Facebook Like
Add link

Näide seletuskirjast - sarnased materjalid

petaja, uinutav, matemaatika
22
doc

Kõrgem matemaatika

KORDAMISKÜSIMUSED 2015/2016 Kõrgem matemaatika MTMM. 00.145 (6EAP) 1. Maatriksi mõiste, järk, tähistused, liigid. Maatriks on ristkülikukujuline arvude tabel, milles on m-rida ja n-veergu ja mis on ümbritsetud ümarsulgudega. Maatriksit tähistatakse suu...

Kõrgem matemaatika - Tartu Ülikool
61 allalaadimist
13
docx

Diskreetse matemaatika elemendid, eksami konspekt

Lausearvutus 1) a. Lausearvutuse lausetele esitatavad tingimused: a.i. Välistatud kolmanda seadus. Iga lause on kas tõene või väär. a.ii. Mittevasturääkivuse seadus. Ükski lause ei saa olla nii tõene kui ka väär. a.iii. Tehteid võib teos...

Diskreetse matemaatika... - Tartu Ülikool
66 allalaadimist
15
doc

Mõisted matemaatikas

Ülesanne 1 Aksioom (kreeka keeles axima 'see, mis on vääriline') tähendab üldkeeles väidet, mille tõesuses pole kahtlust. Algarvuks nimetatakse ühest suuremat naturaalarvu, mis jagub vaid arvuga 1 ja iseendaga. Algarvude hulk on lõpmatu. Sajast väiksemad algarvud ((100) = 25) on 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17...

Matemaatika - Põhikool
52 allalaadimist
8
doc

Kõrgema matemaatika kordamisküsimused ja vastused

Kõrgem matemaatika 1. Maatriksi mõiste, järk, tähistused, liigid. Maatriks ­ ristkülikukujuline arvudega tabel, milles on m-rida ja n-veergu. Tähistused: (maatriksit tähistatakse suure tähega) a11 a12 ... a1n a 21 a 22 ... a2n ...

Matemaatika - Tartu Ülikool
185 allalaadimist
2
pdf

Diskreetse matemaatika elemendid

Eksam Diskreetse matemaatika elemendid Lahendamisaeg on 3 tundi. 1. Rivi Rivis seisab n poissi ja n tüdrukut. 1. Mitu erinevat rivi saab nendest moodustada? 2. Mitu erinevat rivi saab moodustada tingimusel, et kõik tüdrukud peavad s...

Informaatika1 - Tartu Ülikool
52 allalaadimist
86
docx

Kõrgem Matemaatika 2

Eksami mõisted (35 punkti), igale küsimusele võivad lisanduda näited. I osa Algebra ja geomeetria (8 punkti) 1. Vektorruumi mõiste, omadused. 2. Vektorruumi alamruum. Lineaarkate - alamruumi oluline näide. 3. Vektorsüsteemi lineaarne sõltuvus ja sõltumatus. 4. Moodustajate süsteem. 5. Vektorruumi baas. Vektori koordinaadid baasi suhtes. 6. Vektorid. Geomeetrilise vektori mõiste. Lineaartehted, tehete omadused. Vektori projektsioon sirgele, teljele. Vektori pikkus. Vektori ja pu...

Kõrgem matemaatika ii - Tartu Ülikool
32 allalaadimist
1
docx

Diskreetne Matemaatika Eksam 2011

2011 Diskreetne Matemaatika Eksam 1. Mis on graafi värvimise ülesanne? Mis on kromaatiline arv? Joonistada mõni näide. Mis on kromaatiline arv 2 aluselisel graafil? Mis on täieliku graafi kromaatiline arv? 2. Hulgateooria mõiste sümmeetrilise vahe kohta. Taandada sümeetr...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
390 allalaadimist
291
doc

Tõde ja Õigus II Terve tekst

I. Esimest korda elus Indrek tundis end tõesti üksikuna, mahajäetuna ja nagu maailmast eraldatuna, niipea kui vagunirattad hakkasid põrisema, tagudes mingisugust tundmatut takti. Kogu minevik tõmbus millegi pärast Vargamäele kägarasse kokku ja muutus nagu unenäoks, muinasjutuks, peaaegu olematuks. M...

Eesti keel -
15 allalaadimist
28
docx

ITT0030 Diskreetne matemaatika II - eksamikonspekt

Diskreetne matemaatika II Suulise eksami konspekt IABB 2011 [1]. Hulgad. Alam- ja ülemhulgad. Tehted hulkadega. [2]. Hulga võimsus. Kontiinumhüpotees. [3]. Järjendid. Permutatsioonid. Kombinatsioonid. [4]. B...

Diskreetne matemaatika II - Tallinna Tehnikaülikool
300 allalaadimist
14
doc

Uurimustöö põhikooli matemaatikas - Algarvud ja kordarvud

Kool Uurimustöö matemaatikas Algarvud ja kordarvud 5.klass Õpilane: nimi Klass: Kuupäev: Tallinn 2011 2 Sisukord 1. Sissejuhatus.........................................................................................

Matemaatika - Põhikool
18 allalaadimist
31
doc

Diskreetne matemaatika - konspekt

AIY3310 Diskreetne matemaatika Lühikonspekt Käesolev lühikonspekt katab suure osa aines AIY3310 (endise koodiga LIY3310) loetavast. Samal ajal ei saa seda materjali vaadelda kui antud aine täiskonspekti, mille läbitöötamine garanteeriks hea eksamiresultaadi. Loengutes ja harjutustundides käsitleta...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
529 allalaadimist
24
doc

Kogu Matemaatika täiendõpe

1. Harilik murd kui jagatis Harilik murd näitab, mitmeks võrdseks osaks on mingi tervik jaotatud ja kui mitu sellist osa on kokku võetud. 4 Näiteks: tähendab, et tervik on jaotatud viieks võrdseks osaks, millest on võetud 4 5...

Matemaatika - Keskkool
29 allalaadimist
25
ppt

Loogika ja matemaatika

Loogika 2011/12 Loogika ...on teadus mõtlemise reeglitest, struktuuridest ja vormidest. Loogikat võib pidada ka mõtlemise mudeliks, nimelt arutlemise mudeliks keeles. Antiikaeg Parmenides (5 saj ema) Zenon - reductio ad absurdum Induktsioon Õppimine ehk üldistuste tegemine Reeglid Erandid Statistik...

Matemaatika ja loogika -
30 allalaadimist
14
doc

Funktsioonide õpetamisest põhikooli matemaatikakursuses

Funktsioonide õpetamisest põhikooli matemaatikakursuses Allar Veelmaa, Loo Keskkool Funktsioon on üldtähenduses eesmärgipärane omadus, ülesanne, otstarve. Mõiste ,,funktsioon" ei ole kasutusel ainult matemaatikas, vaid ka loodusteadustes (nt organismi fu...

Matemaatika -
11 allalaadimist
28
docx

Põhikooli lõpueksam matemaatikast

...kmed võrrandi ühele poolele ja vabaliikmed teisele poolele, muutes kõigi üleviidavate liikmete märgid vastupidiseks 4. koondame sarnased liidetavad 5. leiame lahendi, jagades võrrandi mõlemat poolt tundmatu. Leitud lahendit tuleb osata vajadusel kontrollida. Näide 1. Lahendame võrrandi 2(2x - 5) = 20 - x Avame sulud 4x - 10 = 20 - x 4x + x = 20 + 10 5x = 30|: 5 x = 6. Selle võrrandi lahend on x = 6. 11. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi lahendamine (Graafiline, liitmisvõte...

Matemaatika - Põhikool
63 allalaadimist
6
docx

Paronüümid e. sarnassõnad

Paronüümid e sarnassõnad. Seleta tähendus, lisa näide. Alaline- Pidevalt kestvat, püsivat. Alaline elukoht Alatine- Alati või tihti esinev, korduv, sage. Ilma alatise töö- ja elukohata hulkur. Arv- Kvantiteeti väljendav üks matemaatika põhimõisteid. Positiivsed, negatiivsed arvud. Arvukus- Liigi isendite arv, hulk kogu levila ulatuses vÃ...

Eesti keel -
5 allalaadimist
24
odt

Kooliprobleemid tänapäeva noorsookirjanduses

KOOLIPROBLEEMID TÄNAPÄEVA NOORSOOKIRJANDUSES Uurimistöö SISUKORD SISSEJUHATUS..................................................................................................3 1. ÜLEVAADE TEOSTE PROBLEEMIDEST...................................

Kirjandus - Keskkool
41 allalaadimist
8
doc

Eesti keele materjal

Eveli Soika Tallinna Kristiine Gümnaasium ...

Eesti keel - Keskkool
188 allalaadimist
22
doc

Eesti keele lauseõpetus 2010/2011

Eesti keele lauseõpetuse kordamisküsimused 2010/2011 1. Mille poolest erinesid 19. sajandi eesti keele grammatikad ja nende süntaksikäsitlused varasematest? Esimesed grammatikad (17.-18. saj.) olid rakenduslikud. Saksa ja ladina malli järgi, kontrastiivne vaatenurk. 19. saj. keeleuurimin...

Eesti keel - Tartu Ülikool
240 allalaadimist
4
doc

Minu Eestika - essee

TALLINNA ÜLIKOOL Matemaatika ja Loodusteaduste instituut Loodusteaduste osakond Mona-Theresa Võlma MINU EETIKA Essee Juhendaja: Argo Buinevits Tallinn 2011 Eetika on teadus kommetest ning tavade...

Eetika - Tallinna Ülikool
179 allalaadimist
174
doc

Kirjanduse mõisted A-Z

A abstraktsionism ­ 20. sajandi alguses tekkinud kunstivool, mis jaguneb geomeetriliseks ja ekspressiivseks abstraktsionismiks. Esimesel juhul moodustub pilt geomeetrilistest kujunditest, teisel juhul kasutab kunstnik oma tunnete väljendamiseks värvilaikude vaba paigutust. Näiteks Piet Mondriani (1872­1944) ...

Eesti keel - Keskkool
31 allalaadimist
4
doc

MARIE CURIE

MARIE CURIE on sündinud 1867a. õpetajate viie-lapselises peres noorimana, Varssavis, Poolas. Gümnaasiumi lõpetab ta kuldmedaliga, mis saab kolmandaks nende peres. Pärast lõpetamist läheb tööle eraõpetajana, joostes ühe noore juurest teise juurde, teenides lisa raha perele. 17.aastaselt läheb koduõpe...

Eesti keel - Keskkool
10 allalaadimist
59
doc

Kordamine eesti keele eksamiks

KORDAMINE EESTI KEELE EKSAMIKS Silp koosneb ühest või mitmest häälikust. Eesti sõnade silbitamisel kehtivad järgmised reeglid: 1. üksik kaashäälik täishäälikute vahel kuulub järgmisse silpi: ka-la, lu-ge-mi-ne, e-la- gu; 2. kui täishäälikute vahel on mitu ...

Eesti keel - Keskkool
169 allalaadimist
34
doc

Õiguse entsüklopeedia seminaritöö- õigusakti analüüs karistusseadustikust

... 15 7. Uuritava õigustloova akti õiguslik ideoloogia Autor leiab, et seadusandja poolt mõeldud käesoleva õigustloova akti õiguslikku ideoloogiat ongi võimalik tuletada käesoleva seaduse eelnõu seletuskirjast 34. Kuid eelnevalt peab autor vajalikuks mainida, et KarS'i eesmärki otseselt kusagil välja toodud ei ole, küll aga annab KarS'i eesmärgi mõistmiseks vajalikku informatsiooni ka Riigikogu õiguskomisjoni istungi protokoll35 ning uuritava seaduse eelnõus karistuse mõistmise eesmärgistamise...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
322 allalaadimist
190
pdf

Õiguse üldteooria

...lkõige sisulised nõuded temale. Probleemi teine pool – alamalseisvat normi tuleb käsitleda kehtivana, kuigi ta on loodud normide hierarhia vastu eksides. Seega võib teatud juhtudel otsus olla jõus, kuigi ta on seaduse teatud positsioonidega vastuolus (ekstreemseim näide: nn contra legem määrused). Transformatsioone mitteomava õigussüsteemi olemasolu – võimalik ainult juhul, kui õigussüsteem koosneks üksnes primaarsetest õigusallikatest, mis oleksid võimelised kaitsma ka mitteõiguslikke väärtusi ja kui otsustamist oleks võimalik taandada lihtsalt...

Õigus - Tartu Ülikool
281 allalaadimist
47
doc

Soolisest ebavõrdsusest ning võrdõiguslikkuse seadusest

1 Soolisest ebavõrdsusest ning võrdõiguslikkuse seadusest SISUKORD SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SEADUSE EELNÕUST................................ 3 SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SEADUSE EELNÕUST..............

Asjaajamine - Keskkool
40 allalaadimist
64
doc

Uurimistööde korraldamine

Uurimistööde ja praktiliste tööde läbiviimise korraldamine gümnaasiumis. Juhendmaterjalid koolidele 2 SISSEJUHATUS Maie Soll Õppekava talitus Haridus- ja Teadusministeerium 2010.a. jõ...

Uurimistöö - Keskkool
29 allalaadimist
122
pdf

Ehitus maksumusehindamine I kt konspekt

...nu intressina või nõutava tulunormina. Vähendades nominaalset intressimäära inflatsioonimäära võrra saadakse reaalne intressimäär ehk inflatsiooniga korrigeeritud intressimäär. Nominaalse ja reaalse intressimäära ning inflatsiooni vahel kehtib järgmine seos: Näide: Pangalaenu intress on 8%. Inflatsioon on riigis 4%. Kui suur on panga reaalne intressimäär? Vastus: 3,85% n Valem 1 – Liitintress (1+i) Investeerimisel teatud aastateks teenib investeering juba mingi intressi summa esimese aasta lõpuks. Liitintressi puhul ee...

Ehituse maksumusehindamine -
86 allalaadimist
52
doc

Õigusteaduse eksam

...i kohaselt läheb pärandvara pärijale üle automaatselt (n.n loobumissüsteem ehk vahetu ja kohene pärandi üleminek seaduse alusel, Prantsuse süsteem). Loobumissüsteemi kohaselt võib pärija seaduses sätestatud aja jooksul pärandist loobuda (kolm kuud). · PärSi eelnõu seletuskirjast: "Loobumissüsteem peaks teenima eelkõige selguse, õiguskindluse ja vara säilitamise eesmärki." · Euroopa riikide pärimissüsteemid kasutavad enamuses loobumissüsteemi. · Vastuvõtusüsteemi kasutab Austria pärimisõigus. 81. Perekonnaõiguse mõiste ja põhimõtted. Abiel...

Õiguse alused -
135 allalaadimist
53
pdf

Keskkonnakaitse üldkursus konspekt

... Standardid
 Kehtestati NSVL Ministrite Nõukogu Riikliku Standardite Komitee poolt. GOSTv.k.g.n-a, kus v - valdkond k - vastav kompleks
 g - grupp
 n - järjekorra number grupis a - kahekohaline aastaarv Valdkonnas 17 “Looduskaitse”, eristati 9 kompleks ja 8 gruppi Näide 17.1.5.02-80. 17 - esitas - Sanitaarnormid Kehtestati NSVL Tervishoiuministri korraldusega ning avaldati dokumentidena, mida tähistati “SanPiN (Sanitarnõje Pravila I Normõ) Näide: San PiN Nr. 4631-88 käsitles rannikumerd - Ehitusnormid Kehtestati NSVL Ehitusministri korraldusega ning av...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
12 allalaadimist
48
doc

Keskkonnaõiguse konspekt ja mõisted

...valiteedi minimaalseid nõudeid. ÜRO Komitee on õigust elule tõlgendanud üsna laialt ja öelnud, et ``riik ei saa täita kohustust kaitsat elu ilma väikelaste suremuse vähendamiseks, tööstusõnnetuste ennetamiseks ja keskkonna kaitsmiseks vajalike meetmete võtmiseta``. Näide: EHP v Kanada (UNHRC, 1980) – tuumajäätmete ladestuskohaga seotud kiirgussaastus elumajadele, norme ületav saastetase. Kaebajaks keskkonnaorganisatsioon, kes esitas kaebuse kohalike elanike ning tulevaste põlvede nimel. Ladestuskohaga on rikutud nende õigust elule,...

Keskkonnapoliitika - Eesti Maaülikool
36 allalaadimist
29
docx

Ruumiline planeerimine - kordamisküsimused

...neering ja üleriigiline planeering, kehtestatakse riigikogus Planeering on konkreetse maa-ala kohta koostatav terviklik ruumilahendus, millega määratakse seaduses sätestatud juhtudel maakasutus- ja ehitustingimused. Koosneb planeerimise tulemusena valminud seletuskirjast ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku (tekstiosast ja kaartidest) kahest erinevast osast. 31. Eesti planeeringute liigid ja eri liiki planeeringute kasutuseesmärgid Üleriigiline planeering ­ riigi territoriaalse arengu strateegia kujundamine, asustuse suunami...

Ruumiline planeerimine - Eesti Maaülikool
35 allalaadimist
4
docx

Kordamine: Eesti XVIII sajandil.

...elt vaesed. Ilmastikuolud olid 200-300 a. tagasi kehvemad ­ talved olid pikemad ja külmemad, seega oli põllutöödeks sobiv aeg piiratum. 5. Liivimaa maanõuniku von Roseni deklaratsioon. Talurahva õiguslikust seisundist saab andmeid Liivimaa maanõuniku von Roseni seletuskirjast Vene valitsusele 1739. aastal. Talupoeg kinnistati pärisorjaks, talupojad peavad tasuma maksu- ja teokoormisi, rüütelkond määrab talupoegade koormisi omal äranägemisel, rüütelkond omab õigust talupoja elu ja surma üle, kodukariõigusele pole piire seatud 6. G.Browne´i nn positiivsed mää...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun