Ehitusmaterjalid - KT nr-1 (4)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris
Ehitusmaterjalide klassifitseerimine:  kasutamise,  tooraine , tootmistehnoloogia, kuju, 
materjali moodustavate ainete oleku ja omaduste järgi.
Kasutamine:   seina-,   katusekatte-,   soojaisolatsioon-,   akustilised-,   põrandakatte-, 
viimistlus -, hüdroisolatsioonmaterjalid,  sideained .
Tooraine:   päritolu   järgi   (looduslikud,   tehislikud),   keemilise   koostise   järgi 
( anorgaanilised , orgaanilised), tooraine algupära järgi.
Tootmistehnoloogia: looduslike materjalide puhul saab teavet töötlemis protsesside ja 
seadmete kohta, tehismaterjalide puhul tootmiseks vajalike tehnoloogiliste protsesside 
ja seadmete kohta.
Kuju: kujusad tükk-, rull-, puiste-, vedelad-, pulbrilised materjalid.
Ainete olek: kristalsed- ( ehituskipsbetoon ), amorfsed materjalid (aknaklaas)
Omadused: tihedus,  tulekindlus , akustilised omadused, vastupidavus survele/paindele, 
tugevus  veeimavus  jne.
Tootmise  põhiprotsessid :  tootmisprotsess  on tooraine(te)st mingi uue materjali tootmine 
või toodete valmistamine.
Peenestamine: protsess, kus toimub mingi suuretükilise materjali lähtetera suuruse 
vähendamine seadmete abil (jaotatakse purustamiseks – tera läbimõõtude suhe i = 
3...20 ja jahvatamiseks – i = 500...1000).
Kuivatamine : protsess, kus toimub vaba vee eemaldamine materjalist.
Põletamine :   (kiire   reageerimine   hapnikuga)   protsess,   mille   tulemusena   tekivad 
algsetega   võrreldes   uued   ühendid   (lagundamine,   aine   agregaatoleku   muutus,   uute 
ühendite tekkimine).
Adsorbtsioon : gaasilise (vedela) aine molekulide kogunemine vedeliku või tahke aine 
pinnale.
Absorbtsioon: gaasisegu komponentide  neeldumine  vedeliku mahus.
Sedimentatsioon: tahkete pulbriliste ainete osakeste sadestumine raskusjõu toimel.
Standardid    ja    sertifikaadid :  (riiklik   dokument,   millega   kehtestatakse   antud   riigis 
nõudmised toodetele või teenustele ning nende vastavuse määramiseks kasut. meetodid. 
Koostavad tootjad, uurijad, kasutajad, standardikomiteede spetsialistid ja riigi esindajad, 
kehtivusaeg on piiratud) piiritlevad materjalide omadusi, omaduste määramise meetodeid 
ja   arendavad   uute   materjalide   kasutamist.  Sertifikaat  tõestab   materjali   vastavust 
standardi või muu riigis kehtiva normdokumendi nõuetele.
Materjalide   omadused:  füüsikalised,   keemilised,   mehaanilised,   tehnoloogilised,   aine 
sisemine ehitus.
Keemilised: võimaldavad ennustada mehaanilisi, tulekindluse ja biopüsivuse omadusi.
•Atomaarset tasandit (keemilise el. väljendatud koostis) kasut. põhiliselt metallide puhul.
•Molekulaarset tasandit on kasut. ühest molekulist koosneva materjali puhul.
•Mineraloogilist   koostist   kasut.   mitmest    lihtaine    molekulist   koosnevate 
kristallstruktuuride väljendamiseks.
Faasiline  koostis ja aine olek.
Struktuurist sõltuvad materjali tugevuslikud omadused ja püsivus (reag. teiste ainetega), 
vaadeldakse 2 tasandil: makrostruktuur (palja silmaga nähtav  poorsus , tera jämedus jne), 
mikrostruktuur  (mikroskoobiga nähtavad peenemad  poorid , kristalli kuju ja suurus jne).
Füüsikalised
•Absoluutne tihedus – aine mass jagatud poorideta aine ruumalaga (aine tihedus). g/cm3.
Näivtihedus  – loomuliku struktuuriga terade tihedus (ei arvestata tera pooridega).
•Tihedus   –   loomuliku   struktuuriga   materjali   mahu   ühiku   mass   (ei   arvestata   poore). 
Tihedusest   sõltub:    soojajuhtivus ,   tugevus,   poorsus,   detaili   mass   jm.   Materjal 
kuivatatakse   püsiva   massini.   Puistematerjalide   puhul   arvestatakse   ka   teradevahelisi 
tühimikke.
•Poorsus   –   pooride   maht   tahkes   kehas.   Eristatakse   kinnist   ja   lahtist   poorsust   ning 
jaotatakse   pooride   suuruse   järgi.   p=pooride   ruumala   /   materjali   ruumala   x   100%. 
Poorsusest sõltub soojajuhtivus, veeimavus, külmakindlus ja tugevus. Lahtise poorsuse 
korral ei ole püsiv ega külmakindel. Kinnise poorsuse korral on  soojusisolatsioon  suur. 
Juhuslikud   õõned   (1-10mm),   õhupoorid   (10μm-1mm),    kapillaarid    (10-1000nm), 
mikropoorid (0,001-0,02μm). Määramiseks kasut. :  lämmastik -, elavhõbeporomeetria ja 
veega küllastatud materjali pooridest veega aurumisega olenevalt keskk. niiskusest ja to.
•  Veeimavus   –   kapillaarjõudude   toimel   materjali   imendunud   vee   hulk.   Eristatakse 
mahulist ja kaalulist veeimavust. Immutamisel  materjal paisub, pehmeneb,  mureneb, 
soojajuhtivus suureneb ning võib muutuda ka tugevus. Veeimenduvuskiirus – vee hulk 
kg,   mis   imendub   materjali   1m2  suurusesse   pinda   1   min   jooksul,   kui   materjal   on 
kokkupuutes veega.
•Pehmenemise  koefitsient  – immutatud materjali pehmenemine võrreldes immutamata 
materjaliga  (survetugevuste suhe).
•Hügroskoopsus   –   omadus   imada   niiskust   (õhu-)   keskkonnast.   Võivad   kergelt   reag. 
veega   või   vesi   võib   kondenseeruda   materjali   poorides.   Tasakaaluniiskuseks   nimet. 
niiskust, mille korral materjal saavutab püsiva niiskuse sisalduse antud to  ja veeauru 
osarõhu juures ning sõltub hügroskoopsusest ja veeauru sisaldusest õhus.
•Ilmastikukindlus – materjali vastupidavus väliskeskkonna igasugusele mõjule.
Külmakindlus: omadus taluda veega täisimbunult paljukordset vahelduvat külmumist ja 
ülessulamist   ilma   lagunemata.   Kahjustusi   hinnatakse   elastsusmooduli   muutusega. 
Kinnised poorid suurendavad külmakindlust, samuti pooride väike täitumusaste.
•Veekindlus   –   omadus   takistada   vee   läbitungimist.    Kvantitatiivne :   kui   palju   vett 
ajaühikus läbi laseb. Kvalitatiivne: vee mitteläbitavus kindla veesamba kõrguse juures.
•Niiskuskahanemine ja - paisumine  – niiskuse sisaldusega kaasas käiv mahu muutus.
•Gaasikindlus   –   võime   taksitada   gaasi   (õhu)   läbi   tungimist   materjalist,   see   sõltub 
52% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Ehitusmaterjalid - KT nr-1 #1 Ehitusmaterjalid - KT nr-1 #2 Ehitusmaterjalid - KT nr-1 #3 Ehitusmaterjalid - KT nr-1 #4 Ehitusmaterjalid - KT nr-1 #5 Ehitusmaterjalid - KT nr-1 #6 Ehitusmaterjalid - KT nr-1 #7 Ehitusmaterjalid - KT nr-1 #8 Ehitusmaterjalid - KT nr-1 #9
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 9 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-01-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
561 laadimist Kokku alla laetud
4 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
badanto Õppematerjali autor

Lisainfo

kontrolltöö 1
ehitusmaterjalid

Mõisted

Sisukord

 • Ehitusmaterjalide klassifitseerimine
 • Kasutamine
 • Tooraine
 • Tootmistehnoloogia
 • Ainete olek
 • Omadused
 • Tootmise põhiprotsessid
 • Peenestamine
 • Kuivatamine
 • Põletamine
 • Adsorbtsioon
 • Absorbtsioon
 • Sedimentatsioon
 • Standardid ja sertifikaadid
 • Materjalide omadused
 • Struktuurist
 • Külmakindlus
 • Tõmbetugevus
 • Survetugevus
 • Paindetugevus
 • Kõvadus
 • Kuluvus
 • Löögikindlus
 • Sõmermaterjalide purunevus muljumisel
 • Voolavuspiir
 • Tugevuspiir
 • Looduskivid
 • Tardkivimid
 • Intrussiivsed e. süvakivimid
 • Efusiivsed e. purskekivimid
 • Purdsed kivimid
 • Settekivimid
 • Mehaanilised
 • Keemilised
 • Orgaanilised
 • Moondekivimid
 • Kivimineraalid
 • Looduskivide tootmine
 • Raidfaktuurid
 • Abrasiivfaktuurid
 • Looduskivide kasutamine
 • Välised omadused
 • Tugevuslikud omadused
 • Soojustehnilised omadused
 • Looduskivide markeerimine
 • Looduskividest toodete kaitsmine ilmastiku eest
 • Ehituskeraamika
 • Poorseteks
 • Tihedad
 • Keraamika tooraine
 • Savi Kuivatamisel
 • Savi Põletamise
 • Keraamikatoote
 • Ehituskeraamika
 • Lisandid
 • Kuivatamisprotsess
 • Keraamikatooted
 • Täistellis
 • Hariliktellis
 • Efektiivne
 • Mullkeraamika
 • Gaaskeraamika
 • Plaadid
 • Eriotstarbelised
 • Kergkruus
 • Agloporiit
 • Glasuur
 • Fritid
 • Angoobimine
 • Tulekindel
 • Tehniline
 • Klaaskeraamika
 • Sanitaartehniline
 • Mineraalsed sideained
 • Õhksideained
 • Hüdraulilised sideained
 • Kivistamise tingimused jagunevad
 • Toorained
 • Tootmine
 • Omadused ja vastavuskriteeriumid
 • Õhklubi
 • Magnesiaalsideained

Teemad

 • Ehitusmaterjalide klassifitseerimine
 • Tootmise põhiprotsessid
 • Standardid ja sertifikaadid
 • Sertifikaat
 • Materjalide omadused
 • Füüsikalised
 • Elastsuse piir
 • Tehnoloogilised
 • Looduskivid
 • Tardkivimid
 • Settekivimid
 • Moondekivimid
 • Kivimineraalid
 • Paakumine
 • värvus
 • tootmine
 • Tootmisviisid
 • Õõnestellis
 • Kergtellis
 • keraamika
 • katusekivid
 • kivid
 • Kergkruus
 • tellised
 • Mineraalsed sideained
 • Kips- ja anhüdriitsideained

Kommentaarid (4)


home123: Materjalis kirjeldatud kõiki põhiprotsesse ja -jaotusi. Lisaks võiks olla ka erinevate ehitusmaterjalide võrdlused, ent samas, kui eelnevalt praksid tehtud, peaksid võrdlused juba endal ajus genereeruma! Seega, konspekt 5+ :)
17:12 29-10-2012

TM89: Tundub päris põhjalik, kogu seda konspekti nagunii vaja ei lähe, 80lk õhku :)

Suur tänu suure töö eest.
13:08 23-10-2010

Krizz0r: täis sitt, ilmselt ei tõmba 40p sellega kergelt ära
22:23 19-12-2013


Sarnased materjalid

16
docx
4
doc
472
pdf
74
docx
31
doc
33
docx
52
docx
18
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto