Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

Kategooria ehituskorraldus - 19 õppematerjali

Ehitus >> Ehituskorraldus
ehituskorraldus on omanikukeskne – ehitusjuhtimine on ühiskonnakeskne – ehitaja peab alati arvestama sellega, mida tema tegevus toob kaasa ühiskonnale – ehitaja peab alati arvestama võimalusega ‘toimetada’ sel turu
thumbnail
18
docx

Ehituskorraldus Roode Liias

1. Ehitustoodang (ehitis), selle eripärad ning nende mõju ehituskorraldusele Ehitis on füüsiline substants-asi, koosneb materjalidest ja konstruktsioonidest. Kvaliteetne ehitis on mõistliku ehituskorralduse tulemus. 2. Ehituskorraldus, selle õppedistsipliini sisu ning seos teiste ehitusvaldkonna õppeainetega Eesmärgideks: anda ülevaade ehitusturust, ehitise elutsüklist, ehituse subjektidest, objektidest ja projektidest ning nendevahelistest seostest. ehituskorraldus on omanikukeskne ­ ehitusjuhtimine on ühiskonnakeskne ­ ehitaja peab alati arvestama sellega, mida tema tegevus toob kaasa ühiskonnale ­ ehitaja peab alati arvestama võimalusega `toimetada' sel turu...

Ehituskorraldus
356 allalaadimist
thumbnail
79
doc

Ehituskorraldus

1 EHITUSKORRALDUS EPJ 0060 EESSÕNA JÄRGNEV KUJUTAB ENDAST LOENGUT TOETAVAT ÕPPEMATERJALI, MIDA KASUTATAKSE LOENGU ETTEKANDMISEL SLAIDIDE KUJUL. SLAIDIDEL ON ESITATUD MÄRKSÕNAD JA OLULISEMATE MÄRKSÕNADE SELETUSED. KÄESOLEV MATERJAL EELDAB SELLE KASUTAMIST KOOS ÕPIKUGA JÜRI SUTT. EHITUSKORRALDUS. TTÜ.120 lk. VIIDATUD JOONISTE NUMBRID VASTAVAD ÕPIKUS TOODUD JOONISTELE. SAMAS ON KÄESOLEVAS TEKSTIS NELJANDA, VIIENDA JA KUUENDA PEATÜKI MATERJALID LAIENDATUD VÕRRELDES ÕPIKUGA JA KAHEKSANDAS PEATÜKIS KÄSITLETAVAD EHITUSE JÄRELEVALVE KÜSIMUSED PUUDUVAD ÕPIKUS HOOPISKI. VIIDATUD TÄIENDAVAD MATERJALID KUULUVAD AGA ÜLÕPILASE POOLT KOHUSTUSLIKULT ÕPITAVA ÕPPEMATERJALI HULKA SISALDUDES KA KONTROLLTÖÖDE JA EKSAMI MATERJALIDES. SIINJUURES OLEVAD JOONISED PUUDUVAD ÕPIKUS....

Ehituskorraldus
258 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Ehituskorraldus eksami vastused

- tehnovõrkude paigutuse - keskkonnakaitse abinõud; 2)iga krundi kohta eraldi: - krundi kasutuse otstarve - lubatud ehitiste arvu - suurima ehitusalase pinna - ehitise lubatud kõrguse. 2. Kas on mingid üldised reegild ehitustööde järjestamisel? Mis neid mõjutab? 1). Maa-alused tööd sh. hoonevälised 2). Maapealse osa tööd sh. üldehitus- ja eritööd 3). Viimistlustööd Järgnevus sõltub: - Kavandist - Aastaajast - Juhi suvast, mis mõjutab aga majanduslikku tulemit, mille tõttu ehituskorraldus tuleb läbi mõelda (projekteerida) 3. Kujuta võrkgraafikuna kolme järjestikuse töö tegemist kahel haardealal voolumeetodil. Joonista skeem pöördele. - 5. Loetle nõuded, millele peab vastama ehitusplatsi üldplaan 1)seotus teiste ehituskavandi osadega 2)kalenderplaani vastavat ehituskestus 3)valitud ehitustehnoloogia 4)ohutustehnika normid 5)tuleohutuse normid 6)looduskaitse norme 7)ehitusprotsessi rahuldamist vee, elektri, sooja ja sidega...

Ehituskorraldus
222 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Ehituskorraldus eksam 1-15

1. Ehitustoodang (ehitis), selle eripärad ning nende mõju ehituskorraldusele Ehitis on füüsiline substants-asi, koosneb materjalidest ja konstruktsioonidest. Kvaliteetne ehitis on mõistliku ehituskorralduse tulemus. 2. Ehituskorraldus, selle õppedistsipliini sisu ning seos teiste ehitusvaldkonna õppeainetega Eesmärgideks: anda ülevaade ehitusturust, ehitise elutsüklist, ehituse subjektidest, objektidest ja projektidest ning nendevahelistest seostest. ehituskorraldus on omanikukeskne ­ ehitusjuhtimine on ühiskonnakeskne ­ ehitaja peab alati arvestama sellega, mida tema tegevus toob kaasa ühiskonnale ­ ehitaja peab alati arvestama võimalusega `toimetada' sel turu...

Ehituskorraldus
132 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Ehituskorraldus 3 kodutöö VÕRKGRAAFIKU KOOSTAMINE, ARVUTUS JA OPTIMEERIMINE

VÕRKGRAAFIKU KOOSTAMINE, ARVUTUS JA OPTIMEERIMINE EPX5520 EHITUSKORRALDUS 3. KODUTÖÖ Tallinn 2020 SELETUSKIRI 1.1 Lähteandmed Töö Eelnevad tööd Ajakulu Töölisi A LK 4 3 B C 5 4 C K 3 6 D KG 7 7 E CDG 4 3...

Ehituskorraldus
26 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Ehituskorraldus

Mõiste projekt kaks tähendust kontekstis ehituskorraldusega. Esiteks tähendab projekt kõiki tegevusi ehitise elutsükli jooksul. Projektil on selgelt fikseeritud algus ja lõpp, eesmärk ja tulemuse hindamise kriteerium. Projekti realiseerimiseks tuleb sooritada hulk omavahel keerulistes seostes tegevusi. Projekti edukas elluviimine eeldab plaanimist. Teiseks tähendab projekt ehitise püstitamiseks vajalike dokumentide kogumit ­ ehitise perspektiivset mudelit (joonised, spetsifikatsioonid, seletuskirjad, eelarved jm). Selles tähenduses on projekt ehitusliku investeerimise projekti kui laiema mõiste ühe faasi tulemus (produkt). 2.Loetlege töövõtukorralduse viisi valiku kriteeriumid . Oluline on tasakaalustada kolm tähtsamat kriteeriumi: 1)kulud (tavaliselt kõige määravaim faktor; tellija on huvitatud nii kulude taseme minimeerimisest kui ka kokkulepitud hinna kindlusest); 2)kvaliteet (tähendab toote vastavust nõuetele); 3)kestus (siin on k...

Ehituskorraldus
78 allalaadimist
thumbnail
37
xlsx

Ehituskorraldus

Töö Eelnevad tööd Aja- Töö- Lisa Töö Järk kulu lisi i-j t TVA TVL A K2 2 3 1-2 7 0 7 B EM 4 3 3 1-3 6 0 6 C D2 5 5 3 2-4 5 7 12 D -1 7 4 3 2-5 5 7 12 E CK 3 5 6 3 3-7 0 6 6 F C3 3 4 3-12 2 6 8 G HEM 4 4 2 4-6 0 12 12 H DM 3 2 7 4-7 0 12 12 I J4 5 4 3 4-9 3 12 15 J MC 3 3 5 5-6 0 12 12 K -1 6 3 5-10 2 12 14 L JF 4 4 4 3 5-11 0 12 12 M D2 5 5 6-8 3 12 15 7-10 5 12...

Ehituskorraldus
92 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Eksamiküsimused 111-129

Väljundid kavandi koosseisus et kontrollida - tellija kontrollib muudatusteks ja lisatoodeks ehituse maksumust. vajalikku hinnareservi ja ehitaja peab tegema Ehitustööde kirjeldused, plaanid, kontrolleelarve, kulutusi arbitree-rimiseks ilma kindluseta, et see töömahtude loend (liigendatud), kasutus- ja tulu toob, hoolduskirjad, kohustus järelevalve osas, vastutus - toovotja riskib ilmastikuga, streikidega jne ehitusmaksumuse eest, kiirendatud teadmata, kas talle selle eest tasutakse. töövõtukorralduse korral pakkumisdokumentide 119. Iseloomusta võistupakkumise ja väljastamisajad enne kavandi valmimist. "partnerluse" vahekorda ehitustulul. 112.Loetle ehituse kalenderplaani parameetrid. Võistupakkumine on kohustuslik ri...

Ehituskorraldus
100 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Eksam spikker

Mõiste projekt kaks tähendust kontekstis 7)Tootmistehnoloogia 8)Ehituse maksumus 9)Kasutus-ja 19.Loetle hinnakujunduse viisid (süstematiseeritult). 26. Küsimused, millele peab saama vastused eelprojekti ehituskorraldusega. hooldus juhendid. Kõige üldisemalt jagunevad hinnakujundamise meetodid staadiumis. Esiteks tähendab projekt kõiki tegevusi ehitise elutsükli 12.Iseloomusta ehituskorraldust projekteerimis- kaheks: 1.Fikseeritud- enne tööde alustamist kokkulepitud 1. Koostatakse eelkavand ­ kavandav ehitis ja krunt hinnatakse jooksul. Projektil on selgelt fikseeritud algus ja lõpp, eesmärk ehitustööettevõtu meetodil. hinnad. 1)Nad a...

Ehituskorraldus
231 allalaadimist
thumbnail
0
JPG

Kontroll töö

docstxt/12336967836461.txt...

Ehituskorraldus
88 allalaadimist
thumbnail
0
JPG

Kontrolltöö

docstxt/12336968226461.txt...

Ehituskorraldus
73 allalaadimist
thumbnail
0
JPG

Eksam variant

docstxt/12336968606461.txt...

Ehituskorraldus
77 allalaadimist
thumbnail
0
JPG

Eksam var 1

docstxt/12336969016461.txt...

Ehituskorraldus
116 allalaadimist
thumbnail
0
JPG

Eksam var 2

docstxt/12336969486461.txt...

Ehituskorraldus
85 allalaadimist
thumbnail
0
JPG

Eksam var 3

docstxt/12336969836461.txt...

Ehituskorraldus
79 allalaadimist
thumbnail
0
jpg

Eksam var 4

docstxt/12336970486461.txt...

Ehituskorraldus
73 allalaadimist
thumbnail
0
jpg

Eksam var 6

docstxt/12336970986461.txt...

Ehituskorraldus
73 allalaadimist
thumbnail
0
JPG

Eksam var 10

docstxt/12336971256461.txt...

Ehituskorraldus
79 allalaadimist
thumbnail
13
docx

EHITISTE TULEOHUTUSNÕUDED

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS EHITUSVIIMISTLUS Anna-Maria Türk EHITISTE TULEOHUTUSNÕUDED Referaat Juhendaja: Andres Aruväli Sissejuhatus Väikeelamutes on tulekahjude tekke peamine põhjus tulega hooletu ümberkäimine. Tuleohutusele tuleb mõelda juba enne ehituse alustamist, hiljem on tarvilike muudatuste tegemine väga kulukas, tihti ka võimatu. Majaehitajal on vajalik tunda tuleohutusalaseid mõisteid. Põlengu tekkimist tuleb ennetada. Selleks on koostatud projekteerimisnormide tuleohutust käsitlev osa, mis sätestab nõuded piksekaitseseadmetele, kütteseadmetele ja ehitusmaterjalidele, kasutusviisilt ohtlikumate elamu osade tule ja suitsu leviku tõkestamisele ning hoonetevahelisele kaugusele. Kui loetletud meetmed osutuvad ebapiisavaks, keskendutakse elamu tulepüsivusklassi tõstmisele, mis seab rangemad nõuded ehitusmaterjalide valikule. Referaadis räägime peamistest, tähtsamatest nõuete...

Ehituskorraldus
16 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun