UUS kiire ja vahendustasuta krüptoraha NANO Teeni tasuta NANO Sulge
Facebook Like
Add link

"reklaamteate" - 17 õppematerjali

62
doc

Reklaami psühholoogia

Referaat Talis Bachmann,Reklaamipsühholoogia Tallinn 2009 Reklaamipsühholoogia Mis siis on reklaamipsühholoogia? Reklaamipsühholoogia kui tegevus on psühholoogia oskusteabe ning vaimuelu nähtuste ja inimkäitumise alaste kogemuste kasutamine reklaami tulemuslikkuse suurendamiseks. Enamik nendest seaduspärastustest ja võtetest, mis on kasutatavad reklaamialal, on kasut...

Meedia - Keskkool
166 allalaadimist
3
doc

Kuidas reklaam mõjutab klienti

Reklaam on kuulutused, plakatid, raadio, televisioon ja interneti teel teatamised jm vahendid, mille eesmärgiks on midagi laiemalt tuttavaks teha, tarbijaid meelitada või informatsiooni levitamine mingi toote, kauba, brändi populaarsuse eesmärgil. Tänapäeva tarbimisühiskonnas tuleb toodet või teenust pakkuval ettevõttel end reklaamida, kuna konkurents o...

Massikommunikatsiooni ajalugu - Kutsekool
147 allalaadimist
25
doc

Reklaamiõpetuse eksam

1.Mida tähendab mõiste reklaam? Termin reklaam tuleb ladinakeelsest sõnast reclamare, mis tähendab karjuma,vastu hüüdma. Reklaam-see on ideede, kaupade või teenuste mitteisiklik tutvustamine ja propaganda tellija ülesandel. Kasutatakse raadiot, televisiooni, ajalehti, müürilehti, postitatavaid prospekte, bussiplakateid, katalooge, tetamikke, programme, rin...

Ökoloogia ja keskkond - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
38 allalaadimist
10
doc

TURUNDUSE ALUSED eksami teemade loetelu 2010

1. Turunduse olemus ja turundustegevuse eesmärk. Turundus on kavandatud tegevuste kompleks, mille eesmärgiks on turul olevate tarbijate vajaduste tuvastamise, ergutamise ja rahuldamise läbi vahetusprotsessi kaudu saavutada oma eesmärke (missioonilisi, majanduslikke). Turundus on vahetusprotsess, mille käigus kaupu ja teenuseid vahetades luuakse väärt...

Turunduse alused -
72 allalaadimist
20
docx

Reklaamipsühholoogia konspekt

MIS ON REKLAAM? Carl Linnè: Genus proximum – üldtunnus, differencia specifica - spetsiifiline erinevus Reklaam on mitteisiklik infoedastus, mille eest tuleb kanda kulutusi, mis on tavaliselt sisendava (veenva) iseloomuga ja mis edastab teavet toodete, teenuste, juriidiliste isikute või ideede kohta kasutades selleks üht või teist meediakanalit. (C.Bovee, W. Arens. (19...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
42 allalaadimist
8
doc

REKLAAMIEFEKTIIVSUS JA SELLE MÕÕTMINE

REKLAAMIEFEKTIIVSUS JA SELLE MÕÕTMINE Referaat SISUKORD 1 Reklaamiefektiivsus ja selle mõõtmine.......................................................................2 1.1 Turunduskampaania edukus................................................................................. 2 1.2 Efektiivsus vs kreatiivsus...

Reklaam -
32 allalaadimist
15
docx

Reklaamipsühholoogia seaduspärasused

Reklaamipsühholoogia seaduspärasused - mõjustamisreeglid põhinevad eksperimentides saadud andmete üldistamisele ning on väljendatavad tegurite toime ja koostoime funktsioonidena - funktsiooniks on nõustumise tõenäosus(sagedus), hoiakumuutused, eelistatud alternatiiv _ sõltumatuks muutujaks on tingimused, mõjurid või omadused, millest funktsioon sõltub 1. Reklaamiteate mõjukuse sõltuvus teate esitaja...

Meedia -
25 allalaadimist
32
docx

Mõjutamispsühholoogia iseseisev töö: Põhimõistestik

Eveli Kiis Kutseõpetaja II aasta Mõjutamispsühholoogia iseseisev töö: Põhimõistestik Sissejuhatus Mis on mõjutamine? Mõjutamine on "tavatrajektoori" muutmine ühe alternatiivi suunas. Mõjutamine on käitumise (mõtete, tunnete ja h...

Mõjustamisepsühholoogia - Tallinna Ülikool
41 allalaadimist
14
docx

MÕJUMEHHANISMID, PSÜHHOLOOGILISED EFEKTID JA SEADUSPÄRASUSED REKLAAMIS

 Sõltuvalt sellest, milline on teabetöötlus selle teadvustumise tasemest lähtudes ning lähtues sellest, millisele reklaamteate küljele on selline töötlus suunatud.  Reklaamnipid ja müügimehe kavaldused. Teadvustatud mõjuvahendiks on sõna, täpne kujutis, argument, fakt, mis loovad reklaami vastuvõtjas uued tunnetusühikud (teadmised) ja...

Psühholoogia -
4 allalaadimist
12
docx

Reklaami tajumine, mäletamine, tähelepanuprotsessid, õppimine, kujutlus, imago. Talis Bachmann - Reklaamipsühholoogia

Kordamine on tarkuse ema 5. Mida keerukam on reklaamteade, seda raskemaks läheb õppimine  Reklaamteadete üheks põhitunnuseks on nende kordumine  Teave peab olema lihtne, hästi meeldejääv ja õige apelleerinuga (NT ESSO KÜTUSEFIRMA : Put your tiger in the tank)  Protsessi, mille tulemusel pärast optimaalse koruste arvu möödumist suhtumine reklaamteatesse hakkab korduste edasisel kasvamisel halvenema nimetatakse reklaami kulumiseks. (TÜDIMUSEFEKT)  Kui reklaamil pole piisavalt tugevaid aplelleeringuid ega argumente siis: A . Kasutada minimaalset esitamissagedust (see on aga natukene allaandmine) B . Kasutada võtteid, mis loovad tugevate argumentide näivuse (mis on aga manipulatiivne, ebaeetiline reklaam) C. Apelleerida teostuslikule külje...

Reklaam -
72 allalaadimist
4
doc

Reklaami analüüs "Ajab vanad kadedaks"

See tekitab ka tarbijale ihaldust antud toote vastu. Vanasid jalanõusid on kujutatud loomsümbolitena. Näiteks madu sümbolina tähendab ka kiusatust. Reklaam viitab kiusatusele antud toote vastu. Tarbijat mõjutatakse reklaami kujundusega. Tarbijal võib alateadlikult tekkida kadedus antud toote suhtes. Reklaamitavad jalanõud viitavad trendikusele ja kujundus jätab väga ihaldusväärse mulje. Reklaamteate psühholoogiline tarbijapoolne töötlemine toimub madala kaasamisega ehk tegemist on madala osalusmääraga sõnumiga. Reklaami pealkiri on esiletükkiv, mis ei jäta tarbijale võimalust reklaami rohkem analüüsida ja sellega tegeleda. Reklaam on illustratsiooniga hästi tabatud, aga suur pealkiri reedab kohe ära selle tähenduse, ilma et tarbijal oleks võimalus ise selle peale tulla, pilti süveneda ja sellele põhjalkumalt mõel...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
10 allalaadimist
24
docx

Reklaamiteooria konspekt

Hovlandi(hoiaku muutmine on kommunikatsiooni tulemus) 4 faktorit, mis määravad sõnumi mõjusust: 1)Vastuvõtja omadused(intelligents, enesehinnang, meelelaad, meeleolu, tuju) 2)Allika omadused(usaldusväärsus, atraktiivsus) 3)Sõnumi omadused(sõmuni vormistus) 4)Mõjustusteed: tsentraalne(arst), perifeerne(staar). Reklaamipsühholoogias on olulised mitu hoiaku tasandit: reklaamteatesse, tootesse, isikusse, kes reklaamib, firma, reklaami, teabekanal. Hedooniline-meeldivus ja tunnetel pühinev Utlitaarne-praktilisus. Reklaamitavasse hoiaku kujunemise peamiseks teguriks loetakse reklaamitava margi tuntust. Emotsioon. Emotsionaalne reageering ja hoiak on nagu medali kaks külge, ühe poolega medalit pole. Hoiakud kujunevad muuhulgas tundeelamuste mõjul, kuid ka emotsioon võib vallanduda eelneva hoiaku tulemusel. Reklaamips...

Reklaam -
8 allalaadimist
64
docx

Positsioneerimine

Need on selgelt ära tuntavad. • Viha • Rõõm • Vastikus • Kurbus • Hirm • Üllatus • Kui reklaam suudab esile kutsuda emotsioone, siis on see hea • Kui reklaam suudab leevendada inimesele ebameeldivaid emotsioone, siis on hea • Kui reklaami toel kujuneb kauba ning meeldiva emotsionaalse seisundi vahele püsiv seos, on hea Reklaamipsühholoogias tuleks eristada 3 aspekti: 1) Reklaamteate hedooniline toon (värv, vorm, heli) 2) Reklaami otsene emotsionaalne sisu 3) Reklaami vastuvõtva inimese emotsionaalne seisund (keeruline ette näha) 1+2= reklaamteate afektiivne kvaliteet Emotsionaalsetes seisundites eristatakse • Intensiivsuskomponenti • Kestvust • Valentsi Nt tugev erutus häirib reklaami sisu mõistmist Madal erutus põhjustab huvipuudust Tugev erutus „väsitab“ rohkem reklaami...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
16 allalaadimist
66
pdf

Talis Bachmann "Reklaamipsühholoogia"

Kognitiivse dessonantsi teooria (L. Festinger) - kuidas tarbija nõustub või ei nõustu reklaamis esitatud argumentidega. Tööd arvamusliidritest (E. Katzi) - kuidas reklaami mõju realiseerub tagajärjekalt alles seejärel, kui inimene on oma otsustust või eelistust kontrollinud «tähtsate teiste» või nn praktikas kõige sagedamini niisuguse reklaami tootmisele, kus reklaamteates kujutatakse inimest või inimrühma, kellega sihtgruppi kuuluv potentsiaalne tarbija peaks ennast identifitseerima ehk samastama. Sotsioloogilis-sotsaalpsühholoogilise suunitlusega reklaamipsühholoogia toetud sotsiaalsete hoiakute kujunemise, kinnistamise, säilimise ning kaitsmise seaduspärasustele ning inimese sotsiaalsete vajaduste arvestamisele. Meeldivuse ja mõju samasuse illusioon - kui võrrelda reklaami meeldivustaset se...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
74 allalaadimist
12
docx

Reklaamipsühholoogia

Reklaamipsühholoogia - Psühholoogia haru, mille raames rakendatakse üldisi psühholoogia seaduspärasusi inimese kui reklaami vastuvõtja käitumise analüüsimiseks, seletamiseks, ennustamiseks ning reklaamide ja inimtüüpide liigitamiseks - Psühholoogia oskusteabe rakendamine reklaami efektiivsuse tõstmiseks. Reklaamipsühholoogia teg...

Reklaamipsühholoogia - Keskkool
12 allalaadimist
6
docx

Reklaamipsühholoogia

Reklaamipsühholoogia - Psühholoogia haru, mille raames rakendatakse üldisi psühholoogia seaduspärasusi inimese kui reklaami vastuvõtja käitumise analüüsimiseks, seletamiseks, ennustamiseks ning reklaamide ja inimtüüpide liigitamiseks - Psühholoogia oskusteabe rakendamine reklaami efektiivsuse tõstmiseks. Reklaamipsühholoogia tegeleb...

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
10 allalaadimist
71
docx

Reklaaamipsühholoogia konspekt

· 1953 Karl Hovland's model Exposure Attention Comprehension Acceptance Retention (talletamine, mäletamine) (Behavioral) Change (Communication and Persuasion, 1953) Hovland: "uinumisefekt" 1949, sõnumi "allika usaldusväärsus" kui olulisim tegur Hoiaku muutmisel/muutumisel 1951 · 1961 R. J. Lavidge, G. A....

Reklaamipsühholoogia - Akadeemia Nord
17 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun