Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Nõudlus ja pakkumine ( vene keel ) - sarnased materjalid

6
docx

Nõudlus ja pakkumine ( vene keeles ) test no2

- . 3070 : . . .. D Demand ­ S Supply - Q Quantity - , , P Price ­ 1. , : ) , : ) , , : ) ; ) ; ) ; ) ) ). 2. : ) ; ! ) ; ) - , «», ; ) , ...

Mikro- ja makroökonoomia -
62 allalaadimist
13
pdf

Nõudlus ja pakkumine

4.02.2014 MIKRO- JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Nõudlus ja pakkumine ÜLDISED PÕHIMÕTTED Turumajanduse puhul määrab turg, mida, kuidas ja kellele toota. Turuks nimetatakse majanduse toimimise korraldust, mis võimaldab inimestel teha omavahel vabatahtlikke vahetus- tehinguid. ...

Mikro ja makroökonoomika -
37 allalaadimist
4
pdf

PEATÜKK 4. NÕUDLUSE JA PAKKUMISE ELASTSUS

Mare Randveer. MIKROÖKONOOMIKA ÜLESANNETE JA HARJUTUSTE KOGU. Tallinn: Külim, 1999. KOMMENTEERITUD VASTUSED Avo Org PEATÜKK 4. NÕUDLUSE JA PAKKUMISE ELASTSUS( LK. 28­34) 1. VALE; Mida rohkem on kaubal asendajaid, seda elastsem on tema nõudlus, sest tarbijad reageerivad hinna muutustele tundlikult e elastselt, kui n...

Micro_macro ökonoomika -
175 allalaadimist
32
pdf

Nõudmine ja pakkumine

MAJANDUSE ABC 4. NÕUDMINE JA PAKKUMINE Erinevad võimalused turu toimimiseks RESSURSSE PAIGUTAB Konkureeriv turg Nähtamatu käsi (hind on madalai...

Majandus -
17 allalaadimist
3
doc

Nõudmise ja pakkumise olemus.

11.09.2012 NÕUDLUS JA PAKKUMINE. Nõudmise ja pakkumise olemus. Nõudmine on kaupade hulk, mida majapidamised soovivad antud ajahetkel osta ning on võimelised nende eest ka olemasoeva hinna juures maksma. Nõudmise üldine seadus- Kui kõik nõudmist mõjutavad tegurid jäävad samaks, siis hinna suurenedes nõudlus kahaneb ja va...

Ettevõttlus - Keskkool
25 allalaadimist
1
doc

Nõudmise ja pakkumise koostoime

18.09.2012 NÕUDMISE JA PAKKUMISE KOOSTOIME. Hind kr Nõudluse kogus Pakkumise kogus 5 5 25 4 10 20 3 15 15 ...

Ettevõttlus - Keskkool
18 allalaadimist
2
docx

Nõudlus, pakkumine ja hind

Nõudlus, pakkumine ja hind 1.Miks võib pidada hinda tulude ümberjaotajaks ühiskonnas? Sest ettevõtja saab paremat tulu kui palgatööline, turuhind tasakaalustab nõudlust ja pakkumist. 2.Kumma toote või teenuse nõudlus on elastsem? a) pudel coca-colat vs käikudega jalgratas ­ käikudega jalgratas b)juustuburger vs maja...

Majandus - Keskkool
19 allalaadimist
33
doc

Mikro & marko ökonoomika

LOENGUID MIKRO(EHITUS)ÖKONOOMIKAST SISUKORD: EESSÕNA : AINE KOHT ÕPPEKAVAS JA SOOVITAV KIRJANDUS 1. SISSEJUHATUS 2. MAJANDUSTEOORIA 3. NÕUDLUSSEADUS 4. PAKKUMISSEADUS 5. HINNAMEHANISM 6. HINNAMEHANISMIEFFEKTIISUS 7. TUR UHÄIRED 8. TARBIJA KÄITUMINE JA PIIRKASULIKKUSE TEOORIA 9. TARBIJA KÄITUMINE JA ÜKSKÕIKSUSTEOORIA 10. TARBIJA KÄITUMINE JA EELISTUSTEOORIA 11...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
269 allalaadimist
63
pdf

Mikroökonoomika. Konspekt 2010.

INDREK SAAR MIKROÖKONOOMIKA LOENGUKONSPEKT PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com © Indrek Saar 2010 SISUKORD 1. MAJANDUSE JA MAJANDUSTEADUSE OLEMUS................................................................4 1.1. MIKRO- JA MAKROÖKONOOMIKA ..............................................................................................4 1.2. MAJANDUSE KESKNE PROBLEEM ...................................................................

Micro_macro ökonoomika -
73 allalaadimist
18
docx

Majandusmatemaatika I eksam

... П(Q) = R(Q) – C(Q) Keskmine kasum – AП(Q) = П(Q) / Q Mis on tasuvuspunkt? Tasuvuspunkt - müügimaht, mille puhul tulu ja kulu on võrdsed Mis on nõudlusfunktsioon ja Nõudlusfunktsioon - funktsionaalne seos nõudlus, pakkumisfunktsioon ja nõutava koguse ja hinna vahel pakkumine? Nõudlus - seos hüvise hinna ja koguse vahel, mida tarbijad vaadeldavad perioodil sooviv...

Töökeskkond ja ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
53 allalaadimist
4
docx

Test 2.1 (Turumehhanism. Nõudlus ja pakkumine. Elastsus)

ARVESTUSTEST 2.1 (Turumehhanism. Nõudlus ja pakkumine. Elastsus) 1. Nõudluskõver on tuletatud, tingimusel, et konstantsed on: a. Tulu ja maitse b. Tulu, maitse ja hüvise hind c. Tulu, maitse ja teiste hüviste hinnad d. Maitse ja teiste hüviste hind 2. Alljärgnevas miski ei põhjusta CD n...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
166 allalaadimist
22
docx

Makroökonoomise teoria küsimused (konspekt)

... kasumit maksimeerivad firma tööjõudu seni, kuni töötaja piirprodukt MPL võrdub reaalpalgaga. Firmad rendivad aga kapitali seni kuni kapitali piirprodukt MPK võrdub reaalse rendiga (MPK=R/P) 7. Täieliku konkurentsi turul tegutsevate firmade tööjõu nõudlus on määratud võrrandiga, kus tööjõu piirprodukt võrdub reaalpalgaga 8. Nn arvestuslik kasum sisaldab nii majanduskasumit kui ka tulu kapitali kasutamisest. 9. Kui tootmisfunktsioon on konstantse mastaabiefektiga, siis majanduskasum võrdub 0 nulliga vastavalt Euleri teoreemile. 10. Tootm...

Makroökonoomika -
87 allalaadimist
6
doc

Mikro-ja makroökonoomika kodutöö

Mikro-ja makroökonoomika kodutöö Kodutöö esitamise tähtaeg: 10.04.2012 Koostas: (Materjali taaskasutus I) Ülesanne 1 Aasta Nominaalne Reaalne SKP (mln-it SKP deflaator SKP(mln-it eurot, referentsaasta eurot) 2005...

Mikro- ja makroökonoomia -
187 allalaadimist
14
docx

Mikroökonoomika I konspekt

...st mõjutavad. Mikroökonoomika - uurib kuidas indiviidid, leibkonnad ja firmad teevad otsuseid kasutadas piiratud koguses ressursse, tavaliselt turgudel, kus müüakse ja ostetakse tooteid ja teenuseid. Uurib, kuidas need otsused mõjutavad toodete ja teenuste nõudlust ja pakkumist, mis omakorda kujundab hinna ja kuidas hind loob jällegi nõudlust ja pakkumist. Mikroökonoomika vastandiks peetakse makroökonoomikat. Makroökonoomika – uurib majandust tervikuna, käsitletakse majanduse koondnäitajaid (inflatsioon, töötus, majanduskasv). Analüüsitakse maj...

Mikroökonoomika -
53 allalaadimist
132
pdf

Mikroökonoomika Seminar 2

... jagatud kauba hinna muutustega, kui tarbija tarbib täiendava kaubaühiku; d) kauba tarbimisest saadava kogurahulolu ja tarbitud ühikute arvu jagatist. 4. Piirkasulikkus: a) on kogukasulikkus jagatud tarbitavate hüviste kogusega; b) võrdub kogukasulikkusega, kui nõudluskõver on sirgjoon; c) suureneb tarbimise kasvades; d) väheneb tarbimise kasvades. 5. Mis alljärgnevatest väidetest on korrektne? a) kogukasulikkuse ja piirkasulikkuse vahel puudub matemaatiline seos; b) kogukasulikkus on võrdne piirkasulikkuse muutusega, mis tekib hüvise ühe täiendava ühiku ...

Mikroökonoomika -
701 allalaadimist
12
docx

MIKRO JA MAKROÖKONOOMIKA PÕHIMÕISTED

...mehhanism mille kaudu ostjad ja müjad omavahel suhtlevad ja hüviseid ning tootmistegureid vastastikku vahetavad.  Tarbijad püüavad maksimeerida kasulikkust, mis kujutab endast rahulolu mida nad saavad oma tarbimisvalikust  Nõudluskõver näitab hüvise koguseid mida tarbijad hüvise erinevate hindade puhul suudavad ja soovivad teatud perioodil osta. Sellel on negatiivne tõus  Nõudlusseadus- tarbijad ostavad rohkem kui hüvise hind langeb ja vastupidu (ceteris paribus).  Turunõudlus saadak...

Mikroökonoomika -
75 allalaadimist
18
docx

Test 2 T.Karm, Mikro- ja makro, 18 küsimust, TURUMEHHANISM. NÕUDLUS JA PAKKUMINE. ELASTSUS

...võtjad b. Kõik tootjad on hinnavõtjad c. Tootjad kujundavad hinna, tarbijad on hinnavõtjad d. Tootjad ja tarbijad on hinnavõtjad Küsimus 2 Õige Hinne 1,00 / 1,00 Märgista küsimus Küsimuse tekst Kui tulude kasvades nõudlus kohvile langeb, on kohvi: Vali üks: a. Asenduskaup b. Rämpskaup c. Täiendkaup d. Normaalkaup Küsimus 3 Õige Hinne 1,00 / 1,00 Märgista küsimus Küsimuse tekst Nõudluskõver on tuletatud, tingimusel, et konstantsed on: Vali üks: a. Tulu, maitse ja h...

Majandus (mikro ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
159 allalaadimist
89
docx

Mikro- ja makroökonoomika konspekt

Mikro- ja makroökonoomika I loeng: Mikro ­ ja makroökonoomika põhimõisted · Mikro- ja makroökonoomika uurib, kuidas ühiskond jaotab oma piiratud ressursse inimvajaduste rahuldamiseks. · Mikroökonoomika uurimisobjektiks on küsimus kuidas kodumajapidamised ja ettevõted teevad majandusl...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
386 allalaadimist
16
docx

Makroökonoomika valemid

...  Kasumi muut ∆ π=( P × MPL ) −W ∆ π=tulude muut−kulude muut W  W = MPL × P täieliku konkurentsi turu firmade tööjõu nõudlus MPL= P W  P - reaalpalk  Kapitali piirprodukt MPK= ( K ,+1 , L )−F (K , L) ...

Makroökonoomia -
107 allalaadimist
98
pdf

Makroökonoomika. Konspekt 2010.

...KAALPOLIITIKA ...................................................30 4.1. Fiskaalpoliitika olemus ..................................................................................30 4.2. Nõudluspoolne fiskaalpoliitika.......................................................................30 4.3. Situatsioonikohase fiskaalpoliitika puudused ja võimalikud alternatiivid........31 4.4. Riigieelarve ........................................................................

Majandus (mikro ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
64 allalaadimist
12
docx

Test 6: TOOTMISFAKTORITE TURUD. TÖÖ-,KAPITALI- JA MAATURG

...ku konkurentsi turule b. kehtestatakse tasemel, mis rahuldab tööandjat c. ei ole täpselt määratletav ÕIGE d. kehtestatakse tasemel, mis rahuldab ametiühingut Küsimus 3 Kui tööandja on monopson, siis: Vali üks: a. MRC – kõver asub töö nõudluse kõverast madalamal b. töö pakkumise ja MRC – kõver kattuvad ja on täielikult elastsed c. siis ta peab olema monopol ka kaubaturul d. töö pakkumise kõver omandab positiivse tõusu ja MRC – kõver on sellest kõrgema ÕIGE Küsimus 4 Nõudlus ressursile oleneb peaasjalikult: ...

Majandus (mikro ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
74 allalaadimist
4
docx

Mikro ja makroökonoomika alused,test

... keskkonda üles 30.09.2012 kella 23:55ks! 1. Kui väidetakse, et banaanide nõudluse hinnaelastsuse koefitsient on 2, siis mida see peaks tähendama? (1 punkt) See peaks tähendama seda , et nõudlus on elastne ja see tähendab, et hüvise hinna tõus vähendab ja hinna langus suurendab kogutulu. 2. Nõudluse muutus tähendab seda, et (1 punkt) a. Nõudluse elastsus on vähenenud b. Nõudluskõver on nihkunud c. On toimunud liikumine piki nõudluskõverat ...

Makroökonoomika -
179 allalaadimist
4
docx

Test 6.1 (Tootmisfaktorite turud. Töö-, kapitali- ja maaturg)

...0 EUR täna ei ole sama väärtusega kui homme, on aluseks: a. Kõigele ülaltoodule b. Liitprotsendi mõistele c. Nüüdisväärtuse mõistele d. Rendi ja kapitali konseptsioonile 10. Ametiühing võib suurendada nõudlust oma liikmete tööle järgmiste abinõudega: a. Alandades asendusressursside hinda b. Tõstes täiendressursside hinda c. Tehes kõike loetletut d. Tõstes liikmete tööviljakust e. Suurendades nõudlust toodetavale kaubale 11. Piirprodukti m...

Mikro- ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
114 allalaadimist
4
docx

Transpordiökonoomika spikker

Pareto optimaalsuse tingimused 1. Ressursid tootmises (ka teenuste pakkumisel) peavad olema jaotatud selliselt, et nende ümberjaotamisel ei saa suureneda mingi kauba väljalase ilma, et väheneks mingi teise kauba väljalase. 2. Kaupade kombinatsioonid ja proportsioonid, milles neid toodetakse, peavad vastama ühiskonna maitsele ja eelistustele, st toodang peab olema selline, mi...

Transpordiökonoomika -
52 allalaadimist
3
doc

Valemid MAKRO

...Y + TR + Td C ­ tarbimine S = ( Y + TR ­ Td) - C S ­ säästud Y = C + S ­ TR - Td Ti, Td ­ maksud Y = C + I + G - Ti TR ­ tulusiirded, raha abivajajatele C + S ­ TR + Td = Y = C + I + G - Ti Y ­ tulu S + Td + Ti = I + G + TR G ­ välislaen X ­ eksport Avatud majanduses: Z ­ import S + (Td + Ti - T...

Mikro ja makroökonoomika - Eesti Maaülikool
113 allalaadimist
3
pdf

Ehitusturu nõudlus ja pakkumine – tellijad ja töövõtjad

10.02.2014 MIKRO- JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Ehitusturu nõudlus ja pakkumine ­ tellijad ja töövõtjad TELLIJAD JA TÖÖVÕTJAD Turu kaks poolust ­ nõudlus ja pakkumine; ehitusturul ­ tellijad (nõudluse pool) ja töövõtjad (pakkumise pool); iga projekt unikaalne: erinevad t...

Mikro ja makroökonoomika -
10 allalaadimist
16
doc

Loengukontspekt 1. osa mikro ja macro ökonoomika

LOENG 1 Maj. teadus on sotsiaalteadus, mis kasut. Teaduslikke meetodeid inimeste majandusliku käitumise uurimiseks. Rahuldada piiramatuid vajadusi piiratud ressursside olemasolu tingimustes ­ maj. käitumine. Uurib olemasolevate piiratud ressursside võimalikult tõhusat ja efektiivset kasutamist inimeste vajaduste rahuldamiseks. Mikroökonoomika ­ teoreetiline majanduse osa. Uurib maj. otsuste t...

Micro_macro ökonoomika -
100 allalaadimist
10
pdf

Mikro- ja makroökonoomika

Esimese kontrolltöö vastused 1) Olgu tegemist autoturuga, kus kaubeldakse mahtuniversaalidega. Selgita, mis juhtub mahtuniversaalide turul kui leiavad aset järgnevad sündmused. Põhjenda oma vastuseid ja illustreeri joonistega, näidates ära, missugused muutused leiavad aset nõudmises ja pakkumises. a) Pered otsustavad saada rohkem lapsi. Kui pered otsustavad saada rohkem lapsi viitab see muutustele eelistustes. Soovitakse suuremaid autosid lastega ringi liikumiseks ning tulemusena suureneb mah...

Mikro ja makroökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
239 allalaadimist
20
docx

Majandusteooria - teguriturud Test 6.3

Küsimus 1 1,00 punkti 1,00-st Täieliku konkurentsi turul ressursi kasutaja maksimeerib ressursist saadava kasumi võrdsustades: Vali üks: a. ressursi hinna ja MRC b. ressursi piirtootlikkuse ja ressursi hinna c. ressursi hinna ja MRP d. ressursi piirtootlikuse ja MRC Küsimus 2 1,00 punkti 1,00-st Piirprodukti müügist saadav piirprodukti tulu mõõdab: V...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
78 allalaadimist
6
doc

Mikromakro kodutöö(1)

1. a) Pered otsustavad saad rohkem lapsi ja vajavad suuremaid autosid, et lapsi ära mahutada. Nii suureneb nõudlus mahtuniversaalide järgi ja tänu sellele suureneb ka pakkumine. b) Terase hind suureneb, järelikult mahtuniversaalide hinnad tõusevad. Kuna kauba hind tõuseb, siis nõudlus väheneb. Tänu sellele väheneb ka pakkumine. c) Tänu...

Mikro- ja makroökonoomia -
14 allalaadimist
12
docx

Arenguökonoomika kordamine

Arenguökonoomika kordamisküsimused 1. Defineerige majandusareng ja majanduskasv. Miks on oluline eristada majandusarengut ja majanduskasvu? Majanduskasv tähistab kitsalt reaaltulude kasvu ühe elaniku kohta. Majandusareng on defineeritav kui pikaajaline protsess, mille käigus toimub reaaltulude kasv ühe elaniku kohta, samal ajal kui absoluutse vaesuse...

Arenguökonoomika -
102 allalaadimist
18
docx

Avaliku Sektori Ökonoomika Konspekt I osa

...hted, mis tähendab uute seaduste ja õigussüsteemi arengut, mis omakorda toob kaasa avaliku sektori kulutuste kasvu. Urbaniseerumisega kaasnev välismõjude uurenemine vajab suuremat valitsuse sekkumist. Avaliku sektori poolt pakutavate kaupade ja teenuste nõudlus on suure sissetuleku elastsusega. Seega kui majanduskasvu tulemusel suurenevad sisstulekud, kasvab ka nõudlus haridus-, tervishoiu-, vaba aja veetmise teenuste järele. Wagneri seadusest tuleneb, et avaliku sektori kulutused kasvavad protprtsionaalselt isikute sissetulekutega. Arengu mudel: Aren...

Avaliku sektori ökonoomika -
115 allalaadimist
56
docx

Majandusteooria eksam Moodles

Küsimus 1 3 Pakkumiskõver nihkub, kuna: Vali üks: a. hind on muutunud b. nõutav kogus on muutunud c. pakutav kogus on muutunud d. nõudluse üks mõjufaktoritest on muutunud e. pakkumise üks mõjufaktoritest on muutunud Küsimus 2 3 Tarbija, kes ostab kaht kaupa, maksimeerib oma kogukasulikkuse antud sissetuleku korral, kui Vali üks: a. iga tarbitud ühik annab talle ühesuguse rahulolu b. PA...

Majandus (mikro ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
214 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun