Kategoorias dokumendihaldus leiti 34 faili

Infoteadus >> Dokumendihaldus
dokumendihaldus – a) dokumentide loomise, saamise, alalhoidmise, kasutamise ning eraldamise tõhus ja süstemaatiline korraldamine, sh organisatsiooni tegevust ja toiminguid kajastava tõestusmaterjali ja informatsiooni dokumendisüsteemi hõlmamine ning dokumentidena alalhoidmine. (Standardi EVS-ISO 15489-1:2004 põhjal) b) asjaajamise käigus dokumentidega tehtavad toimingud, millega tagatakse nende autentsus, usaldusväärsus, terviklus ja kasutatavus kogu elukäigu jooksul.
Dokumendihaldus
10
doc

Dokumendihaldus

Dokumendi- ja arhiivihaldus Dokument on mistahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu ja vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõestamiseks. Arhivaal on dokument, millele on kehtestatud säilitustähtaeg või mida säilitatakse tema väärtuse tõttu ühiskonnale, riigile, omanikule või teise...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
224 allalaadimist
Dokumendihaldus aastal 2015
20
odt

Dokumendihaldus aastal 2015

3 1 Dokumendihalduse ajalugu......................................................................................................4 2 Dokumendihaldus tänapäeval...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
34 allalaadimist
Dokumendihaldus aastal 2015 - uurimistöö
24
docx

Dokumendihaldus aastal 2015 - uurimistöö

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava DOKUMENDIHALDUS AASTAL 2015 Uurimistöö Autor: xxx Tartu 2015 SISUKORD DOKUMENDIHALDUS AASTAL 2015............................................................................. 1 SISSEJUHATUS......................................................................................................... 3 1DOKUMENDIHALDUS...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
16 allalaadimist
DOKUMENDIHALDUS
docx

DOKUMENDIHALDUS

Dokumendihalduse korraldamine Iga organisatsioon vajab tegutsemiseks informatsiooni ja jäädvustab eda oma tegevuse käigus loodud ja saadud dokumentides. Dokumendi on organisatsiooni mälu. Informatsioon peab säilima ettenähtud aja jooksul ja olem kättesaadav ning kasutatav. Dokumentide haldamise all mõistetakse administratiivset tegevust, mille kaudu orgsnisatsioon loob, säilitab...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
5 allalaadimist
quot Dokumendihaldus aastal 2015 quot
22
docx

"Dokumendihaldus aastal 2015"

2 Sissejuhatus.................................................................................................................................3 1Dokumendihaldus...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
21 allalaadimist
Dokumendihalduse arvestuse kordamiseks
2
doc

Dokumendihalduse arvestuse kordamiseks

Mis on dokument? Dokument on mis tahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevus tõestamiseks. 2. Nimeta asjaajamise korraldust reglementeerivad riiklikud normdokumendid! Arhiiviseadus; aval...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
322 allalaadimist
Ametikiri
1
doc

Ametikiri

Hotell Pesa Pr Karin Kõrs 08.11.2010 nr 4-8 / 128 AS KOOLITUS Sõbra tee 120 15.11.2010 nr 5-9/135 13635 TALLINN Seminari korraldamine Saame pakkuda teile 3-päevase seminari korraldust.Saame pakkuda soovitud majutust 21.detsembrist 25nda detsembrini 2010 aast...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
200 allalaadimist
DHIK 3 töö
2
docx

DHIK 3.töö

õppenädala materjali kohta Katse 1 ülevaade Question 1 Dokumendihalduse efektiivseks korraldamiseks organisatsioonis Vali üks vastus. a. pole vaja midagi kehtstada, sest töötajad teavad isegi, kuidas dokumente hallata b. kinnitatakse valdkonna vastutaja, kes "oskab, teab ja teeb" Kirjapandud regula...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
66 allalaadimist
DHIK 1 töö
2
docx

DHIK 1.töö

õppenädala materjali kohta Katse 1 ülevaade Question 1 Punktid: 1/1 Dokumendihaldusega tegeleb organisatsioonis sekretär või juhi-abi Vastus: Õige Vale Kuna enamik töötajaid tegelevad ise oma töös vajaminevate dokumentide loomega, haldamisega, siis ei saa tänapäeva organisatsioonis öelda, et dokumendihaldusega tegeleb üks inimene. Õige Selle esituse hinded 1/1. Tagasiside ajalugu: Q...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
53 allalaadimist
DHIK 2 töö
2
docx

DHIK 2.töö

õppenädala materjali kohta Katse 1 ülevaade Question 1 E-kiri registreeritakse, kui Vali üks või enam vastust. a. see on saadetud ametlikule e- Isiklikke kirju ei pea regitsreerima. Mõnes organisatsioonis posti aadressile; kirja sisu on võib olla kehtestatud kord, kus ametlikul e-posti aadressi ei tohi isiklikku laadi...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
42 allalaadimist
Dokumendihalduse eksam
16
doc

Dokumendihalduse eksam

ORGANISATSIOONI DOKUMENDIHALDUSE KORRALDAMINE Põhimõisted Dokument – on mistahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on saadud või loodud asutuse või isku käigus. Tõestusväärtus – võime kajastada funktsioonide täitmist või tehingute läbiviimist, dokument on autentne või usaldusväärne. Teabeväärtus – dokumendis sisalduvad andmed sündmuste, isikute jms kohta. Dokumendiga seotud isikud – autor (organisatsioon), adressaatsaaja, koostaja(annab sis...

Dokumendihaldus - Kutsekool
62 allalaadimist
Ametkiri
1
doc

Ametkiri

xx.2012 nr x-x/x xxxxx TALLINN Seminariruumi tellimine Austatud juhataja Vajame 20.04.2012 ühte seminariruumi 50 inimesele kell 12.00 kuni 16.00. Hinnapakkumine palun saata hiljemalt 09.03.2012. (allkiri) Mari Vlassova Juhataja Aleksandr Popov 555 5555 Marja xx Telefon 666 6666...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
37 allalaadimist
Praktika avaldus ja motivatsioonikiri
2
doc

Praktika avaldus ja motivatsioonikiri

Kaugeveo OÜ ALEKSANDR IVANOV Võidu 12 12345 LÄÄNE-VIRUMAA 44312 RAKVERE Tel 555 5555...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
311 allalaadimist
Dokumendihalduse alused
docx

Dokumendihalduse alused

Kordamisküsimused nii eksamiks kui ka vahetööks / kontrolltööks...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
8 allalaadimist
Dokumendihalduse aktuaalseid probleeme- eksamitöö
docx

Dokumendihalduse aktuaalseid probleeme- eksamitöö

...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
2 allalaadimist
Garantiikiri
4
docx

Garantiikiri

12.2016 nr 4-162 GARANTIIKIRI OÜ Äripere garanteerib ettvõtte töötaja Mari Maasikas (ik. 48801010101) 2016-17 õppeaasta õppemaksu tasumise täies mahus Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolile. Arve tasume ülekandega vastavalt Teie poolt esitatud arvele. (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digi...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
2 allalaadimist
Dokumendihalduse konspekt
6
docx

Dokumendihalduse konspekt

Dokumendihaldus Asjaajamise tähtsus:  Tõendusmaterjal, mis selgitab toimunud tegevusi  Oluline info säilitatakse  Info kättesaadavus  Info kasutatavus Asjaajamise eesmärk:  Jäädvustada tõene informatsioon  Jäädvustada piisav info nii praeguste kui ka tulevikuvajaduste tarbeks  Tagada, et info säilitataks nii kaua kuni seda vajatakse  Tagada, et info oleks hõlpsasti leitav,...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
1 allalaadimist
Avaldus
1
doc

Avaldus

Hr Karl Karu AS Romb tegevdirektor 08. Detsember 2008 AVALDUS Palun lubada mind õppepuhkusele 10 kalendripäevaks 05. jaanuarist kuni 15. jaanuarini 2009.a. (allkiri) Annika Kokk Müügiesindaja Lisa: Mainori Kõrgkool kiri 25. oktoober 2007 nr 2-8 / 286 ...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
334 allalaadimist
Konspekt
13
pdf

Konspekt

Aineprogramm Dokument, elukäik ja omadused DOKUMENDIHALDUS Organisatsiooni kultuur ­ asjaajamiskultuur...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
383 allalaadimist
Sekretari ametijuhend
3
doc

Sekretari ametijuhend

Ametijuhend SEKRETÄR AS STRANSTEIN Kinnitatud: Aivo Käsn Juhatuse esimees 03.05.2005 1. ÜLDANDMED 1...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
183 allalaadimist