Otsingule "referaadi vormistus" leiti 57 faili

Referaadi vormistus
2
doc

Referaadi vormistus

Teha ära tiitelleht, jätta üks tühi leht, selleks klikkida teise lehe kõige esimesele reale ja Insert -> Break -> Page Break Edasi tekst, kui see on valmis, vormistus. Ja kõige lõpus sisukord. Teksti suurus 12 (v.a pealkiri) Times New Roman Reavahe 1,5 (Ctr + A -> Format -> Paragraph -> Line Spacing 1,5) Kahepoolne joondus (Ctr + A -> Format -> Paragraph -> Alignment -> Justified) Leheküljenumbrid alates teisest...

Kirjandus - Põhikool
57 allalaadimist
Referaadi vormistamine
6
docx

Referaadi vormistamine

Oluline osa on juurde saadud teadmised : • mida andis teose analüüsi tegemine • mida uut ja huvitavat avastasid autorist • mida tead nüüd rohkem • mida üldiselt selline töö oskustest arendab Kokkuvõtte pikkus on ½ lehekülge. Kasutatud allikad Allikaid on mitut liiki – raamatud, artiklid ning internetileheküljed. Ning iga referaadi koostamisel midagi ju kasutad. Raamatuanalüüsi puhul on sul kindlasti märkida võimalik loetud teos ning need allikad, mida leiad autori eluloo ja loomingu kokkuvõtte kohta lisaks. Kõik allikad , millel on võimalik leida autori või koostaja nimi, pannakse järjekorda tähestiku alusel. Need on tavaliselt raamatud või ajaleheartiklid. Tavaliselt jäetakse internetileheküljed nimekirja lõppu ning esitatakse lehekülje täielik aadre...

Eesti keel - Põhikool
6 allalaadimist
Referaadi koostamise juhend
3
doc

Referaadi koostamise juhend

klassi keemia referaadi kirjutamiseks. Töö eesmärgiks on õppida korrektselt vormistama lühikesi kokkuvõtteid keemiaalastest teemadest. • Töö maht Töö pikkus peab olema minimaalselt 1000 sõna (see on arvutitekstis tähesuurusega 12 ja reavahega 1 umbes 4 - 6 A4 formaadis lehte). Lisandub tiitelleht ja kasutatud kirjanduse leht. Seega on töös kokku vähemalt 6 – 8 lehte. Töösse võib lisada pilte ja jooniseid, kuid sel ju...

Keemia - Põhikool
58 allalaadimist
Referaadi tegemine
3
doc

Referaadi tegemine

.. lühikokkuvõte teose sisust või mingi valdkonna senistest uurimistulemustest; eri allikate põhjal tehtud kokkuvõtlik ülevaade. Referaadis on oluline • informatsiooni kogumine • läbitöötamine • valimine • esitamine Kuidas koostada referaati? 1. Kui sulle on ette antud laiem valdkond (nt loomad), mitte konkreetne teema, tuleb esmalt teema piiritleda ja teha endale selgeks, millest täpselt referaati koostad (nt Eesti kaslased). Liiga laia teema puhul võib materjali koguneda väga palju ning töö...

Eesti keel - Põhikool
8 allalaadimist
Referaadi vormistamine
7
pdf

Referaadi vormistamine

• Koostamisel tuginetakse allikate uurimisele. • Esitatakse eri autorite seisukohti. • Ei eeldata uudsete seisukohtade väljatöötamist. • Esitatakse töö autori omapoolne arvamus ja järeldused. Vormindusnõuded • Kõik tööd esitatakse valge kirjutuspaberi ühel poolel formaadis A4 (297x210). • Ki...

Kirjandus - Põhikool
31 allalaadimist
REFERAADI KOOSTAMISE ABC
15
odp

REFERAADI KOOSTAMISE ABC

klass III kooliaste MIS ON REFERAAT? Ettekanne, sisu lühiesitus antud õppeaine mingis valdkonnas. Info kogumine Info üldistamine Korrektne väljendusoskus Õige vormistamine REFERAADI KOOSTAMISE ETAPID  Otsi vajalikku kirjandust  Vali teema  Koosta referaadi kava ...

Eesti keel - Põhikool
8 allalaadimist
Referaadi koostamine
17
doc

Referaadi koostamine

Referaat koosneb peatükkidest, mis selgitavad näiteks referaadi üldnõudeid ning on abistavaks materjaliks selle kirjutamisel. Annab täpseid juhiseid, mida peavad erinevad referaadi osad sisaldama ning millest võikstuleks neis kirjutada. Referaat iseenesest on kokkuvõtlik ülevaade teatud probleemi või teema kohta, mille koostamisel tuginetakse ee...

Kirjandus - Põhikool
2 allalaadimist
Rooma ehitusmälestised
23
doc

Rooma ehitusmälestised

KOOL Nimi ROOMA EHITUSMÄLESTISED Referaat Juhendaja: Nimi Koht 2010 SISUKORD SISUKORD......................................................................................... 2 SISSEJUHATUS................................................................................ 3 1. ROOMA RIIK...

Kunstiajalugu - Keskkool
37 allalaadimist
Lembit Peterson
12
docx

Lembit Peterson

2 SISSEJUHATUS........................................................................................................................3 1. ELULUGU...

Eesti keel - Põhikool
12 allalaadimist
FIAT 130 HP referaat
22
docx

FIAT 130 HP referaat

FIAT 130 HP REFERAAT Õppeaines: SISSEJUHATUS ERIALASSE Transporditeaduskond Õpperühm: AT 11a Juhendaja: lektor Sven Andresen Esitamiskuupäev:……...

Automehaanika -
1 allalaadimist
Uurimistöö vormistamine
27
doc

Uurimistöö vormistamine

Referaat on teatud probleemi või teema kokkuvõtlik teaduslik ülevaade, mille koostamisel tuginetakse eelkõige kirjandusallikate uurimisele. Referaadi eesmärgiks on süvendada õpilaste oskusi töötada erialase kirjandusega ning arendada väljendusoskust. Referaadis tuleb eristada ja võrrelda eri autorite seisukohti, ei eeldata uudsete seisukohtade väljatöötamist. Referaadis tuleb esitada ka töö autori omapoolne arvamus ja järeldused. Essee on lühem vabas ja arusaadavas vormis teaduslikku laadi mõttearendus valitud või et- teantud teemal. Olulised on loov mõtlemine ja omapooln...

Uurimistöö - Keskkool
503 allalaadimist
Vormistusjuhend
3
pdf

Vormistusjuhend

Põhijaotised nummerdatakse araabia numbritega. Iga põhijaotise sees nummerdatakse samal viisil, jättes tähise sisse ka põhijaotise numbri. Esimese astme alljaotise sees alustatakse jälle uut nummerdust jne. Numbrite vahel ja tähise lõpus (jaotise alguses) on punkt. Kui tähisele osutatakse tekstis, siis selle lõpus punkti ei ole (nt punkti 2.3.2 kohaselt). Referaadi, sisukorra, sissejuhatuse, samuti kokkuvõtte ja kasutatud kirjanduse ette jaotise numbrit ei kirjutata. Lisad loetletakse sisukorras ühekaupa. Iga peatükk algab uuelt leheküljelt. Kõik leheküljed, sealhulgas kirjanduse loetelu ja lisad, nummerdatakse ühtsesse numeratsiooni. Esimene on tiitelleht, millele numbrit ei kirjutata. Lehekülje numbrit ei kirjutata ka sisukorrale, mida alustatakse põhijaotise pealkirjaga. Leheküljenumber...

Füüsika - Keskkool
7 allalaadimist
Referaat-quot Truudus ja armukadedus suhetes quot
11
doc

Referaat "Truudus ja armukadedus suhetes"

Niipea kui kakski kokku heidavad, et ühiselt midagi toimetada, on esimeseks eelduseks, et nad teatud määralgi teineteist usaldavad – et nad oma lubadustele ja kohustele truud on, muidu pole vähimgi koostöö, kooselu võimalik. Armukadedust leebes vormis peetakse kindluse märgiks ja selle puudumist tõlgendatakse kui hoolimatust. O...

Inimese õpetus - Keskkool
38 allalaadimist
Eduard Vilde
11
doc

Eduard Vilde

KIRJANDUS Eduard Vilde Referaat Sisukord Sissejuhatus lk 3 Elulugu lk 4 „Külmale maale“ lk 8 Ajalooline trilooga lk 8 Kokkuvõte lk 9 Kasutatud materjalid lk 10 Sissejuhatus Eduard Vilde on kirjanik, kes on panustanud väga palju Eesti kirjandusse. Ta on tunnustatud autor, kes on kirjutanud ühe kõigi aega parima Eesti komöödia „Pisuhänd“ ning kunstniku ja kunsti p...

Kirjandus - Põhikool
23 allalaadimist
Gooti stiil Inglismaal-Itaalias ja Eestis
19
doc

Gooti stiil Inglismaal, Itaalias ja Eestis

2 SISSEJUHATUS............................................................................................................................. 3 1. GOOTI ARHITEKTUUR............................................................................................................4 1.1Kirikud...

Kunstiajalugu - Keskkool
105 allalaadimist
Aristoteles - referaat
7
docx

Aristoteles - referaat

ARISTOTELES Referaat Koostaja: Juhendaja: Rapla 2010 SISSEJUHATUS Selle tööga tutvun lähemal Vana-Kreeka ühe kuulsaima õpetlase Aristotlesega. Töös käsitlen ta elulugu ja nägemust maailmast. Ta oli Platoni kõrval mõjukaim lääne filosoof. ELULUGU Aristoteles oli Makedoonlane, kes elas 384 eKr – 7. märts 322 eKr. Ta oli vanakreeka filosoo...

Ajalugu - Keskkool
76 allalaadimist
Referaat Allergiast
18
docx

Referaat Allergiast

Allergeenid on organismile võõrad ained, mis pärinevad väliskeskkonnast (kemikaalid jm.). Antigeen (allergeen) vallandab organismis immuunsusreaktsiooni, hiljem reageerib ta antikehaga ning vallandub aeglane või kiire allergiline reaktsioon. Oma referaadi koostasingi ma teemal allergia. Kirjutan selles pikemalt, mis on üldse allergia, ms seda põhjustab, millised on sümptomid jne. Referaat hõlmab eri valdkondi allergia vallast, käsitletud on ka elustiili, millest mõnda punkti peaks täitma ka allergik, kellel esineb seda vähe. Allergia teema valisin ma sellepärast, kuna mul endal on ka allergia. Sellest valdkonnast tean ma üsna palju, kuid mulle meeldib uut infot otsida ning ala...

Rahvatervis - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
27 allalaadimist
Ahhal-Tekiini hobune
6
docx

Ahhal-Tekiini hobune

Järvamaa kutsehariduskeskus Referaat Ahhal-Tekiini hobune Daniil Bessedin...

Looma kasvatus - Kutsekool
7 allalaadimist
Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded
18
doc

Kuidas kirjutada referaati? üldnõuded

Referaat koosneb peatükkidest, mis selgitavad näiteks referaadi üldnõudeid ning on abistavaks materjaliks selle kirjutamisel. Annab täpseid juhiseid, mida peavad erinevad referaadi osad sisaldama ning millest võikstuleks neis kirjutada. Referaat iseenesest on kokkuvõtlik ülevaade teatud probleemi või teema kohta, mille koostamisel tuginetakse ee...

Eesti keel - Keskkool
14 allalaadimist
Wolfgang Amadeus Mozart-Referaat
10
docx

Wolfgang Amadeus Mozart (Referaat)

Mozart polnud ei olnud veel kolmekümne kuue aastanegi, kui ta suri; selle lühikese ea jooksul aga saavutas tema looming taolise küpsuse, mille tavaliselt annavad alles pika elu vältel omandatud kogemused. Mozarti looming oli XVIII sajandi muusikakultuuri suurimaks saavutuseks ja ühtlasi rajas see uusi teid järgenavate põlvkondade kunstnikele. Selle referaadiga olen püstitanud eesmärgi uurida lähemalt Wolfgang Amadeus Mozarti elulugu ning loomingut, kuna müüte, mis Mozartit ümbritsevad, maailma ülevaimate muusikateoste loojat, on ammu kaugelt rohkem kui tema elu teadaolevaid fakte. Näib nagu oleks Mozart inimesena unustatud ja järele on jäänud üksnes legendid ja hämmastav muusikaline pärand. Lapsepõlv ja poisi-iga W.A. Mozart sündis 27.jaanuaril 1756 aastal, Viini lähedal A...

Muusikaajalugu - Keskkool
23 allalaadimist
T e a t a   v e a s t