Sõnu seletav sõnaraamat

Disc – can be a flat round form OR a data-storage device OR a form of something like sun or moon 2. Panic – fear and sudden unreasoning BUT it came from greek god Pan Extension of meaning (widening,generalization) <> specialization of meaning (narrowing) thing /θɪŋ/ noun PERSON/ANIMAL --- used after an adjective to refer to a person or animal with love or sympathy • The poor things were kept in small cages without room to move.
Dialect - based doublets: road (from ride on horseback), raid (from same), shirt ( from skirt), in Anglo-borman and French: guarantee (warrant in French is garant), thesaurus (treasure, storehouse, this is from Greek), computer (in French it means count). Etymological doublets are two or more words of the same lan¬guage which were derived by different routes from the same basic word, but differing in meaning and phonemic shape.
Diskursuseanalüüs - selle mõiste kinnistus 1970. Aastatel Suurbritannias suulise suhtluse lingvistilise uurimise tähenduses. Diskursuse liigid on nt argivestlus, väitlus, jutustus ja ametlik kõne- kõigil neil liikidel on iseloomulikud tunnused. Diskursuseanalüüsi üks peamisi eesmärke on klassifitseerida diskursusi ja leida diskursuse osi markeerivaid diskursusemarkereid; nt nonäitab tavaliselt vooru või teema algust.

Dame fortune – госпожа фортуна, госпожа удача Dame Nature – мать-природа 15. Esq. (Esquire) эсквайр, господин («титул учтивости»; ставится в адресе после фамилии нетитулованного лица в официальной переписке, напр. John Smith, Esq., вместо Mr John Smith)
Dako - rumeenia dialekt 17. saj.: Piibli tõlge Bukarestis 1688. a., Moldaavias kirjutatud kroonikad Ilukirjandus 18. – 19. saj. alguses Esimene grammatika 1757. a. Ladina alfabeet alates 1780. a., juurdub alates 1860. a. 19. saj. alguses rahvuslik liikumine, frankofiilia puhang
Distinktiivtunnused – sõna tähendusi eristavad tunnused 6. Mis on paralleelne ja täiendav jaotumine? Kui kahe häälikuga ei leidu ühtegi minimaalpaari ja kumbki esineb vaid sellises ümbruses, kus teine ei esine, on häälikud täiendavas jaotumises ehk komplementaarses distributsioonis.

Desmosoomideks nim. kahe naaberraku vahel asetsevaid seostruktuure, mis koosnevad vastastikku asetsevast kahest paksenenud rakumembraanist, selle vastas asetsevast erilaadsest tsütoplasmast ja viimasest radiaalselt raku sisemusse suunduvatest fibrillidest.
Des on ka ‘k¨ si’ a , millest m¨ rk ‘juhatama’ , pronkskiri annab kolm kompo- a nenti . Kujutab teel tehtavat t˜ rjerituaali o o˜ , mis seisnes v˜ ora o o o¨ h˜ imu mahal˜ igatud peaga teed m¨ oda minekus.
Dissimilatsioon – mingi häälik ei salli enda läheduses teist sama või sama tüüpi häälikut st sunnib selle muutuma endast erinevaks: rekrut- nekrut, korter – kortel, koridor-kolidor).

Doublet – one of two or more words derived from one source: • fragile (< Latin fragilis ), frail (< Old French frele) • Triplet – three such words, e.g. • Cattle / chattel /
Definiitsus on selline kategooria, mis on seotud diskursuses viidatavate referentide identifitseeritavusega. Definiitsus väljendub afiksite ja artiklite kasutamises.
Des - vorm on pöördsõna infiniitne vorm, mis esineb lauses määrusena, väljendades teise tegevusega samaaegselt toimuvat ja seda iseloomustavat tegevust.

Diocletianuse tetrarhia - jaotatakse valitsemine, poliitline võitlus Theodosiuse surm(395):Ida-Rooma (Konstantinoopolis) ja Lääne-Rooma keisririik (Milaanos, Ravenna)
Dead metaphors - - “Metaphors, once no longer recognized as figurative, become ‘dead’, as in flower- bed, blind corner and dead metaphor itself.
Denoteerima – tähistamine ehk sildistamine, mis ei anna edasi väljendi sisu, vaid toob seda teistest esile, ei too iseloomustavaid tunnuseid.

Diglossia - on olukord, kus ühe keele kaks dialekti või kaks keelt, mis tavaliselt on lähisuguluses, on kasutusel ühes keelekogukonnas.
Distinktiivtunnuseid e. fonoloogilisi tunnuseid kasutades näidatakse iga foneemi puhul, millised kasutusel olevad tunnused selles realiseeruvad.
Dekreoolistumine – nähtus, kus kreoolkeel muutuks tagasi keeleks, millest ta arenes (pole siiamaani veel täielikult juhtunud)

Distinktiivtunnused – vastanduses olevate häälikute vahelised erinevused, eristavad sõna tähendusi, nt kila – küla.
Dialektoloogia - teadus murretest grammatikalisatsioon - Keeleüksuse muutumine leksikaalsemast grammatilisemaks.
Daakia 101 - 106 p. Kr.- Rumeenia, kõig viimane vallutus- Impeerium saavutab oma suurima ulatuse.

Diskursuseanalüüsi meetoditega on uuritud näiteks õpetaja ja õpilaste suhtlust klassiruumis õppeprotsessi käigus.
Duaal – kaksus, kasutatakse selliste sõnade puhul nagu silmad, käed, püksid, käärid
Diglossia - kaks keelt on kasutusel, Lingua franca-ühine keel, keele tüpoloogiline jaotus.

Druids – influential Celtic priests who were the main organizers of help for the Gauls.
Diftong - täishäälikuühendid ühes silbis, eesti keeles on neid 36, nt täis, pea, oa
Diskursuseanalüüs - suulise lingvistilise tähenduse uurimine (nt diskursusemarkerid no, noh)

Denotatiivne sisu on pidanud andma ruumi konnotatiivsetele tähendustele ja tõlgendustele.
Deiktilised elemendid on sellised keelendid, mis on otseselt seotud kõnehetke ja/või kohaga.
Diftongiks nimetatakse kahe vokaali järjendit, mis kuulub ühte silpi.

Diftong on liikumine ühelt vokaalilt teisele, kokkukuuluv tervik.
Diftong – 2 laadilt erinevat vokaali, mis kuuluvad ühte silpi.
Diglossia - eri keelte kasutamine vastavalt kasutussituatsioonile.

Diftong on siis kui kaks erinevat vokaali asetsevad kõrvuti.
Daakia 101 - 106 pKr- Rumeenia, kõige viimne vallutus.
Dorsaalne serv on kopsudel ümar ja ventraalne serv terav.

Deiksis on nähtus, mis seob keele ja konteksti.

Diskursus on aga tekst koos kontekstiga.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto