Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Kategooria rahvusvaheline majandus - 21 õppematerjali

Majandus >> Rahvusvaheline majandus
rahvusvaheline majandus - käsitleb riikide vastastikust majanduslikku sõltuvust, ta analüüsib kaubavoolusid, teenuste liikumist ja makseid ühe riigi ning ülejäänud maailma vahel, neid voogusid reguleerivat poliitikat ja selle mõju riigi heaolule; uurib üksikute rahvusriikide vahelisi suhteid maailma nappide ressursside jaotamisel inimvajaduste rahuldamiseks.
138
xlsx

Rahvusvaheline finantsjuhtimine KT1: variandid A,B,C,D,E

Turustuskulud moodustavad mõlemal aastal 6% netokäibest( müügitulust) Pangalaenude inressid moodustavad mõlemal aatal 1 000 EUR Ettevõttel on sel aastal põhivarasid 15 000 EUR ning amorteseeritakse 20% aastas lineaarsel meetodi Järgmise aasta algul investeeritakse põhivarasse aasta algul täiendavalt 3 000 EUR Arvutage järgmiseks majandusaastaks planeeritav kasum(kahjum) ettevõttes. 1 2 2 Müügitulud 50,000 63000 toode tk 50,000 …+20% 60,000 müügihind 1.0 …+5% 1.05 toode kulud...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
106 allalaadimist
8
docx

Rahvusvaheline majandus, kordamisküsimuste vastused

MERKANTILISM: 2 ERISTUVAT PERIOODI, MERKANTILISMI PÕHITEESID NENDE ETAPPIDE KAUPA, MERKANTILISMI PÕHIERINEVUS KÕIGIST JÄRGMISTEST TEOORIATEST, MERKANTILISMI KRIITIKAD.' Merkantilism-Koolkond poliitilises ökonoomias ja kapitali esmase akumulatsiooni ajastu (XV - XVIII saj.) - riikide majanduspoliitika, mis peegeldas kaubanduskapitali huve, kui see ei olnud veel seotud...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
210 allalaadimist
1
docx

Rahvusvaheline turundus

Reflektsioon: Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability, Global Edition Book Lugesin ja analüüsisin läbi käesoleva raamatu 11 esimest peatükki. Peatükid keskendusid strateegilisele juhtimismudelile läbi mille töötati läbi strateegilise auditi loomine. Igas peatükis käsitleti ka keskkonnasäästlikkust seostuvalt peatükiga. Raamatus kirjelda...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
18 allalaadimist
6
docx

Rahvusvahelise majanduse alused kodutöö 4

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahvusvaheliste suhete instituut Lühikokkuvõte artiklist „Why real Exchange rates?“ Kodutöö aines Rahvusvahelise majanduse alused Juhendaja: Tallinn 2015 Miks reaalsed vahetuskursid? Kuidas keegi otsustab kas valuuta on üle- või alahinnatud? See küsimus on keskmeks rahvusvaheli...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
15 allalaadimist
1
doc

METALLITÖÖSTUS EESTIS

5 METALLITÖÖSTUS EESTIS Firmastrateegia ja ­strutuur; siseturu konkurents · Koostöö- ja allhankeahelate arendamine · Aktiivne investeerimistegevus · Kõrged kasuminäitajad...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
146 allalaadimist
5
doc

Viini konventsioon

Dokument: ÜRO (Viini) konventsioon kaupade rahvusvahelise müügi lepingute kohta 1. Milline dokument on ja millega tegeleb Viini Konventsioon? ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (üldkasutatav lühend CISG) on rahvusvaheline leping, mis pakub ühtlustatud müügireegleid ning on siduv riikidele, mis moodustavad kaks kolmandikku kogu maailmakauban...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
120 allalaadimist
20
doc

Eksami vastused

Mõisted: rahvusvaheline majandus, välis- ja sisemajandus, maailmamajandus, majanduskord, uus rahvusvaheline majanduskord. · Rahvusvaheline majandus- käsitleb riikide vastastikust majanduslikku sõltuvust, ta analüüsib kaubavoolusid, teenuste liikumist ja makseid ühe riigi ning üle...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
323 allalaadimist
2
doc

Eesti paberi- ja tsellulloositööstuse konkurentsivõime (M. Porteri teemant)

Tsellulloosi- ja paberitööstus Eestis Pikaajaline paberi- ja tselluloositootmise traditsioon, mis ulatub 1644. aastani. Nõukogude perioodil toimus vaid väga aeglane tehnoloogiline areng, mille tulemusena tselluloositööstused kaotasid rahvusvahelise konkurentsivõime, nad olid väga keskkonda reostavad ja kui 1990. aastate algul kadus endine Nõukogude Liidu turg kaasnes sellega Eesti tselluloosi j...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
84 allalaadimist
1
doc

Tollimaks ja mittetollilised

Tollimaks Sisseveetava koguse piiritlemine ­ Tollimaks ei piiritle impordi kogust, see sõltub maailmaturu pakkumise ja hinna muutumisest. Kehtivusaeg ­ Üldreeglina pole ajaliselt piiratud, on erandid: tärkava ja vananeva tootmisharu kaitseks. Mõju hinnale ­ Muuta kaupade suhtelisi hindu, SÕE-s tõuseb hind maailmaturu hinnast tollimaksu võrra kõrgemale. Mõju tarbijale ­ Maksavad kinni hinnatõusu võrrel...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
154 allalaadimist
3
ppt

Porteri konkurentsiteemant

PORTERI KONKURENTSITEEMANT Eesti paberi- ja tselluloositööstus Ajalugu · Tselluloosi-ja paberitööstus on metsatööstuse kõrgeim aste · Eestis on tselluloosi- ja paberitööstus tegutsenud ligi 100 aastat. · Nõukogude ajal valmistati tselluloosi ja paberit neljas paberivabrikus, millest suurimad asusid Tallinnas ja Kehras. · Põhiline turg toodangule oli Venemaa....

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
100 allalaadimist
6
docx

Rahvusvahelise majanduse KT küsimused-vastused

Välismajandusliku kaitsepoliitika kaks eesmärki. suurendada tulu, mida riigi majandus saab ülemaailmsesse tööjaotusse integreerumisest; kahandada või tõkestada välis-keskkonna negatiivset (destruktiivset) mõju riigi majandusele 2. Kaitsemeetmeid õigustavad argumendid: staatilised, dünaamilised ja strateeg...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
133 allalaadimist
1
doc

Tollimaksu ja kvoodi mõju üldistamine

Tollimaksu ja kvoodi mõju üldistamine Tunnus Toll Kvoot 1. Sisseveetava Piirangut kogusele ei ole, see sõltub maailmaturu Piirang on kogusele vastavalt kvooti määraga. koguse piiritlemine pakkumise ja hinna muutumisest. 2. Kehtivusaja...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
110 allalaadimist
10
docx

Rahvusvahelised innvesteeringud näidised eksami küsimuse vastused

Mida nimetatakse tulususe majandustegevus ei standardhälveks? võimalda võlakirja Vali üks vastus. väljaandmisel ennetähtaegselt antud  Kui palju erineb ühe aktsia kohustusi täita tulusus teise aktsia tulusest,  Et intressimäärad, millega ehk kui palju on üks aktsia fikseeritakse võlakirja teisest riskantsem intressimäär ja turul valitsev ...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
40 allalaadimist
8
pdf

EESTI LEIVATÖÖSTUSE KONKURENTSIVÕIME ANALÜÜS

EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalinstituut EESTI LEIVATÖÖSTUSE KONKURENTSIVÕIME ANALÜÜS PORTERI KONKURENTSITEEMANDI MEETODIT KASUTADES Koostaja: Raili Pihlas Tartu 2015 Leiva valmistamise ajalugu Eestis Algselt valmistati leiba odra- ja nisujahust. Eestlaste hulgas hakati rukkijahust leiba tegema tõenäoliselt teise aastatuhande alguses, kuigi rukis kasvas Eest...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
54 allalaadimist
8
docx

Rahvusvahelise majanduse alused kodutöö

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahvusvaheliste suhete instituut Lühikokkuvõte artiklist „Adding value“ Kodutöö aines Rahvusvahelise majanduse alused Juhendaja: Tallinn 2015 Artikkel „Adding values“ räägib sellest kuidas alanenud transpordi-, kaubanduse- ja side k...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
11 allalaadimist
4
docx

Rahvusvahelise majanduse alused kodutöö 2

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahvusvaheliste suhete instituut Lühikokkuvõte artiklist „Recent slowdown in global trade: Cyclical or structural“ Kodutöö aines Rahvusvahelise majanduse alused Juhendaja: T...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
11 allalaadimist
6
docx

Rahvusvahelise majanduse alused kodutöö 3

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahvusvaheliste suhete instituut Lühikokkuvõte artiklist „Monetary Policy, Money, and Inflation“ Kodutöö aines Rahvusvahelise majanduse alused Juhendaja: Tallinn 2015 Rahapoliitika, raha ja inflatsioon. Rahanduse õpikud väidavad, et rahapak...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
12 allalaadimist
4
docx

Association of Southeast Asian Nations ASEAN

aastal printsiipide kogumiku, mida kutsutakse rahvusvaheliselt Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC). TACi printsiibid kutsuvad liiduriike üles olema tolerantsed ja abivalmid üksteise suhtes, kasvatama vastastikkust austust, vältima teise riigi eraasjadesse omavoliliselt sekkuda ja üheks põhitegevuseks on kaasa aidata nii enda kui liikmesriikide majanduse kasvule. Lisaks on tähtsalt kohal sotsiaalse arengu, kultuuri- ning loomevaldkonna edendamine. Propageeritakse rahu ja stabiilsust üksteise vahel, vägivallale on kehtestatud nulltolerants. [1] ASEAN pakub enda liikmesriikidele privileegi kasutada üksteise teadusasutusi, et sooritada läbimurdeid, mis seni on jäänud sooritamata. Lisaks julgustab ASEAN tegema koostööd tööstus- ja agrikultuuri valdkonnas - müüma-ostma-vahetama saadusi ük...

Rahvusvaheline majandus - Keskkool
1 allalaadimist
11
pptx

Välismajandus: Holland

Madalmaade Kuningriik Holland Suuruselt viies majandus eurotsoonis Üldandmed Naaberriigid Idas Saksamaa Lõunas Belgia Kogu riigipiir 1027km Rahvastik 17 131 911 elanikku (2016) 501/km² 79,3% hollandlased 6,3% teiste ELi riikide kodanikud Suurimad linnad Amterdam (pealinn; 855,896) Rotterdam (638,751) Haag (531,935) Utrecht...

Rahvusvaheline majandus - Keskkool
2 allalaadimist
39
pptx

Globaliseerumine

rahvusvahelised ettevõtted ja organisatsioonid Globaliseerumine ehk üleilmastumine · Globaliseerumine on kogu maailma haaravate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste jne kontaktide tihenemine tänu kaasaegsetele sidepidamis- ja transpordivahenditele · Maailmamajanduse järjest tihedam ja ulatuslikum seostumine üheks tervikuks Globaliseerumist mõjutavad tegurid:...

Rahvusvaheline majandus - Keskkool
13 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun