Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link

Kategooria dokumendihaldus - 35 õppematerjali

Infoteadus >> Dokumendihaldus
dokumendihaldus – a) dokumentide loomise, saamise, alalhoidmise, kasutamise ning eraldamise tõhus ja süstemaatiline korraldamine, sh organisatsiooni tegevust ja toiminguid kajastava tõestusmaterjali ja informatsiooni dokumendisüsteemi hõlmamine ning dokumentidena alalhoidmine. (Standardi EVS-ISO 15489-1:2004 põhjal) b) asjaajamise käigus dokumentidega tehtavad toimingud, millega tagatakse nende autentsus, usaldusväärsus, terviklus ja kasutatavus kogu elukäigu jooksul.
thumbnail
10
doc

Dokumendihaldus

· "Arhiiviseadus" · "Avaliku teabe seadus" · "Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus" · "Digitaalallkirja seadus" · "Haldusmenetluse seadus" · "Isikuandmete kaitse seadus" · "Keeleseadus" · ,,Riigisaladuse seadus" · "Riigivapi seadus" · "Vabariigi Valitsuse seadus" Määrused · "Arhiivieeskiri" · "Asjaajamiskorra ühtsed alused" Standardid · EVS-ISO 15489-1:2004 "Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldus. Osa 1: Üldnõuded" · EVS-ISO 15489-2:2004 "Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldus. Osa 2: Juhised" · EVS-ISO 15836:2004 "Informatsioon ja dokumentatsioon. Dublin Core'i metaandmeelemendid" · EVS-ISO 5127:2004 "Informatsioon ja dokumentatsioon. Sõnastik" · EVS-ISO 23081-1:2006 "Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldusprotsessid. Dokumentide metaandmed. Osa 1: Põhimõtted"....

Dokumendihaldus
244 allalaadimist
thumbnail
20
odt

Dokumendihaldus aastal 2015

Ühiskonnateaduste instituut Dokumendihaldus aastal 2015 Uurimistöö Dokumendihalduse alused Autor: Tartu 2015 Sisukord Sissejuhatus.................................................................................................................................3 1 Dokumendihalduse ajalugu......................................................................................................4 2 Dokumendihaldus tänapäeval..................................................................................................5 2.1 Eestis populaarsed dokumendihaldussüsteemid...............................................................5 2.1.1 Postipoiss..................................................................................................................5 2.1.2 DocLogix...

Dokumendihaldus
37 allalaadimist
thumbnail
24
docx

Dokumendihaldus aastal 2015 - uurimistöö

3 1DOKUMENDIHALDUS............................................................................................. 4 2DOKUMENDIHALDUSEGA SEOTUD PROBLEEMID...................................................5 1Võimalikud lahendused probleemidele...............................................................6 3DOKUMENDIHALDUSE ARENG............................................................................... 7 1Elektrooniline dokumendihaldus........................................................................7 4DOKUMENDIHALDUS AASTAL 2015.......................................................................8 KOKKUVÕTE............................................................................................................. 9 KASUTATUD KIRJANDUS......................................................................................... 10 OTSINGUSÕNADE LOETELU...

Dokumendihaldus
26 allalaadimist
thumbnail
18
docx

DOKUMENDIHALDUS

Märgukirjale ja selgiustaotlusele vastamise seadus Haldusmenetluse seadus Töölepingu seadus Avaliku teenistuse seadus Raamatupidamise seadus Keeleseadus Karistusseadustik Äriseadustik Arhiivieeskiri Asjaajamisekorra ühtsed alused EVS-ISO 15489:2004 Dokumendihaldus EVS 8821-1:2006 Kiri Organisatsiooni dokumendisüsteemi alusdokumendid: Tänapäeval puutuvad dokumentidega kokku kõik organisatsiooni töötajad, kes peavad teadma oma kohustusi, ülesandeid ja õigusi dokumentide haldamisel. Juhtkond kehtestab õigusaktidega kõigile organisatsiooni töötajatele täitmiseks kohustuslikud dokumentide haldamise alusdokumendid: 1. Asjaajamiskord ­ esitab nõuded organisatsiooni dokumentide haldamisele...

Dokumendihaldus
31 allalaadimist
thumbnail
22
docx

"Dokumendihaldus aastal 2015"

3 1Dokumendihaldus.....................................................................................................................4 1.1Dokumendihaldussüsteemid Eestis....................................................................................4 1.2Dokumendihalduri kutse....................................................................................................5 2Elektrooniline dokumendihaldus..............................................................................................6 2.1Üleminek elektroonilisele dokumendihaldusele................................................................6 2.1.1Riiklik sektor...............................................................................................................6 2.1.2Erasektor.....................................................................................................................6...

Dokumendihaldus
23 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Dokumendihalduse arvestuse kordamiseks

Mis on dokument? Dokument on mis tahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevus tõestamiseks. 2. Nimeta asjaajamise korraldust reglementeerivad riiklikud normdokumendid! Arhiiviseadus; avaliku teabe seadus; digitaalallkirja seadus; keeleseadus; isikuandmete kaitseseadus; märgukirjale ja selgitustaotsusele vastamise seadus 3. Millised on ettevõtte asjaajamist reglementeerivad sisemised normdokumendid? Asjaajamisekord; dokumentide loetelu ja dokumendihalduse kord; töövoogude (tööprotsesside kirjeldused); arhivaalide loetelu; sisekorraeeskiri; ametijuhendid 4. Milline haldusdokument tuleb arhivaalide hävitamiseks koostada? 5. Kuidas kujundada õigesti kontaktandmeid kirjaplangil? Alumises veerus on so...

Dokumendihaldus
331 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Ametikiri

11.2010 nr 4-8 / 128 AS KOOLITUS Sõbra tee 120 15.11.2010 nr 5-9/135 13635 TALLINN Seminari korraldamine Saame pakkuda teile 3-päevase seminari korraldust.Saame pakkuda soovitud majutust 21.detsembrist 25nda detsembrini 2010 aastal. Majutuse hinnakalkulatsioon on 12 000 krooni. 3. Lõunasöök 5200 krooni. Konverentsi ruumi teenudsed 1200 krooni. Kohvipausid 560 krooni. Pidulik õhtusöök 7800 krooni. Kogu paketi maksumus 32 000 krooni. Ootame vastust hiljemalt 25.novembriks k.a. Lugupidamisega (allkiri) Kaval Ants Müügiosakonna juhtaja Lisad: *Menüüd * hinnakalkulatsioon Mati Murakas 52732266 Kalda 33 telefon 654 336 internet pesa@hotell.ee 72713 PAIDE faks 654 736...

Dokumendihaldus
223 allalaadimist
thumbnail
2
docx

DHIK 3.töö

õppenädala materjali kohta Katse 1 ülevaade Question 1 Dokumendihalduse efektiivseks korraldamiseks organisatsioonis Vali üks vastus. a. pole vaja midagi kehtstada, sest töötajad teavad isegi, kuidas dokumente hallata b. kinnitatakse valdkonna vastutaja, kes "oskab, teab ja teeb" Kirjapandud regulatsioon (nt asjaajamiskord) aitab kogu c. tuleks koostada vastav kord, juhis või organisatsioonis üheselt dokumentide haldamist muu regulatsioon korraldada. Dokumendihalduse korraldamise eesmärk organisatsioonis on tagada dokumentidega töö selliselt, et asutuse tegevuse käigus loodud dokumendid oleksid piisavad toimingute ja tehingute tõestamiseks ning, et neid säilitatakse ettenähtud aja jooksul. Question 2 Dokumendihaldussüsteem on Vali üks vastus. a. arvuti "desktop"...

Dokumendihaldus
66 allalaadimist
thumbnail
2
docx

DHIK 1.töö

õppenädala materjali kohta Katse 1 ülevaade Question 1 Punktid: 1/1 Dokumendihaldusega tegeleb organisatsioonis sekretär või juhi-abi Vastus: Õige Vale Kuna enamik töötajaid tegelevad ise oma töös vajaminevate dokumentide loomega, haldamisega, siis ei saa tänapäeva organisatsioonis öelda, et dokumendihaldusega tegeleb üks inimene. Õige Selle esituse hinded 1/1. Tagasiside ajalugu: Question 2 Punktid: 1/2 Dokumendi pealkiri on oluline vormistuselement, sest Vali üks või enam vastust. a. avab selle sisu Dokumendregistrisse kantud pealkiri aitab otsida konkreetset b. aitab hallata dokumente dokumenti Dokumendi pealkiri avab selle saajale / kasutajale sisu Osaliselt õige Selle esituse hinded 1/2. Tagasiside ajalugu: Question 3 Punktid: 1/1 Dokumendihalduse eesmärk organisatsioonis on tagada tegevusprotsesside, toimingute ja otsuste nõuetekohane (vähemal...

Dokumendihaldus
53 allalaadimist
thumbnail
2
docx

DHIK 2.töö

õppenädala materjali kohta Katse 1 ülevaade Question 1 E-kiri registreeritakse, kui Vali üks või enam vastust. a. see on saadetud ametlikule e- Isiklikke kirju ei pea regitsreerima. Mõnes organisatsioonis posti aadressile; kirja sisu on võib olla kehtestatud kord, kus ametlikul e-posti aadressi ei tohi isiklikku laadi kasutada isiklikuks kirjavahetuseks. b. e-kirja sisu tõendab organisatsiooni tegevust c. e-kirja sisu on informeeriva Nt kliendiga seotud kirjavahetus iseloomuga Kõiki e-kirju tuleks hinnata organisatsiooni olulisuse seisukohalt. Isiklikke kirju ei pea regitsreerima. Mõnes organisatsioonis võib olla kehtestatud kord, kus ametlikul e-posti aadressi ei tohi kasutada isiklikuks kirjavahetuseks. Question 2 E-kiri ja sellega saadetud lisadokument registreeritakse Vali ü...

Dokumendihaldus
42 allalaadimist
thumbnail
16
doc

Dokumendihalduse eksam

ORGANISATSIOONI DOKUMENDIHALDUSE KORRALDAMINE Põhimõisted Dokument – on mistahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on saadud või loodud asutuse või isku käigus. Tõestusväärtus – võime kajastada funktsioonide täitmist või tehingute läbiviimist, dokument on autentne või usaldusväärne. Teabeväärtus – dokumendis sisalduvad andmed sündmuste, isikute jms kohta. Dokumendiga seotud isikud – autor (organisatsioon), adressaat/saaja, koostaja(annab sisu), vormistaja, allkirjastaja, dokumendisüsteemi haldur. Metaandmed – dok. kirjeldavad andmed, mis luuakse dokumendi süsteemis. Andmed dok registreerimise ja haldamise ajaloo kohta. Dokumendi liik – tuleneb dokumendi sisu ehitamise viisist ja vormielementide kasutmisest (nt kiri, protokoll, avaldus) Dokumendi elukäik – kõik tegevused dokumendiga alates tema loomisest või saamisest kuni hävitamiseni või säilitamisele eraldamisele Etapid: 1. planeerimine 2. loomine või saamine...

Dokumendihaldus
78 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Ametkiri

Koolielu AS Rahvapidu OÜ Lõõtsapilli 9 xx.xx.2012 nr x-x/x xxxxx TALLINN Seminariruumi tellimine Austatud juhataja Vajame 20.04.2012 ühte seminariruumi 50 inimesele kell 12.00 kuni 16.00. Hinnapakkumine palun saata hiljemalt 09.03.2012. (allkiri) Mari Vlassova Juhataja Aleksandr Popov 555 5555 Marja xx Telefon 666 6666 Arvelduskonto xxxxx TALLINN e-post: koolielu@koolielu.ee xxxxx Türisalu Pank Reg kood xxxxxxxx ...

Dokumendihaldus
38 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Praktika avaldus ja motivatsioonikiri

Kaugeveo OÜ ALEKSANDR IVANOV Võidu 12 12345 LÄÄNE-VIRUMAA 44312 RAKVERE Tel 555 5555 aleksandr.ivanov@gmail.com Hr Vassili Vassiljev Juhatuse esimees 07.03.2012 AVALDUS Soovin kandideerida ettevõttepraktika ajaks 01.07.2012 kuni 15.08.2012 Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori ettevõtluse õppetooli logistika lisaeriala tudengina logistiku õpilase ametikohale. Lugupidamisega (allkiri) Lisa: 1. Motivatsioonikiri 2. CV 3. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor akadeemiline õiend 4. Ettevõttepraktika juhend Kaugeveo OÜ ALEKSANDR I...

Dokumendihaldus
376 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Dokumendihalduse alused

Dokument (laiemas tähenduses) jäädvustatud informatsioon või objekt, mida saab käsitleda tervikuna kasutatav inimtegevuses 2. Dokument (kitsamas tähenduses) Mistahes teabekandjale jäädvustatud informatsioon, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõendamiseks 3. Dokumendihaldus Halduse ala, mis tegeleb dokumentide loomise, saamise, alalhoidmise, kasutamise ning eraldamise tõhusa ja süstemaatilise ohjega, sh organisatsiooni tegevust ja toiminguid kajastava tõestusmaterjali ja informatsiooni dokumendisüsteemi hõlmamise ning dokumentidena alalhoidmisega 4. Dokumendihaldussüsteem Elektrooniline tarkvara ­ dokumentide haldamine, kontrollimine ja neile juurdepääsu tagamine...

Dokumendihaldus
32 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Dokumendihalduse aktuaalseid probleeme- eksamitöö

Miks on dokumendihalduse metaandmete standardid vajalikud? Metaandmed on struktureeritud informatsioon dokumendi sisu, konteksti, vormistuse ja kasutamise kohta. Need andmed võimaldavad kasutajal hinnata ja kontrollida dokumendi sisu, väärtust ning usaldusväärsust, lihtsustades samas dokumendi taasleidmist ja hõlbustades ligipääsu dokumentidele kogu nende elutsükli vältel. 1 Probleem on aga selles, et erinevates asutustes võivad olla kasutusel erinevad, just nende vajadustest lähtuvad metaandmed, mis ei pruugi täita arhiivinduse nõudeid ning tagada metaandmeskeemide omavahelist ühildumist. Elektroonilise dokumendi puhul on aga halduse ning säilitamise seisukohalt metaandmed lausa kriitilise tähtsusega, seega, et dokumentide autentsus oleks tagatud ja kontrollitav läbi aja, on oluline välja töötada kontrollitud keel, mis standardiseerib terminoloogia lubatud terminitest ja metaandmete elementidest. 2 Kuna dokumente tekitavaid asutusi...

Dokumendihaldus
4 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Garantiikiri

12.2016 nr 4-1/62 GARANTIIKIRI OÜ Äripere garanteerib ettvõtte töötaja Mari Maasikas (ik. 48801010101) 2016/-17 õppeaasta õppemaksu tasumise täies mahus Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolile. Arve tasume ülekandega vastavalt Teie poolt esitatud arvele. (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) Meeri Muld Kalle Must Tegevjuht Finantsdirektor Sille Sepp 611 1111 koostaja sillesepp@aripere.ee Vilde tee 130 Telefon +372 611 1010 Arvelduskonto 12614 TALLINN Fax +372 611 1000 EE198672900033384758 E-post: info@aripere.ee Swedbank Registrikood 100088611...

Dokumendihaldus
5 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Dokumendihalduse konspekt

Dokumendihaldus Asjaajamise tähtsus:  Tõendusmaterjal, mis selgitab toimunud tegevusi  Oluline info säilitatakse  Info kättesaadavus  Info kasutatavus Asjaajamise eesmärk:  Jäädvustada tõene informatsioon  Jäädvustada piisav info nii praeguste kui ka tulevikuvajaduste tarbeks  Tagada, et info säilitataks nii kaua kuni seda vajatakse  Tagada, et info oleks hõlpsasti leitav, selleks luuakse süsteem Eesmärk saavutatakse organisatsiooni dokumendisüstemi abil. Alatised dokumendid: asutusdokumendid; üldjuhtimist puudutavad dokumendid. Asjaajamine peab tagama:  Asutuse ülesannete täitmise ja otsuste vastuvõtmise täpse ja küllaldase dokumenteerimise  Nõetekohase dokumentide vormistamise  Dokumentide kiire ringluse  Dokumentide lihtsa ja kiire leidmise ning juurdepääsu neile  Dokumentidele kehtestatud juurdepääsupiirangutest kinnipidamise  Dokumentide...

Dokumendihaldus
10 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Avaldus

Hr Karl Karu AS Romb tegevdirektor 08. Detsember 2008 AVALDUS Palun lubada mind õppepuhkusele 10 kalendripäevaks 05. jaanuarist kuni 15. jaanuarini 2009.a. (allkiri) Annika Kokk Müügiesindaja Lisa: Mainori Kõrgkool kiri 25. oktoober 2007 nr 2-8 / 286 ...

Dokumendihaldus
355 allalaadimist
thumbnail
13
pdf

Konspekt

Aineprogramm Dokument, elukäik ja omadused DOKUMENDIHALDUS Organisatsiooni kultuur ­ asjaajamiskultuur Dokumendihalduse õiguslik keskkond Asjaajamiskord ja dokumentide loetelu Dokumendid (elemendid, plangid, liigid, loomine)...

Dokumendihaldus
410 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Sekretari ametijuhend

Ametijuhend SEKRETÄR AS STRANSTEIN Kinnitatud: Aivo Käsn Juhatuse esimees 03.05.2005 1. ÜLDANDMED 1.1 Ametikoha nimetus: Sekretär 1.2 Struktuuriüksus: Peakontor 1.2 Aruandekohustus: Juhatajale 1.3 Alluvad: Koristaja 1.3 Kes asendab: Raamatupidaja 1.4 Keda asendab: Müügimeest, projektijuhti 1. TÖÖ EESMÄRK 1.1 Sekretäri ametikoha põhieesmärgiks on kindlustada ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamine läbi efektiivse dokumentatsiooni korraldamise ja info edasta...

Dokumendihaldus
197 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun