Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Kategooria töökeskkond ja ergonoomika - 23 õppematerjali

Ergonoomika >> Töökeskkond ja ergonoomika
thumbnail
30
docx

Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015

Teema 1. EL töötervishoiu ja tööohutuse normatiivmaterjalid ja strateegia põhimõtted. 1. Eurodirektiivid töötingimuste ja seadmete ohutuse osas. Raamdirektiiv meetmete kohta töötajate tervise kaitseks ja tööohutuseks Eridirektiivid raamdirektiivi 89/391/EEC juurde: I: mis käsitleb töötervishoiu nõudeid töökohtadel (OJ L II: töö ajal kasutatavaid töövahendeid käsitlevate töötervishoiu- ja tööohutusealaste miinimumnõuete kohta töötajaile III: 89/656/EEC 30.11.1989 töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta isikukaistevahendite kasutamisel töökohtadel töötajate poolt (OJ L 393, 20.12.1989) IV: 90/269/EEC 29.05.1990 töötervishoiu- ja tööohutusealastest miinimumnõuetest raskuste teisaldamisega kaasneva riski ja eriti võimalike seljavigastuste vältimise kohta töötajatel (OJ L 156, 21.06.199...

Töökeskkond ja ergonoomika
49 allalaadimist
thumbnail
doc

Seadusandlus. tookeskkond ja ergonoomika

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus Milline sisuline vahe on töökeskkonnaspetsialistil ja -volinikul? 4. Mis on töökeskkonnanõukogu ning kas see peab koos käima igas ettevõttes? 5. Millal peab korraldama töökeskkonna riskianalüüsi? 6. Milleks on vaja riskianalüüsi? 7. Kui töökohal töötavad samal ajal vähemalt kahe eri töötandja töötajad, siis kes vastutab töötervishoiu – ja tööohutusalase ühistegevuse eest? Mille poolest erineb töötervishoiuarst perearstist?...

Töökeskkond ja ergonoomika
8 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Töökeskkond ja tööohutus küsimustik II

Mis vahe on kutsehaigusel ja tööst põhjustatud haigusel? Too näiteid. Tööst põhjustatud haigus võib olla iga selline haigus, mis on töökeskkonna ohuteguri põhjustatud. Kutsehaigused määratleb sotsiaalministeeriumis koostatud nimekiri. Kaevanduses töötavatel läbindajatel, kes tegelevad puurmasinaga tekkib kutsehaigus. St. käte ja randmete osteoartikulaarsed haigused, mis on põhjustatud füüsilisest ülekoormusest ja kohtvibratsioonist. Kiirabi töötaja torkab ennast kogemata süstlanõelaga, millega enne on manustanud ravimit patsiendile, kes põeb C hepatiiti. 2. Millised võiksid olla EMT töökeskkonna optimaalne õhutemperatuur, õhuniiskus ja millest see sõltub? EMT töökeskkonna optimaalseks õhutemperatuuriks võiks olla 15-20 kraadi. Õhuniiskus ei tohiks olla liiga kõrge ega liiga madal. Kõik sõltub loomulikult asjaoludest, millistes tingimustes tuleb p...

Töökeskkond ja ergonoomika
71 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Töökeskkond ja tööohutus küsimustik III

Mida peab tegema tööandja, et esmaabi andmine asutuses oleks seaduse järgi korrektselt korraldatud? Ettevõttes tuleb määrata töötajad esmaabi andmiseks ja tööandja kulul korraldama neile väljaõppe. Peab olema tagatud esmaabivahendite kättesaadavus kõigile töötajatele. Esmaabivahendid peavad asuma nõuetekohaselt märgistatud ja juurdepääsetavas kohas. 2. Mis on töötervishoiuteenus ja kellele ning miks see vajalik on? Töötervishoiuarsti või -õe, tööhügieeniku, tööpsühholoogi ergonoomi või muu töötervishoiuspetsialisti tööülesannete täitmist. Põhi ülesanneteks on vältida ja vähendada kutsetööga seotud haigestumisi. 3. Mis on tervisedendus töökohal? Loe põhjalikult juurde siit: Tervisedendus töökohal, TAI http://www.tai.ee/tegevused/tervise- edendamine/terviseedendamine-tookohal Too vähemalt 2 näidet selle kohta, millised tervisedendusliku tegevuse...

Töökeskkond ja ergonoomika
20 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Töökeskkond

Meteoroloogilised tingimused. Töökeskkonna meteoroloogiliste tingimuste ehk mikrokliima all mõistetakse sellist töökeskkonna füüsikaliste tegurite kompleksi, mis avaldab mõju organismi soojusolekule. Tegurid: Õhu temperatuur Niiskus Liikumiskiirus Soojuskiirgus erinevatest allikatest Organimsi soojusoleku ehk soojusbilansi tasakaalu määravad: Mikrokliima Sooritatava töö inensiisvus ja raskus Oranismi funktsionaalne seisund(aklimatiseeritus) Õhu suhtelise niiskuse ja temeratuuri mõõtmiseks kasutatakse aspiraator-psühromeetrit. Õhu liikumiskiiruse mõõtmiseks kasutatakse katatermomeetrit ja anemomeetreid. Alaline töökoht- koht, kus töötaja töötab suurema osa oma tööajast. Mittealaline töökoht- koht, kus töötaja töötab väiksema osa oma tööajast (alla 2 tunni) Soe aastaaeg - aastaaeg, mil välisõhu ööpäeva keskmine temperatuur on üle...

Töökeskkond ja ergonoomika
1 allalaadimist
thumbnail
11
pptx

Tervislik töökeskkond

Töökeskkonnas toimivad 1.füüsikalised, 2.keemilised, 3.bioloogilised, 4.füsioloogilised ja 5.psühholoogilised (ohu)tegurid Nimetatud tegurid ei või ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist. Tervislik töökeskkond Kuigi tervis töökohal algab igaühest endast, mängivad väga suurt rolli inimese individuaalsed omadused töötaja vanus, sugu, kehaehituse laad, pärilik soodumus, üldine tervislik seisund, ebatervislikud harjumused, tööalane pädevus jne. Mis mõjutab töökeskkonnas (pagarikojas) meie tervist? Töötaja (pagari) tervist mõjutavad peamiselt : füüsiline koormus, sotsiaalsed ja psühholoogilised tegurid, tehnoloogilise protsessi...

Töökeskkond ja ergonoomika
1 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Tervishoid ja tööohutus kordamine KT

TTOS ­ Tervishoidu ja tööohutuse seadus, mille eesmärk on tagada töötajatele ohutu ja turvaline töökeskkond. 2. TKK ­ Töökeskkond ehk koht, kus inimene oma tööd teeb, seal võivad olla erinevad ohutegurid, kuid need ei tohi ohustada inimest ega ületada piirnorme. 3. TTH ­ Töötervishoid on töötaja tervishoid, mis seisneb töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamises töötaja tervisekahjustuste vältimiseks, töö kohandamises töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamises. Näiteks: tervisekontroll, tervisetõend, hügieen, kätepesu, vaktsineerimine. 4. TO ­ Tööohutus ehk erinevad meetmed, abinõud, et töökeskkond oleks ohutu ja turvaline. Näiteks tööandja peab tagama: isikukaitsevahendid, eeskirjad, nõuded, kasutusjuhendid, koolitused, väljaõpe, juhendamine, õiged töövõtted jne. 5. Piirnorm ­ arvnäitaja, mis iseloomustab se...

Töökeskkond ja ergonoomika
10 allalaadimist
thumbnail
42
pptx

VALGUS JA VALGUSTUS TÖÖKOHAL

VALGUS JA VALGUSTUS TÖÖKOHAS Merlin-Hans Hiiekivi 1 Sissejuhatus  Kursusetöö eesmärgiks on tutvuda valguse mõõtmise ja arvutamise meetoditega, erinevate valgustustüüpidega, valgustuse valimise alustega, valgustuse nõuetega töökohale, liigse või vähese valguse mõjuga inimesele ning eri lambipirnide tüüpidega, samuti valgustuse planeerimisega.  Kuna nägemise kaudu saab inimene u. 90% infost, mida ta töös kasutab, on valgustus üks tähtsamaid mõjureid töökohal. Halb valgustus madaldab tööviljakust, soodustab silmade väsimist ning silma-, närvi-, südame-veresoonte jt haiguste teket ja arengut. 2 Valguse liigitus  Valgust liigitatakse spektri ehk värvi järgi. Värv tuleneb valguse lainepikkusest. 3 ...

Töökeskkond ja ergonoomika
8 allalaadimist
thumbnail
5
doc

TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS LH KÜSIMUSTIK III

Mida peab tegema tööandja, et esmaabi andmine asutuses oleks seaduse järgi korrektselt korraldatud? Tööandja peab kindlustama esmaabivahendite olemasolu töökohtadel ja peaks olemas olema ruum, kus saaks vajadusel osutada esmaabi. Nähtavatele kohtadele asetama juhendid, esmaabi andmise viisidest. Tuleb töökollektiivis määrata isik kes vastutab esmaabivahendite korrashoiu eest. Selgitada töötajale kuidas toimida tööõnnetuse korral, tagada tööõnnetuse või haigestumise puhul esmaabivahendite kättesaadavus, esmaabiandmine selleks koolitatud töötaja poolt, operatiivne sidevõimalus ettevõtteväliste teenistusetega. Tagada töötajatele esmaabikoolitus. 2. Mis on töötervishoiuteenus ja kellele ning miks see vajalik on? Töötervishoiuteenus on töötervishoiuarsti, tööterv...

Töökeskkond ja ergonoomika
21 allalaadimist
thumbnail
11
pptx

SUNDASENDID JA SUNDLIIGUTUSED

SUNDASENDID ja SUNDLIIGUTUSED JELENA LEBEDEVA 2018 Asend, kus inimene peab viibima ühes asendis või tegema tööd SUNDASE füüsiliselt ebamugavas asendis ND Seega on lihased pideva pinge all (kükitades, põlvitades jne) Inimeste seas, kelle töö on seotud SUNDASEN arvuti kasutamisega üle 5­6 tunni päevas ning pideva istumise või DID seismisega, näiteks kontoritöötajad, ESINEVAD: autojuhid, juuksurid, õmblejad jne SUNDASENDID Lihastel ei ole võimalust lõtvuda = väsimus, ülepinge = lihaste SUNDASEN ülepingeseisund süveneb = hilisemad DITE TEKE kutsehaigused 1. Ebamugavustunne ülekoormatud jäsemetes 2. Töövõime väheneb = kaebused valu kohta SUNDASEN 3. Võivad kujuneda kindla DITE ETAPID haigusprotsessi tunnused 4. Kroonilise ha...

Töökeskkond ja ergonoomika
7 allalaadimist
thumbnail
1
docx

TEST-töötamine arvutiga I

Arvutiga töötamisel peavad jalad olema toetatud. Õige 2. Arvutiga töötamisel ei pea käsivarred olema toetatud. Vale 3. Arvutiga töötamisel peab randmeliiges olema painutatud. Vale 4. Milline peab olema keha asend arvuti taga? Vastata 4-5 lausega. Õige kehaasend arvutiga töötamisel: 1. Küünarnukireegel 2. Randmeliiges peab olema otse 3. Selg peab olema toetatud 4. Jalad peavad olema toetatud 5. Käsivarred peavad olema toetatud. Õige 6. Kas ergonoomilised soovitused töötamiseks sülearvutiga ja tahvelarvutiga on ... Sarnased töötamisele lauaarvutiga 7. Mis on randmeliigese sündroom? Kirjeldada 3-4 lausega. Kui töötatakse painutatud randmeliigesega, siis karpaalkanal aheneb. Tekib pidev surve keskpidisele närvile. Tekivad valud randmeliigeses, käsi võib muutuda tuimaks, nii et ei saa...

Töökeskkond ja ergonoomika
7 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Assignment4 Risk assessment

TMT0050 Working Environment and Ergonomics: November 2016 ASSIGNMENT 2 ASSIGNMENT 2 ­ RISK ASSESSMENT NB ­ Group work! Delivery time: 14 November 2016 Maximum Participants: 5 points! TASK 1 ­ DISCUSSION ON HAZARDS AND RISKS Bad stuff happens, right? a. Make a list of all of the events which could affect your success in your studies at the university. What are the probable reasons for you to fail in your studies, to fail in exams and not getting the certificate? This is a brainstorming activity. There are no wrong or right answers. 1. Laziness 2. Health 3. Young love 4. Financial problems...

Töökeskkond ja ergonoomika
4 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Titanicu analüüs kommunikatsiooni kohta

Püüan välja tuua olulisemad punktid ja põhjused, miks Titanic uppus 15.aprill 1912. Kommunikatsioon on informatsiooni ja selle tähenduse ülekandmine ühelt isikult teisele kasutades selleks varem lepitud sümboleid. „Titanic“ oli 269 meetrit pikk ning 28 meetrit lai ning kaalus 46 328 tonni, oli 29 aurukatelt, mis tagasid kiiruseks 43 km/h. Laev mahutas oma pardale 3 547 inimest. „Titanic“ oli 1912a maailma suurim reisilaev ja alusats oma esimest merereisi 14.aprill. Laeva reisijateks olid põhiliselt rikkurid, kes pidutsesid ja nautisid reisi uhkel ookenaihiiglasel. On teada, et sellel päeval oli avastatud mitu triivivat jäämäge, millest oli ka informeeritud „Titanicut“. Viimase info jäämäest saatis teele laev ”Caledoni”, kes märkas oma teel jäämäge. ”Titanic” sai teate ilusti kätte. Aga mingil põhjusel jäi see tea...

Töökeskkond ja ergonoomika
1 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Õnnetusjuhtumi uurimine

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus LABORATOORNE TÖÖ NR 4: ÕNNETUSJUHTUMI UURIMINE Töö nr:4 Kuup Õnnetusjuhtumi uurimine Kursus: EANB11 äev: 20.09 Algse juhendi allikas: Pavelson H."Töökaitse laboratoorsed tööd IV"1992 TTÜ TÖÖ EESMÄRGID Luua analüüsitava õnnetuste näitel ettekujutus õnnetusjuhtumeid põhjustavatest sagedastest valeotsustest ja õnnetusahela ettenägematusest; Tutvuda õnnetusjuhtumite asjaolude juurdlemise menetlusega ja juurdlusmaterjalide vormistamisega; Omandada üldine arusaam tootmisalaste vigade tekkimise analüüsist ja vigade vältimisega seotud probleemidest. Koostada õnnetusjuhtumi uurimist kajastav akt (mis sisaldaks nii analüüsi kui raportit). TÖÖVAHENDID Õnnetusjuhtumit kirjeldav olemasolev juurdlustoimik või õnnetust...

Töökeskkond ja ergonoomika
34 allalaadimist
thumbnail
32
docx

Töökeskkonnaohutus Riskianalüüs Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL RISKIANALÜÜS Ainetöö Õppejõud: Kaie Kranich Mõdriku 2015 ÜLDINETÖÖKESKKONNA, TÖÖKOHA JA TÖÖTAJA TÖÖÜLESANNETE KIRJELDUS NING AMETIKOHA NIMETUS Minu töökeskkonnaks on minu ühiselamu tuba. Täpsemalt siis laud, mille taga teen oma koolitöid. Kuna enamus koolitöid teeme arvutis, valisin enda kodutööks kuvariga töötaja riskitegurite hindamise. Ühiselamus on õnneks tavaliselt piisavalt vaikne ja rahulik. Võrreldes kodus õppimisega, ei sega siin õppimist eriti miski. Töökohaks on toas olev laud, mis seisab toakeskel. Toas on kaks akent, mis valgustavad tuba hästi, kahjuks laud on aga toa keskel ja sinna ei jõua piisavalt loomulikku valgust õppimiseks. Laua kohal on säästupirnidega lamp, mille suunda saab õnneks reguleerides muuta. Laud on mõeldud õppimiseks neljale ning laua ümber on neli tooli. Küll aga ma ei kujuta ette, kuidas sinn...

Töökeskkond ja ergonoomika
35 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Töökoha riskihindamine

TTÜ Ärikorralduse instituut Riski-ja ohutusõpetus Töökoha riskihindamine Tallinn 2016 Foto 1 Ehitusplats Kirjedus: Fotol on näha , et ehitusplatsil toimuvad parajasti montaazitööd. Suurt ja rasket terasposti (kaaluga ~10t) tõstetakse tornkraana abil parasjagu transpordialuselt maha ning liigutatakse montaaziks omale kohale. Terasposti mahalaadimise abistamiseks on kaks töölist otse posti all. Pildilt näib, et töölised kannavad kõrgnähtavusega riietust, et olla kraana operaatorile paremini märgatavad ning samuti on neil kiivrid ja kindad, et pakkuda kaitset postilt kukkuvate võimalike osade eest selle vertikaalasendisse tõstmisel. Kindlasti kuuluvad sellise töö juurde ka ülejäänud tavapärase ehitusplatsi turvariietuse osad, nagu kaitseprillid, turvasaapad, spetsiaalsed tööriided. Vältida tuleks kuulmiskaitseid, kuna antud töö ei tekita ülemäärast müra ning suhtlus tööliste vahel on kriitilise tähtsusega. Kõik suht...

Töökeskkond ja ergonoomika
6 allalaadimist
thumbnail
doc

Ohutusjuhendi koostamine föön Babyliss

Ergonoomika. Ohutusjuhendi koostamine. 1. Töövahendi tehnilised andmed Babyliss D241E föön: Võimsus 2100W ,3 kiiruse/temperatuuri astet:Õhusuunaja,Difuuser, Riputustaas. 2. Nõuded töötaja haridusele, juhendamisele ja tervisele; 3. Loetelu juhenditest ja õigusaktidest, mida töötaja peab tundma; 4. Ohutusjuhised: jne...

Töökeskkond ja ergonoomika
1 allalaadimist
thumbnail
6
odt

Töökeskkonna riskianalüüs

12.2015 1.Tööandja on kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele, arvestades temaealisi ja soolisi iseärasusi, sealhulgas eririske käesoleva seaduse paragrahvidest nimetatud töötajatele ning töökohtade ja töövahendite kasutamisega ja töökorraldusega seotud riske. Riskianalüüsi tulemused vormistatakse kirjalikult ja neid säilitatakse 55 aastat. 2.Tööandja kujundab ja sisustab töökoha nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning säilitada töötaja töövõime ja heaolu. Töökoht peab olema tehniliselt heas seiskorras ja korrapäraselt hooldatud. Kui töökohas on ohualad, kus töö laadi tõttu esineb õnnetuse või tervisekahjustuse oht, tuleb need alad märg...

Töökeskkond ja ergonoomika
19 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Töökeskkonnaspetsialisti määramine

11.2015 1.Määran DESPERADO OÜ (registrikood 126567), struktuuris 3 ametnikku tööskeskkonnapetsialistiks HANS ERMAST, DESPERADO OÜ klienditeenindaja 2. Töökeskkonnaspetsialistiks määratud töötaja kohustused: 2.2 Jälgima ja kontrollima asutuste töötingimusi ning võtma tarvitusele abinõud töökeskkonna ohutegurite mõju vähendamiseks. 2.3 Ohutu töökeskkona loomiseks ning töötajate töövõime säilitamiseks tegema koostööd töötajatega ning töötervishoiuteenuste osutajaga. (allkiri) Kristo Juurmets Juhatuse liige Teade tööinspektsioonile DESPERADO OÜ Registrikood 126567 Pärnu maantee 13A 10613 Tallinn Tööspetsialist: Hans Ermast DESPERADO OÜ klienditeenindaja Tel. 54561108 e-mail:hans.ermast@gmail.com 3960712040857 29.11.2015 Koolitusele suunamine DESPERADO OÜ...

Töökeskkond ja ergonoomika
15 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Riskinalüüs töökoha kohta – autojuht/taksojuht

Riskinalüüs töökoha kohta – autojuht/taksojuht Füüsikalised * pidev taustmüra (auto mootori hääl, puhur, raadio, muu müra) – segab keskendumist * puudulik valgus (öösel/hämaras sõitmine, päike) – segab keskendumist, kahjustab silmanägemist * temperatuur (kui autos on kliimaseade, saab temperatuuri sättida) – ei häiri ega sega juhti, mugavdab tööd Füsioloogilised * liikumine (istumine ühe koha peal, aeg-ajalt jalgu liigutades, sundasend) – ebamugav, väsitav, kael jääb kangeks, käed/jalad väsivad * istmed (erinevalt reguleeritavad) – juhile mugav Psühholoogilised * öötöö (öösel sõitmine) – tekitab väsimust ja kahjustab silmi * töökeskkond (enda käe järgi mugavalt sätitav) – hõlbustab juhi tööd, ei tekita ärritust ega väsimust * korduvad, ühekülgsed liigutused (liialt monotoonne ja rutiinne) – tekitab väsimust ja vähendab keskendumist * üksinda töötamine (oleneb) – üldjuhul veetakse klienti, s.t kaasreisijaga sõitmine, ei väsita ega...

Töökeskkond ja ergonoomika
6 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun