Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses (0)

5 Hindamata
 
EELK USUTEADUSE INSTITUUT

AARE LUUP

HEA JA KURJA KÜSIMUS CARL GUSTAV JUNGI KÄSITLUSES

MAGISTRITÖÖ

JUHENDAJA: dr. Arne Hiob

TALLINN 2009

1
Saatesõna
Hea ja kurja küsimus ühes või teises vormis on inimeste jaoks olnud aktuaalne aastatuhandeid.
Erinevad ajastud ning käsitlused on sellele teemale lisanud varjundeid ning uusi tahke. Meie,
elades tänapäevas, vajame samuti hea ja kurja küsimuse lahtimõtestamist siin, praegu ning meie
käsutuses olevate vahendite ulatuses.
Et nii tänamatu ning vastuolulise küsimuse juurde asuda, on vaja raamistikku, milles saame
orienteeruda ning millest lähtuvalt ,,maailma avastada". Humanitaarteadusliku mõtlemise jaoks,
mille üheks haruks on teoloogia, ei piisa ühestainsast nägemusest, mida meile pakub kristlik
dogmaatika, vaid vajalik on võrdlus. Mida ulatuslikum on ,,baas", millelt alustame, seda
rohkem on lootust avastada midagi uut ja olulist. Selles mõttes on sveitsi psühhiaatri ja
filosoofi, analüütilise psühholoogia rajajaks peetud Carl Gustav Jungi (1875-1961) õpetus
asendamatu. Tema mõtte allikmaterjal on rikkalik ja ometi mitte kaootiline: siia kuuluvad
inimeste numinoossed kogemused, müüdid, erinevad religioonid, rahvapärimused, unenäod ja
juhtumid erinevate nõustatavatega tema kaasajal. Tänuväärt on veel see, et Jung on teoloogiale
palju tähelepanu pööranud, kirjutades sel alal mitmeid mahukaid ning intrigeerivaid teoseid.
Seega tundub tema õpetuse käsitlemise valik mõtlemise alguspunktiks adekvaatsena.
Töö aluseks on põhiliselt Jungi enese teoloogiateemalised käsitlused. Kuivõrd nendest eesti
keeles senini kokkuvõtlik ülevaade puudub, oli valik ühene - töö saab olla vaid neid kirjeldav.
Keegi peab esmalt ,,maastiku kaardistama". Alles siis on võimalik hakata sellel ning sellelt
edasi orienteeruma. Nii on Jungi hea ja kurja teemat puudutavatele käsitlustele lisatud erinevaid
samateemalisi võrdlusi religioonifenomenoloogia alalt. Siin võiks nimetada Jungi võrdlusi
taoismi, iraani usundi ning mitmesuguste ,,hõimuusunditega". Püüdes mõista, kuidas Jung oma
õpetuseni jõudis, on toodud ka eluloolisi võrdlusi ning tema võimalikke mõjutajaid, nagu
näiteks antiikmaailmas levinud spirituaalne vool gnostitsism või 20. sajandi mõjukas teoloog ja
religioonifilosoof Rudolf Otto. Jungi loodud analüütilisest psühholoogiast on otseses sõltuvuses
tema teoloogilised ideed; seega on ära toodud Jungi psühholoogia põhilised teemassepuutuvad
kontseptsoonid kui vältimatud eeldused tema teoloogia õigeks mõistmiseks. Otseselt hea ja
kurja küsimuse aruteluga seonduvana on lahti kirjutatud põhilised momendid Jungi
diskussioonis hea ja kurja olemuse üle katoliku preestri Victor White`ga.
Töö eesmärgiks on jõuda selgusele, kas Jungi õpetusel on midagi lisada kristliku dogmaatika
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #1 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #2 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #3 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #4 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #5 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #6 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #7 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #8 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #9 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #10 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #11 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #12 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #13 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #14 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #15 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #16 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #17 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #18 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #19 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #20 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #21 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #22 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #23 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #24 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #25 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #26 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #27 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #28 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #29 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #30 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #31 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #32 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #33 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #34 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #35 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #36 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #37 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #38 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #39 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #40 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #41 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #42 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #43 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #44 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #45 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #46 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #47 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #48 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #49 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #50 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #51 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #52 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #53 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #54 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #55 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #56 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #57 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #58 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #59 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #60 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #61 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #62 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #63 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #64 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #65 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #66 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #67 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #68 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #69 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #70 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #71 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #72 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #73 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #74 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #75 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #76 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #77 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #78 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #79 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #80 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #81 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #82 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #83 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #84 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #85 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #86 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #87 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #88 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #89 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #90 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #91 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #92 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #93 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #94 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #95 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #96 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #97 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #98 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #99 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #100 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #101 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #102 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #103 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #104 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #105 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #106 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #107 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #108 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #109 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #110 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #111 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #112 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #113 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #114 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #115 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #116 Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses #117
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 117 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2014-06-02 Kuupäev, millal dokument üles laeti
17 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
agresi Õppematerjali autor

Lisainfo

Läbi aegade on inimesed mõtisklenud teema üle, miks maailmas on nii palju kurja ja kannatusi. Sellele on pakutud erinevaid vastuseid nii religioonide, kui filosoofia poolt. Carl Gustav Jung ühe 20. sajandi ühe mõjukama mõtlejana on samuti seda teemat käsitlenud. Magistritöö ei piirdu samas Jungi poolt loodud teoloogiaga, vaid võrdleb tema poolt pakutud seletusi kurja allika kohta usundiloo poolt pakutavate muude vaatenurkadega. Töö ei anna ühest vastust sellele, kust kuri tuleb ei Jungi, filosoofia ega religiooni seisukohtadelt, küll aga annab materjali ning ainest mõtisklemiseks.
hea ja kuri , Jung , Jumal , kurja päritolu , dualism , taoism , zurvanism , Martin Luther , Jungi antropoloogia , vastus Iiobile

Mõisted

tänuväärt, töö aluseks, isikulisele jõule, kollektiivne alateadvus, hüved, teisisõnu, lahendajate eetikast, töö algupoole, osa kontseptsioone, kõrvaltvaatajana, jung, teoloogias, poega, teadvusega, nelisus, samalaadne, jungi näidetes, inimpsüühika, introvertne, jungi järgi, unbewusste, teadvustamatus, mingil ajahetkel, idealistlikult, kavatsused, psüühe, kollektiivne alateadvus, teises mõttes, kokkuvõtlikult, tõlgendades, täpsustus, viimane hüpotees, teisisõnu, antud kontseptsioon, leiame pauluslik, siinjuures, varju kontseptsioon, lutsifer, jungil, neuroos, jungi käsitlus, jungi järgi, inimese juures, kaitsvast varjust, kuivõrd talle, inkarnatsioonis, algusest ette, individuatsioon, komponendiks, valgustust, jungi, nähes jumal, lugedes jungi, kogu psüühika, järelikult patsient, sama mõtet, kogemuse kohaselt, teeks, jungi järgi, antropomorfismid võivad, ütelda vastupidist, kokkuvõttena, müütiline iseloom, koomiku figuur, hoiatav, eksistents, numinosum, milliseks, jungi arvates, teoloogilis, psühholoogia, jung, üheks põhjuseks, kuivõrd dogma, dogma, dogma, igavikulist teemat, õigemini, taoline mõttearendus, valgustuse ajast, inkarnatsiooni põhjused, siinses näites, ambivalentsus, käsitluse kohaselt, dilemmale leiame, inimkogemuses, kuivõrd tegemist, kuivõrd jungil, jungi tasakaalu, jumalal, taoline dualism, neid asjaolusid, inimhing, sest viga, tatianos, teisisõnu, nagu öeldud, inimhinges, sajandi lõpust, uurimistulemused, taevajumal, kujuga asjad, eimiski, eimiski, savist kruusid, pleroma, oluline aspekt, jungi mõtteloogika, vaen põhiolemuses, taoline mõtteviis, lao, kosmoloogia plaanis, soterioloogilises plaanis, õpetusele, zurvan, kokkuvõtlikult öeldes, zurvanismis, abraxas, abraxase võim, jungi, gnostikuks, gnoosis, süüria, kaugenevad emanatsioonid, loojateks, gnostikute vaade, inimloomuse impulsid, kuradil, lutheri meelest, kirjeldatud nägemusele, lemmiklähenemist, mõttekäik, deuteropauluslik traditsioon, jungi puhul, hilises järgus, omen, ainuke vahe, antud hirmutunne, ise ainuomane, empiirilisele teadlasele, teised sisaldavad, nagu öeldud, olemuseks, metafüüsiline sfäär, esiplaanil, for example, stating generally, zurvan, traktaat, pleromas, põhiolemuslikult, osakese näol, loome, loome, vastandid, pleroma, ent jumal, abraxas, abraxase võim, abraxas, peajumalaid, ent inimesed, mehe ihulisus, naise vaimsus, loome olemuseks, kaaslus, madu, maol, unustasime

Sisukord

 • Saatesõna
 • Phänomene
 • Jumalat sisemuses
 • Psüühe
 • Teadvus ja teadvustamatus
 • Unbewusste
 • Kollektiivne alateadvus ehk teadvustamatus
 • Kompleksid
 • Arhetüübid
 • Nolens volens
 • Unenäod
 • Inimesest üldiselt
 • Individuatsioon
 • Jung eetikast
 • Üldine maailmanägemine
 • Müüdid kui Jungi teoloogia üks allikaid
 • Usuline kogemus kui teoloogia allikas
 • Psühholoogia ja teoloogia
 • Absolutum
 • Kristlik dogmaatika
 • Jumal
 • Aeternum
 • Kristoloogia
 • Jumalat võib, kuid kartma
 • Kirikuisad
 • Victor White
 • Zoroastrism
 • Ohrmazdi
 • Zurvanism
 • Carl Gustav Jung

Teemad

 • Sisukord
 • Sissejuhatus
 • I Jungi elulooline taust ning vaadete kujunemine
 • okkulter
 • Traumdeutung
 • libidot
 • libido
 • II Jungi „kindaheit“ kristlikule dogmaatikale
 • Väljakutse ning kurja probleemi püstitamine
 • auctor rerum
 • ei ole
 • Kurja seostamine Kolmainuga
 • Nelisus ja mandalad
 • melothesia
 • dorje
 • nende endi
 • millegi neis oleva
 • theologia
 • naturalis
 • III Jungi poolt kasutatavad põhilised mõisted ning
 • kontseptsioonid
 • Üldist
 • Psüühika ülesehitusest
 • Psüühe
 • psüüheks
 • Teadvus ja teadvustamatus
 • irdteadvus
 • alateadvus
 • kollektiivsele alateadvusele
 • teadvustamatus
 • alateadvus
 • teadvuseks
 • teadvustamatuseks
 • Deja vu
 • omadus
 • iseäraliselt jagunenud, et võõrjõud
 • võiksid sekkuda meie sisemisse elusse
 • Kollektiivne alateadvus ehk teadvustamatus
 • Ta ei hakanud mõtlema - ta tajus oma meelt
 • juba toimivana
 • Ise
 • Selbst
 • Kompleksid
 • Arhetüübid
 • Vari
 • varjuga
 • vari kui probleem
 • Neuroos
 • terviku
 • Unenäod
 • Jungi antropoloogia
 • Inimesest üldiselt
 • gnoosist
 • Individuatsioon
 • causa instrumentalis
 • Jung eetikast
 • afflictio animae
 • saab imago Dei
 • Jungi põhikontseptsioonide seos teoloogiaga
 • Üldine maailmanägemine
 • tean
 • peaksin
 • iseendas
 • consensus omnium
 • kõik
 • Müüdid kui Jungi teoloogia üks allikaid
 • elav mütologeem
 • mythos
 • Usuline kogemus kui teoloogia allikas
 • fascinosum
 • tremendum
 • consensus gentium
 • numinosum
 • Numinosum
 • consensus gentium
 • Numinosum
 • pistis
 • Jung ja kristlik teoloogia
 • Psühholoogia ja teoloogia
 • religio
 • just neid
 • Kristlik dogmaatika
 • fascinosum
 • Jumal
 • fenomen
 • Summum Bonum
 • coincidentia oppositorum
 • Evagelium
 • hieros gamos
 • Inkarnatsiooniga
 • Kristoloogia
 • pleromas
 • pleroma
 • pleromaatilise
 • ülekanne
 • IV Hea ja kuri
 • Psühholoogiline lähenemine Kolmainsusele
 • kahtleva mõtte
 • Kristlik Teadus
 • vaid empiirilisel alal
 • Hea ja Kuri inimkogemuses
 • armastada
 • teda peab
 • Poleemika kirikuisadega
 • Kirikuisad
 • privatio boni
 • Kuri pole seega midagi muud, kui hea puudumine
 • sine qua non
 • fixed stars
 • omne malum ad hominem
 • Victor White
 • tõelisust
 • puudumine
 • tõelisel
 • puudumis
 • presence
 • does not consist in it
 • a priori
 • tähenduse analüüsi
 • privatio
 • privatio
 • complexio
 • oppositorum
 • enantodroomia
 • Hea ja kurja küsimuse kokkuvõte
 • V Võrdlused ja võimalikud allikad Jungi
 • kontseptsioonidele
 • Ülijumala kujutluste tüpoloogia Widengreni järgi
 • Võrdlus taoismiga
 • s tao
 • taod
 • taoga
 • Võrdlus iraani usundiga
 • Zoroastrism
 • taole
 • Zurvanism
 • infimum malum
 • summum bonum
 • Jung ja gnostitsism
 • Jung ja Luther
 • opus
 • opus proprium
 • Algkoguduse nägemus heast ja kurjast Bultmanni järgi
 • Teodiike
 • pandi
 • sellegipoolest Jumala ja maailma vahelise lunastusajaloo mõistmise teenistusse
 • Rudolf Otto mõju
 • numinoosne
 • Omen
 • numen
 • fascinosum
 • mysterium`
 • Lõppjäreldused
 • versus
 • Kokkuvõte
 • Summary
 • Kasutatud allikad ja kirjandus
 • Seitse kõnet surnutele
 • oma olemust
 • kasvav
 • summum bonumit

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

990
pdf
477
pdf
343
pdf
87
doc
0
docx
110
doc
0
docx
83
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto