Facebook Like
Add link

Tarbijad - sarnased materjalid

kindlustus, intress, hoius, elukindlustus, imalus, imalik, likviidsus, tulum, finantskoormus, varakindlustus, endaja, tarbimiskrediit, lakirjad, kaubakrediit, igused, rtus, imaluse, reklaamist, summast, ravikindlustus, pensionikindlustus, perekonnale, teadliku, kogusumma, nede, kulukas, reklaamiga, stmine, omanduses, intressim, alandab, ostud, etten
5
doc

Tarbija majanduses

... või rahulolematus mõjutab järgmist ostu. Harjumuspärane ostukäitumine tuleneb tarbija ostjakogemustest ja eelnevast tarbimisrahulolust. Esmatarbekauba ost (puudub eelnev info kogumine ) vaadatakse : Säilivust Hinda Kogust Koostist TARBIJA KUI SÄÄSTJA Sageli tarbijad ei tarbi kogu oma sissetulekute ulatuses ja säästavad selleks, et tulevikus rohkem tarbida. Mida peab arvestama säästukoha valikul? Ohutus, turvalisus Tulusus, tulumäär Likviidsus e. sularahasus, mis näitab kui kiiresti sa saad raha sularahaks vahetada. Mida väiksem on likviids...

Majandus - Keskkool
34 allalaadimist
2
docx

Tarbija majanduses

Tarbija vajadused Maslow ­ vajaduste hierarhiline struktuur 1. Füsioloogilised- toit, puhkus 2. Turvalisusvajadus-ohutus, rahulikkus 3. Kuuluvus- ja armastusvajadus-kiindumus, omaksvõtt 4. Enesest lugupidamise vajadus-hekskiit, tu...

Majandus - Keskkool
21 allalaadimist
45
doc

Majandus õpetuse aasta konspekt.

...E Majandusmudel Majandusmudel on lihtsustatud väide, diagramm või valem, mida kasutatakse majandussündmuste selgitamiseks. Majandus Majandus on süsteem, mis tuleneb valikutest, mida me teeme kui tarbijad, töötajad, ettevõte omanikud või juhid ja valitsusametnikud. Nõudlus III peatükk · Mis on nõudlus ja kuidas see illustreerib hindade mõju? · Miks inimesed ostavad mingit kaupa madalamate hinnag...

Majandus - Kutsekool
185 allalaadimist
37
docx

TARBIJAÕIGUS

...ine 2. Tooted ja teenused muutuvad tehniliselt järjest keerulisemaks, kaupu turustatakse valmispakendis 3. Masstootmise, -tarbimise, -turustamise domineerimine tarbijatoodete turul 4. Ettevõtjad on suhteliselt hästi ühinenud erialaliitude ja muude huvigruppide kaudu, tarbijad on suhteliselt vähem organiseerunud oma huvide kaitseks. Professor Thierry Bourgoigne on tarbijaõiguse ja ­poliitika tekkimise peamiseks põhjuseks pidanud turumoonutusi. Ta eristab järgmisi olulisi turumoonutuse liike: 1. Konkurentsipuudus: vaba turumajanduse aluseks olev konkurents e...

Õigus -
48 allalaadimist
15
docx

Majanduse konspekt

...uudub konkurents pakutavatele toodetele või teenustele puuduvad asendustooted. See võimaldab müüjal küsida toote eest hinda, mis ühiskonna seisukohalt on liiga kõrge. Majandusringlus Majapidamised ­ ühise eelarvega majandavate inimeste kogum. Moodustavad kõik riigis elavad inimesed, tarbijad, pered ja leibkonnad Majapidamistel on majanduses kaks tähtsat rolli: -Tarbijatena kasutavad nad ettevõtte valustatud tooteid ja teenuseid. -Ressursiomanikena omavad nad tootmisressursse(maavarad,kapital ja inimressurss) Adam Smith- 1776.aastal raamat ­ majandusteaduse isa. Raamat ,,Rahvaste...

Majandus - Keskkool
56 allalaadimist
5
pdf

Tarbijad ja säästjad

Tarbijad ja säästjad · Tarbja- inimene, kes ostab kaupu või teenuseid isiklikuks kasutamiseks. · Rikkus- sinu omanduses olevate asjade väärtus. Tuluallikad: 1. Tulu tööst-palk 2. Tulu rikkusest-intress Rikkuse tunnused: 1. Kasulikkus 2. Piiratud ...

Arendustegevus - Keskkool
28 allalaadimist
18
docx

Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles

... 2 Majandusõpetus Mõistete seletus. , I osa Hinnad kannavad informastsiooni. Ettevõtjale seda, millist väärtust tarbijad 5. ­ tootele omistavad, ja milline on toote kasutamise alternatiivkulu, millist 6. ­ , väärtust ettevõtted oma ressurssidele omistavad ja millised on , , tootmiskulud. Hinnad annavad motiive. Kasumi kujunemise alus ( Kasum - , = müügitulu ­ müüg...

Majandus - Keskkool
5 allalaadimist
3
doc

Tarbimine ja säästmine

Kordamisküsimused ptk 6 1. Selgita järgmised mõisted ja küsimused · Tarbija ­ on inimene , kes ostab kaupu ja teenuseid isiklikuks kasutamiseks · Tuluallikad ­ tulu tööst: palk; tulu rikkusest; intress · Rikkus ­ sinu omanduses olevate asjade väärtus · Rikkuse ...

Majandus - Keskkool
35 allalaadimist
116
pdf

Sissejuhatus majandusteooriasse

...vad tegurid 4.Pakkumisseadus 5.Pakkumist mõjutavad tegurid 6.Nõudluse ja pakkumise tasakaal 7.Tasakaaluhinna ja –koguse muutumine 8.Maksimum- ja miinimumhind 1.Turu olemus TURG - üldnimi, kus ostjad ja müüjad suhtlevad kaupade ja teenuste vahetamise eesmärgil Turul kasutavad tarbijad oma raha kaupade ja teenuste ostmiseks. Ostu-müügi protsessis konkureerivad nad teiste turul osalejatega. Nõudluse –pakkumise teooria annab vastused sellistele küsimustele, nagu miks teemandid ja kalliskivid on kallid, kuigi eluliselt ei ole ...

Majandusõpe -
112 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

.... Kartellilepingu sõlmimise eesmärgiks on saavutada täielik kontroll turu üle ja takistada uute pakkujate sisenemist turule. Enamasti toimub siis tootmismahtude vähendamine mille tulemusena hind turul tõuseb ja kartelli kasum suureneb. Kartelle luuakse tavaliselt sellistes valdkondades kus tarbijad ei saa oma tarbimist oluliselt vähendada. Selliseks kaubaks on näiteks bensiin. 11. Piirkulu ja piirtulu Piirkulu on kogukulu suurenemine toodangu mahu suurenemisel ühe ühiku võrra. Piirkulu arvutamiseks jagatakse muutus kogukuludes muutusega tootmismahus. Kui tootmismaht väheneb 10 ka...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
116 allalaadimist
6
doc

Tervisekindlustus. Kas avalik või erasektor ?

...seloomustasid ka meie poolt läbi viidud analüüsid. Teisest küljest toob rahvastiku vananemine kaasa ka nõudluse suurenemise tervishoiuteenuste järele. 2 Tarbijad ehk patsiendid Otsesed Kindlustus maksed maksed Tervis Kindlus...

Majandus - Tartu Ülikool
27 allalaadimist
74
doc

Ainekonspekt FINANTSJUHTIMINE

... võlg perioodi alguses + võlg perioodi lõpus keskmine debitoorne võlg = 2 Raha laekumisperiood on oluline näitaja rahavoogude planeerimisel. Kontroll laekumisperioodi üle võimaldab ettevõttel jälgida, kuidas tarbijad peavad kinni maksetähtaegadest, ja vastavalt sellele tegutseda. Põhivara käibekordaja näitab, kui efektiivselt kasutati põhivarasid müügitulu genereerimisel, ning ta väljendab, mitu korda käibivad põhivarad aasta jooksul müügitulu põhivara käibekorda...

Majandus - Keskkool
45 allalaadimist
74
doc

Finantsjuht. konspekt

... võlg perioodi alguses + võlg perioodi lõpus keskmine debitoorne võlg = 2 Raha laekumisperiood on oluline näitaja rahavoogude planeerimisel. Kontroll laekumisperioodi üle võimaldab ettevõttel jälgida, kuidas tarbijad peavad kinni maksetähtaegadest, ja vastavalt sellele tegutseda. Põhivara käibekordaja näitab, kui efektiivselt kasutati põhivarasid müügitulu genereerimisel, ning ta väljendab, mitu korda käibivad põhivarad aasta jooksul müügitulu põhivara käibekorda...

Majandus - Keskkool
148 allalaadimist
38
docx

Majanduse mõisted

...uudab üks ettevõtte pakkuda odavamalt kui kaks (nt autotööstuses, kulutused ühe auto tootmiseks hakkavad vähenema, mida rohkem autosid toodetakse). 49. Nõudlus Kõik, kes midagi ostavad on nõudjad, nende ostusoovid kokku moodustavad turunõudmise. Nõudmine on hüviste kogus, mida tarbijad soovivad ja on võimelised ostma olemasoleva hinna eest. Kogunõudlus on defineeritav kui igal konkreetsel hinnatasandil kogutoodangu hulk, mida on osta soovinud majapidamised, ettevõtted, valitsused ja välissektor. 50. Pakkumine Kõik, kes turul midagi müüa soovivad, on pakkujad, nende müügisoov...

Majandusõpetus - Kutsekool
21 allalaadimist
38
pptx

Tarbimine ja säästmine

Tarbimine ja säästmine Tarbimine ja säästmine Tarbimine ­ kaupade ja teenuste kasutamine oma vajaduste rahuldamiseks. Säästmine ­ kasutatava tulu osa, mida ei kulutata tarbimisele. Sissetulek: 1. Palk 2. Rent 3. Intressid 4. Kasum Lorenzi kõver - iseloomustab riigi tul...

Majandus - I Studium
10 allalaadimist
50
docx

Raha ajalugu ja rahasüsteemid

...i Väärtpaberikeskuse 100% aktsiate omanik on AS Tallinna Börs. Valuutakursid 68. Millised erinevad osapooled esinevad valuutaturul? Valuutaturul osalevad inimesed ja institutsioonid saab paigutada neljale erinevale tasandile. Alumisel astmel on välisvaluuta tarbijad ja tootjad: turistid, importijad, eksportijad, investorid. Järgmisel tasandil on pangad, kes on vahendajad valuuta tarbijate ja tootjate vahel. Kolmandal on valuutamaaklerid, kelle abil pangad tasakaalustavad välisvaluuta sisse- ja väljavoo (suured pangad, mis suudavad täita turukujundaja o...

Raha ja pangandus - Eesti Maaülikool
47 allalaadimist
40
doc

Majanduse alused

... 5 2.Hinnateooria. Hinnamehhanismi uurimine tähendab tarbijate ja tootjate turukäitumise vastastikuste seoste analüüsimist. Traditsiooniline mikroökonoomiline analüüs eeldab, et iga toote ja tootmisteguri jaoks on olemas turg. Igal turul loovad tarbijad nõudluse ja tootjad pakkumise. Iga turg kujutab endast täieliku konkurentsi turgu. See tähendab, et alati on ostjaid ja müüjaid nii palju, et ükski neist ei saa mõjutada turu üldist olukorda. Kõik ostjad püüavad maksimeerida oma rahulolu, kõik müüjad oma kasumit. Turg on paik, kus kohtuvad ...

Majandus - Kutsekool
251 allalaadimist
1
docx

Rahvusvaheline turundus

Reflektsioon: Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability, Global Edition Book Lugesin ja analüüsisin läbi käesoleva raamatu 11 esimest peatükki. Peatükid keskendusid strateegilisele juhtimismudelile läbi mille töötati läbi strateegilis...

Rahvusvaheline majandus - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
72
docx

Majanduse alused

...mida oleks saanud valmistada nendesamade ressurssidega. Alternatiivkulu saab defineerida kui saamatajäänud tulu parimast alternatiivsest kasutamata jäänud võimalusest. I LOENG II OSA. Nõudlus ja Pakkumune Turg- tähistab mistahes institutsiooni,mille kaudu ostjad ehk tarbijad ja müüjad ehk tootjad või pakkujad vastastikku kaupu ja teenuseid vahetavad. Oma turg on igal kaubal, teenusel ja tootmisteguril. Igal turul on oma spetsiifiline struktuur,mis tähistab turu kõige olulisemaid tunnusjooni: Turul osalejate arv Kauba omapära, homogeensus või diferents...

Majanduse alused -
13 allalaadimist
66
docx

Maailmamajanduse geograafia

...riiklikud süsteemid. Oluline on maailmas leida oma funktsioon, milles oled väga hea. Sellega tuleb silmapaista siis on oluline juurde pääs maailmale ja siis tuleb rikkus kah. KAUBAVOOD JA TOOTMINE MAAILMAS Oil production: suurimad tootjad: Venemaa, USA, Saudi Araabia. Suurimad tarbijad: Euroopa, USA, Hiina. Teenuste osakaal: USA, Euroopa, Hiina Põllumajanduse toodang: India, Hiina, USA Kalandus: suurimad eksportijad Jaapan Tööstustoodangute tootmine on suurenenud ennekõike aasias. Suurimad majanduskeskused: London, New York, Hong kong Kui regioon ei suuda toota neile k...

Maailma majandus - Tallinna Tehnikakõrgkool
36 allalaadimist
6
doc

Kokkuvõte ainest majandus

...teenuste hinnad ja kogused. Turgu saab iseloomustada järgmiste tunnuste alusel: - turul osalejate arv (palju, vähe); - kauba ühetaolisus (bensiin) või diferentseeritus (jalanõud); - turule tuleku ja sealt lahkumise tingimused (lihtne, keeruline). Nõudlus on hüviste kogus, mida tarbijad soovivad ja on võimelised ostma olemasoleva hinna eest ehk pöördvõrdeline seos hüvise hinna ja nõutava koguse vahel. Nõudlust mõjutavad tegurid: - tarbijate sissetulekud. Üldjuhul sissetulekute kasvades tarbimine kasvab, kuid eristatakse kahte liiki kaupu: o normaalkauba...

Majandus - Keskkool
37 allalaadimist
30
doc

Loengukonspekt 11 klassidele

... liigid on harus juurutatud viimastel aastatel? 5. Kes on potentsiaalsed konkurendid? 6. Mille arvel võib neid edestada? 7. Kuidas läheb konkurentidel: kas läbimüük kasvab, kahaneb või on stabiilne? 8. Konkurentide nõrgad ja tugevad küljed? 9. Kes on potentsiaalsed tarbijad? 10. Kas teie potentsiaalsete tarbijate ring erineb konkurentide omast? 4.3. Ärinime valik Ärinimi ehk firma on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb. Füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime. Talupidamise korral võib sell...

Majandus - Keskkool
36 allalaadimist
12
docx

Majanduse KT - ettevõtlus

...mise olemus ja turustamise eesmärgid. Turustamine ­ ettevõttes väärtuse loomise viimane etapp, haarab tegevusi, mis on valmistoodangu või teenuse müümisega tarbijale. Turustamist mõjutab ettevõtte ühiskondlik ja majanduslik ümbrus. Kokkuvõtvalt: turustamise abinõude valikut ja edu mõjutavad tarbijad, konkurendid, vahendajad, ettevõtte ümbrus. Turustamise eesmärgid võivad olla: - suurendada ettevõtte toodangu osatähtsust mingis piirkonnas järgmise aasta igas kvartalis X % võrra - suurendada järgmisel aastal müügikäivet X % võrra - suurendada mingis turusegmendis toote Y tunt...

Majanduse alus - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
21
doc

Turunduse konspekt

... 2 · Turuosa 4.Situatsiooni analüüsimine Turunduse analüüsi-etapp sisaldab mikro- ja makrokeskkonna hindamist. Mikrokeskonnaks on jõud, mis mõjutavad otseselt firma edukust: tarnijad, vahendajad, tarbijad, konkurendid jne. Makrokeskkonnaks on jõud, mis mõjutavad mikrokeskkonda: demograafiline situatsioon, majanduslikud, poliitilised, tehnoloogilised, ökoloogilised, kultuurilised tegurid. Levinuimad meetodid on: 1. Turu segmentimine 2. SWOT-analüüs 3. Sihtturu val...

Majandusõpetus - Kutsekool
35 allalaadimist
1
doc

Finantsid

...i on tegu nii suurte summadega, et ükski pank ei soovi üksi nii suurt riski võtta. Investeerimine on kaupade ja teenuste tootmiseks vajaliku põhivara soetamine (eelkõige pikemaajaline ja sihipärane paigutamine, et saada majanduslikku tulu). Nõudlus on teatud kauba või teenuse kogus, mida tarbijad soovivad osta erinevate võimalike hindadega kindlal ajahetkel. Inimesed ostavad mingit kaupa rohkem madalama kui kõrgema hinna eest. Hinda mõjutavad tegurid on kvaliteet, ostujõud ning asenduskaupade olemasolu. Pakkumine tähendab erinevaid koguseid e. kaupu, mida tootjad suudavad ja soovivad müüa e...

Majandus - Keskkool
92 allalaadimist
6
docx

Majanduse mõisted

...evikupilt, mida tahetakse saavutada mingiks ajaks. Sihtpärane tegevus. 48. Monopol – majanduses püsiv turuseisund, kus mingit teenust või toodet pakub vaid üks müüja. Puudub konkurets selle toote osas, puuduvad asendustooted. 49. Nõudlus – Kauba või teenuse kogus, mida tarbijad suudavad osta erinevate võimalike hindadega kindlal ajahetkel. 50. Pakkumine – võrdeline seos, hinna ja tootja poolt pakutava koguse vahel. 51. Palk – rahatasu tehtud töö eest. 52. Pankrot – maksejõuetus, kohtumäärusega väljakuulutatud. 53. Projekt – korrektne terviklik tööü...

Majandus - Keskkool
4 allalaadimist
5
docx

Majandusaluste mõisted

...anisatsioon soovib korda saata vaadates seda just kliendi poolt. Visioon -Visioon peegeldab ettevõtte strateegilisi kavatsusi. Monopol -Monopol on majanduses püsiv turuseisund, kus mingit teenust või toodet pakub ainult üks müüja. Nõudlus -Teatud kauba või teenuse kogus, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta erinevate võimalike hindadega kindlal ajahetkel. Pakkumine -Pakkumine on võrdeline seos hüvise hinna ja tootja poolt pakutava koguse vahel, mida tootjad soovivad ja suudavad antud ajaperioodil müüa. Palk -Palk ehk töötasu ehk teenistus on töö tegemise eest makstav ...

Majandus alused - Kutsekool
1 allalaadimist
11
docx

Majanduseksamiks valmistumine

...ja. Monopoli puhul puudub konkurents pakutavale tootele või teenusele ja puuduvad asendustooted. See võimaldab müüjal küsida toote eest hinda, mis on ühiskonna seisukohalt liiga kõrge. 4. Mis rolli mängivad turul nõudmine ja pakkumine? Selgita (2p) Nõudmine - on kauba kogus, mida tarbijad soovivad ja on võimelised ostma selle hinna eest. Soovid esitatakse nii kaubasortimendi koguse kui ka kvaliteedi osas. Inimeste soovid on aga väga erinevad. Erinevatel turgudel mõjutavad ostusoove erinevad tegurid. Võib aga välja tuua olulisemad nõudmist mõjutavad tegurid. a) kauba hind b)...

Majandusõpetus - Keskkool
20 allalaadimist
18
pdf

Majandusõpetuse aine mõisted

... 5 - Huvirühmadele mõistetav nii ideeliselt kui ka terminoloogiliselt - Määratlema organisatsiooni arengupoliitika Organisatsiooni missioonist selgub, kelle vajadusi (kliendid), milliseid vajadusi (tarbijad) ja kuidas neid vajadusi rahuldatakse (põhilised oskused). 47. Visioon on vaade organisatsioonide tulevikule. Visioon peegeldab organisatsiooni strateegilisi kavatsusi. Visioon näitab, milliseks organisatsioon tahab kujuneda pikaajalises perspektiivis. Visiooni keskseks elemendiks on organisat...

Majandusõpetus - Kutsekool
6 allalaadimist
24
docx

SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASSE

... Kogunõudluse ja kogupakkumise tasakaal (1) Täishõive tasakaal (Q=Q*) Majandus toodab allpool potentsiaalset tootmismahtu (Q

Majandus - Tartu Ülikool
357 allalaadimist
82
docx

MAJANDUSE ALUSED KONSPEKT

...htsamalt) Mida väiksem on konkurents, seda lihtsamalt saab hinda muuta. Majanduses on mitmetel põhjustel vajalik teada, kui järsk on nõudluskõver. Kui kauba nõudlus on mitteeleastne, siis on ettevõtjal lihte hinda tõsta ja see ei mõjuta tarbimist. Elastsusega mõõdetakse seda, kuidas tarbijad reageerivad kauba hindadele. Mitteelastne nõudlus (piim) (ükskõik kui kallis, ostame ikka) Elastne nõudlus (jäätis) (laps tuleb nuttes koju, kui hind tõuseb 6lt 7ni, siis ei osta jäätist, tal on palju asenduskaupu, kui hind tõuseb, siis ostetaks emidagi muud. Kui hind langeb, siis ostetakse...

Majandus alused - Tartu Ülikool
71 allalaadimist
64
docx

Majandusajaloo kontrolltöö

...uhete regulatsiooni, rahvusliku julgeoleku ning avalike kaupade pakkumise. • Omakasust juhitud majanduslik (ratsionaalne) käitumine. Inimloomusele on omane egoism, tootjad ja kaupmehed pakuvad kaupu ainult kasumi pärast, palgatöölised teevad tööd ainult selleks, et saada palka ja tarbijad ostavad kaupu ainult oma heaolu suurendamiseks. • Huvide harmoonia tekib seetõttu, et omakasust lähtuvad majanduses osalejad teenivad tahtmatult kogu ühiskonna huve. • Kõikide majandusressursside ja –tegevuste olulisus. Kõik majandusressursid: maa, töö(jõud), kapital ja ettevõ...

Majandusajalugu - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
11 allalaadimist
27
doc

Äriplaan

...5 Kliendid vanuse järgi Seisuga 01.01.2003 oli Statistikaameti andmetel Pärnu maakonnas tööealisi elanikke vanuses 16a kuni pensioniiga kokku 52 400 (mehed vanuses16-63 ja naised 16-59). Seega tööealised elanikud moodustavad ~57,6% kogu tarbijaskonnast ehk nad on kõige suurema osakaaluga tarbijad. 2007. aasta seisuga on maakonnas 11 854 noort vanuses 7-17 ( 13% elanikkonnast ehk suuruselt kolmas tarbijaskond), pensioni-ealisi jääb seega ~ 22 675 (~ 29,3% elanikkonnast ehk suuruselt teine tarbijaskond) . ...

Majandus - Keskkool
1451 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun