Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Kategooria rahvusvaheline majandus - 21 õppematerjali

Majandus >> Rahvusvaheline majandus
rahvusvaheline majandus - käsitleb riikide vastastikust majanduslikku sõltuvust, ta analüüsib kaubavoolusid, teenuste liikumist ja makseid ühe riigi ning ülejäänud maailma vahel, neid voogusid reguleerivat poliitikat ja selle mõju riigi heaolule; uurib üksikute rahvusriikide vahelisi suhteid maailma nappide ressursside jaotamisel inimvajaduste rahuldamiseks.
138
xlsx

Rahvusvaheline finantsjuhtimine KT1: variandid A,B,C,D,E

Ettevõtte selle aataa müügitulud on 50 000 EUR Sel aastal müüakse 50 000 toodet. Järgmiseks aastaks pleneeritakse müüdavate arvu kasvu 20% müügihinna tõusu 5% Müüdud toode kulu moodustavad sellel aastal 35 000 EUR Järgmisel aastal tõusevad elektri- ja toorainetehunnad ning 1 toode valmistamiskulu tõuseb 10% võrra Üldhalduskulud,mis sellel aastal moodustasid 4 000 EUR,alanevad 10% võrra. Turustuskulud moodustavad mõlemal aastal 6% netokäibest( müügitulust) Pangalaenude inressid moodustavad mõlemal aatal 1 000 EUR Ettevõttel on sel aastal põhivarasid 15 000 EUR ning amorteseeritakse 20% aastas lineaarsel meetodi Järgmise aasta algul investeeritakse põhivarasse aasta algul täiendavalt 3 000 EUR Arvutage järgmiseks majandusaastaks planeeritav kasum(kahjum) ettevõttes. 1 2 2 Müügitulud 50,000 63000 toode tk 50,000 …+20% 60,000 müügihind 1.0 …+5% 1.05 toode kulud 35,000 35000 1 toode kulu 0.7 …+10% 0.77 üldhalduskulud 4,000 …-10% 3600 turustuskukud 6% 3000 3780 panga laenu intress 1000 1000 põhivara 15000 ..+ 3000 18000 amort 20%...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
108 allalaadimist
8
docx

Rahvusvaheline majandus, kordamisküsimuste vastused

MERKANTILISM: 2 ERISTUVAT PERIOODI, MERKANTILISMI PÕHITEESID NENDE ETAPPIDE KAUPA, MERKANTILISMI PÕHIERINEVUS KÕIGIST JÄRGMISTEST TEOORIATEST, MERKANTILISMI KRIITIKAD.' Merkantilism-Koolkond poliitilises ökonoomias ja kapitali esmase akumulatsiooni ajastu (XV - XVIII saj.) - riikide majanduspoliitika, mis peegeldas kaubanduskapitali huve, kui see ei olnud veel seotud tööstuskapitaliga. Varane merkantilism- · rahvusriigid olid alles tekkimas, kuld täitis sel perioodil tähtsat osa riigi keskvõimu tugevdamisel, armee ülesehitamisel ja teiste rahvuslike institutsioonide tekkimisel; · suurem väärismetalli kogus tähendas rohkem raha (münte); · omades rohkem raha oli võimalik pidada ülal tugevamat sõjaväge; · ekspordi stimuleerimine toetas tootmist ja tööhõivet riigis. Raha Roll Inglismaa varased merkantilistid [1] - 16. saj. lõpul täheldati kulla ja hõbeda väljavoolu riigist Hollandisse. Seda tingis...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
224 allalaadimist
1
docx

Rahvusvaheline turundus

Reflektsioon: Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability, Global Edition Book Lugesin ja analüüsisin läbi käesoleva raamatu 11 esimest peatükki. Peatükid keskendusid strateegilisele juhtimismudelile läbi mille töötati läbi strateegilise auditi loomine. Igas peatükis käsitleti ka keskkonnasäästlikkust seostuvalt peatükiga. Raamatus kirjeldati strateegilise juhtimise põhikontseptsioone. Loetu aitas mõista strateegilise juhtimise kasusid ettevõttele. Selgitati lahti strateegilise juhtimise põhimudel ja erinevad alaosad ning kuidas selle alla kuuluvad keskkonna uurimine, strateegia väljatöötamine, rakendamine, hindamine ja kontrollimine ning selgus kuidas need osad tegelikult kõik üksteist mõjutavad. Varasemalt ei pidanud ettevõtted edukaks olemiseks eriti keskkonnale mõtlema nind jätkusuutlikkuse all mõeldi pigem konkurentsieelistele, mitte keskkonnale ­ nüüd on globaliseerumine aga ol...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
28 allalaadimist
6
docx

Rahvusvahelise majanduse alused kodutöö 4

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahvusvaheliste suhete instituut Lühikokkuvõte artiklist „Why real Exchange rates?“ Kodutöö aines Rahvusvahelise majanduse alused Juhendaja: Tallinn 2015 Miks reaalsed vahetuskursid? Kuidas keegi otsustab kas valuuta on üle- või alahinnatud? See küsimus on keskmeks rahvusvaheliste majanduste, paljude kauplemistel tekkinud erimeelsuste ja IMF-i seire jõupingutuse puhul. Asjade tegelike väärtute puhul vaadatakse aga nominaalset vahetuskurssi, mis on tuttav enamikele inimestele, seda väljendatakse koduse valuuta hinnana teises valuutas. Üle maailma on seda võrdlust tehtud Mcdonald’s-i toote Big Mac’i hinna võrdlemisega erinevate riikide vahel. Selle toote hinda on kerge võrrelda kuna antud toode on nii laialdaselt maailmas levinud. Päris maailma...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
17 allalaadimist
1
doc

METALLITÖÖSTUS EESTIS

5 METALLITÖÖSTUS EESTIS Firmastrateegia ja ­strutuur; siseturu konkurents · Koostöö- ja allhankeahelate arendamine · Aktiivne investeerimistegevus · Kõrged kasuminäitajad · Suur välisnõudlus · Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted · Näitena: Emex, Kuusakoski, Skanska, Favor Teguriolud Nõudlusolud Piisav finantsvahendite Koostöö Skandinaavia kättesaadavus masinatööstusega Head investeerimisvõimalused...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
146 allalaadimist
5
doc

Viini konventsioon

Milline dokument on ja millega tegeleb Viini Konventsioon? ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (üldkasutatav lühend CISG) on rahvusvaheline leping, mis pakub ühtlustatud müügireegleid ning on siduv riikidele, mis moodustavad kaks kolmandikku kogu maailmakaubandusest. Leping allkirjastati Viinis 11. aprillil 1980. aastal ning seetõttu viidatakse sellele mõnikord kui Viini konventsioonile, kuid on oluline seda mitte segi ajada muude Viinis alla kirjutatud lepingutega. Leping jõustus 1. jaanuaril 1988 peale 10 riigi poolt ratifitseerimist. Konventsiooni depositaariks on ÜRO peasekretär [http://et.wikipedia.org/wiki/ %C3%9CRO_konventsioon_kaupade_rahvusvahelise_ostu-m%C3%BC %C3%BCgi_lepingute_kohta]. Kõige laiemas mõttes on rahvusvaheline leping rahvusvahelise õiguse subjektide vahel sõlmitud kokkulepe. R...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
135 allalaadimist
20
doc

Eksami vastused

Mõisted: rahvusvaheline majandus, välis- ja sisemajandus, maailmamajandus, majanduskord, uus rahvusvaheline majanduskord. · Rahvusvaheline majandus- käsitleb riikide vastastikust majanduslikku sõltuvust, ta analüüsib kaubavoolusid, teenuste liikumist ja makseid ühe riigi ning ülejäänud maailma vahel, neid voogusid reguleerivat poliitikat ja selle mõju riigi heaolule; uurib üksikute rahvusriikide vahelisi suhteid maailma nappide ressursside jaotamisel inimvajaduste rahuldamiseks. · Välismajandus- hõlmab riikidevahelised tehingud, nagu rahvusvaheline kaubandus, teenuste vahetamine, kapitali ja maksete liikumine jmt., mille varal riigid osalevad rahvusvahelises tööjaotuses, et tõsta oma heaolu. · Sisemajandus- selliste majanduslike operatsioonide (tootmine, jaotus/müük, tarb...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
335 allalaadimist
2
doc

Eesti paberi- ja tsellulloositööstuse konkurentsivõime (M. Porteri teemant)

aastani. Nõukogude perioodil toimus vaid väga aeglane tehnoloogiline areng, mille tulemusena tselluloositööstused kaotasid rahvusvahelise konkurentsivõime, nad olid väga keskkonda reostavad ja kui 1990. aastate algul kadus endine Nõukogude Liidu turg kaasnes sellega Eesti tselluloosi ja paberitööstuse väga kiire kahanemine. Praktiliselt kogu Eestis toodetav tselluloos ja suur osa paberist toodetaksegi Kehras. Vaatamata Eesti paberitööstuse taandarengule andis see sektor 2001. aastal 2,1% kogu Eesti tööstussektori poolt loodud lisandväärtusest. Samal ajal on lisandväärtus ühe töötaja kohta tselluloosi- ja paberitööstuses kõrgem kui töötlevas tööstuses tervikuna. Kogu paberitööstuse ja kahe suurima ettevõtte areng on olnud kiiresti kasvav. Toodangu müük on suurenenud 2002. aastal võrreldes 1999. aastaga enam kui kaks korda. Tö...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
87 allalaadimist
1
doc

Tollimaks ja mittetollilised

Kehtivusaeg ­ Üldreeglina pole ajaliselt piiratud, on erandid: tärkava ja vananeva tootmisharu kaitseks. Mõju hinnale ­ Muuta kaupade suhtelisi hindu, SÕE-s tõuseb hind maailmaturu hinnast tollimaksu võrra kõrgemale. Mõju tarbijale ­ Maksavad kinni hinnatõusu võrreldes maailmaturu hinnaga. Mõju tootjale ­ Saavad täiendavat kasumit (Joonisel a) Valitsuse osa ­ Eelarvetulu tollimaksust (Joonisel c) Mõju rahvamajandusele ­ Kaasneb puhas kaotus rahvamajandusele (Joonisel b+d) Välismaiste tootjate osa ­ puudub Lõpetab kaubavahetuse ­ Kulutoll Tollimaksu mõju avaldub täielikult ,,väikeses riigis", mis pole oma toimingutega võimeline mõjutama maailmaturu hindasid. Tollimaksu mõju tuleb hinnata komplekselt, sest tagajärjed pole ühetähenduslikud riigi kui terviku, antud tootmisharu ettevõtte ega tarbijate jaoks. Tollimaks hal...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
163 allalaadimist
3
ppt

Porteri konkurentsiteemant

PORTERI KONKURENTSITEEMANT Eesti paberi- ja tselluloositööstus Ajalugu · Tselluloosi-ja paberitööstus on metsatööstuse kõrgeim aste · Eestis on tselluloosi- ja paberitööstus tegutsenud ligi 100 aastat. · Nõukogude ajal valmistati tselluloosi ja paberit neljas paberivabrikus, millest suurimad asusid Tallinnas ja Kehras. · Põhiline turg toodangule oli Venemaa. · Taasiseseisvunud Eesti sai päranduseks aga peaaegu täielikult vananenud ja lagunenud ettevõtted · Põhilise argumendina paberi- ja tselluloositootmise arendamisel Eestis on sobiva toorme olemasolu · Tselluloositehas Kundas, mis ekspordib Valitsus- vähene põhitoodangu välismaale riiklik rahastamine · Tootearendusele orienteerumine · Kolm suuremat paberitööstusettevõtet, millest kaks konkur...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
105 allalaadimist
6
docx

Rahvusvahelise majanduse KT küsimused-vastused

Välismajandusliku kaitsepoliitika kaks eesmärki. suurendada tulu, mida riigi majandus saab ülemaailmsesse tööjaotusse integreerumisest; kahandada või tõkestada välis-keskkonna negatiivset (destruktiivset) mõju riigi majandusele 2. Kaitsemeetmeid õigustavad argumendid: staatilised, dünaamilised ja strateegilised argumendid ja nende kriitika. TÖÖPUUDUSE ARGUMENT Impordi piiramine suurendab nõudlust kohalike toodete järele, niisiis on võimalik luua rohkem töökohti. Seisukoht on saanud küllalt sageli tugeva kõlajõu, sest töötud võivad moodustada tugeva survegrupi: neil on nii aega kui ka motivatsioon impordipiirangute nõudmiseks, niisiis lähevad käiku kirjad, üleskutsed, piketid, ajalehekampaaniad jms. · Impordi piirangutest tulenevalt teenivad välisriigid vähem antud riigi valuutat ja vastusena püüavad omak...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
145 allalaadimist
1
doc

Tollimaksu ja kvoodi mõju üldistamine

Tollimaksu ja kvoodi mõju üldistamine Tunnus Toll Kvoot 1. Sisseveetava Piirangut kogusele ei ole, see sõltub maailmaturu Piirang on kogusele vastavalt kvooti määraga. koguse piiritlemine pakkumise ja hinna muutumisest. 2. Kehtivusaja Üldreeglina pole ajaliselt piiratud, on erandid: kehtivusaeg on aasta. piiritlemine tärkava ja vananeva tootmisharu kaitseks. 3. Mõju hinnale Mõjutab kaupade suhtelisi hindu Hinnad turul hind tõuseb sõltuvalt piirangu rangusest, võrreldes võrreldes vabaturu situatsioonis maailmaturuga potentsiaalse impordiga tõusevad, tollimaksu võrra. 4. Mõju tarbijatele Tarbijad saabada impord kauba kall...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
125 allalaadimist
10
docx

Rahvusvahelised innvesteeringud näidised eksami küsimuse vastused

Mida mõistetakse võlakirjade kompenseeritakse üksnes puhul krediidiriski all? Vali üks sellise riski võtmine, mida vastus. pole võimalik kõrvaldada  See tähendab ohtu, et portfelli koostamise võlakirja emitent ei suuda või  Finantsvarade hindamise ei taha võlausaldajale laenu tagasi maksta  Tugevalt efektiivse turu  Et võlakirju emiteerinud iseloomustus ettevõtte kohustuste  Pooltugevalt efektiivse turu tähtajad erinevad või iseloomustus korrigeeritakse nende  Hindade ekslemise teooria intressimäärasid erinevate kinnitus ajavahemike tagant  Laenuvõtja 4.Mida nimetatakse tulususe majandustegevus ei standardhälveks? võimalda võlakirja Vali üks vastus. väljaandmisel ennetähtaegselt antud  Kui palju erineb ühe aktsia kohustusi täita tulusus teise aktsia tulusest,  Et intressimäärad, millega ehk kui palju on üks aktsia fikseeritakse võlakirja teisest riskantsem intressimäär ja turul valitsev  Tegemist on standartse intressimäär võivad aja tulususe hälbimise jooksul muutuda mõõdupuuga  Milline on protsentuaalne 2.Milline toodud loetelust ei hälve aktsia mineviku ja mahu Eesti Väärtpaberiseaduse tuleviku prognoositavast alusel väärtpaberi mõiste alla? tulususest Vali üks vastus.  Standardhälbe all   veksel...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
40 allalaadimist
8
pdf

EESTI LEIVATÖÖSTUSE KONKURENTSIVÕIME ANALÜÜS

EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalinstituut EESTI LEIVATÖÖSTUSE KONKURENTSIVÕIME ANALÜÜS PORTERI KONKURENTSITEEMANDI MEETODIT KASUTADES Koostaja: Raili Pihlas Tartu 2015 Leiva valmistamise ajalugu Eestis Algselt valmistati leiba odra- ja nisujahust. Eestlaste hulgas hakati rukkijahust leiba tegema tõenäoliselt teise aastatuhande alguses, kuigi rukis kasvas Eesti põldudel. Nisu veeti sisse Venemaalt, Kashastanist ja Ukrainast. Võõra võimu all sõid eestlased ka aganaleiba, kuid alles 19. sajandil sai korralik rukkileib üldlevinuks. (http:www.leivaliit.eeleivastleiva- ajalugu#sthash.1TJot22a.dpuf ) Sajandeid oli leiva küpsetamine käsitöö. Põldu hariti Eestis kuni 19. sajandini harkadraga, seejärel mindi üle hõlmadrale. Sirbi kasutamisest loobuti ja vikat võeti appi möödunud sajandi keskel. Vesiveskeid hakati rajama 13. sajand...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
59 allalaadimist
8
docx

Rahvusvahelise majanduse alused kodutöö

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahvusvaheliste suhete instituut Lühikokkuvõte artiklist „Adding value“ Kodutöö aines Rahvusvahelise majanduse alused Juhendaja: Tallinn 2015 Artikkel „Adding values“ räägib sellest kuidas alanenud transpordi-, kaubanduse- ja side kulud on võimaldanud ettevõtetel oma tootmisliini geograafiliselt kildude kaupa laiali jaotada. Mitte ainult ei toimu tootmine nüüdsest erinevates rajatites, vaid sageli asuvad tootmishooned erinevates riikides. Seda tüüpi tootmine, mille tulemusena liiguvad kaubad ja teenused riigiti läbi tarneahela, on peamine põhjus miks globaalne kaubandus on nii tohutult arenenud. Väärtus lisatakse tootele igas riigis mis osaleb tootmisketis. Sellist protsessi nimetatakse vertikaalse kaubanduseks või vertikaalseks spetsialiseerumiseks. Autor toob välja ka...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
14 allalaadimist
4
docx

Rahvusvahelise majanduse alused kodutöö 2

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahvusvaheliste suhete instituut Lühikokkuvõte artiklist „Recent slowdown in global trade: Cyclical or structural“ Kodutöö aines Rahvusvahelise majanduse alused Juhendaja: Tallinn 2015 Tegemist on analüütilise artikliga, kus püüakse kirjeldada tegureid, mis on tinginud viimaste aastate globaalse väliskaubanduse vähenemise. Ärge kaotage meelt, kui igast analüütilisest nüansist 100% aru ei saa. Proovige võtta max 1A leheküljel kokku artikli sisu nii nagu teie sellest aru saite. Sel korral ma küsimusi ette ei anna. Kodutöö tähtaeg on 3. aprill kell 23.55, kuid ma soovitan...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
13 allalaadimist
6
docx

Rahvusvahelise majanduse alused kodutöö 3

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahvusvaheliste suhete instituut Lühikokkuvõte artiklist „Monetary Policy, Money, and Inflation“ Kodutöö aines Rahvusvahelise majanduse alused Juhendaja: Tallinn 2015 Rahapoliitika, raha ja inflatsioon. Rahanduse õpikud väidavad, et rahapakkumise kasvatamine viib kõrgema inflatsioonini. USA Föderaalreservi kogemuse põhjal see siiski hetkel ei toimi. Alates 2008.aastast on Föderaalreserv kolmekordistanud oma baasraha, ilma et inflatsioon oleks tõusnud. Intressimäärad on ajalooliselt madalal tasemel ja maailmamajandus on jätkuvalt hädas, normaalse rahakordistus protsess on jaotatud ning surve inflatsioonile jääb tagasihoidlikuks. Pärast 2008.aasta finants- ja majanduskriisi on inimesed ning ka pangad hakanud kulutamise aseme...

Rahvusvaheline majandus - Eesti Maaülikool
15 allalaadimist
4
docx

Association of Southeast Asian Nations ASEAN

aastal Laos ja Birma (tuntud kui ka Myanmar) ning viimasena 1999. aprillis Kambodža. Tänaseks on ASEAN-i koosseisus kõik kümme eelmainitud riiki: Indoneesia, Filipiinid, Singapur, Tai, Brunei, Vietnam, Laos, Birma ja Kambodža. Hetkel käivad läbirääkimised Ida-Timoriga, sest nad avaldasid soovi astuda ASEAN-i 11. liikmesriigiks. [1] Organisatsiooni eesmärk on liikmesriikide omavaheline läbiv koostöö mitmetes erinevates sektorites. Liikmesriikide vaheliseks kommunikatsiooniks koostasid kõik 10 liiduriiki 1976. aastal printsiipide kogumiku, mida kutsutakse rahvusvaheliselt Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC). TACi printsiibid kutsuvad liiduriike üles olema tolerantsed ja abivalmid üksteise suhtes, kasvatama vastastikkust austust, vältima teise riigi eraasjadesse omavoliliselt sekkuda ja üheks põhitegevuseks on kaasa aidata nii enda kui liikmesriikide majanduse kasvule. Lisaks on tähtsalt kohal sotsiaalse arengu, kultuuri- ning loomevaldkonna edendamine. Propageeritakse rahu ja stabiilsust üksteise vahel, vägivallale on kehtestatud nulltolerants. [1] ASEAN pakub enda liikmesriikidele privileegi kasutada üksteise teadusasutusi, et sooritada läbimurdeid, mis seni on jäänud sooritamata. Lisaks julgustab ASEAN tegema koostööd tööstus- ja agrikultuuri valdkonnas - müüma-ostma-vahetama saadusi üksteise vahel, laiendama ettevõtteid teistesse liikmesriikidesse, leida koos tekkinud probleemidele lahendused ja lihtsustama üksteise vahelist logistikat. [1] Kagu-Aasia Riikide Assotsiatsioon soovib teadvustada Aasia kultuuri kõikidele, kes on sellest huvitatud. Lisaks tahetakse teha koostööd teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, kellel on samad motiivid ja eesmärgid siin suures maailmas. [1] ASEAN-i motoks on: „Üks nägemus, üks identiteet, üks kogukond.“ (One Vi...

Rahvusvaheline majandus - Keskkool
1 allalaadimist
11
pptx

Välismajandus: Holland

Madalmaade Kuningriik Holland Suuruselt viies majandus eurotsoonis Üldandmed Naaberriigid Idas Saksamaa Lõunas Belgia Kogu riigipiir 1027km Rahvastik 17 131 911 elanikku (2016) 501/km² 79,3% hollandlased 6,3% teiste ELi riikide kodanikud Suurimad linnad Amterdam (pealinn; 855,896) Rotterdam (638,751) Haag (531,935) Utrecht (347,526) Sümboolika Lipp Statenvlag Vanim riigihümn Trikoloor; punane, valge, sinine Originaalsõnade autor 14. Veebruar 1796 teadmata Pühendatud Oraje Willemile Ajaloolised eripärad Iseseisev aastast 1648 II maailmasõjas alistus 4 päevaga Vabastati 5. mail 1945 Pärast II maailmasõda (1954) alustas dekolonisatsiooniga Moodustus Madalmaade Kuningriik Iseseisvusid Indoneesia ja Suriname Peale II maailmasõda utsitas valitsus emigratsioonile Riig...

Rahvusvaheline majandus - Keskkool
2 allalaadimist
39
pptx

Globaliseerumine

rahvusvahelised ettevõtted ja organisatsioonid Globaliseerumine ehk üleilmastumine · Globaliseerumine on kogu maailma haaravate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste jne kontaktide tihenemine tänu kaasaegsetele sidepidamis- ja transpordivahenditele · Maailmamajanduse järjest tihedam ja ulatuslikum seostumine üheks tervikuks Globaliseerumist mõjutavad tegurid: · Side, infotehnoloogia, transpordi, eriti lennunduse kiire areng · tootmise spetsialiseerumine, geograafilise tööjaotuse süvenemine · kaubanduse liberaliseerumine ja kaubavahetuse kasv, kapitali ja tööjõu liikuvus · majandusorganisatsioonide kasv Globaliseerumist võib mõõta neljas võtmevaldkonnas: · välismaised otseinvesteeringud riiki, välismaalt saadud tulud (toetused, palgad jne) · Tehnoloogia arengutase: interneti kasutajad, internetiühendused firmades, kodudes · Isiklikud kontaktid: väliskülastuste arv, rahvusvahelised telefonikõne...

Rahvusvaheline majandus - Keskkool
36 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun