Otsingule "palindroom" leiti 33 faili

Formaat: Tase:
palindroom – seda võib lugeda eest taha ja tagant ette, ilma et tähendus muutuks 3. Piltluule – on mõeldud rohkem silmadele ja mõistusele kui kõrvadele ( kõrval võib olla pilt )
palindroom

Kasutaja: palindroom

E-mail: palindroom[ät]outlook.com
Faile: 0
Kirjanduse eksam erinevad PILETID
33
rtf

Kirjanduse eksam erinevad PILETID

PILET NR1 - ILUKIRJANDUSE OLEMUS JA TÄHTSUS, SEOS TEISTE KUNSTILIIKIDEGA (SELLE JAOTUS) Teaduskirjandus Publitsistika Tarbetekstid Graafilised Elektroonilised väitkirjand (ajakirjandus) eeskirjad tekstid tekstid artikkel uudis päevik kaardid telekas essee kuulutus juhised gloobus int...

Kirjandus - Keskkool
39 allalaadimist
Kirjanduse eksami materjal
61
doc

Kirjanduse eksami materjal

I.Raag) • Homonüümid- tähenduselt erinevad(Üksteist, üksteist) • Paradoks- kummaline vastuolu sisaldav ütlus, mis toob esile sügavamad elutõed(Surm ühel silmad suleb, teasel kisub valla. M.Under) Piltkujundid: • Akrostihhon-eriline luuletus. Iga rida peab algama järgmise tähega nii, et ülevalt alla ainult esimesi tähti lugedes saadakse kokku mingi kindle sõna või lause. • Palindroom -sõnad mis on ka tagurpidi lugedes sama tähendusega(Aias sadas saia) 3)Kirjandusvoolud-romantism, realism, ekspressionism, sümbolism, naturalism, ROMANTISM: Romantism on 18.sajandil Saksamaal tekkinud kirjanduse suund ehk vool. Romantism väärtustab isiksust koos puhaste ja ja kängitsemata tunnete, igatsuste, lootuste, armastuse, õnne, hiilguse ja salapäraga. Romantilised tegelased: • Toontatakse erandlikkust...

Kirjandus - Keskkool
407 allalaadimist
Contra - Margus Konnula
4
doc

Contra - Margus Konnula

CONTRA, MARGUS KONNULA Selles, et Contra luuletama hakkas ja üheks eesti tuntuimaks poeediks sai, on päris suur osa telestaar Vahur Kersnal. Nimelt on nii Kersna kui ka Contra pärit Antslast, väikesest linnas Võrumaal. Contra ise on öelnud, et Kerna on temast 11. aastat vanem ja kui Contra veel abiturient oli, tegi Kersna juba Antslas diskosid. “Käisin talt mitu kord...

Kirjandus - Keskkool
70 allalaadimist
Sissejuhatus semiootikasse
35
doc

Sissejuhatus semiootikasse

LK Tähestik: A={a;b}a ab abaab – ahelad tähtedest Silbid Tähestiku 4 elementi: • E (eksplosiit. G, B, D, K, P, T – kõige vähem helisisust) • F (frikatiivid. S, V, F – tugevamad kui sonandid) • S (sonandid. L, R – kasvava helisuse seadus. Võivad moodustada silbi) • V (vokaalid) Foneemide süntaks. Palindroom: • Isa asi • Sum summus mus (olen suurim hiir) • Kuulilennutunneliluuk • Sator Arepo Tenet Opera Rotas SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS S→αSα S → Ø (ükskõik mis täht) Vra 112 → 211 Arv + 323 selline arv, mis võrdub oma „vraga” Vt. „Melanhoolia” (gravüür) Palindroomid on esinenud paljudes kultuurides → maagiast eetikani Semiootika koosneb kahest seotud, kuid iseseisvast ko...

Semiootika - Tartu Ülikool
411 allalaadimist
Bakterirakkude kasv ja seda mõjutavad tegurid
91
doc

Bakterirakkude kasv ja seda mõjutavad tegurid

Aktivatsiooni mehhanism sõltub sellest, kui kaugele regulaator promootorist seondub. CRP (cAMP Receptor Protein), tuntakse ka nimetuse all CAP (Catabolite Gene Activator Protein), on dimeerne valk, mis koosneb 2-st identsest 22,5 kDa suurusest subühikust (209 aminohapet). Ta on aktiivne ainult cAMP juuresolekul. CRP dimeer seondub 22 bp pikkusele palindroomsele järjestusele, mõlemale poolsaidile üks subühik. Erinevate promootorite puhul seondub CRP promootorist erinevale kaugusele: 1) lac promootor – seondumine regiooni -72 kuni -52 2) gal promootor – seondumine regiooni -50 kuni -25 6 3) ara promootor – seondumine regiooni -107 kuni -78 Aktivaatori ja RNA polümeraasi int...

Mikrobioloogia - Eesti Maaülikool
62 allalaadimist
Lüürika olemus
3
doc

Lüürika olemus

Retooriline pöördumine Allinteratsioon Võrdlus Kordused Assonants Metafoor Parallelism Riim Metonüümia Kliimaks Anagramm Hüperbool Antitees Onomatopoeetilised sõnad Litotees Ellips Palindroom Sünekdohh Sidesõnatus Personifikatsioon Sidesõnakus Allegooria Inversioon Perifraas Eufemism Kõnekujndid Eufemism- peiteline väljend Nt: võsavillem, susi, vikatimees Perifraas- eufemismi sugulane, ümberütlev väljend Nt: loomade kuningas Allegooria- mõistukõne Nt: valm, muinasjutt Hüperbool- liialdatud suurendamine Nt: sajab ja sajab lõpmata, ääretu meri Litotees- liialdatud vähen...

Kirjandus - Keskkool
37 allalaadimist
Ilmar Laaban
24
doc

Ilmar Laaban

7. „Eludrooge ego-ordule“ 2008. aastal ilmunud kogu on pühendatud puhtalt palindroomidele . Neis on kohati “satanismi” hõngu selle väljendi parimas mõttes, sellist noort kõhetavat rõõmu, mis valdab, kui altariornamendist tipul seisva viisnurga avastad. Näiteks proovige aduda: „Ropu urinaga lapsi tootis palagani ruupor; Liitperssest nirp, ilutu, tulutu, tuli printsess-reptiil; Neeger, usu! Sure, geen!; Sirel, tihene Vene Hitleris!; See aval laip asugu sugusapi all-ava ees.“(Ilves, 18.01.09)...

Kirjandus - Keskkool
72 allalaadimist
luule ja poeetika
1
doc

luule ja poeetika

personifitseerimine millelegi mitte inimlikule isikuomaduste omistamine Sümbol-võrdkuju,pilt või märk,mis esindab mõnd nähtust või mõistet eriti abstraktselt Allegooria-e. Mõistukõne tekst tervikuna vihjab millelegi millest otse juttu e tehta Iroonia-pilkavteesklus,öeldakseüht aga vihjatakse vastupidisele Gradatsioon-e.astendus tähenduslik tõus või langus luuletuses Palindroom-mõistatuse liik mida võib lugeda mõlemat pidi Haiku-riimideta luuletus e.ajviite- lõbuluuletus Tanka-riimideta luuletus e.lühiluuletus Sonett-14 realine kinnisvormis luule Itaaliasonett -4+4+3+3 värs inglinesonett-4+4+4+2 värssi Alliteratsioon-e. Algriim sõnade esihäälikute kunsti kavatsuslik kordus assonants-e.algriim sarnaste vokaalide kordus sõnade algul värsis Onomatopöa-e.jäljendused (mull,mull,mull) Salmid-e.stroofid sarnase ehitusega...

Kirjandus - Keskkool
26 allalaadimist
Ahvi ja inimese erinevused
4
doc

Ahvi ja inimese erinevused

Hoolimata geneetilisest sarnasusest on ahv ja inimene arenenud juba neli miljonit aastat erinevalt. AHVI JA INIMESE ERINEVUSED INIMENE AHV Inimene kõnnib sirge selja ja kahe jala abil....

Bioloogia - Keskkool
30 allalaadimist
Sissejuhatus kirjandusteadusesse
20
rtf

Sissejuhatus kirjandusteadusesse

(Ilmar Laaban) 8. palindroom (vrd graafilised kujundid) Sure, sa vatsahaige regi, ahastavas erus! (Ilmar Laaban) B. Graafilised kujundid ehk piltkujundid 1. silmariim Pambu Peedu lemmikkirjanik on Baudelaire, teisi loeb ta...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
107 allalaadimist
NEUROLINGVISTIKA
5
doc

NEUROLINGVISTIKA

NEUROLINGVISTIKA HARJUTUS Neurolingvistiline programmeerimine—1970ndate alguses Ameerikas loodud teadusharu sellest, kuidas mõtlemine mõjutab keelt ja muid väljendusviise. NLP loojateks peetakse John Grinderit (keeleteadlane) ja Richard Bandlerit (matemaatik ja psühholoog). Nad nimetasid loodut “Ajude kasutamise juhendiks”. Väga lihtsustatult tugineb teooria järgnevale: meie käitumine tuleneb sel...

Psühholoogia - Keskkool
14 allalaadimist
Biokeemia II testiks
12
pdf

Biokeemia II testiks

Mittehistoonsed valgud on geeni ekspressiooni regulaatorid. o o o o 0 o 0 o o 3. RNAde struktuuritasemed: mRNA: 1 (oletatakse ka 2 ); tRNA: 1 , 2 , 3 ; rRNA: 1 , 2 , 3 , 4 . tRNA sekundaarstruktuur. Ristikheinaleht. Ulatusliku H-sidemete võrgustiku tekke tõttu tRNA palindroomsetes lõikudes moodustub 4 kaksikhelikaalset domeeni, millest 3 lõpevad silmusega ning neljas „tüvega“, kus 3’ ja 5’-otsad. tRNA-s leidub palju ebaharilikke ribonukleosiide. Erinevate tRNA molekulide minimaalne arv rakus on 31. Ribosoomne RNA. Kõik ribosoomid koosnevad suurest ja väikesest subühikust. Umbes 23 osas RNA-st, 13 osas valgust. rRNA toimib toena ribosoomsetele valkudele ja võib omada katalüütilist a...

Biokeemia - Tallinna Tehnikaülikool
349 allalaadimist
Mitmekülgsed üheksakümnendad-luule-Contra-Kivirähk
7
doc

Mitmekülgsed üheksakümnendad (luule, Contra, Kivirähk)

Lisa loetud luuletuste ja kasutatud teoste pealkirjad. Lugesin Contra ehk Margus Konnula luuletusi. Contra luule on lõbus, laululine ning leidlike riimidega. Üks väga omapärane ja huvitav element, mida Contra kasutab, on palindroom . Palindroomid on read, mis on tagurpidi lugedes täpselt needsamad, mis õigetpidigi, nagu näiteks: «Ines kuule see kena vrakk karvane kees eluukseni.» Tihti kasutab ta oma loomingus Võru murret. Arvatavasti just seetõttu, et kasutab Võru murret ka oma esmase kõnekeelena. Contra loomingust võib leida palju paroodiat ning kalambuure ehk sõnamänge. Lisaks on Contral ka virtuoosne keelekasutus. Ta on hetkel kindlasti üks populaarsemaid l...

Kirjandus - Keskkool
38 allalaadimist
Kirjandusteaduste alused konspekt
17
doc

Kirjandusteaduste alused konspekt

8. Graafilised kujundid. Tekivad tähtede ja sõnade erilise paigutuse, mittetäheliste sümbolite tarvituse või kirja ning pildi ühendamisega. 1. Akrostihhonid – värsside algul, sees või lõpus asuvate sõnade esitähtedest moodustatakse teisi sõnu või nimesid. 2. Palindroom – seda võib lugeda eest taha ja tagant ette, ilma et tähendus muutuks 3. Piltluule – on mõeldud rohkem silmadele ja mõistusele kui kõrvadele ( kõrval võib olla pilt ) 9. Kõnekujundid. Kuidas ilmneb metafoori, metonüümia, võrdluse ja epiteedi eriline tähendus kujundisüsteemis? 1. Epiteet – kirjeldav või kaunistav lisandsõna e poeetiline täiend ( peamiselt nimisõna ilmestamiseks )...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
112 allalaadimist
Mälumäng 7-12 klassile-teemal keeled ja antiikmaailm
1
docx

Mälumäng 7-12.klassile, teemal keeled ja antiikmaailm

7-12.klass 1) MITU TÄHTE ON EESTI TÄHESTIKUS? 2731 2) MILLISE KEELE KIRJATÜÜBID ON HIRAGANA JA KATAKANA? Jaapan 3) KUIDAS NIMETATAKSE SÕNA VÕI LAUSET, MIS TAGURPIDI LOETUNA ANNAB SAMA SÕNA VÕI LAUSE? Palindroomiks 4) KUIDAS NIMETATAKSE TEADUST, MIS UURIB SÕNADE PÄRITOLU? Etümoloogia 5) MIS KEELES ON KIRJUTATUD TROOJA? Heebrea 6) KUIDAS NIMETATAKSE KOLME PUNKTI, MIS MÄRGIVAD MINGI TEKSTIOSA VÄLJAJÄTMIST DOKUMENDIST? Ellips 7) MILLINE PIIBLI TEGELANE JUHATAS ORJAD EGIPTUSEST VÄLJA? Mooses 8) KES OLI RA? Päikesejumal 9) MILLISE KAASAEGSE MÄNGUGA, MIDA MÄNGITAKSE RUUDULISES PÕHJAL, SARNANES EGIP...

Ajalugu - Keskkool
18 allalaadimist
Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman
28
doc

Semiootika eksamimaterjalid, Mihhail Lotman

G, B, D, K, P, T – kõige vähem helisisust) • F (frikatiivid. S, V, F – tugevamad kui sonandid) • S (sonandid. L, R – kasvava helisuse seadus. Võivad moodustada silbi) • V (vokaalid) Foneemide süntaks. Palindroom: • Isa asi • Sum summus mus (olen suurim hiir) • Kuulilennutunneliluuk • Sator Arepo Tenet Opera Rotas SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS S→αSα S → Ø (ükskõik mis täht) Vra 112 → 211 Arv + 323 selline arv, mis võrdub oma „vraga” Vt. „Melanhoolia” (gravüür) Palindroomid on esinenud paljudes kultuurides → maagiast eetikani Semiootika koosneb kahest seotud, kuid i...

Semiootika - Tallinna Ülikool
302 allalaadimist
Molekulaar- ja rakubioloogia KT I kordamisküsimused
8
docx

Molekulaar- ja rakubioloogia KT I kordamisküsimused

Z-vorm: vasakukäeline, pikim ja peenim – 3,8 Å, 12 bp pöörde kohta. Sellise vormi annavad lühikesed ahelad ja alternatiivsed nukleotiidid. (Kolmeaheliline struktuur). Teatud nukleotiidide järjestused põhjustavad DNA ebaharilikke sekundaarstruktuure: Painded: tekivad enam kui nelja järjestikuse A esinemisel DNA ahelas. Ristikujulised ja juuksenõelstruktuurid tekivad palindroomsete järjestuste esinemise korral (palindroomseteks nim kaheahelalise DNA järjestuselõike, kus esineb kahekordnse sümmeetriaga pöördkordused). Superspiraalid. DNA kaksikheeliks on keerdunud ümber imaginaarse toroidi, ümber iseenda või asetsevad pikas lineaarses ahelas. Ensüümid (topoisomeraasid, güraasid) võivad luua või kõrvaldada superspiraale. Lämmastikalused paarduvad omavahel vesiniksidemete kau...

Molekulaar - ja rakubioloogia... - Tallinna Tehnikaülikool
106 allalaadimist
10-klassi kirjanduse eksami piletid
15
odt

10. klassi kirjanduse eksami piletid

I J.Krossi „Väike Vipper“: kokkuvõte süžeest; Vipperi ja Ledoute`i iseloomustused; teose peamõte. II Sonett. Shakespeare´i soneti peastesitus: meeleolu ja sõnumi sõnastamine; Kõnekujundid luuletuses; soneti tunnused SONETT-13. sajandil Itaalias loodud luulevorm, koosneb 14 värsist (reast). Itaalia soneti värsid jagunevad stroofideks (salmideks) skeemi 4+4+3+3 järgi. Peategelaseks oli Tiit Vipper, keda hüüti Väikeseks...

Kirjandus - Keskkool
24 allalaadimist
KLASSIKALINE GENEETIKA
23
doc

KLASSIKALINE GENEETIKA

DNA ahelate lahtisulamise tulemusena ilmneb struktuur, mida nimetatakse replikatsiooni mulliks ehk silmaks (lokaalne denaturatsiooni ala). E.Coli’l alguspunktiks oriC (13mer, 13bp jarjestus on 3-s tandeemses korduses ja 9-mer 4-s korduses replikatsioonivalkudega seondumiseks). Eukarüootidel algus on ARS (50 bp A:T rikast 11bp järjestust) 92. DNA tandeemsed ja palindroomsed järjestused. Mõõdukalt kordistunud DNA piirkonnad (12,5 % genoomist) on sellised, kus igat lõiku on 104 - 105 koopiat. Siia kuulub geneetilist infot mittekodeerivaid alasid, mis asetsevad genoomis rühmiti (tandeemsed kordused) või ka hajusalt laiali (hajuskordused ehk polündroomsed kordused). Palindroomsed - geneetilised laused, kus teatud sümmeetriateljest paremale ja vasakule lugedes on järjestus sama. 93. Restriktaasid. Ekso- ja endonukleaasid. ...

Geneetika - Tallinna Tehnikaülikool
72 allalaadimist
7-klassi kirjanduse õpik-Labürint I
8
doc

7. klassi kirjanduse õpik “Labürint I”

klassi kirjanduse õpik “Labürint I” Õppe-eesmärgid: 1) tekitada õpilases lugemishuvi; 2) õpilane loeb eakohast ilukirjandust, arendab oma lugemisoskust ning mõistab seeläbi iseend ja maailma; 3) väärtustab kirjandust oma rahvuskultuuri olulise osana ning tutvub eri rahvaste kirjanduse ja kultuuriga; 4) mõistab ilukirjanduse kujundlikku keelt, rikastab oma sõnavara ning arendab suulist ja kirja...

Kirjandus -
8 allalaadimist
T e a t a   v e a s t