105000
Mode Err:512
103340021 23
3021000 10
13804789.5985664 2
Pakistan 169,010,500 3254000 5337000
Standard Deviation 242801796.155206
171340021 6
5021000 3
23004789.5985664 0
Bangladesh 162,221,000 1032000 3430000
Sample Variance 58952712216194200
239340021 2
7021000 7
32204789.5985664 1
Nigeeria 154,729,000 971000 6028000
Kurtosis 19.8300035296
307340021 0
9021000 0
41404789.5985664 0
Venemaa 141,927,297 12080000 1545000
Skewness 4.4412335712
375340021 1
11021000 1
50604789.5985664 0
Jaapan 127,430,000 2048000 1473000
Range 1335109979
443340021 0
13021000 1
59804789.5985664 0
Mehhiko 107,550,697 644000 2049000
Minimum 1340021
511340021 0
15021000 0
69004789.5985664 0
Filipiinid 92,226,600 374000 2236000
Maximum 1336450000
579340021 0
17021000 0
78204789.5985664 0
Vietnam 85,789,573 21000 1267000
Sum 5912821548
647340021 0
19021000 0
87404789.5985664 0
Saksamaa 81,757,600 10144000 679000
Count 50
715340021 0
21021000 0
96604789.5985664 0
Etioopia 79,221,000 555000 3093000
783340021 0
23021000 0
105804789.598566 0
Egiptus 78,013,000 166000 2015000
851340021 0
25021000 0
115004789.598566 0
Iraan 74,196,000 1959000 1388000
Immigratsioon
919340021 0
27021000 0
124204789.598566 0
Türhi 72,561,312 1328000 1348000
Variatsioonikordaja 204.58%
987340021 0
29021000 0
133404789.598566 0
Kongo Vabariik 66,020,000 6471000 125000
Mean 2849760
1055340021 0
31021000 0
142604789.598566 0
Prantsusmaa 65,447,374 6387000 742000
Standard Error 824507.070332675
1123340021 0
33021000 0
151804789.598566 0
Tai 63,389,730 539000 977000
Median 895000
1191340021 1
35021000 0
161004789.598566 0
Suurbritannia 62,041,708 5408000 743000
Mode Err:512
1259340021 0
37021000 0
170204789.598566 0
Itaalia 60,275,846 2519000 546000
Standard Deviation 5830145.40568489
1336450021 1
39021000 1
181340089.6 1
Birma 50,020,000 117000 1020000
Sample Variance 33990595451428.6
Lõuna-Korea 49,773,145 551000 2367000
Kurtosis 28.7791223821
Lõuna-Aafrika 49,320,500 1106000 1091000
Skewness 4.9100687513
Hispaania 45,989,016 4790000 2344000
Range 38334000
Ukraina 45,962,900 6833000 459000
Minimum 21000
Kolumbia 45,359,000 123000 918000
Maximum 38355000
Tansaania 43,739,000 792000 1698000
Sum 142488000
Argentiina 40,134,425 1500000 689000
Count 50
Keenia 39,802,000 345000 1506000
Sudaan 39,154,490 639000 1296000
Poola 38,163,895 703000 1753000
Sünnid
Alžeeria 34,895,000 242000 714000
Variatsioonikordaja 456.72%
Kanada 34,038,000 6106000 327000
Mean 5614960
Uganda 32,710,000 518000 1466000
Standard Error 3626706.21824221
Maroko 31,756,000 132000 646000
Median 1179000
Iraak 30,747,000 28000 944000
Mode Err:512
Nepaal 29,331,000 819000 732000
Standard Deviation 25644685.6029049
Peruu 29,132,013 42000 609000
Sample Variance 657649899671837
Venetsueela 28,707,000 1010000 234000
Kurtosis 47.6761337852
Malaisia 28,306,700 1639000 551000
Skewness 6.8467077323
Afganistaan 28,150,000 43000 1269000
Range 181326000
Usbekistan 27,488,000 1268000 553000
Minimum 14000
Saudi- Araabia 25,721,000 6361000 591000
Maximum 181340000
Põhja-Korea 24,051,706 37000 356000
Sum 280748000
Ghaana 23,837,000 1669000 757000
Count 50
Jeemen 23,580,000 265000 846000
Eesti 1,340,021 202000 14000

Sheet 2: Paarisregressioon


Populatsioon Immigratsioon Sünnid
Y X1 X2
Y, X1 SUMMARY OUTPUT
1,336,450,000 3852000 181,340,000
1,178,436,000 5700000 26913000
Regression Statistics
308,898,000 38355000 4399000
Multiple R 0.1995386059 korrelatsioonikordaja
231,369,500 160000 4220000
R Square 0.0398156552 determinatsioonikordaja
192,651,000 641000 3105000
Adjusted R Square 0.0198118147 korrigeeritud determinatsioonikordaja
169,010,500 3254000 5337000
Standard Error 240384591.862829 mudeli standardviga
162,221,000 1032000 3430000
Observations 50 vaatluspunktide arv
154,729,000 971000 6028000
141,927,297 12080000 1545000
ANOVA
127,430,000 2048000 1473000

df SS MS F Significance F
107,550,697 644000 2049000
Regression 1 115014802350689000 115014802350689000 1.9904005531 0.1647474991
92,226,600 374000 2236000
Residual 48 2773668096242830000 57784752005059000
85,789,573 21000 1267000
Total 49 2888682898593520000
81,757,600 10144000 679000
79,221,000 555000 3093000

Coefficients Standard Error t Stat P- value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
78,013,000 166000 2015000
Intercept 94575011.592193 37913746.9557875 2.4944781032 0.0161095233 18344315.5245599 170805707.659826 18344315.5245599 170805707.659826
74,196,000 1959000 1388000
X1 8.3099697405 5.8901885958 1.4108155631 0.1647474991 -3.5330479689 20.1529874499 -3.5330479689 20.1529874499
72,561,312 1328000 1348000
66,020,000 6471000 125000
65,447,374 6387000 742000
63,389,730 539000 977000
62,041,708 5408000 743000
60,275,846 2519000 546000
50,020,000 117000 1020000
49,773,145 551000 2367000
49,320,500 1106000 1091000
45,989,016 4790000 2344000
45,962,900 6833000 459000
45,359,000 123000 918000
43,739,000 792000 1698000
40,134,425 1500000 689000
39,802,000 345000 1506000
39,154,490 639000 1296000
38,163,895 703000 1753000
34,895,000 242000 714000
34,038,000 6106000 327000
32,710,000 518000 1466000
31,756,000 132000 646000
Y,X2 SUMMARY OUTPUT
30,747,000 28000 944000
29,331,000 819000 732000
Regression Statistics
29,132,013 42000 609000
Multiple R 0.8160228572
28,707,000 1010000 234000
R Square 0.6658933035
28,306,700 1639000 551000
Adjusted R Square 0.6589327473
28,150,000 43000 1269000
Standard Error 141798588.122811
27,488,000 1268000 553000
Observations 50
25,721,000 6361000 591000
24,051,706 37000 356000
ANOVA
23,837,000 1669000 757000

df SS MS F Significance F
23,580,000 265000 846000
Regression 1 1923554598099630000 1923554598099630000 95.6666804419 5.20404935890208E-013
1,340,021 202000 14000
Residual 48 965128300493886000 20106839593622600
Total 49 2888682898593520000

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
Intercept 74875036.6382298 20537981.6899485 3.6456862105 0.0006546877 33580657.5341332 116169415.742326 33580657.5341332 116169415.742326
X2 7.7260379988 0.789907955 9.7809345383 5.20404935890233E-013 6.1378216374 9.3142543602 6.1378216374 9.3142543602
Paariskorrelatsioonikordajad

Y X1 X2
Y 1
X1 0.1995386059 1
X2 0.8160228572 0.0452735379 1

Sheet 3: Mitmene regresssioon


Populatsioon Immigratsioon Sünnid
Y X1 X2
SUMMARY OUTPUT
1,336,450,000 3852000 181,340,000
1,178,436,000 5700000 26913000
Regression Statistics
308,898,000 38355000 4399000
Multiple R 0.8320964665
231,369,500 160000 4220000
R Square 0.6923845296
192,651,000 641000 3105000
Adjusted R Square 0.6792945096
169,010,500 3254000 5337000
Standard Error 137500758.113405
162,221,000 1032000 3430000
Observations 50
154,729,000 971000 6028000
141,927,297 12080000 1545000
ANOVA
127,430,000 2048000 1473000

df SS MS F Significance F
107,550,697 644000 2049000
Regression 2 2000079349950740000 1000039674975370000 52.8940772245 9.29377306222932E-013
92,226,600 374000 2236000
Residual 47 888603548642775000 18906458481761200
85,789,573 21000 1267000
Total 49 2888682898593520000
81,757,600 10144000 679000
79,221,000 555000 3093000

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% 78,013,000 166000 2015000
Intercept 55930699.8662514 22029405.0283482 2.5389110507 0.0144897824 11613254.0181389 100248145.714364 11613254.0181389 100248145.714364 74,196,000 1959000 1388000
X1 6.7853004164 3.37266502 2.0118512738 0.0499878901 0.0003736699 13.570227163 0.0003736699 13.570227163 72,561,312 1328000 1348000
X2 7.6561993993 0.7667525263 9.985228789 3.35905911369076E-013 6.113692304 9.1987064946 6.113692304 9.1987064946 66,020,000 6471000 125000
65,447,374 6387000 742000
63,389,730 539000 977000
62,041,708 5408000 743000
RESIDUAL OUTPUT
60,275,846 2519000 546000
50,020,000 117000 1020000
Observation Predicted Y Residuals49,773,145 551000 2367000
1 1470442876.13581 -133992876.135814
49,320,500 1106000 1091000
2 300658206.672807 877777793.327193
45,989,016 4790000 2344000
3 349860518.496427 -40962518.4964266
45,962,900 6833000 459000
4 89325509.3978438 142043990.602156
45,359,000 123000 918000
5 84052576.5679567 108598423.432043
43,739,000 792000 1698000
6 118871203.61532 50139296.3846802
40,134,425 1500000 689000
7 89193893.8355526 73027106.1644474
39,802,000 345000 1506000
8 108670796.549479 46058203.4505214
39,154,490 639000 1296000
9 149725956.968793 -7798659.96879286
38,163,895 703000 1753000
10 81104576.8342698 46325423.1657302
34,895,000 242000 714000
11 75987985.9035664 31562711.0964336
34,038,000 6106000 327000
12 75587664.0787916 16638935.9212084
32,710,000 518000 1466000
13 65773595.8138844 20015977.1861156
31,756,000 132000 646000
14 129959346.682779 -48201746.6827792
30,747,000 28000 944000
15 83377166.339351 -4156166.33935103
29,331,000 819000 732000
16 72484301.5249303 5528698.47506975
29,132,013 42000 609000
17 79849908.1482674 -5653908.1482674
28,707,000 1010000 234000
18 75262135.6095195 -2700823.6095195
28,306,700 1639000 551000
19 100795403.785976 -34775403.7859762
28,150,000 43000 1269000
20 104949313.580351 -39501939.5803505
27,488,000 1268000 553000
21 67068083.6038117 -3678353.60381165
25,721,000 6361000 591000
22 98314160.6720502 -36272452.6720502
24,051,706 37000 356000
23 77203156.4872829 -16927310.4872829
23,837,000 1669000 757000
24 64533903.402241 -14513903.402241
23,580,000 265000 846000
25 77791624.3738081 -28018479.3738081
1,340,021 202000 14000
26 71788155.6714538 -22467655.6714538
27 106378420.252934 -60389404.2529344
28 105808853.136089 -59845953.1360887
29 63793682.8660131 -18434682.8660131
30 74304884.376053 -30565884.376053
31 71383771.8770226 -31249346.8770226
32 69801864.8052404 -29999864.8052404
33 70188941.2538264 -31034451.2538264
34 74122083.6059498 -35958188.6059498
35 63039268.9381169 -28144268.9381169
36 99865321.4126283 -65827321.4126283
37 70669473.8013142 -37959473.8013142
38 61772264.3331569 -30016264.3331569
39 63348140.5108321 -32601140.5108321
40 67092198.8675926 -37761198.8675926
41 60878307.9179036 -31746294.9179035
42 64575403.9462922 -35868403.9462922
43 71270373.1178078 -42963673.1178078
44 65938184.8218447 -37788184.8218447
45 68768339.0621053 -41280339.0621053
46 103616809.660232 -77895809.6602316
47 58907362.9678035 -34855656.9678035
48 73051109.2065528 -49214109.2065528
49 64205949.1684001 -40625949.1684001
50 57408517.3419632 -56068496.3419632
Vasakule Paremale
Statistika #1 Statistika #2 Statistika #3 Statistika #4 Statistika #5 Statistika #6 Statistika #7 Statistika #8 Statistika #9 Statistika #10 Statistika #11 Statistika #12 Statistika #13 Statistika #14 Statistika #15 Statistika #16 Statistika #17 Statistika #18 Statistika #19 Statistika #20
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2010-04-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 233 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor gprants Õppematerjali autor
Kodutöö 1

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
105
xlsx

Regressioonanalüüs

spetsialiseeru otsene näitaja misnäitaja mahunäitaja mahunäitaja Teravilja müügi Segavilja osakaal Segavilja Kasvupind jrk saagikus, kg/ha kogumüügist toodang, kg kokku, ha X1 X2 X3 X4 1 3148,148148148 1 68 000 178,90 2 2238,938053097 0,3082771129 50 600 124,91 3 1700 0,440320407 35 700 376,00 4 3007,692307692 0,0376854187 39 100 763,00 5 2304 0,5555555556 28 800 51,00 6 3098,591549296 0,4973633043 22 000 351,10 7 2000 0,113773135 4 000 26,40 8 1823,529411765 0,5131964809

Ökonomeetria
thumbnail
56
xls

Ökonomeetria Labor 8 VIF(2011)

Labor 8 Multikollineaarsuse kindlakstegemine - VIFj MS.0151 Ökonomeetria 2011 Sõltumatute muutujate vahel esineva multikollineaarsuse kindlasktegemiseks leitakse varieeruvusindeks ehk dispersiooni mõju faktor VIF j (Variance Inflationary Factor). Varieeruvusindeks näitab argumendi mõju regressiooniparameetri hajuvusele. 1 VIF j= 1- R 2 j kus Rj2 on determinatsioonikordaja, mis on leitud sõltumatu muutuja X j (R2 leidmiseks teostada regressioonanalüüs, kus sõltuvaks muutujaks Y on uuritav X j) ja ülejäänud sõltumatute muutujate Xj vahel. Kui VIFj > 10, siis tuleb selline sõltumatu muutuja Xj eemaldada. Ülesanne Sõltumatute muutujate vahel esineva multikollineaarsuse kindlakstegemiseks leida varieeruvusindeks VIFj. Andmed on esitatud töölehel nimega "and

Ökonomeetria
thumbnail
9
xlsx

Statistika eksam 2012, exceli osa

2.1 Koopia- Teenindaja Töötundide masinate tööstaaz, arv arv kuudes 1 1 12 SUMMARY OUTPUT 3,1 3 8 17 10 5 Regression Statistics 14 8 2 Multiple R 0,9346801 6 5 10 R Square 0,8736269 1,8 1 1 Adjusted R Square 0,8578302 11,5 10 10 Standard Error 2,056276 9,3 5 2 Observations 10 6 4 6 12,2 10 18 ANOVA df SS MS Regression 1 233,84283 233,84283

Statistika
thumbnail
18
xlsx

Statistika: Poissoonjaotus

Ülesanne 6. (A)   Ülesanne 7 Rühmas õpib 25 tudengit. Leida tõenäosus, et 1.septembe 1)      Ühel tudengil 2)      Kolmel 3)      Mitte ühelgi 4)      Alla 2 5)      Üle 4 (A)  Ülesanne 8 Analüüsi järgi selgus, et poes on seelikute hulgast 4% seelikuid, m 1)      Üks seelik 2)      Kaks seelikut 3)      Ühtegi seelikut 4)      Pooled seelikud, 5)      Alla poole seelikuid (A)  Ülesanne 9. Ülesande korrektse lahendamise tõenäosus on 0,9 (A)Ülesanne 10. Ilmastiku analüüsi käigul selgub,

Statistika
thumbnail
6
xls

Füüsika praktikum nr.17 - arvutused

Arvutused: Katse nr m(g) f(gen), Hz f, Hz v, m/s v, m/s l d 1. 786 47 44.37 89 0.35 1 0.0004 2. 1600 67 63.30 127 0.50 m m 3. 2386 81 77.30 155 0.61 g S 4. 3208 87 89.63 179 0.71 9.818 1.26E-07 n 1 5. 5576 117 118.17 236 0.93 m/s2 m2 6. 786 95 88.73 89 0.35 7.

Füüsika
thumbnail
30
xls

Ökonomeetria Labor 11 - fiktiivne

Ülesanne 1. 2. 3. 4. 5. 6. ühele aastale 1 ja teistele panen 0 Aasta 2001 1999 1994 1 Harju 2002 0 0 0 2 Hiiu 2002 0 0 0 3 Ida-Viru 2002 0 0 0 4 Jõgeva 2002 0 0 0 5 Järva 2002 0 0 0 6 Lääne 2002 0 0 0 7 Lääne-Viru 2002 0 0 0 8 Põlva 2002 0 0 0 9 Pärnu 2002 0 0

Ökonomeetria
thumbnail
10
xls

Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika kodutöö

Jrk HARIDUS SUGU ASULA TULU KULU PALK 1 4 1 2 240,40 817,51 1 000,00 2 2 1 1 708,29 674,66 2 000,00 3 4 1 1 725,00 754,21 3 500,00 4 5 1 1 800,00 641,75 1 600,00 5 3 1 2 880,82 1 351,81 2 000,00 6 5 2 2 908,63 709,14 1 700,00 7 3 2 1 1 035,67 818,93 2 115,00 8 4 2 2 1 050,84 917,61 1 428,00 9 5 1 1 1 119,87 1 429,05 4 500,00 10 5 2 1 1 370,20 1 011,09 2 780,00 11 5 1 1 1 383,33 925,63 1 800,00 12 6 2 2 1 414,59 914,67 2 700,00 13 5 1 1 1 593,33 1 100,67 5 130,

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
thumbnail
46
xlsx

Statistika kolmas kontrolltöö

Ülikoolist väljalangenute arv Kasvutempo Bakalaureuseõpe Magistriõpe BakalaureuseõpMagistriõpe 1993 2952 105 -226 81 1994 2726 186 -589 184 1995 2137 370 -105 100 1996 2032 470 197 65 1997 2229 535 157 -23 1998 2386 512 187 76 1999 2573 588 457 43 2000 3030 631 284 29 2001 3314 660 -267 102 2002 3047 762 945 237 2003 3992 999 -224

Statistika
Meedia

Kommentaarid (2)

tainasolen91 profiilipilt
tainasolen91: ok, abiks

21:45 24-09-2012
veronja20 profiilipilt
veronja20: Abiks, ok
23:53 06-10-2010Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun