Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Riskianalüüsi küsimuse vastused - sarnased materjalid

lemine, kiirgusdoos, ratakse, tagaj, hendus, tasandid, planeerimine, ekvivalentdoos, ttma, rasused, kiirguskaitse, bekrell, numbrist, tahked, peroksiidid, deeruvad, numbrite, tehis, koefitsent, kiirgusfoon, hoiustamine, riskid, hkeained, kindlaksm, hjustada, rgitus, keskkonnakaitse, astmes, sisevaade, maakonnad, varustus
3
docx

Riskianalüüs, küsimused

...r on rahvusvaheliselt lubatud kiirgusdoos inimesele aastas mis ei oma erilist riski inimese tervisele 22. Mida tähendab kiirguskoefitsent c24 23. Nimeta 4 AEJ eesti lähipiirkonnas millised omavad ohtu eesti elanikkonnale Vastused 1. Riskianalüüsi eesmärk on selgitada välja, kui suure ohuga on tegemist, kas riski vältimiseks või vähendamiseks on rakendatud piisavalt ettevaatusabinõusid või on vaja ette võtta midagi enamat tervisekahjustuste ennetamiseks. 2. Riskianalüüsi tulemused on aluseks omavalitsuse otsustele,...

Riskianalüüs -
172 allalaadimist
3
doc

Riskianalüüs vastused

1. Mis on riskianalüüs? Riskianalüüs on võimalike õnnetuste ja riski allikate süstemaatiline kindlaksmääramine, hindamine ja ennetusmeetmete kavandamine. 2. Millistele valdkondadele annab vastuseid riskianalüüs? Riskianalüüs annab vastuseid aluseks kriisireguleerimisplaanide koostamisele, m...

Riskianalüüs -
223 allalaadimist
4
doc

Riskianalüüsi test

Riskianalüüsi test 1.Mis on riskianalüüs? Riskianalüüs- ühiskonnas esitlevate riskiobjektide ja ohtude süstemaatiline kindlaksmääramine 2. Millistele valdkondadele annab riskianalüüs vastuseid? Riskianalüüs annab vastuseid: · Tulevikuühiskonna riskivabamaks muutmise võimalustele...

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
207 allalaadimist
1
doc

Kt küsimused,vastused

Riskianalüüs on meetod, mille abil tööandja selgitab välja, hindab ja kontrollib töökeskkonna ohutegureid, mis võivad töötajat ohustada. Riskianalüüsi eesmärgiks on selgitada välja, kui suure ohuga on tegemist, kas riski vältimiseks või vähendamiseks on rakendatud piisavalt ettevaatusabinõusid või on vaja ette võtt...

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
230 allalaadimist
4
doc

Riskianalüüsi test

Riskianalüüsi test 1.Mis on riskianalüüs? Riskianalüüs- ühiskonnas esitlevate riskiobjektide ja ohtude süstemaatiline kindlaksmääramine 2. Millistele valdkondadele annab riskianalüüs vastuseid? Riskianalüüs annab vastuseid: · Tulevikuühiskonna riskivabamaks muutmise võimalustele...

Riskianalüüs ja... - Eesti Maaülikool
21 allalaadimist
8
doc

Riskianalüüsi arvestus!

1.Riskianalüüsi eesmärk õnnetust põhjustavate sündmuste …eesmärgiks on leida ahela. töökeskkonnas kõik ohud, mis 7. Milliseid hädaolukordi peab võivad tekitada kahju töötaja regionaalne riskianalüüs tervisele või keskkonnale, hinnata kaj...

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
49 allalaadimist
8
odt

Riskianalüüsi arvestuse küsimused/vastused

...gedus teatud ajaperioodi jooksul. Tagajärg (mõju) – hädaolukorra põhjustanud nähtuse või sündmuse poolt tekitatud kahju inimeste elule ja tervisele, varale, riigi/asutuse rahvusvahelisele mainele, keskkonnale jm. RISK = TÕENÄOSUS x TAGAJÄRJED 4. Riskianalüüsi mõiste sisuline ja vormiline käsitlus - Sisuline määratlus - protsess riski iseloomu väljaselgitamiseks ja riskitaseme määramiseks. Vormiline määratlus - hädaolukorra riskianalüüs on dokument, milles kirjeldatakse üleriigilisel ning vajaduse korral regionaalsel ja kohaliku omavali...

Riskianalüüs ja... - Eesti Maaülikool
44 allalaadimist
5
doc

Riskianalüüs, arvestus 2012

1) Eesmärk Riskianalüüsi eesmärk on välja selgitada ja hinnata maakonna ning valla ja linna territooriumil esineda võivaid õnnetusi ja nende tekkimise tõenäosust, saamaks ülevaadet sellest, mis ohustab riigi julgeolekut, inimeste elu ja tervist, kahjustab oluliselt keskkonda või tekitab ...

Riskianalüüs -
85 allalaadimist
1
docx

Riskianalüüs, küsimused

Kontrolltöö 1. Riskianalüüsi eesmärk 2. Tulemused auseks omavalitsuses 3. Teostamise tasandid 4. Koostamise etapid 5. Hädaolukord sündmus või sündmuste ahel mis.. 6. Algsündmus on 7. Milliseid hädaolukordi peab regionaalne riskianalüüs kajastama 8. teenus on teenus mis... 9. Nimetage toimepidevuse riskisanlüüs...

Riskianalüüs -
26 allalaadimist
30
doc

Riskianalüüsi referaat

SISUKORD HÄDAOLUKORRA SEADUS Vastu võetud 15. juunil 2009. a........................................................................

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
258 allalaadimist
3
docx

Riskianalüüsi vastused

1. Mis on riskianalüüsi eesmärk? Riskianalüüs on võimalike õnnetuste ja riski allikate süstemaatiline kindlaksmääramine, hindamine ja ennetusmeetmete kavandamine. 2. Riskianalüüsi tulemused on aluseks omavalitsuse ... otsustele, kas nad annavad suure õnnetuse ohuga ettevõttele ehitus...

Ühiskond - Tallinna Majanduskool
6 allalaadimist
6
doc

Riskianalüüsi vastused

1. Riskianalüüs on ühiskonnas erinevate riskiobjektide ja ohtude süstemaatiline kindlaksmääramine ja hindamine lähtudes tõenäosusest ja võimalikest tagajärgedest. 2. Riskianalüüs annab vastuseid: - tulevikuühiskonna riskivabamaks muutmise võimalused - füüsiliste objektide planeerimisele...

Ühiskond - Eesti Maaülikool
9 allalaadimist
1
docx

Riskianalüüsi KT

Riskianalüüs ­ võimalike õnnetuste ja riskiallikate süstematiseerimine, hindamine ja ennetusmeetmete kavandamine Riskianalüüs annab vastuse: 1)tulevikuühiskonna riskivabaks muutmise võimalused 2)füüsiliste objektide planeerimine 3)keskkonnakaitse 4)kodanikukaitse 5)ohtlike ainete käsitlus ja transport 6)info-...

Ühiskond -
7 allalaadimist
6
docx

Riskianalüüs eksami küsimused

Kontrolltöö 1. Riskianalüüsi eesmärk …eesmärgiks on leida töökeskkonnas kõik ohud, mis võivad tekitada kahju töötaja tervisele või keskkonnale, hinnata taolise sündmuse tekkimise tõenäosust ja tekkiva kahju suurust ning lõpuks mõelda, mida saaks ette võtta, et see oht kunagi ei realiseeruks. 2. Tulemused alu...

Ühiskond - Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
6 allalaadimist
5
doc

Riskianalüüsi konspekt

1. Mis on riskianalüüs? Riskianalüüs ­ so ühiskonnas erinevate riskiobjektide ja ohtude süstemaatiline kindlaksmääramine ja hindamine lähtudes tõenäosusest ja võimalikest tagajärgedest. 2. Millistele valdkondadele annab vastuseid riskianalüüs? Võis olla. Riskianalüüs annab vastuseid: · tulevikuühiskonna ...

Ühiskond - Eesti Maaülikool
11 allalaadimist
8
docx

Riskianalüüsi kordamisküsimused

1. Riskianalüüsi eesmärk? Riskianalüüsi eesmärk on välja selgitada ja hinnata maakonna ning valla ja linna territooriumil esineda võivaid õnnetusi ja nende tekkimise tõenäosust, saamaks ülevaadet sellest, mis ohustab riigi julgeolekut, inimeste elu ja tervist, kahjus...

Riski- ja ohutusõpetus - Eesti Maaülikool
21 allalaadimist
8
docx

Riskianalüüsi arvestus

1. Mis on riskianalüüsi eesmärk? Riskianalüüsi eesmärk on välja selgitada ja hinnata maakonna ning valla ja linna territooriumil esineda võivaid õnnetusi ja nende tekkimise tõenäosust, saamaks ülevaadet sellest, mis ohustab riigi julgeolekut, inimeste elu ja tervist, kahjustab oluliselt ...

Riski- ja ohutusõpetus -
14 allalaadimist
13
doc

Riskianalüüs konspekt

RISKIANALÜÜS 05.09. Inimkonnal on instinktide kujunemine maha jäämas riskitasemest elukeskkonnas. G. Ilves "Loodusõnnetused, mis vapustasid maailma" G. Ilves "Katastroofid, mis vapustasid maailma" G. Ilves "Sündmused, mis vapustasid maailma" "Riski hindamine ...

Ehitusmaterjalid - Eesti Maaülikool
154 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

... ja katsetulemuste esitamine firmale soodsas valguses on andnud põhjust kritiseerida GM toodete ohutust. Probleemiks on ka GMO-d puudutava teabe salastamine, mille tulemusena on „konfidentsiaalseks ärialaseks informatsiooniks“ kuulutatud muuhulgas riskianalüüsi andmed, mis viitavad tootega kaasnevatele negatiivsetele mõjudele.  Oht bioloogilisele mitmekesisusele tuleneb: a) pestitsiidide suuremast kasutamisest võrreldes tavapõllumajandusega; Herbitsiiditolerantsus võib kanduda üle naabertaimedele, milleks on umbroh...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
163 allalaadimist
21
doc

Eksami küsimuste vastused

IT Kolledz 1. Seleta mõisted: "projekt", "projektijuht" Projekt on ühekordne eesmärgi saavutamiseks vajalike seostatud tööde hulk, mida tehakse erinevates kompetentsi keskustest ja mis on piiratud tähtaja j...

Infosüsteemide projektid ja... - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
236 allalaadimist
8
docx

Töökeskonna küsimused ja vastused.

...pidev tegevus, mille käigus ta kavandab, korraldab ja jälgib töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele. 7. Milles seisneb riskianalüüsi tähtsus? Leida kõik ohud, mis võivad tekitada kahju töötaja tervisele või keskkonnale (sh ka ettevõtte varale). Töökeskkonna riskianalüüs on tegevus, mille abil tööandja selgitab välja, hindab ja kontrollib võimalikke töökeskkonna ohutegureid, mis võivad töö...

Töökeskkond - Kutsekool
19 allalaadimist
7
docx

Riskianalüüs kodusele kuvariga töökohale.

... kodus. Töö on tehtud Lääne- Viru Rakenduskõrgkoolis toimunud töökeskkonnaohutuse aluste loengutest saadud info ning slaidiesitluste põhjal. Tabel nr.1 kujutab endast riskimaatriksit, mille põhjal hinnati riskide suurust ning tabelis nr.2 on ära toodud riskianalüüsi tulemused. Töö lõpus on LISA 1, milleks on kontoritöö kontroll-loend. MINU, KUI ÕPPIJA TÖÖKOHA KIRJELDUS Õpitöö tegemiseks on elutoas eraldi nurk, kus asub töölaud, millel on lisaks ka üheksa riiulit ning sahtel. Laua enda pindala on päris suur ning kõrgus piisav, et ole...

Tkeskkonna ohutus -
13 allalaadimist
7
doc

Töökeskkonna kordamisküsimuste vastused

1. Töökaitse korraldus Eesti Vabariigis Töökaitse on õiguslike, majanduslike, tehniliste, ergonoomiliste, organisatsiooniliste, töökorralduslike, tervishoiu- ja sotsiaalsete meetmete ning vahendite kogum töökeskkonnas tekkida võivate ohtlike ja kahjulike mõjurite vältimiseks ning inimeste töövõime ta...

Tööohutus ja tervishoid - Keskkool
76 allalaadimist
32
doc

Eksami kordamisküsimused ja vastused

Juhtimise alused JUHTIMISE ALUSED: EKSAMIKÜIMUSED 2007 1. Juhtimise ajalugu, areng ja teoreetikud 1.1 Juhtimise definitsioon Juhtimine on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine ning üheks hästi talitlevaks tervikuks sulatamine, se...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
1003 allalaadimist
30
docx

Keemia ja materjaliõpetuse eksami küsimuste vastused

...used on suuremad. Terase koostis mõjutab tsingikihi paksust, kuna tsingi erinev koostis tingib erinevad sulamistemperatuurid ning sulanud tsingi temperatuur omakorda määrab tsingikihi paksuse. 57. Tsingi korrosiooni seaduspärasused õhus, vees ja vesilahustes. Vastused anda graafiliselt ! Vesilahustest 20% -ses N-happes korrodeerub kõige kiiremini. Arvestatav korrosioon ka äädikhappelahuses ja alkoholides. Mida karedam vesi, seda vähem mõjutab temperatuur korrosiooni. Kõige väiksem tsingi korrosioon on pH 10 juures. Zn korrosioon aga on väga kiire, kui pH > 12 või pH ...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
307 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...arvestuse eesmärgi püstitamisega. Esiteks koostatakse lähteülesanne, kusjuures nõuded kuluarvestusele tulenevad ettevõtte strateegilistest eesmärkidest ja on seotud peale põhitegevuse veel marketingi, müügi ning kvaliteedi juhtimise eesmärkidega. Tuleb leida vastused küsimustele: 1) milline on kuluarvestuse eesmärk ettevõttes? 2) mis liiki kulud meil ettevõttes tekivad? 3) kus kohas ettevõttes kulud tekivad? 4) millega seoses kulusid teeme ja kuidas üldkulud jaotuvad kulukandjate vahel? Lähteülesande püstitamisel peaks keskenduma: ...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
628 allalaadimist
54
doc

Õiguse alused (harjutusküsimused+vastused)

Õppeaine: õiguse alused Esialgsed harjutusküsimused loengute kohta (teemade edasisel käsitlemisel täiendatavad) Loeng 1: Õiguse mõiste. Õiglus. Õiguse allikad. Sotsiaalne norm. Õigusnorm. Normihierarhia. 1. Õigusnormi ja sotsiaalse normi vahetegu. Õigusnorm on sotsiaalne norm. Kõiki õigusnorme ...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
272 allalaadimist
15
doc

Tööõiguse eksami küsimused- vastused

1. Teema - Sissejuh. Ainesse Tööõiguse funktsioon ühiskonnas, tööõiguse allikad. Õigus vabalt valida tegevusala, elukutset, töökohta. Töötingimused on riigi kaitse all- eelkõige kaitstakse töötajat tööinspektsiooni poolt. Riik reguleerib töösuhteid niivõrd, kui see on vajalik töösuhte subjektide koostöö t...

Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
294 allalaadimist
4
doc

Vastused kordamisküsimustele

1. Mis on riskianalüüs? Riskianalüüs ­ on ühiskonnas erinevate riskiobjektide ja ohtude süstemaatiline kindlaksmääramine ja hindamine lähtudes tõenäosusest ja võimalikest tagajärgedest. 2. Millistele valdkondadele annab vastuseid riskianalüüs? Riskianalüüs annab vastuseid: · tulevikuühiskonna ...

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
254 allalaadimist
36
doc

Riskianalüüs referaat

EESTI MAAÜLIKOOL HÄDAOLUKORRA SEADUS Vastu võetud 15. juunil 2009. a 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Seaduse reguleerimisala (1) Käesolev se...

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
206 allalaadimist
36
docx

Seadused ja määrused (lisatud sisukord)

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE SEADUS Vastu võetud 16.06.1999. a seadusega (RT I 1999, 60, 616), jõustunud 26.07.1999. a. 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Seaduse r...

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
99 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...ust käsitletakse õpiku viimases, üheksateistkümnendas peatükis. Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Iga alapeatüki lõpus on toodud küsimused, mis nõuavad vastamiseks läbiloetu üksik- asjalikku mõistmist ja süsteemset käsitlemist. Raamat sisaldab ka näidisülesandeid, mis peaksid aitama õppijal mõista konkreetsete tüü...

Logistika alused - Kutsekool
468 allalaadimist
22
docx

Riskianalüüs ja töökeskkonna ohutus

Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Riskianalüüs ja töökeskkonna ohutus Referaat Juhendaja: Jaan Reidolv Koostajad: xxx ...

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
557 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun