Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "alapakkumine" leiti 17 faili

alapakkumine - nõudmine on pakkumisest suurem
16
docx

Majanduse abc

MAJANDUSE ABC SÕNASTIK A · aasta keskmine rahvaarv -- pool aasta alguse ja aasta lõpu elanike arvu summast. · absoluutne hind ­ hind, mis on kirjutatud hinnasiltidele ja mida seda hüvist ostes peab maksma · absoluutne tulude ebavõrdsus ­ situatsioon, kus 1IX peredetsiilil tulud puuduvad ning kõik tulu laekub X peredetsiilile · absoluutne tulude võrdsus ­ situatsio...

Majandus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
464 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

On selline ühiskonna arengutase, mida iseloomustavad tööstuslik kaubatootmine, rahva osalemine ühiskonna valitsemises, vabameelsus inimsuhetes ja vaimuelus. Nüüdisühiskonna kujunemine kestis 19. saj. ­ 20. saj. viimane veerand (ca. 200 a.). Ühiskond Inimeste omavaheliste suhete kogum (laiemas tähenduses inimkonna tekkest nüüdisajani, kitsamas tähenduses mingil kindlal ajajärgul, näiteks sots...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
950 allalaadimist
11
doc

Indiviidid ühiskonnas

INDIVIID ÜHISKONNAS Sotsiaalne staatus ja sotsiaalne mobiilsus Sotsiaalne staatus ­ ühiskondlik positsioon, millel on nii materiaalseid kui ka kultuurilisi tunnuseid. Kihistumisele on omane staatuslik hierarhia, st rahvastik järjestub hierarhiliselt ressursside jagunemise alusel (kõrgematesse kihtidesse kuuluvatel inimestel on rohkem ressursse ­ võim, vara, teadmised, tutvused,...

Ühiskond - Kutsekool
226 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

1 Mikroökonoomika uurimissuund ja tähtsus. Mikroökonoomika uurib, kuidas kodumajapidamised ja ettevõtted teevad majanduslikke valikuid nappivate ressursside tingimustes, maksimeerimaks rahulolu või kasumit. 1.2 Majanduse põhiküsimused Iga ühiskonna ressursid on piiratud ja see ei sõltu ei ühiskonna arengutasemest ega ka valitsevast ühiskonna korraldusest. Iga majandus...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
496 allalaadimist
5
doc

Majanduse alused

homo economicus - majanduslikult ratsionaalselt mõtlev ja käituv mudelinimene, kes tegutseb mingite väga rangelt formuleeritud reeglite piires ratsionaalne majanduslik käitumine - tähendab, et majandussubjektid maksimeerivad kasulikkust mingite kehtestatud piirangute raamides majandussubjekt- Majandussuhetes aktiivselt osaleva füüsilise või juriidilise isiku üldnimetus majanduse kolm põhiküsimust: mida...

Majanduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
146 allalaadimist
35
doc

Majanduse alused

Mikro- ja makroökonoomika Sissejuhatus SISSEJUHATUS MAJANDUSSE Käsitletakse: · Majandusteadust ja majandusteooriat ja selle alustalasid · Majanduse põhiprobleemi · Majandusmõtte arengut · Majandusteaduse meetodit ja analüüsi vahendeid · Majandusliku ringvoo mudelit 1.1. Majandusteooria olemus Tänapäeva inimest on nimetatud mitme...

Majanduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
159 allalaadimist
10
ppt

Tööpuudus

Tööpuudus Anni Ruul Tallinna Reaalkool 2011 Miks inimesed teevad tööd? Peamine põhjus on inimeste vajadus elatusvahendite järele. Majanduslik sund töötasu näol Asjaolu, et elamiseks vajali- Töökohustus vangi- ke hüviste omandamiseks laagris; töökohustus...

Majandus - Keskkool
47 allalaadimist
1
doc

MÕISTED - mikroökonoomika põhimõisted

NÕUDMINE JA PAKKUMINE Sõnastik: (31 terminit) alapakkumine - vt. ülenõudmine asendusefekt - suhteliselt kallimaks osutunud hüvis asendatakse odavama asenduskaubaga asenduskaup - hüvis, mis rahuldab mingit konkreetset vajadust sarnasel, analoogilisel moel defitsiit - tasakaaluhinnast madalama hinna juures tekkiv hüvise pakkumist ületav nõudmise kogus esmatarbekaup - hüvis, mis rahuldab tarbija...

Mikro ja makroökonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
88 allalaadimist
67
doc

Ühiskonna konspekt riigieksamiks

NÜÜDISÜHISKOND Ühiskond Ühiskond on inimeste omavaheliste suhete kogum. Ühiskonna mõiste hõlmab inimrühmi, keda ühendavad eriomased ja süstemaatilised normatiivsed suhted, s.t et ühte ühiskonda kuulujatel on ühesugused arusaamad asjaajamisest ja koostööst. Inimühiskond on konkreetsest ühiskonna mõiste tarvitusest abstraktsem mõiste, millega ühelt poolt märgitakse inimkonda tervikuna, eeldusel, et ini...

Ühiskond - Keskkool
138 allalaadimist
15
ppt

TÖÖTURG, PALK JA TÖÖPUUDUS

TÖÖTURG, PALK JA TÖÖPUUDUS Töö ja palk Miks inimesed teevad tööd? Peamine põhjus on inimeste vajadus elatusvahendite järele Majanduslik sund töötasu näol Asjaolu, et elamiseks vajali- Töökohustus vangi- laagris; töökohustus ke hüv...

Majandus -
7 allalaadimist
56
doc

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA

NÜÜDISÜHISKOND Nüüdisühiskonna kujunemine. Tööstusrevolutsioon ja kapitalismi kujunemine. Poliitökonoomilised teooriad kapitalismi arengust. Demokraatia printsiibid ja väärtused. XX sajandi ühiskonna poliitilise arengu tendentse. Moderne elustiil. Kaasaegsed majanduse- ja sotsioloogilised teooriad. Ühiskonna mõiste. Ühiskonnaelu peamised valdkonnad, ühiskonna jaotus sektor...

Ühiskond -
15 allalaadimist
12
docx

Kordamine majanduse üleminekueksamiks

· Mida? Toota kaupu ja pakkuda teenuseid, mida tarbijad vajavad. · Kuidas? Milliseid vahendeid tootmises kasutada. Valimisel lähtuda võimalustest, hinnast, ajast. · Kellele? Kes on kliendid? Näide: · Mida ­ ehitusteenuse pakkumine. · Kuidas ­ kas kasutada inimtööjõudu või tehnikat? · Kellele ­ suuremad ehi...

Ettevõtlus - Keskkool
13 allalaadimist
36
docx

Majandus

ülenõudmine  algsed teguritulud – tootlike tegurite poolt loodud tulu: palk, intress ja dividend, rent, kasum  alternatiivkulu (ka: loobumiskulu) – saamatajäänud tulu parimast alternatiivsest kasutamata jäänud võimalusest  ametiühingud – on töötajate esindusorganisatsioonid, mis kaitsevad töötajate huvisid ja esindavad töötajaskonda läbirääkimistel ettevõtte administratsiooniga (omanikega).  amortis...

Pangandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
14 allalaadimist
130
doc

Avaliku sektori ökonoomika

Subjektiivselt süüdistavad avalikku sektorit ebaefektiivsuses huvigrupid, kes sooviksid monopoolseid avaliku sektori ettevõtteid hoopis enda omandusse saada. 139. Millistes tegevusvaldkondades tõstatub seoses turutõrgetega avaliku sektori sekkumise vajalikkuse ja vormi küsimus? ● Avalike hüvede puhul tekiks alapakkumine ; ● mittetäieliku konkurentsi valdkondades (energeetika, veevarustus, kanalisatsioon jne) hoiab AS ära monopolide kuritarvituse; ● positiivsete välismõjudega hüviste puhul tekiks alanõudlus (nt haridus); ● riigile strateegilise tähtsusega ressursside omamine (maavarad, metsareservid jne); ● tööhõive kindl...

Majandusteadus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
62 allalaadimist
66
pdf

Avaliku sektori ökonoomika

Avalikud hüved ei ole välistatavad ning ei ole ka rivaalsed. St avalikku hüve saavad tarbida ka need indiviidid, kes ei ole selle eest maksnud ning ühe indiviidi tarbimine ei takista teisel indiviidil seda sama hüve tarbida. 82.Käsitlege silla näitel välistatavuse ja rivaliteedi probleemi? Välistamatus tähendab, et keegi ei maksa, mille tulemusel tekib hüve alapakkumine , mis tekitab tootmise Pareto- ebaefektiivsust. Välistamise võimalus, kui välistatakse need tarbijad, kelle piirkasulikkus ületab piirkulu, viib aga tarbimise Pareto-ebaefektiivsuseni, sest esineda võib hüve alatarbimine. Silla näitel: kui jätta välistamine kõrvale, pole justkui kedagi, kes sillaehituse eest maksaks. Kui küsida sillamaksu, vähendaks see aga tarbimist ning kaasneks efektiivsuse...

Avaliku sektori ökonoomika -
33 allalaadimist
22
doc

Majandusalused 2-KT ELA

Lähtudes põhjustest ja ulatustest võib inflatsiooni liigitada veel: NÕUDLUSINFLATSIOON väljendab liignõudlust st nõudlus ületab pakkumise. Kui majanduses on tarbijate käes liigset raha, siis see iseenesest tekitab liignõudluse. Näiteks üleminekul plaanimajanduselt turumajandusele: paberraha satub ringlusse rohkem kui hetkel on käibel kaubavarusid. Nõudlusinflatsiooni võib põhjustada ka alapakkumine . Tegeliku ja potentsiaalse tootmise taseme vahel on tekkinud nii suur lõhe, et olemasolevaid ressursse ei suudeta efektiivselt kasutada. Tootmine väheneb ja turul tekib kaupade puudus. PAKKUMIS- (KULU-) INFLATSIOONI iseloomustab tootmiskulude kasv, mille põhjused võivad olla väga erinevad. Näiteks võib kallineda tooraine, tööandjad võivad ametiühingute survel tõsta majanduslikult põhjendamatult palka, mis omakorda sunnib...

Majanduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
7 allalaadimist
49
docx

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA: NÜÜDISÜHISKOND

NÜÜDISÜHISKOND Ühiskond Ühiskond on inimeste omavaheliste suhete kogum. Ühiskonna mõiste hõlmab inimrühmi, keda ühendavad eriomased ja süstemaatilised normatiivsed suhted, s.t et ühte ühiskonda kuulujatel on ühesugused arusaamad asjaajamisest ja koostööst. Inimühiskond on konkreetsest ühiskonna mõiste tarvitusest abstraktsem mõiste, millega ühelt poolt märgitakse inimkonda te...

Ühiskond - Keskkool
6 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun