Teeni mängimisega ja video vaatamistega UUT krüptoraha TEENI TASUTA NANO Sulge
Facebook Like
Add link

Dialoog vene keeles - sarnased materjalid

174
doc

Kirjanduse mõisted A-Z

...9­1930) "Baskerville'ide koer". Vt ka kriminaalkirjandus ja romaan. deus ex machina ­ vanaaja teatris jumalate ilmumine erilise seadeldise abil lavale, et lahendada traagiline olukord. Tänapäeval nimetatakse nii olukorra ootamatut ja kunstlikku lahendamist. dialekt ­ murre. dialoog ­ kahekõne. Algselt mõisteti dialoogi all kahe inimese kõnet, hiljem on mõiste laienenud ka mitme inimese kõnele. Dialoog on oluline kujutusvahend kirjanduses (eriti draamas), kuid samuti ka massimeedias (näiteks põhineb sellel intervjuu, vestlus). didaktiline teos ­ ilukirjanduslik teos, mis on tead...

Eesti keel - Keskkool
35 allalaadimist
13
doc

KORDAMISKÜSIMUSED EESTI KEELE UURIMISE OSA EKSAMIKS

...kist tulnud eesti sõnastikele. Esimene eesti-saksa sõnaraamat. Anton Thor Helle ,,Kurzgefaszte Anweisung zur Ehstnischen Sprache" (,,Lühike eesti keele õpetus"): eesti keele käsiraamat, sisaldab lugemisharjutustena 525 vanasõna, 135 mõistatust ja 10 saksakeelse tõlkega varustatud dialoogi. Selles raamatus on esimene eesti keele oskussõnastik ­ taimenimetused eesti, saksa ja ladina keeles, valik Põhja-Eesti kohanimesid jm. August Wilhem Hupel ,,Ehsnische Sprachlehre für beide Hauptdialekte den revalischen und den dörptschen" (,,Eesti mõlema peamurde tallinna ja tartu keeleõpetus...

Eesti keel -
49 allalaadimist
2
docx

Kristjan Jaak Petersoni elulugu

... tütar Gertrude Friederika. Ta õppis Riia kubermangugümnaasiumis ning 1819­1820 Tartu Ülikooli usu- ja filosoofiateaduskonnas. Petersonil oli ka suur keeltehuvi ta oskas saksa, rootsi, prantsuse, inglise, vene, ladina, kreeka, heebrea ja läti keelt. Kirjutas ka päevaraamatut (dialoogides, sententsid, filosoofilised mõtteterad, vaated). Koostas värsivihiku "Kristiani Jago Petersoni laulud. Rialinnas. 1818". 1819 astus Tartu ülikooli usuteaduskonda (ka teoloogia, keele ja kasvatusteaduse loengud), kuid 1820 katkestas õpingud. Olles gümnaasiumis soovis misjonäriks saada - õppis Aasia ja Põh...

Eesti keel - Põhikool
12 allalaadimist
14
docx

9. klassi kirjanduse mõisteid

...r Puskin (1799 -1837), Mihhail Lermontov (1814 -1841); eestlased Jakob Tamm (1861 -1907) "Orjakivi", Jaan Bergmann (1856 -1916) "Ustav Ülo", Jaan Kärner (1891 -1958) "Kaarnamäe ballaad", Marie Under (1883 -1980) valimik "Kolmteist ballaadi". 8. Dialoog - kahekõne. Algselt mõisteti dialoogi all kahe inimese kõnet, hiljem on mõiste laienenud ka mitme inimese kõnele. Dialoog on oluline kujutusvahend kirjanduses (eriti draamas), kuid samuti ka massimeedias (näiteks põhineb sellel intervjuu, vestlus). 9. Draama - üldmõisten...

Eesti keel - Keskkool
8 allalaadimist
6
doc

Dialoog autos

Dialoog autos. Lühike sisu: Andrese uus tuttav ­ Kristjan õpib MGU-s (ilmselt on mõeldud Moskva riiklikku ülikooli) ja omab eesti juuri. Ta pakub oma abi sugulaste ja varanduse otsingul. Tegelased: Andres ja tema uus tuttav Kristjan Tegevuskoht: auto, mis kiiresti sõidab vaksalist ,,Marinoi rostsi" raj...

Vene keel - Keskkool
3 allalaadimist
14
doc

Eesti keele vaheeksami kordamine

...da enam kasutatakse kvalitatiivset uuringut. Suhtlussituatsiooni arvestamine. Sõnade erinevad rollid suulises ja kirjalikus kõnes. 24. Suulise keelekasutuse erijooni ja -nähtusi võrreldes kirjalikuga. Suuline kõne on hoiakulisem, spontaanne, vahetu, valdavalt dialoog (polüloog). Suulises kõnes esineb valehääldusi, üneemide kasutamist, dialoogipartikleid jne, intonatsioonid, pausid, rõhk, tempo, naer/venitused jne, hääle kvaliteedi muutus, sisse- ja väljahingamised, pealerääkimine. 25. Arvutilingvistika ja keeletehnoloogia (põhilised tegevussuunad, rakendused, uurimisk...

Eesti keel - Tartu Ülikool
43 allalaadimist
120
pdf

Õpetajaraamat

...b töölehtede kasutamise osa kesta kuni kolmandiku ajast. Töölehed tõhustavad oluliselt iga lapse kaasatust, tähtsustavad tema individu- aalset panust, jätavad lapsele jälje õpitust. Töölehtedel toodud sõnavara peab aga leidma kohe kasutust loomulikes suhtlussituatsioonides (dialoogid, rollimängud, mini- etendused) ja rühma koostegevuses. Oluline on luua töölehtede ja tegevustes kasutatavate mängude vahel seoseid. Mängud peavad olema lastele jõukohased, keeleliselt ja sisuliselt ette valmistatud. Mänguline tegevus tagab kõigi laste osaluse sõltumata sellest, mil ...

Eesti keel -
56 allalaadimist
2
docx

Dialoog kooli ja õppimise kohta

1. ? Mis koolis sa õpid? 2. ? ? Milline see kool on? Kus asub? 3. ? Mitu aastat oled siin õppinud? 4. ? Mis klassis käid? 5. ? Milline sinu klass on? 6. ? ? Kuidas sa õpid? Millised ained meeldivad? 7. ? Millal sa lõpetad põhikooli? 8. ? ? Mida hakkad edasi tegema? Kus hakk...

Vene keel - Põhikool
88 allalaadimist
1
docx

Dialoog В кафе

В кафе И: Привет, Ксеня! Tы свободен сегодня вечером? K: Да, a что? И: Хотите пойти в кафе? K: Давай пойдём, Иван ! ------ И: Смотрите, вот свободный стол. ИдÐ...

Vene keel - Keskkool
16 allalaadimist
1
doc

Dialoog

A: Tere hommikust, sekretär kuuleb. B: Tere hommikust, ma sooviksin rääkida proua Leplaga. A: Üks hetk, ma ei ole kindel, kas ta on olemas. Kas Teil on võimalik oodata? (natukese aja pärast) A: Kas Te kuulate? B: Jah, ma kuulan. A: Proua Lepla ei ole hetkel oma kabinetis, kas ma võin talle midagi ed...

Vene keel - Põhikool
28 allalaadimist
32
docx

SOTSIOLINGVISTIKA EKSAM

...isvorm on kõne. Keele kirjalik kuju on tekstid, suuline on vestlus ehk diskursus. Suuline kõne pole juhuslik ega struktureerimata, sest seda reguleerivad eri sotsiaalsed normid. 2. ARGISUHTLUS VS INSTITUTSIONAALNE SUHTLUS. Argikeel ehk suuline silmast-silma spontaanne argidialoog, mitteformaalne suhtlus VS avalik ehk formaalne, institutsionaalne suhtlus 3. MIS ON JA MILLEGA TEGELEB SOTSIOLINGVISTIKA? Sotsiolingvistika uurib keele ja seda ümbritseva keskkonna vahelisi seoseid, suhteid. Kesksel kohal on kõnelejad ja nende päritolu. Tegeleb kasutustüüpidega suht...

Eesti keel - Tartu Ülikool
43 allalaadimist
6
docx

Tarbekirjade näited

...467 Haapsalu CURRICULUM VITAE Nimi: Kadri Kimsen Sünniaeg ja -koht: 08.10.1976 Saue vald Aadress: Lehe 20 Telefon: (00) 594 382 97 Perekonnaseis: vallaline, peres tütar Hariduskäik: Gustav Adolfi Gümnaasium, Giidi erikool, TÜ ajaloo-osakond Täiendõpe: Koolitusõpe Dialoog (vene k) 1998 - 1999 Teenistuskäik: Tallink Lisainfo: eesti keel ja rootsi keel aktiivne, vene keel passiivne, A -kategooria autojuhiload Huvialad: Jooga, jalgpall, ajalugu Elulookirjeldus Mina, Kati Järv, sündisin 3.oktoobril 1994.a Jõgeva maakonna...

Eesti keel - Põhikool
31 allalaadimist
6
doc

Eesti keele sõnaseletusi

...daja ambitsioonikas - auahne dessert - magustoit anekdoot - lühike vaimukas üllatava lõpuga detektiiv - salapolitseinik naljalugu diagramm - joonis animatsioon - pilthaaval filmimine, mille tule- dialoog - kahekõne musena sünnivad joonis- ja nukufilmid dieet - ravitoitumine aplaus - käteplaksutus heakskiidu avaldusena digi ehk digitaalne - sõrmede abil toimuv aromaatne - lõhnav (digitaaltelefon); numbriline armee - sõjavägi ...

Eesti keel - Keskkool
37 allalaadimist
1
docx

иностраннами языками (диалог)

Vene keel - Põhikool
21 allalaadimist
5
pdf

Lihavõtted või Munapühad.

Lihavõtted Munapühad , . ­ , ­ . ­ . , ­ , . ­ . : , . . . . : . , . . , , . 1 : ? : . ...

Vene keel - Keskkool
4 allalaadimist
3
docx

Väikese inimese teema tõlgendusest

...alju viiteid ka teistele raamatutele ja kirjandusele, palju on viiteid ja sarnasusi näiteks Gogolile, nii grammatika kui ka stiili poolest. Ta viib oma tegelased ellu läbi kirjade ja ta kirjutab seal nendes üpris palju ennast sisse aga ta tegelased on seni olemas, kuni toimub dialoog. Sest kui Makar kaob ja läheb Peterburist abiellumiseks ära, siis kaovad ka tegelased. Eks kindlasti peegeldab raamat veidi Dostojevskit ennast ja ka tema kristlikku maailmavaadet aga ka selle aja Venemaa olustikku, inimesi, nende olukorda ja eluolu. Süsteemi, mis sellel ajal toimis ja aktuaalseid...

Vene kirjandus -
1 allalaadimist
1
docx

Dialoog arsti juures

» » -! -? -,,.. ,,. -.................................................................. - ? / .................................................................... - . - / .......................... - ? - ..............................1-57................................ - ? - ...

Vene keel - Põhikool
20 allalaadimist
1
doc

Dialoog

1.)Õpetaja: Tere õpilased! Õpilased: Tere õpetaja! Õpetaja. Täna räägime reisimisest. Kus teie olete käinud? German: Mina olen käinud Soomes ja Lätis. Plaanime perega minna ka kuhugi soojale maale puhkama. Õpetaja: See on ju väga tore. Aga kas keegi on ka Venemaal käinud? German: Mina olen. Siis kui viimati kooliga käidi, siis ma käisin ka. Õpetaja: Ja kuidas sulle see reis meeldis? German: Jäin rahule, kuid võiks oma klassiga ka veel minna. Klassiüritusena. Õpetaja: Selleni ma tahtsingi jõuda. Kuidas teile meeldiks sõita Pihkvasse? German: See oleks...

Vene keel - Põhikool
42 allalaadimist
54
docx

Soome keele kiire õpe

...aar baarimestari baarimees, baarman Belgia Belgia belgialainen belglane bensapumppu bensiinipump B-kansi B-tekk bussi buss C C-vitamiini C-vitamiin D dialogi dialoog dollari dollar E edelleen edasi edellinen eelmine edes isegi edessä ees, eespool edestakainen edasi-tagasi edullinen soodne ehdoton kindel, täie...

Soomekeel -
80 allalaadimist
2
docx

Lihtne vene keele dialoog

-Привет! +Привет! -Давно не виделись! Как дела? +Ой, Андрей, я закончил школу. -Ну, что ты в Таллинне делать? +Я пришёл на работу. Наш город не изменяет. -Кем ты работаешь? +БÑ...

Vene keel - Põhikool
3 allalaadimist
45
doc

TEKSTID, MIDA LOEVAD MINU EAKAASLASED

...äris salajasi mõtteid pole sobilik ehk küll raamatusse panna, aga need ilusamad, kirkamad. Kui hea on teistega oma mõtteid jagada. Ja samuti on hea lugeda teiste mõtteid. Samas saame mõtted tekstist, sest tekst on avatud ja pakub palju mänguruumi. Kindlasti on kirjandus loomult dialoog: olemasoluks on vaja lugeja ja teksti kahekõnet. Romantismikirjanik Victor Hugo on öelnud: ,,Targad inimesed ammutavad eluhädades lohutust raamatutest." 14 2. LUGEMINE, SELLE TÄHENDUS INIMESELE Elame ...

Eesti keel -
10 allalaadimist
37
docx

ERIALASE EESTI KEELE ÕPPEMATERJAL HOOLDUSTÖÖTAJATELE

...na Kopti, Olesja Ojamäe Helilindistus: Argo Ilves, Riina Orumaa, Kateriina Rannula, Siret Piirsalu, Liisa-Marie Ilves Helirezissöör: Argo Ilves Projekti koordineerija: Siret Piirsalu Tellija: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed SISUKORD 1. SUHTLEMINE Dialoog 1 Ülemõe kabinetis. Vestluses osalevad haigla ülemõde Tiina Parik ja Malle Soo. Malle: Tere hommikust! Olen Malle Soo ja kandideerin teie haiglasse hooldustöötaja ametikohale. Ülemõde: Tere hommikust! Ülemõde Tiina Parik. Võtke istet, palun! Malle: Tänan. Üle...

Eesti keel -
17 allalaadimist
13
pdf

Eesti suuline keel ja suhtlus

... leitud kesksetest registereid loovatest situatiivsetest joontest (vt pikemalt Hennoste 2000a; Hennoste, Pajusalu 2013: 38­49).4 · suuline või kirjalik suhtlus; · vahendava tehnoloogia olemasolu ja selle loomus; · sünkroonne ja asünkroonne suhtlus; · dialoog või monoloog; · argine või avalik (institutsionaalne) situatsioon; · privaatne või avatud keskkond; · anonüümne või mitteanonüümne suhtlejaskond; · spontaanne või redigeerimist võimaldav tekstitegemine. Need tunnused lubavad välja tuua kesksed suured ja üksteisest erinevad regis...

Eesti keel - Tartu Ülikool
23 allalaadimist
2
docx

Dialoog

L: Help me , I need some money for socks. My feet are cold M: Go look from the garbage. L: I alreadt did, but there's no more socks in there. M: Yea, but why should I care? L: I'm your father. M: What ??? L: I was your mums lover 20 years ago. M: That can't be possible. My mom was married. L: Her husband couldn...

Inglise keel - Keskkool
9 allalaadimist
14
odt

Reeglid, mida põhikooli lõpuks on vaja teada

...eemide, murede ja õnnestumistega. Inimene ise mõjutab ja kujundab oma saatust. Kasutatakse tavakeelt. Tuntumad teosed: Charles Dickens ,,Oliver Twist", William Golding ,,Kärbeste jumal". DRAMAATIKA ­ üks kirjanduse kolmest põhiliigist. Näitekirjandus, mida iseloomustavad dialoogivorm, olevikus toimuv tegevus ja pingeline arendus ning tegelastevahelised vastuolud. Vaatus ­ draamateose suurim alajaotis. Tavaliselt jagunevad näidendid 2­3 vaatuseks. Stseen ­ lavateose väikseim terviklik osa, mille vältel näitlejate koosseis laval ei muutu. Dialoog ­ kahekõne ...

Eesti keel - Põhikool
109 allalaadimist
7
odt

Eesti keele allkeeled-kokkuvõte eksamiks

...ältida informandi üleminekut kirjakeelele. Küsimuse ja informandivaliku kriitika. - murdeuurijad kirjeldavad vaid väikest osa kogu murdest, vanemate naiste keel, kus puudub murde sotsiaalne varieerumine, tavaliselt on avalik keel ja puudub tegelik argikeel, räägitakse monoloogis, dialoogi pole. Diakriitikud ­ nendega osutatakse häälikute pikkust ja kõrgust, helilisust ja helitust, häälikute moodustuskohti. Keskne: tähtede kohale pannakse märgid, mis osutavad häälikute pikkust. Keelekaardid ja-atlased ­ D väljundiks on murdeatlased, mis näitavad eri vormide varieerumist valitud terr...

Eesti keel - Tartu Ülikool
68 allalaadimist
55
doc

Kirjanduse eksam

...s"(1916) ja ,,Minu esimesed triibulised" Peale raamatute kirjutas ta ka näidendeid: ,,Tabamata ime"(1912) ­ draama, Eesti kultuur euroopasse. Sellega ta Ott Arderi auhinda ta ei saanud. See inspireeris teda kirjutama uut. Selleks oli ,,Pisuhänd"(1913). See oli parem. Täpne dialoog, hea sõna kasutus, karakterid väga head. Kirjeldab esmakordselt linna miljõõd ,,Mäeküla piimamees" ,,Pisuhänd" Komöödias "Pisuhänd" on vaatluse all tõusikkodanlus nii oma majandusliku kui ka kultuuriliste ambitsioonide ja ...

Kirjandus - Keskkool
66 allalaadimist
53
doc

Kirjanduse eksam 10 klass

...jumalanna Demeteri röövimist allmaa poolt. Aristoteles on väitnud, et tragöödia on tekkinud ditürambidest (jumala aux lauldav kiidulaul) koorist eraldub eeslaulja, kes deklameerib (eeslauljakoori kordamööda laulminealgeline dialoog). Etendati jumala sündi, kannatusi, surma, ülestõusmist. Hiljem lisanduvad müütide lood. Kreekas tekib 2 näideniliiki: tragöödia ja komöödia. Tragöödia lõpus pidi olema saatiirdraama, mis pidi pärast kurba näidendit inimestel tuju heaks tegema. Teater oma mütoloogilisema sisuga tekkis 6 saj. eKr.. ...

Kirjandus - Keskkool
478 allalaadimist
32
docx

Eesti kirjanduse ajalugu II kevadsemestri konspekt

...ajalehes "Sirp ja vasar" kus parodeerib noorte autorite loomingut. Kirjutatud nii, et selgelt on seal äratuntavalt Krossi, Ellen Niidu ja Ain KAalepi looming. Kriitik Mart Mäger, kes julgeb midagi öelda. 68ndal eksistentsialismi poleemika: ilmne see, et avalikku vaba dialoogi võimalust pole, kui on, siis piiratud viisil. Selgelt näha, et käib üleüldine noore kirjanduse tümitamine, vastulauseid tuleb vähe või on laveerivad. Kõige kuriossem on võtmeküsimus vabavärsi kohta: kas NL Eesti luuletaja tohib vabavärsis kirjutada. Kui poleemikal positiivne tulemu...

Eesti kirjanduse ajalugu II - Tartu Ülikool
39 allalaadimist
18
doc

KORDAMISEKS: kirjandus

...ugedes muutub see kujuteldava maailma ajaks. Toimub üleminek terviklikule kujutlusmaailmale. - Ajaline korrastus ­ kronoloogiline; mitmetasandiline; ettevaated (analepsis) ja tagasivaated (prolepsis); anakronismid - Kestus (paus, kokkuvõte, kirjeldus, stseen või dialoog, ellips ehk vahelejätt) - Sagedus (ühekordne, korduv ja koondav jutustus) - Fiktsionaalses tekstis on autori ja loo vahel instants, kes vahendab sündmustikku lugejale. Reaalne - autor otsekui delegeerib jutustamise jutustajale. Austria anglist Franz Karl Stanzel (sünd 1923) on - k...

Kirjandus -
6 allalaadimist
35
doc

Sissejuhatus semiootikasse

... Moment" Kratilos (Cratylos) ­ esimene semiootiline traktaat 5. saj. eKr Claudius Galenus ­ Oli arst (129-200), avaldas mõtte, et haigus ise ennast ei avalda, vaid ta avaldab märke. Kratilos ­ loomuse järgi Hermogenes ­ kokkuleppe järgi Platon kirjeldab mõnda semiootilist dialoogi. Sokratese metodolooga ­ sokraatiline dialoog. Märkide ja esemete seos, mida nad tähistavad, on loomulik. Semiootika on ühelt pool vana teadus, teisalt aga kujunes välja alles 20. sajandil. Semiootika sisu on kahekülgne: - ratsionaalne teadus (Platon, Percy), loogika Tead...

Semiootika - Tartu Ülikool
447 allalaadimist
99
doc

11. klassi kirjanduse eksami konspekt + raamatu kokkuvõtted

...dia probleemistik. Näidend on vaba eepilisest ballastist. Konflikt sugeneb ja lahendatakse tegevuse käigus, ilma kõrvalepõigete pidurdavate arutlusteta. Lavapildid on dramaatiliselt hoogsad, tegelastevahelised suhted arenevad teravaiks ilma ülepingutavate võteteta, dialoog on vaimukas. Kirjanik on hästi tabanud kujutatava sotsiaalse rühmituse kõnetava, mis ilmestab tugevasti tegelaste karakteristikat. Hinnatav on ka teose ideoloogiline külg. Kultuuriliste väärnähtuste soosimine oma klassi huvides on alati olnud kodanluse pärispatuks . Selle esitamine vaatajaskonna...

Kirjandus - Keskkool
269 allalaadimist
4
odt

Mats Traat

...fooniliselt liitunud romaanis "Karukell, kurvameelsuse rohi". Lühiromaan "Tants aurukatla ümber" (1971) on M. Traadi proosaloomingu esimene suur õnnestumine. "Tants aurukatla ümber" kasvas välja filmistsenaariumist. Stseene ja episoode arendatakse kaamera liikumise printsiibil, dialoog on kõnekeelne ­ lõuna-eesti murdes. Romaani põhiteemaks on eesti talupoja ja küla käekäik XX sajandil. Teos on tihe ja kompaktne. Kõigi viie peatüki ehk "tantsu" tegevusajaks on valitud üksainus sügisene rehepeksupäev, nimelt aastatest 1914,1929,1943,1949,1957. Nii on siia mahutatud suur tükk ajalug...

Kirjandus - Keskkool
26 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun