Teeni mängimisega ja video vaatamistega UUT krüptoraha TEENI TASUTA NANO Sulge
Facebook Like
Add link

"rekreatsiooniline" - 17 õppematerjali

rekreatsiooniline e. metsa puhkemajanduslik tähtsus.
9
doc

Loengumaterjalid

Suhtlemispsühholoogia Suhtlemispsühholoogia huviobjektina saab vaadelda nii suhtlemist kui kestvad interaktsioone, mille käigus edastatakse-võetakse vastu sõnumeid, tajutakse situatsiooni ja suhtlemispartnerit, toimub suhtlejate vastastikune mõjutatamine, kuid tählepanu all võivad olla ka interaktsioonide läbi formeeruvad suhted, mille kirjeldamisel võib aluseks võtta nt. partnerite vahelise avatuse süg...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
380 allalaadimist
67
doc

Loengukonspekt metsanduse üldkursuse õppeaines

Eesti metsad ja metsandus Metsandus on väga lai mõiste, mis koosneb: 1. majandusharudest, mis tegelevad kõigi metsa kasutusviisidega (tähtsal kohal on puidu raiumine ja töötlemine) kui ka metsa uuendamise, kasvatamise ja kaitsega. 2. teadus- ja haridusharust mis uurib ja õpetab kõike metsaga seonduvat ja sisaldab endas palju kitsamaid metsanduslikke...

Eesti metsad - Eesti Maaülikool
160 allalaadimist
10
doc

Suhtlemispsühholoogia

SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA Suhtlemispsühholoogia huviobjektina saab vaadelda nii suhtlemist kui protsessi, mis nõuab oskuseid ja suhteid, mis aitavad rahuldada mitmeid vajadusi (nt. füsioloogilised, psühholoogilised, sotsiaalsed) ja pakuvad ühtlasi mitut tüüpi toetust (nt. psühholoogiline- emotsionaalne, materiaalne, informatiivne). Suhtlemine on protsess, seega olemus...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
301 allalaadimist
8
doc

Suhtlemispsühholoogia konspekt

SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA Suhtlemispsühholoogia huviobjektina saab vaadelda nii suhtlemist kui protsessi, mis nõuab oskuseid ja suhteid, mis aitavad rahuldada mitmeid vajadusi (nt. füsioloogilised, psühholoogilised, sotsiaalsed) ja pakuvad ühtlasi mitut tüüpi toetust (nt. psühholoogiline-emotsionaalne, materiaalne, informatiivne). Suhtlemine on protsess, seega olemuselt dünaamiline. Suhted ja suhtle...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
105 allalaadimist
22
pdf

Psühhofarmakoloogia konspekt

Psühhofarmakoloogia loengukonspekt 1.-2. loeng ­ sissejuhatus Psühhofarmakoloogia tegeleb keemiliste ainete mõjuga psüühikale, eeskätt selliste ravimitega, mille mõju psüühikale on nende toimetes kõige olulisem; (psyche; phramakon vs toxicon; logos) Psühhofarmakonide rühmad jaotatakse psühhiaatrias tavapäraselt k...

Enesejuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
136 allalaadimist
14
doc

Suhtlemispsühholoogia konspekt

SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA Suhtlemispsühholoogia fookus on suhtlemisel kui protsessil, mille käigus luuaks tähendusi, toimub informatsiooni vahetamine, teise inimese tajumine, mõjutamine jne.. Kirjeldatakse ja analüüsitakse suhteid, mis aitavad rahuldada mitmeid vajadusi (nt. vajadus tunda lähedust), pakuvad eri tüüpi toetust (nt. informatiivne) olles mõjutatud mitmete tegurit...

Suhtlemis psühholoogia -
62 allalaadimist
1
txt

KALAD

Ajalooliselt on ta siiski ka taksonoomilise hikuna kibel olnud (klass Pisces). Kalade keha on kaetud soomustega ning arenenud on kaks paari paarisuimi ja mitu paaritut uime. Kalu on rikkalikult meredes ja mageveekogudes, kalaliike elab alates ookeanisvikutest kuni krgete mgijrvedeni. Kalad on thtsad inimese pgiobjektid, paljusid liike kasutatakse tstuslikult; levinud on ka nende kasvatus kalatiikides. Kaladel on ka rekreatsiooniline ja esteetiline vrtus: populaarne on nii ldine kalapk kui ka sportkalapk, esteetilist vrtust omavad kalad niteks akvaariumites. Kalu on austatud ja kasutatud ka paljudes kultuurides nii jumaluste kui ka ususmbolitena, samuti on kalu kajastatud arvukates raamatutes ja filmides. Kalade vlimust iseloomustab piklik keha ning lpuste ja paaris- ning paaritute uimede olemasolu. Keha jaguneb peaks (ninamikust tagumise lpusepiluni), kereks (viim...

Bioloogia -
1 allalaadimist
12
docx

Psühhofarmakoloogia leong 5

loeng ­ tümostabilisaatorid ja nootroopikumid LIITIUM: SPETSIIFILISELT PSÜHHOAKTIIVNE METALL! · Liitium on Mendelejevi tabelis 3., aatommass 7 · Imendub seedekulglast täielikult, max c 0,5-3 t · Seondumine valkudele minimaalne · Eritub muutumatult neerude kaudu · Vähendab loomkatsetes reageerimist välistele ärritajatele · Ei pärsi närvisüsteemi LIITIUM: SPETSIIFILISELT PSÜHHOAKTIIVNE METALL! · Liitium(karbon...

Psühholoogia -
27 allalaadimist
16
docx

Suhtlemispsühholoogia konspekt

Sternberg - armastuse komponendid: - intiimsus - emotsionaalne komponent; lähedus; - kirg - motivatsiooniline komponent, seksuaalne veetlevus; - pühendumine – kognitiivne komponent; otsused suhtes olemise kohta. Läheduse eri tüüpe – Seksuaalne, Emotsionaalne, Intellektuaalne, Esteetiline, Loominguline, Rekreatsiooniline , Töine, Kriisilähedus, Kohustustel põhinev, Vaimne. Takistused läheduse kogemiseks - Madal enesehinnang - Kiirustamine - Läbitöötamata vaenulikkus - Mineviku mõju - Manipulatsioonid - Rivaalitsemine Üksindus ja üksildus R. Weiss: Sotsiaalne isolatsioon (puudub sotsiaalne võrgustik), Emotsionaalne isolatsioon. Põhjused (Rubenstein ja Shaver): kaaslase puudumine, võõras olemise tunne (teda ei mõiste...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
36 allalaadimist
6
odt

Kalad

Kalade keha on kaetud soomustega ning arenenud on kaks paari paarisuimi ja mitu paaritut uime. Kalu on rikkalikult meredes ja mageveekogudes, kalaliike elab alates ookeanisüvikutest kuni kõrgete mägijärvedeni. Kalad on tähtsad inimese püügiobjektid, paljusid liike kasutatakse tööstuslikult; levinud on ka nende kasvatus kalatiikides. Kaladel on ka rekreatsiooniline ja esteetiline väärtus: populaarne on nii üldine kalapüük kui ka sportkalapüük, esteetilist väärtust omavad kalad näiteks akvaariumites. Kalu on austatud ja kasutatud ka paljudes kultuurides nii jumaluste kui ka ususümbolitena, samuti on kalu kajastatud arvukates raamatutes ja filmides. Lõhe Välimus Kalade välimust iseloomustab piklik keha ning lõpuste ja paaris- ning paari...

Looduskaitseteadus - Keskkool
5 allalaadimist
24
doc

Maastikuökoloogia eksam

Majanduslikud väärtused Mittemajanduslikud Julgeolekuväärtused väärtused Elatisväärtus Sisemine ökoloogiline väärtus Riigikaitseline väärtus Turuväärtus Esteetiline ja rekreatsiooniline Piiritlev väärtus väärtus Utilitaar-ökoloogiline väärtus Teaduslik ja hariduslik väärtus Orientatsiooniline ja identiteedi väärtus Esteetiline: maastiku ilu, maastiku mitmekesisus, maastiku omapära, maastiku traditsiooniline ilme, maastiku hooldatus (põllud, rohumaad, hooned jm rajatised), v...

Ökoloogia - Kutsekool
50 allalaadimist
24
pptx

Lähedussuhted (sõprus, romantilised suhted)

Läheduse eri tüüpe Kutsar, (1999). Lähedusest paarisuhetes. Akadeemia, 4, 747-766  ) (Clinebell & Clinebell): Seksuaalne Emotsionaalne Intellektuaalne Esteetiline Loominguline Rekreatsiooniline Töine Kriisilähedus Kohustustel põhinev Vaimne Takistused läheduse kogemiseks (ibid) - Madal enesehinnang - Kiirustamine - Läbitöötamata vaenulikkus - Mineviku mõju - Manipulatsioonid - Rivaalitsemine Üksindus ja üksildus R. Weiss: Sotsiaalne isolatsioon (puudub sotsiaalne võrgustik) Emotsionaalne isolatsioon Põhjused: kaaslase puudumine, võõras olemise tunne (tunne,...

Isiksusepsühholoogia - Keskkool
5 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

MAJANDUSLIKUD MITTEMAJANDUSLIKUD JULGEOLEKUVÄÄRTUSED VÄÄRTUSED VÄÄRTUSED Elatisväärtus Sisemine ökoloogiline väärtus Riigikaitseline väärtus Turuväärtus Rekreatsiooniline ja esteetiline Piiritlev (demarcation) väärtus väärtus Utilitaar-ökoloogiline Teaduslik ja hariduslik väärtus väärtus Orientatsiooniline ja identiteediväärtus 1) kultuurilis-ajaloolised: a) ajaloo “kontsentraat” – kohad, kus tihedalt üksteise kõrval leidub jälgi nii mõisaajast, Eesti iseseisvusajast, kolhoosiajast k...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
125 allalaadimist
19
docx

Ökosmeiootika eksamiks kordamine

09.2015 Teadusliku ökoloogia teke Ameerika ökoloog Frederic. E. Clements (1874-1945), Research Methods of Ecology (1905), Plant Succession (1916) Metoodika uuritava piirkonna taimestiku kirjeldamiseks (isendite kokkulugemine teatud piiratud alal ja selle põhjal järelduste tegemises laiema piirkonna kohta). Kooslused arenevad suksessioonidena (teatud kind...

Semiootika - Tartu Ülikool
8 allalaadimist
22
docx

MAASTIKUTEADUSE ALUSTE kordamisteemad

Need maastike väärtused on üldkasutatavad. Maastikusisene ökoloogiline väärtus seisneb tema pikaajalises kasutuspotentsiaalis. Mitmete looduskaitsjate arvates on maastikul aga oma, väljapoole igasugust inimhuvi jääv väärtus. Sisemine ökoloogiline väärtus on olnud aktuaalne seoses bioloogilise mitmekesisuse säilitamise tagamisega. Maastiku esteetiline ja rekreatsiooniline väärtus sõltub inimesest ja on väga subjektiivne. Teatakse, et üks maastik on teisest meeldivam, kuid harva osatakse oma eelistustele anda objektiivset seletust. Paiga teeb inimeste jaoks atraktiivseks eelkõige selle maastiku ilu. Maastikel on oma esteetiline väärtus. Nad inspireerivad sageli kunstnikke, kirjanikke, luuletajaid, fotograafe, filmimehi. Maastiku teaduslikust ja hariduslikust väärtusest saab rääkida j...

Maastikuteadus - Tallinna Ülikool
7 allalaadimist
44
docx

EESTI METSAD

Metsad jagatakse kasvukohatüüpideks. Metsa kasvukohatüüp – ühesuguse metsakasvandusliku efektiga (s.o ühesuguste looduslike, taimestikku mõjuvate tegurite kompleksiga) metsamaade kogum. Kasvukohatüübid määratakse tunnuste kompleksi alusel: muld, veerežiim ja alustaimestik. Enamuspuuliigi j...

Eesti metsad - Eesti Maaülikool
20 allalaadimist
12
docx

Maastikuteaduse aluste kordamisteemad 2018

Maastiku mõiste (jagunemine): kui geokompleks, kui taksonoomiline üksus, kui peizaas. loodusmaastik kultuurmaastik Mis tahes suuruse ja keerukusega looduslikterritoriaalne süsteem ehk geokompleks: maapinna teistest osadest erinev looduslike piiridega maa ala, mille omadused ja osised (pinnamood, kliima, mu...

Geograafia -
1 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun