Kategoorias alusharidus leiti 21 faili

Pedagoogika >> Alusharidus
alusharidus on teadmiste, oskuste vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis (KLS § 2). Alusharidus on süstematiseeritud teadmiste, oskuste, arusaamade, hoiakute, tõekspidamiste ja suundumuste süsteem, tänu millele inimene omandab võime käituda, orienteeruda, otsustada, omandada, korrigeerida oma käitumist (Ü. Vooglaid.
ARENGUVESTLUSE KORRALDUSLIKU POOLE KIRJELDUS LASTEASUTUSES
0
doc

ARENGUVESTLUSE KORRALDUSLIKU POOLE KIRJELDUS LASTEASUTUSES

...

Alusharidus - Tartu Ülikool
61 allalaadimist
Sotsiaalsed oskused
3
docx

Sotsiaalsed oskused

2 aastane · On hell ja armastav. · Talle meeldib mängida teiste lastega. · Võib olla võõrastega häbelik ja võõras Ühineb vanemate laste poolt juhitud kohas teie külge klammerduda. mängudega, aga sageli on tal raske · Tal on jonnihooge (keskmiselt 1x päevas), mängida koos omaealistega. aga...

Alusharidus - Tartu Ülikool
87 allalaadimist
Mängud sõimeealistele lastele
5
docx

Mängud sõimeealistele lastele

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava MÄNGUD SÕIMEEALISTELE LASTELE Mängumapp Tartu 2010 RÕÕMU PABERIST! Vanus: ... ­ 3 Koht: toas Laste arv: piiramatu Aeg: 15 minutit ­ 1 tund Eesmärgid: *areneb lapse peenmotoorika *laps sa...

Alusharidus - Tartu Ülikool
194 allalaadimist
Õpetajatööks vajalik info
4
docx

Õpetajatööks vajalik info

www.stat.ee - statistikaameti koduleheküljelt vali kolmest valdkonnast igast üks huvipakkuv, vajamined teema või üllatav fakt, mida võiks teil lasteaiaõpetajana vaja minna tööks lastevanematega; Hetkel mulle silma jäänud faktid, ei ole ehk sellised, mida mul võiks vaja minna tööks lastevanematega. Kuid edasise ja põhjali...

Alusharidus - Tartu Ülikool
41 allalaadimist
Kasvatusteadused
72
docx

Kasvatusteadused

Kõik õppe vormid on üksteisega põimunud. Kasvukeskkonnad võivad olla vastuolulised, kui nadrõhutavad vastandlikke väärtusi ja veendumusi. Optimaalne kasv ja areng sõltubvanemate koostööst lapsega. Mis on perekond? Perekonna määratlemine Laste arv peres Abielulahutused Lahutatud perede lapsed Mina arvan, et pere võiks olla hetkel antud leibkonnas koos elav grupp inimesi. Kasvatus- ja haridussüsteem Alusharidus Põhikool Gümnaasium tehnikumrakenduslik Kõrgkool kutseõppeasutus Kasvatus: Kui sotsialiseerumine Inimest käsitlev teadus Kahe inimese vaheline interaktsioon (kasvatajakasvandik) Kasvatus on kasvamine saatmine. (J.A.Hollo) Lõppseisund: kasvatuse abil püütakse saada hingelt ja kehalt terved kodanikud. Kasvatus on kunst (Wilenius) Kool Antakse õpetust (toob kaasa kohustusi, eesmärke, reegleid) Põhi-,kutse-, gümn,- kõrg-, tä...

Alusharidus - Tartu Ülikool
45 allalaadimist
Poiste ja tüdrukute erinevused
5
docx

Poiste ja tüdrukute erinevused

Poiste ja tüdrukute erinevused Aju Tüüpiliselt meeste aju suurus on 11- 12% suurem, kui naistel. Aju suurusel ei ole absoluutset mitte mingisugust tähtsust intelligentsusega aga on seletatud vahet psühhilises suuruses, meestel kui naistel. Mehed vajavad rohkem neuroneid, kontrollimaks nende lihaselist massi ja suuremat keha suurust, sest neil on suurem aju. Inimese aju koosneb mitmest er...

Alusharidus - Tartu Ülikool
17 allalaadimist
Tervisedendus lasteaias - referaat
16
docx

Tervisedendus lasteaias - referaat

TALLINNA ÜLIKOOLI PEDAGOOGILINE SEMINAR Alushariduse ja täiendusõppe osakond Kätlin Kattai TERVISEDENDUS LASTEAIAS Referaat Juhendaja: Ene Tomberg Tallinn 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS.....................................................................................................................3 1. TERVISEDENDAMINE LASTEAIAS...

Alusharidus - Tartu Ülikool
30 allalaadimist
Lugemispäevik
134
docx

Lugemispäevik

Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar Alushariduse ja täiendõppe osakond Kätlin Kattai Lugemispäevik Lastekirjandus Juhendaja: Maire Tallinn 2013 Sisukord: Eesti rahvalaulud lastele.........................................................................................................................4 K.E. Sööt...

Alusharidus - Tartu Ülikool
63 allalaadimist
3 keelelist arengut toetavat mängu
2
docx

3 keelelist arengut toetavat mängu

Lapse vanus: 1-2 a., 29. aste Eesmärk: Laps nimetab nukul või teisel inimesel kolm kehaosa Vahendid: nukk ja nukuriided. Mängu käik: Õpetaja näitab lastele nukku ja nukuriideid Õpetaja küsib lastelt küsimusi näitab nukuriideid: „Mis käib mütsi sisse?“ ja laps vastab: „pea“ „Mis me pan...

Alusharidus - Tartu Ülikool
13 allalaadimist
Mängud kõne arendamiseks
2
docx

Mängud kõne arendamiseks

Tekitada huvi eakaaslastega suhtlemise vastu, harjutada õiget hääldamist. Vahendid. Esemed või pildid kodulindude kujutistega: pardid, haned, kanad, kukk. Mängu käik. Lapsed istuvad poolringis toolidel. Õpetaja paneb tahvlile järjest kodulindude pilte ja lapsed nimetavad neid. Täpsustatakse nende lindude häälitsusi. Seejärel selgitab õpetaja mängureegleid: „Mina nimetan...

Alusharidus - Tartu Ülikool
18 allalaadimist
KODU JA LASTEAIA KOOSTÖÖ MÕJU LAPSE ARENGULE
18
docx

KODU JA LASTEAIA KOOSTÖÖ MÕJU LAPSE ARENGULE

Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar Alushariduse ja täiendusõppe osakond Kätlin Kattai KODU JA LASTEAIA KOOSTÖÖ MÕJU LAPSE ARENGULE Referaat Juhendaja: Kerstin Kööp Tallinn 2014 SISUKORD KODU JA LASTEAIA KOOSTÖÖ MÕJU LAPSE ARENGULE............................................1 SISSEJUHATUS...

Alusharidus - Tartu Ülikool
40 allalaadimist
Parten-Piaget mänguvaatluse tabel
8
doc

Parten-Piaget mänguvaatluse tabel

11. 2012 Vaatleja: üliõpilane Kätlin Kattai Kognitiivne tase Liikumismäng Ehitusmäng Rollimäng Reeglimäng Üksikmäng X X X Sotsiaalne Kõrvumäng...

Alusharidus - Tartu Ülikool
16 allalaadimist
Mänguteooriad
22
doc

Mänguteooriad

...otsivad vastuseid küsimustele: - Millised on mängu iseloomustavad jooned? - Miks laps mängib? - Mis on mäng – kas tegevus, protsess või käitumine? - Kuidas on mäng seotud lapse arenguga? Otsige kirjanduslikest allikatest, internetist jm vastuseid eelpooltoodud küsimustele alljärgnevatest teoreetikutest lähtuvalt. Eesmärk ei ole leida igale küsimusele vastust, vaid pigem tuua välja iga teoreetiku...

Alusharidus - Tartu Ülikool
17 allalaadimist
Kuidas muuta Eestis lasteaia kasvukeskkonda paremaks
4
doc

Kuidas muuta Eestis lasteaia kasvukeskkonda paremaks

Arvan samuti, et 1,5 aastasena on lapsel lasteaiaga raske kohaneda. Laps hakkab arvama, et lasteaed on kui mingi vanglataoline koht, kuhu peab iga päev tulema. Lähtun oma kogemustest, sest ma mäletan, kui ma lasteaias käisin, siis mitmed lapsed üritasid alati põgeneda. Minu ema pani mind juba siis...

Alusharidus - Tartu Ülikool
15 allalaadimist
Liikumine alusahriduses
4
docx

Liikumine alusahriduses

NIMETA LIIKUMISVALDKONNA ÜLDEESMÄRGID? Laps tahab liikuda ja tunneb sellest päkkadel, jalad kõverdatud, istmik peaaegu kandadel, selg sirutatud Kägar – asend päkkadel, jalad tegevusest rõõmu; Laps suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel;.Laps oskab tegutseda aktiivselt kõverdatud, istmik peaaegu kandadel, selg kumer, pea langetatud Toengkägar – kägar, käe...

Alusharidus - Tartu Ülikool
11 allalaadimist
TERVISE JA HEAOLU KÄSITLUS JA SELLE EDENDAMISE VÕIMALUSED LASTEAIAS
15
docx

TERVISE JA HEAOLU KÄSITLUS JA SELLE EDENDAMISE VÕIMALUSED LASTEAIAS

TALLINNA ÜLIKOOLI EESTI KASVATUSTEADUSTE INSTITUUT Alushariduse osakond TERVISE JA HEAOLU KÄSITLUS JA SELLE EDENDAMISE VÕIMALUSED LASTEAIAS Referaat Tallinn 2015 SISUKORD Füüsilise tervise edendamine............................................................................5 Vaimse tervise edendamine...

Alusharidus - Tartu Ülikool
1 allalaadimist
Ülevaade kasvatusteadusse
5
docx

Ülevaade kasvatusteadusse

TALLINNA ÜLIKOOL Pedagoogiline Seminar Alushariduse osakond Ülevaade kasvatusteadusse Esse Kool kui areneva inimese kogemusruum.Õpilase asend koolis.Kool ja sugupool. Õppejõud:Tiiu Kuurme. Kool kui areneva inimese kogemusruum.Õpilase asend koolis.Kool ja s...

Alusharidus - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
MÄNGU ARENGU TREPP
7
docx

MÄNGU ARENGU TREPP

MÄNGU ARENGU TREPP Lapse Mäng lapse arengus Mänguasjad vanus Mäng toetub täielikult täiskasvanu ja lapse suhtlemisele. Täiskasvanu Kellukesed, lihtsad on praegu lapse jaoks ainus mänguasi. Laps tunneb kõige enam muusikariistad, 1. elukuu rõõmu füüsilist laadi mängust ­ jalgade patsutamine, va...

Alusharidus - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
Õpistiilid
0
pdf

Õpistiilid

Õpistiilid Kalmer Marimaa Õpistiil (vahel kasutatakse ka mõistet ,,õpieelistus") on see, kuidas inimene on harjunud õppima. Õppima õppides õpitakse tundma oma õpistiili ja seda, kas see on kõige sobivam või sobituks mõni muu õpistiil konkreetsele õppurile paremini. See eeldab enesetundmist ja oskust oma õppimist krii...

Alusharidus - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
Matemaatiline mäng
docx

Matemaatiline mäng

Matemaatika kodutöö Töö autor: Mari Mets Mäng: ,,Numbrid ritta" Laste vanus ja arv: 3-4 aastased, 14 last Õpiväljund: Laps teab arvurida 1 kuni 5. Vahendid: Paberist numbripall, klotsid, ettevalmistatud laud, sedelid numbritega 1-5 Mängu kirjeldus: Õpetaja on varasemalt ettevalmistanud numbripalli. (Selleks on valgele paberile kirjutatud numbrid 1 kuni 5 ja need on kortsutatud üheks suureks pallik...

Alusharidus - Keskkool
1 allalaadimist