Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

Kategooria elementide keemia - 35 õppematerjali

Keemia >> Elementide keemia
3
docx

Elementide keemia laboratoorne töö nr.2 - katioonide II rühm

KATIOONIDE II RÜHM Cu2+, Cd2+, Bi3+, Sn2+/4+, Sb3+/5+ P2.1 II rühma katioonide sadestamine II rühma katioonide sulfiidide lahustuvuskorrutised on väiksemad kui III rühma sulfiidide omad. Seetõttu piisab sulfiidide sadestamiseks väiksemast sulfiidioonide kontsentratsioonist kui III rühma katioonide saamiseks. Tulenevalt, et sulfiidioonide kontsentratsioon on sõltuvuses lahuse pH-ga, si...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
40 allalaadimist
3
doc

Elementide keemia esime protokoll

P1.1 Tõestusreaktsioonid Pb2+ -ioonide tõestusreaktsioonid a) Cl­ -ioonidega moodustub valge pliikloriidi sade: Pb2+ + 2Cl­ PbCl2 Pb(NO3)2 + 2HCl PbCl2 + 2HNO3 b) I­ -ioonidega (lisada 1 tilk) moodustub kollane pliijodiidi sade: Pb2+ + 2I­ PbI2 Pb(NO3)2 + 2KI PbI2 + 2KNO3 Sademe kuumutamisel etaanhappega h...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
102 allalaadimist
0
rar

Elementide keemia protokollid 2013

...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
3 allalaadimist
4
doc

Elementide keemia praktikum I katioonide rühm

Esimese rühma katioonide tõestusreaktsioonid Kõigi reaktsioonide puhul võtsin ca 1 ml iga ainet (kui polnud täpsustust kirjas). Pb2+ - ioonide tõestusreaktsioonid 1) Pb(NO3)2 + 2 HCl PbCl2 + 2 HNO3 Kloori-ioonidega moodustus tihe valge pliikloriidi sade, mis kuumutamisel kadus. 2) Pb(NO3)2 + 2 KI PbI2 + 2 KNO3 Joodi-ioonidega moodustus väga intensiivset kollast värvi pliijodiidi sade. Lahusta...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
71 allalaadimist
2
doc

Elementide keemia protokoll 5 - Katioonide lõputöö

Lahus oli kollast värvi ning pH=1 . Võis eeldada Fe2+ või Fe3+ -ioone. Sooritasin rea eelkatseid. Lisasin alglahusele 1M väävelhapet ­ sadet ei tekkinud, seega polnud Pb2+ , Sr2+ ja Ba2+ -ioone. Uue katsena lisasin konts.lämmastikhapet. Sadet ei tekkinud, seega polnud lahuses Sn2+ ,Sn4+ ja Sb2+ -ioone...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
46 allalaadimist
2
doc

Elementide keemia praktikum II katioonide rühm

II rühma katioonide sadestamine Võtsin tsentrifuugiklaasi 1,5ml A-alarühma lahust, hapestasin seda 4 tilga konts. HCl-ga , lisasin 1M tioatseetamiidi (CH3CSNH2 , TAA) lahust ning hoidsin kuumas vesivannis 5 minutit. Keetmine oli vajalik seetõttu, et TAA hüdrolüüs on toatemperatuuril väga aeglane. Sadenemise käigus tekkis must sade, seega olid lahuses tõenäoliselt CuS ja Bi2S3 sademed. Tsentrifuugisin n...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
58 allalaadimist
8
pptx

Al, Sn ja Pb ühendid. Elementide keemia esitlus

Al, Sn ja Pb ühendid Üldiseloomustus p-metallide ühendites on ioonilise sideme osatähtsus ühendites märgatavalt väiksem kui s-metallide IA ja IIA rühmade metallide ühendites. Vees raskesti lahustuvad. Alumiiniumi ühendid Alumiiniumoksiid Al2O3 Polümeerse struktuuriga valge aine Inertne aine ehk väga vastupidav vee toimele Ei reageeri hapete ja leeliste lahjendatud lahustega Ühend looduses Tuntuim t...

Elementide keemia - Keskkool
5 allalaadimist
2
doc

Keemia KT - HALOGEENIÜHENDID

HALOGEENIÜHENDID. Mõisted: orgaanilised ühendid- keemiliste ainete klass, mille molekulides esinevad lühemad või pikemad süsiniku aatomitestmoodustunud ahelad. -side- ühekordne kovalentne side tetraeedriline süsinik- süsiniku aatom, mille kovalentsed sidemed on suunatud tetraeedri tippudesse. süsivesinikud- keemilised ained, mille molekul koosneb ainult süsiniku ja vesinik...

Elementide keemia - Keskkool
37 allalaadimist
4
docx

Elementide keemia. Katioonide III rühm

Lahuses on ainult III rühma katioonid, teiste katioonide rühmad puuduvad. Sissejuhatus Katioonide III rühma kuuluvad Co2+, Ni2+, Fe2+/3+, Mn2+, Cr3+, Al3+, Zn2+. Mõndasid neist saab juba eeldada olevat lahuses vesilahuse värvuse põhjal: Ni2+- heleroheline, Co2+- roosakaspunane, Fe2+- kahvaturoheline, Fe3+- kollan...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
4
doc

4. praktikumi protokoll, katioonide IV ja V rühm

KATIOONIDE IV JA V RÜHM Ba2+, Sr2+, Ca2+ ja Mg2+, K+, Na+, NH4+ Neljanda ning viienda rühma katioonide vesilahused on värvuseta. P4.1 Katioonide neljanda rühma sadestamise alused Ba2+, Sr2+ ja Ca2+- ioonide eraldamine V rühma katioonidest põhineb nende ioonide rasklahustuvate karbonaatide BaCO3, SrCO3 ja CaCO3 moodustumisel (NH4)2CO3 toimel. Kuna (NH4)2CO3 on nõrga happe ja nõrga aluse so...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
50 allalaadimist
4
docx

II rühma katioonide tõestamine (protokoll)

Teise rühma katioonide eraldamise ja tõestamise skeem. Punktiirjoonega näidatud analüüsi käik, juhul kui A ja B ­ alarühma uuritakse eraldi. Teise rühma katioonide tõestusreaktsioonid Käesolevas praktilises töös analüüsitakse II rühma katioonide A- ja B- alarühma eraldi. Tsentrifuugiklaasi võetakse 1-1,5 ml I rühma kloriidide sademe tsentrifuugimisel saadud tsentrifugaati või I rühma katioonid...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
43 allalaadimist
9
pptx

Kloor - Cl

periood · Järjenumber 17, aatommass 35,453 · Prootonite ja elektronide arv 17, neutroneid 18 · O.a. ühendites ­I kuni VII · Aktiivne mittemetall ja keemilstelt omadustelt halogeen · Lihtainena koosneb 2 aatomilistest molekulidest (Cl2), kus on mittepolaarne kovalentne side · Elektronskeem Cl:+17I 2)8)7) ...

Elementide keemia - Keskkool
3 allalaadimist
18
doc

Arseen

Referaadi kirjutajal oli enne selle koostamist arseeni kui keemilise elemendi kohta tagasihoidlikud teadmised. 2 SISU ARSEEN KUI KEEMILINE ELEMENT, KASUTUSALAD Arseen on keemiline element, mille sümbol keemiliste elementide tabelis on As ja aatomnumber 33. Arseeni nimi tuleb pärsiakeelsest sõnast zarniqa ja süüriakeelsest sõnast zarnikh, mis tähendasid tõlkes arseenimaaki, see laenati kreeka keelde kujul arsenikon, mis tähendab mehelikkust ja tugevust. Arseenil on üks stabiilne isotoop (keemilise elemendi püsiv tüüp). Arseen on omaduselt poolmetall ja ta on puhtal kujul vahataoline kollase värvusega või hallikas metalse läikega. Arseen on lood...

Elementide keemia - Põhikool
6 allalaadimist
16
pdf

Lämmastik ja lämmastikuühendid

● Ei põle ega soodusta põlemist. ● Reageerib kõrgel temperatuuril, mil side laguneb (~1500°C) ● Veel kõrgemal temperatuuril (~3000°C) reageerib lämmastik hapniku, vesiniku ja metallidega. Lämmastikuühendid ● Ammoniaak - mürgine gaas ● Lämmastikoksiidid - lämmastik+hapnik ● Nitraadid-lämmastikhappe soolad ja estrid ● Nitriidid - lämmastik+keemiline element ● Nitritid -lämmastikushappe soola...

Elementide keemia - Keskkool
6 allalaadimist
5
pptx

Hapniku esitlus

HAPNIK Laura Lepik Koeru 2017 Mis on hapnik? · Keemiliselt aktiivne mittemetall · Värvitu, lõhnata ja maitseta gaas · Sümbol on O · Maalkõige levinum keemiline element (enamasti õhus, maakoores, veekogudes) · Moodustab 21% õhu koostisest ruumala järgi · Õhus leiduv hapnik tekib peamiselt fotosünteesil · Peamine kasutusala: õhu rikastamine hapnikuga · Soodustab põlemist Ha...

Elementide keemia - Keskkool
1 allalaadimist
22
pdf

FOSFOR

a.). News Center: Berkeley lab. Allikas: Berkeley lab: http:newscenter.lbl.gov20151016is-black-phosphorous-the-next-big-thing-in- materials Lenntetch B. V. (2016). Phosphorus cycle: Lenntech. Allikas: Lenntech: http:www.lenntech.comphosphorus-cycle.htm Lung, D. (29. detsember 2015. a.). Rodenticide Toxicity: Medscape. Allikas: Medscape: http:emedicine.medscape.comarticle818130-overview Mendelejev, D. (2013). Keemiliste elementide perioodilusustabel. Tallinn: Avita. Peltier, K. (26. november 2014. a.). Phosphates: Green cleaning. Allikas: About: http:greencleaning.about.comodGreenCleaningResourcesgPhosphates-What- They-Are-How-Theyre-Used-In-Cleaning-and-More.htm Schmundt, H. (2010). Experts Warn of Impending Phosphorus Crisis. Spiegel . Zimth, B. (2. Juuni 2015. a.). Phosphorus: Prezi. Allikas: https:prezi.com1niyxgsaqt9nphosphorus ZoneChemestry. (2004). Che...

Elementide keemia - Keskkool
11 allalaadimist
4
docx

Katioonide esimene rühm

Esimese rühma katioonide tõestusreaktsioonid. Viia läbi kõik esimese rühma katioonide tõestusreaktsioonid. Selleks võtta pestud ja destilleeritud veega loputatud katseklaasi puhta pipetiga või pipetiga, mis on selle lahuse jaoks ette nähtud, mõned tilgad vastavat katiooni sisaldavat lahust (aniooniks nitraatioon) ning lisada mõned tilgad tõestusreaktiivi. 1.1 Pb2+ -ioonide tõestusreaktsioonid a)...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
4
doc

Katioonide I ruhm

Laboratoorne töö 1 Töö ülesanne ja eesmärk: tõestada katioonide esimese rühma reaktsioone Kasutatud töövahendid: pipett, puhtad katseklaasid Kasutatud ained: 2M HCl, 0,25M KI, 0,2M K2CrO4 Tõestusreaktsioonid Pb2+ -ioonide tõestusreaktsioonid 1) Cl­-ioonidega moodustub valge tihe pliikloriidi sade: Pb2+ + 2Cl­ PbCl2 Pb(NO3)2 + 2HCl...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
4
docx

Katioonide III ruhm

1 Eelkatsed ja vaatlus Lahuse pH, värvus, sademe olemasolu Hüdratiseerunud Co2+, Ni2+, Fe2+, Fe3+, Cr3+- ioonide värvuste järgi võib teha vaid esialgseid järeldusi nende ioonide sisalduse kohta lahuses, sest nende ioonide erinevad värvused vesilahustes võivad üksteise värvusi maskeerida. III rühma katioonide lahustuvate soolade vesilahuste i...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
61 allalaadimist
3
docx

Praktikumi lõputöö protokoll

Lahus võis seega sisaldada ühe või kaks katiooni ja ühe aniooni, kusjuures katioonid pidid olema erinevatest rühmadest. Määrata tuli nii katioonid kui anioonid. Töö käik Uuritavaks aineks oli tahke aine VIII. Kuna tegemist oli sinakasrohelise pulbriga, võis ennustada nikliioonide olemasolu. Valmistasin ainest...

Elementide keemia - Tallinna Tehnikaülikool
44 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun