Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"hoomatavad" - 18 õppematerjali

83
doc

Õiguse sotsioloogia

Loengukonspekt + seminarid 2009 SISSEJUHATUS Sotsioloogia tegeleb inimeste sotsiaalsete koosluste ja ühiskonna teadusliku uurimisega. Ühiskonna kohta on palju seisukohti: K.Marx: Ühiskond on inimeste kooslus ja nende kogum M. Weber : ühiskond on mõtleva inimese tegutsemise resultaat Sotsioloogia kui teadus lähtub põhimõttest, et kõik nähtused, m...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
242 allalaadimist
3
doc

SALLIE McFAGUE teesid

) ,,Isikuline vägi" (personal power)- ,, Isikulist väga defineeriks mina enda teooria kohaselt suunatud väeks või jõuks. Mateeriat ja energia koos doseerimisel saavutad see suunatud vägi kõiksuse kõik materiaalsed vormid ja objektid. See tähendab, et kui mingi objekti algaineteni jõuda leiaks me lihtsalt mateeria, mis on energia poolt laetud võnkumas ja tekitades r...

Religioon - Keskkool
4 allalaadimist
7
doc

Organisatsiooni käitumise eksam

Organisatsioonikäitumise olemus ja eesmärgid`?Organisatsioonikäitumine uurib inimkäitumist organisatsiooni kontekstis, keskendudes üksikisikut ja rühma puudutavatele protsessidele ja tegevustele. Sel põhjusel hõlmab OK ka organisatsiooni ja juhtimisprotsesside uurimist organisatsiooni pidevalt muutuvas kontekstis ning huvitub eelkõige inimeste mõjust nendele. OK on rakenduslik käitumisteadus, mille eesm...

Organisatsiooniline käitumine - Kutsekool
170 allalaadimist
8
docx

Rahvusvaheline majandus, kordamisküsimuste vastused

MERKANTILISM: 2 ERISTUVAT PERIOODI, MERKANTILISMI PÕHITEESID NENDE ETAPPIDE KAUPA, MERKANTILISMI PÕHIERINEVUS KÕIGIST JÄRGMISTEST TEOORIATEST, MERKANTILISMI KRIITIKAD.' Merkantilism-Koolkond poliitilises ökonoomias ja kapitali esmase akumulatsiooni ajastu (XV - XVIII saj.) - riikide majanduspoliitika, mis peegeldas kaubanduskapitali huve, kui see ei olnud veel seotud...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
167 allalaadimist
11
doc

Delikaatsed isikuandmed

TALLINNA POLÜTEHNIKUM Delikaatsed isikuandmed Referaat Juhendaja: Luisa Pani Koostaja: Eliise Saar Rühm: KPE-09 Tallinn 2011 Sisukord Sisukord...

Õigusteadus - Kutsekool
48 allalaadimist
15
pdf

Daniel Dennett - "Kvaalide kvainimine"

"AKADEEMIA"12/1997, lk 2659­2684 KVAALIDE KVAINIMINE Daniel C. Dennett Tõlkinud Bruno Mölder 1. ELAVHÕBEDA KINNINABIMINE "Kvaalid" on tundmatu term...

Filosoofia - Tartu Kõrgem Kunstikool
22 allalaadimist
7
doc

Motivatsioon jaotusmaterjal

Motivatsioonist _ majanduskool MOTIVATSIOON Motivatsioon ­ inimese tegutsemist suunavad või energiaga varustav ajendid, põhjused, jõud - ,,miski" mis mõjutab inimese jõupingutuste püsivust ja eesmärki ning tema teotahet. Motivatsioon annab vastused küsimustele ­ miks inimene midagi teeb, miks ta eelistab ühte tegevust teisele jne. Motivatsiooni tuleb arvestada ka seletamaks, kuidas inimesed ühte...

Enesejuhtimine -
27 allalaadimist
21
docx

Kultuurigeograafia konspekt

1 loeng Geograafia jagunemine- suurjaotus inim-ja loodusgeograafia, tihti eraldi kartograafia ja geoinformaatika. Inimgeograafia jaguneb omakorda: loodusvarade geo, majandusgeo, poliitgeo, kultuurigeo, rahvastiku ja asulastiku geo, geo ajalugu, inimgeo rakendusharud. Inimgeograafia- antud mõitse eesti keeles uus. Geo on olunud traditsiooniliselt rohkem loodusteadus. Nõukogude perioodile jagunes lo...

Kultuurigeograafia -
29 allalaadimist
32
docx

Mõjutamispsühholoogia iseseisev töö: Põhimõistestik

Eveli Kiis Kutseõpetaja II aasta Mõjutamispsühholoogia iseseisev töö: Põhimõistestik Sissejuhatus Mis on mõjutamine? Mõjutamine on "tavatrajektoori" muutmine ühe alternatiivi suunas. Mõjutamine on käitumise (mõtete, tunnete ja h...

Mõjustamisepsühholoogia - Tallinna Ülikool
38 allalaadimist
20
docx

Rahvusvaheline kaubandus KT1

”täis kaubariiul”) ning suurendab tootjate konkurentsi samas tooteklassis. Harusisest kaubavahetust diferentseeritud toodetega saab põhjendada kattuva nõudluse segmentidega kauplevates riikides (riikide sarnasuse teooria - Linderi teooria). Põhjenduseks saab kasutada ka masstootmise efekti kaalutlusi. Homogeensete kaupade jaoks on kaubanduse tekkepõhjused küllalt lihtsalt hoomatavad.  Riik võib eksportida ja importida sama kaupa transpordikulude vähendamiseks. Näiteks on USA ja Kanada piir tuhandeid kilomeetreid pikk. Transpordikulude (ja seeläbi ka kogukulude) kokkuhoiu nimel võib New Yorgi ostja (USA) osta tsementi Quebecist (Kanada), kuna tootja Washingtoni osariigis (USA) müüb seda Briti Kanada Kolumbia provintsi ostjale. Sel juhul on mõlema jaoks kaup odavam!  Teine põhjus ho...

Rahvusvaheline kaubandus -
40 allalaadimist
6
doc

Avalikud suhted (spikker) suhtekorraldus , avalikud suhted , public relations , avalikkus , PR , meediamonitooring ,

Täna- isel keerulist olukorda, 1. Eitus: eitatakse küsimuse all oleva sündmuse toimumist ning oma süüd või seotust. milles koonduvad hoomatavad ja etteaimamatud asjaolud ning mõjutegurid. Kriis on olukord, mida võivad 2. Vabandus: vaidlustatakse vastutuse võtmine sündmusetoimumise või selle mõjutamise eest. kogeda indiviidid, inimgrupid, o-d ja riigid (Stern, 1999) ning mida isel:– põhiväärtused on ohus,– piiratud 3. Õigustus: tunnistatakse, et ollakse vastutav sündmuse toimumises, aga ei olda nõus standarditega, millel ajaressurss tegutse...

Avalikud suhted -
17 allalaadimist
54
doc

Kirjandussemiootika

On vajalik hierarhiline perspektiiv. Kõige põhjalikumalt – funktsioonid (vene formalismi vaimus). Jutustavas tekstis on kõik elemendid funktsionaalsed. Teoses ei ole mingit müra, midagi liigset. Kuigi seosed elementide vahel võivad olla raskelt hoomatavad , on nad olemas. Funktsioonid jaotab B. kahte klassi: 1) distributiivsed, jagunevad a) kardinaalsed – tuumfunktsioonid, loovad või lahendavad situatsiooni, kirjeldavad seda, mis kaht funktsiooni teineteisest eristab, tagavad süžee arengu, loogilise ja ajalise järgnevuse b) funktsioonid-katalüsaatorid – nagu Proppi abifunktsioonid, tähistavad aja järgnevust, täidavad ruumi kahe süžeepunkti vahel. Distributiivsed funktsioonid asuvad süntag...

Kirjandus - Keskkool
9 allalaadimist
48
pdf

Arhitektuuri ja interjööri ajalugu stiilid II Konspekt sisearhitektuuri üliõpilastele.

Juugendist võeti üle elegantne painduv joon, mida kombineeriti oskuslikult konstruktivismile omase geomeetrilisusega. Meisterlikult osati tehnika ja tehnoloogiasaavutusi põimida Egiptuse, Kaug-Ida, Aafrika ja Ladina-Ameerika mõjudega. Sisekujundus. Art deco ruum on elegantne, luksuslik ,avar ja hele. Selged jooned, täpne sümmeetria, visuaalselt hoomatavad vormid ja jooned. Pruunikates, beežides, vanaroosades, hallides toonides seinad, seintel tihti stiliseeritud päikesekiirte motiiv, seina ülaosas hele karniis. Valged laed võivad olla kaunistatud geomeetrilise stukkreljeefiga. Aknad katmata, aknaeesriided seintega toon-toonis. Võis olla suuremustriline, sordiini all hoitud toonides pabertapeet. Rikkalikud materjalid, klaasplokkseinad, liugvaheseinad. Palju läikivaid pindu ja materjale. Gard...

Kultuuriajalugu - Tartu Ülikool
36 allalaadimist
14
docx

Kulusäästlik mõtlemine (Lean thinking)

1 SISSEJUHATUS........................................................................................................ 2 1. MIS ON KULUSÄÄSTLIK MÕTLEMINE?..................................................................3 2. KULUSÄÄSTLIKU MÕTLEMISE AJALOOST...

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
60
docx

Sissejuhatus vaimufilosoofiasse

RP on pigem oskus, suhtlusharjumuste kogum kui tavaline teooria. Donald Davidson on seisukohal, et RP on teaduse jaoks kasutu , sest vaimuseisundite omistuse aluseks olevaid ratsionaalseid printsiipe ei saa siduda füüsikaliste seadustega. Kvaalid. Kvaalide neli tunnust: Sõnulseletamatud, Seesmised, Privaatsed, Teadvusele vahetult hoomatavad . Dennetti argument: Kui kvaalid on olemas, siis on nad miski, millel on omadused 1-4. Mitte millelgi ei ole omadusi 1-4. Järelikult: kvaale ei ole olemas. Pööratud spekter. Sõnulseletamatud: sõnadega ei ole võimalik kvaale edasi anda. Seesmised: subjektidel on samad seoselised omadused. Kuna nende kvaalid erinevad, siis on kvaalid seesmised, mitte seoselised omadused. Privaatsed: ainult subjekt ise saab neid tunnetada. Vahetult h...

Filosoofia -
5 allalaadimist
4
docx

Christoph Adam von Stackelberg

Christoph Adam von Stackelberg Järgnevas essees räägin Eestimaa vabahärra ja haridustegelase Christoph Adam von Stacklebergi elust ja saavutustest, ning nende rollist eesti kultuuriloos. Christoph Adam von Stackelberg sündis 1777.a Väänas Tolli, Vääna, Tilli, Novaja Derevnja ja Vormsi mõisniku ja vabahärra O. C. E. Von Stackelbergi ja A. G. von Dückeri pojana ja su...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
18
docx

Juhtimine

3.Võimuvajadus – tingib soovi kontrollida ja mõjutada teiste käitumist, nende eest vastutada. See on vajadus juhtida ja suunata teiste inimeste tegevust. 19. Kirjeldage F. Herzbergi Kahe faktori teooria põhimõtet. Tööga rahulolu sõltub töö edukusest . Teooria on paremini kohaldatav teenistujatele kui töölistele. 20.Milliseid tasusid nimetatakse sisemisteks tasudeks? Sisemised tasud on raskesti hoomatavad , nende alla kuuluvad näiteks saavutus- ja edutunne, tunnustamine, enesekiitus, rahulolu tööst, sisemine arenemine, oma staatuse tunnetamine. Iga inimene annab endale tasu teatud tegevuse sooritamise eest. 21.Milliseid tasusid nimetatakse välisteks tasudeks? Kuidas jagunevad välised tasud? Välised tasud antakse inimesele kellegi teise poolt, üldjuhul organisatsiooni poolt. Need jagunevad: Ainelised tasud (töötajaid hüvitatakse ma...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
11
doc

RALPH WALDO EMERSON

Hoolimata kogu isekusest, külmast kui maailma jahutavad idatuuled, kümbleb inimperekond armastuse elemendis just nagu hõredas eetris. Kui paljusid inimesi me näeme teiste majades ­ inimesi, kellega me õieti ei räägigi, aga keda me austame ja kes meid austavad! Kui paljudega kohtume tänavail või istume kõrvuti kiriku...

Ühiskond - Keskkool
1 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun