Kategoorias raamatupidamise alused leiti 17 faili

Majandus >> Raamatupidamise alused
Raamatupidamise alused - kodutöö
4
doc

Raamatupidamise alused - kodutöö

TALLINNA TEHNIKAKRGKOOL UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES KODUT ppeaines: RAAMATUPIDAMISE ALUSED Ehitusteaduskond pperhm: KEI 52/62 Juhendaja: Helen Rihma Tallinn 2010 Ülesanne 1 Äriühingus on kolm töötajat, kes on tööle vormistatud järgmistel tingimustel: · Ants- ametipalk 7 000.- kr kuu...

Raamatupidamise alused - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
Raamatupidamise alused
docx

Raamatupidamise alused

Finantsarvestus majandusarvestuse süsteemis, tekkepõhine raamatupidamine, kassapõhine arvepidamine,...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
8 allalaadimist
Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused
72
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), loengukonspekt raamatupidamise alused

TALLINNA MAJANDUSKOOL RAAMATUPIDAMISE ALUSED Loengukonspekt Koostanud: Janek Keskküla Tallinn 2014 2 Raamatupidamise seadus Raamatupidamiskohustuslane (RPS § 2) Iga Eestis registreeritud era- või avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal (edaspidi filiaal)....

Raamatupidamise alused - Kutsekool
15 allalaadimist
Raamatupidamise alused
6
docx

Raamatupidamise alused

Algdokument - majandustehingu toimumist kinnitav kirjalik tõend Ettevõtte varad rahalistes väljenduses, omakapital-varade ja kohustuse vahe Skeemi 1-lähtudes kulude liigi järgi. Skeemi 2-lähtudes kulude funktsioonide järgi. Võttad selle, kumb skeem annab infotarbijale parema ülevaade. Raamatupidamisarvestus on ettevõtte tehingute kajastamine kindlate reeglite alusel. RTJ-Raamatupidamise Toimkonna juhend. Bilanss kajastab kindla kuupäeva seisuga ettevõtte finantsseisundit. Kasumiaruanne kajastab tulusid, kulusid ja majandustegevuse tulemust aruandeperioodil. Kontod avatakse aruandeperioodi algul bilansikirjete lõikes,igale bilansikirjele avatakse üks kuni mittu eraldi kontot. Kõige lihtsam on kontot kujutada kontoristina, vasakul pool deebet ja parem kreedit. Kokkuvõtte ilma algsaldota- käibe. Bilansikontodel on kajastatud raamatupida...

Raamatupidamise alused - Tallinna Tehnikaülikool
3 allalaadimist
Raamatupidamise ajalugu
doc

Raamatupidamise ajalugu

Käesolev kodutöö kajastab lühiülevaadet raamatupidamise ajaloost. Välja on toodud märkimisväärseid ja olulisi arenguetappe ning sündmusi, mis on mõjutanud raamatupidamise arengut erinevatel ajajärkudel...

Raamatupidamise alused - Tallinna Tehnikaülikool
7 allalaadimist
Arvestus alused
22
docx

Arvestus alused

PÕHIVARA (saame kasutada pikema aja vältel ja mitu korda, varu aga saab kasutada ühe korra.): *Materiaalne põhivara (mateeria olemas. Kasutame põhitegevuses. Hoonet kasutame põhitegevuses, kuigi ta on ka kinnisvaraobjekt.) *Immateriaalne põhivara (mateeria puudub) *Kinnisvarapõhivara investeeringud (...

Raamatupidamise alused - Tallinna Tehnikaülikool
213 allalaadimist
Raamatupidamine I osa
docx

Raamatupidamine I osa

Konspekt õpikust. Raamatupidamise alused...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
3 allalaadimist
Maksundus
7
rtf

Maksundus

Millest koosneb Maksuõigus? Maksuõigus koosneb õigusnormidest, mis reguleerivad riiklike ja kohalikke maksude kehtestamist, määramist ja sissenõudmist. 2.Maksukorralduse Seaduse lühike iseloomustus; Maksukorralduse seadus on raamseaduseks teiste maksuseaduste suhtes, see on maksuseaduste üldosa ja sisaldab kõikide maksudele rakendatavaid põhimõtteid. 3...

Raamatupidamise alused - Tallinna Tehnikaülikool
214 allalaadimist
Praktika Osaühingus Erisisu
28
pdf

Praktika Osaühingus Erisisu

AUDENTES MAINOR ÜLIKOOL Majandusteaduskond Finantsjuhtimise õppetool Gunnar Michelson Praktika Osaühingus Erisisu Praktikaaruanne Juhendaja: Signe Noormägi Tallinn 2003 Sisukord Sisukord................................................................................................................................. 2 Sissejuhatus...

Raamatupidamise alused - Tallinna Tehnikaülikool
239 allalaadimist
Kasumiaruanne - skeem 1
6
docx

Kasumiaruanne - skeem 1

Kasumiaruande skeem 1 Kasumiaruande kirjete alaliigendusi võib kasumiaruande asemel esitada lisades. Kasumiaruande kirjete nimetusi võib täpsustada, samuti võib lisada täiendavaid kirjeid või kirjete alaliigendusi, kui see tuleb kasuks kasumiaruande informatiivsusele ja loetavusele. Müügitulu Muud äritulud Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus Kapitaliseeritud välj...

Raamatupidamise alused -
24 allalaadimist
Kasumiaruandeskeem 2
5
docx

Kasumiaruandeskeem 2

Kasumiaruandeskeem 2 Kasumiaruande kirjete alaliigendusi võib kasumiaruande asemel esitada lisades. Kasumiaruande kirjete nimetusi võib täpsustada, samuti võib lisada täiendavaid kirjeid või kirjete alaliigendusi, kui see tuleb kasuks kasumiaruande informatiivsusele ja loetavusele. Skeem 2 Müügitulu Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu Brutokasum (-kahjum) Turustusk...

Raamatupidamise alused -
14 allalaadimist
BILANSISKEEM
18
docx

BILANSISKEEM

Lähtudes olulisuse printsiibist, võib ebaolulisi bilansikirjeid avaldada summeeritult. Bilansikirjete nimetusi võib täpsustada, samuti võib lisada täiendavaid kirjeid või kirjete alaliigendusi, kui see tuleb kasuks bilansi informatiivsusele ja loetavusele. Aktiva (varad) Käibevara Raha Lühiajal...

Raamatupidamise alused -
26 allalaadimist
Raamatupidaja töökeskkonna ja töökorralduse analüüs
4
docx

Raamatupidaja töökeskkonna ja töökorralduse analüüs

Elektriohutus Elektriseadmete kasutuselevõtu eel peab veenduma, et ühendus- ja pikendusjuhtmed on terved. Riketega seadmeid kasutada ei tohi. II. Halb valgustus Töökoha valgustingimused peavad olema sellised, et ei tekiks silmade pingutust ja füüsilist koormust põhjustavaid asendeid (l...

Raamatupidamise alused -
54 allalaadimist
Raha üldmõiste ja Eesti kroon I
4
docx

Raha üldmõiste ja Eesti kroon I

Raha on kui arvestusühik- kaupade väärtuste mõõtmisel, vahetusvahend, akumulatsiooni vahend ehk vara, mida saab koguda. Samuti on raha kui kaup ning maksevahend. Digitaalne raha on teisisõnu elektrooniline raha, mille alla kuuluvad pangakontod (tehingud internetipangas), pangakaardid, deebetkaardid (või...

Raamatupidamise alused - Keskkool
2 allalaadimist
Töötasuarvestus-2016-aasta kalendaarse tööajafondi arvestus
4
pdf

Töötasuarvestus, 2016. aasta kalendaarse tööajafondi arvestus

HVNPLQH 7||SlHYDGHNHVNPLQHDUYNXXV 7||WXQGLGHNHVNPLQHDUYQlGDODV 7||WXQGLGHNHVNPLQHDUYNXXV 7XOHQHYDOWW||OHSLQJXVHDGXVH†MDSKDGHMDWlKWSlHYDGHVHDGXVHVWOKHQGDEW||DQGMDXXVDDVWDOH(HVWL 9DEDULLJLDDVWDSlHYDOHY}LGXSKDOHMDM}XOXODXSlHYDOHHHOQHYDWW||SlHYDNROPHWXQQLY}UUD ,VLNXWHONHVW||WDYDGHVPDVSlHYDVWUHHGHQLOKHQGDWDNVHDDVWDODOOMlUJQHYDLGW||SlHYLWXQQLY}UUD KWWSZZZUPSHHWRRRLJXVWOVND...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
11 allalaadimist
Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused
124
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), raamatupidamisealused

Tallinna Majanduskool RAAMATUPIDAMISE ALUSED LOENGUKONSPEKT Parandatud väljaanne Koostanud: Monika Nikitina-Kalamäe, Ainika Ööpik-Vaade Tallinn 2015 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS RAAMATUPIDAMISSE........................................................................... 3 1.1 Majandusarvestuse olemus ............................................................................................... 3 1.2 Ma...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
24 allalaadimist
Merit võrdlus käisitsi raamatupidamisega
docx

Merit võrdlus käisitsi raamatupidamisega

...

Raamatupidamise alused - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist