Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Aine sulamis- ja keemistemperatuuri määramine - sarnased materjalid

roosa, hape, indikaator, roosaks, univ, ch3cooh, universaal, nh4cl, konsentratsioon, naoh, lahustuvuskorrutis, hno3, elektrolüüdid, nitraadi, tekkima, fenoolftaleiin, reaktiivid, kehte, ginter, protokoll, praktikum, soolad, happest, kusjuures, anorgaaniline, 6h2o
20
docx

Aine sulamis- ja keemistemperatuuri määramine

ANORGAANILINE KEEMIA I: LABORATOORSE TÖÖ PROTOKOLL Robert Ginter - 142462MLGBII Praktikum II 1 TÖÖ 5: AINE SULAMIS- JA KEEMISTEMPERATUURI MÄÄRAMINE 1.1 KATSE 1: NAATRIUMTIOSULFAADI SULAMISTEMPERATUURI MÄÄRAMINE Töö eesmärk: Leida katse läbi naatriumtiosulfaadi sulamistemperatuur Töövahendid: Kaks klaas kapilaari, gaasipõleti, uhmer, naatriumtiosulfaat, termomeeter, ke...

Anorgaaniline keemia ii -
3 allalaadimist
21
doc

Anorgaaniline keemia

...l on palju komakohti ning ümardamisel tekivad ebatäpsused.Ka ei katnud me kalorimeetrit kaanega,kui seal sees oli metallitükk ning Töö nr. 3 ­ keemilise reaktsiooni kiirus a) Töö eesmärk: reaktsiooni kiiruse sõltuvus reageerivate ainete konsentratsioonist Töö käik: Nelja katseklaasi mõõta 6cm3 2%-list väävelhapet. Naatriumisulfaadi lahuste valmistamiseks võtta neli katseklaasi ja need nummerdada 1-4. Vastavalt altoodud tabelile mõõta katseklaasidesse naatriumsulfaadi 2%-list lahust ja vet ...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Ülikool
82 allalaadimist
10
docx

Lahuste kolligatiivsed omadused

...se abil. Töö vahendid: Naatrium hüdroksiid, keeduklaas, mõõtekolb, kooniline kolb, destilleeritud vesi, metüülpunane, vesinikkloriidhape, bürett, lehter. Töö käik: Tahkest naatriumhüdroksiidist kaaluti 100ml mahuga keeduklaasi nii palju ainet, kui vajatakse 250 ml 0,1 molaarse lahuse valmistamiseks. Naatriumhüdroksiidi kaalutis lahustati ca 50 ml destilleeritud vees ja jahtunult kallati saadud lahus 0,25 ml mahuga mõõtekolbi. Lahus lahjendati mõõtejooneni, suleti kolb korgiga ja loksutatu lahus hoolega läbi. Lahusest pipeteeriti ...

Anorgaaniline keemia -
7 allalaadimist
19
pdf

Eksami kordamine

.... Isiklikud vead- - aparatuuri skaala vale lugemine, - mittekorralik kaliibrimine, - vilets meetod/proovi eeltöötlus, - isiklikud puudused, - arvutusvead. Saab vältida korraliku harjutamise ja kogemustega Vigade vältimine ja avastamine · Standardainete analüüs · Sõltumatu analüüs · Tühikatsed · Juhuslikud vead Iga analüüsi tulemus on tegelikult mitmete tegurite ja muutujate summa, paljusid tegureid ei anna muuta 6. Tiitrimeetria tüübid. volumeetriline tiitrimeetria: registreeritakse titrandi ruumala, mis kulub reaktsiooniks analüüsitava ainega; ...

Analüütiline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
478 allalaadimist
6
docx

Keemia protokoll 5

... VÄRVITU KOLLANE 6 Happeline (nõrgalt) glükoosi lahus 0,1M VÄRVITU PUNANE 4-5 Happeline Järeldused : Kui kasutada neid kolme määramisviisi saab üsna edukalt ja kindlalt määrata aine happelisuse/aluselisuse. Kui näiteks aine NH 3·H2O 0,01M märkis universaalne indikaator happeliseks, kuid tegelikult on tegu aluselise lahusega. Kuid kuna mp märgib lahuse kollaseks, kui viimase pH on > 6,2 , ei saa ka selle järgi lahust aluselisek märkida (kuna neutraalne on alles pH 7). Seetõttu on aine...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Ülikool
126 allalaadimist
4
docx

Keemia protokoll 2

...õõtmisvigadest (viga on siiski küllaltki väike). Aga üldiselt võib öelda, et selline soojusefekti määramise viis on üsna täpne, eriti kui teha seda digitaalsete termomeetritega, kus on kõrgeim temperatuur kergesti määratav. Töö 5 ­ Aine sulamis- ja keemistemperatuuri määramine Katse 1. Naatriumtiosufaaadi sulamistemperatuuri määramine Töö eesmärk: Naatriumtiosulfaadi keemistemperatuuri määramine seda (oma tehtud) veekindla kapillaari sees kuumutades. Reaktiivid: Na2S2O3 - Naatriumtiosulfaat Töö käik: Õhukeseseinalisest 5-8mm läb...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Ülikool
89 allalaadimist
70
pdf

Rakenduskeemia kordamisküsimused

...ate. Esmalt lasi ta uriinil mõne päeva seista, kuni see hakkas halvasti lõhnama. Edasi keetis ta uriini pastaks, kuumutas selle kõrgel temperatuuril ja juhtis auru läbi vee. Ta lootis, et aur kondenseerub kullaks, aga hoopis tekkis valge vahane aine, mis helendas pimedas. Nii avastas Brand fosfori – esimese elemendi, mis avastati pärast antiikaega. Kuigi kogused olid enam-vähem õiged (läks vaja 1,1 liitrit uriini, et toota 60 g fosforit), ei olnud vaja lasta uriinil roiskuma minna. Teadlased avastasid hiljem, et värske uriiniga saab toota...

Rakenduskeemia - Eesti Maaülikool
28 allalaadimist
5
docx

Anorgaanilise keemia I prax, 3.töö protokoll

...mioonide lisamine lahusse nihkus tasakaalu dissotsieerumata molekulide suunas. Järeldub, et nihutada tasakaalu nõrgades hapetes või alustes dissotsieerumata molekulide suunas, on vaja lisada lahusele vastava happe või aluse soola, mis suureneb selle aine ioonide kontsentransioon lahus, mis tähendab, et dissotsiatsioon väheneb. 3. Soolhape kontroll-lahuse täpse kontsentratsiooni määramine tiitrimisega NB! Pipetid ja büret on vaja loputada eelnevalt töölahusega. Dest. veega loputatud 250ml koonilisse kolbi 10ml HCl kontroll-lajust ja 2-3 tilka ff....

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
211 allalaadimist
44
doc

Füüsikaline keemia

...e ja funktsioonidega. Olekuparameetrid — makroskoopilised suurused, mida saab eksperimentaalselt mõõta. Kindel parameetrite kombinatsioon määrab süsteemi oleku. Olekuparameetrid: p — rõhk T — temperatuur V — ruumala n — aine hulk Igasugune parameetrite muutus on termodünaamiline protsess ja nende muutus viib uue oleku tekkele. Olekufunktsioonid — suurused, mille väärtus on üheselt määratud ainult süsteemi olekuga ega sõltu sellest, millisel teel see olek saavutatud on. Neid ei saa eksperimentaalselt mõõta ...

Füüsikaline keemia -
33 allalaadimist
20
docx

Katioonide kvalitatiivne keemiline analüüs

LABORATOORNE TÖÖ 6 Katioonide kvalitatiivne keemiline analüüs PRAKTILINE OSA Laboratoorse töö protokollis: ° kirjeldada kõiki analüüsi käigus toimuvaid muutusi, märkida ära lähteainete ja tekkivate ühendite värvused, ° kirjutada kõikide toimuvate reaktsioonide võrrandid ° vastata katsete juures toodud küsimustele. Abimaterjalina kasutamiseks: Kvalitatiivse poolmikroanalüüsi praktikumi juhend, koost. H. Arro, R. Ott, H. Vilbok, Tln.1982 Katse 1 I rühma kat...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Ülikool
26 allalaadimist
3
docx

Keemia protokoll 4

...kru mass a = 25 g Vee mass b = 50 g Vee külmumistemp. t1 = 0 oC Lahuse t2= -4 oC külmumistemp. t = t1 ­ t2 t = 0- (-4) = 4 M= M = = 232 g · mol-1 M ­ molaarmass g · mol-1 a ­ lahustunud aine mass (g) ; b ­ lahusti mass (g) t ­ temperatuuri muutus, oC 1000 ­ ümberarvestustegur grammidelt 1kg kohta Tegelik väärtus : M(C12H22O11) = 342 g · mol-1 Veaarvutus : Abssoluutne viga: A = 342 ­ 232 = 110 Suhteline viga: 110 / 232 x 100 = 47,41 % Järeldused: Üldiselt võib seda katset ...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Ülikool
71 allalaadimist
9
docx

Anorgaaniline keemia I praktikum 2 protokoll

ANORGAANILINE KEEMIA I: LABORATOORSE TÖÖ PROTOKOLL Praktikum II Töö 5: Aine sulamis- ja keemistemperatuuri määramine Katse 1: Naatriumtiosulfaadi sulamistemperatuuri määramine Töö eesmärk: Naatriumtiosulfaadi sulamistemperatuuri määramine ning hinnata aine puhtust Kasutatud töövahendid: Õhukeseseinaline 5-8 mm läbimõõduga klaastoru (kapillaaride valmistamiseks), gaa...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Ülikool
79 allalaadimist
8
docx

Anorgaaniline keemia I labori protokoll

Eksperimentaalne töö 1 NaCl sisalduse määramine liiva ja soola segus Töö eesmärk Töö eesmärgiks oli lahuste valmistamine tahketest ainetest, kontsentratsiooni määramine tiheduse kaudu, ainete eraldamine segust, kasutades nende erinevat lahustuvust. Sissejuhatus Massiprotsendi arvutamine: lahustunud aine mass ( g )100 maine100 C= = lahus...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
1
doc

Spikker anorgaanika eksamiks

...). a= i * CM i ­ iooni aktiivsustegur; CM ­ mol/dm3. Ioonitugevus =½(C1z12+C2z22+...+Cnzn2). (<0.005) log i= -0,509 zi2 ; suuremate väärtuste korral log( i)= -(0.5*zi2* / 1+). pH= -log(aH+). Tiirimine on protseduur, kus reaktsiooniks kulunud ühe aine täpse kontsentratsiooniga lahuse koguse järgi leitakse teise aine kontsentratsioon. Puhverlahused ­ lahus, millel on võime säilitada oma pH mõõdukate koguste happe või aluse lisamisel. Puhvermahtuvus ­ tugeva happe või aluse moolide arv, mille lisamisel 1dm3 puhverlahusele selle pH muutub ühe ühiku võr...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
242 allalaadimist
80
docx

Keemia ja materjaliõpetus

Kordamisküsimused 2015/2016 õppeaastal YKI 3030 Keemia ja materjaliõpetus 1. Mateeria ja aine mõisted. Mateeria- kogu meid ümbritseva maailma mitmekesisus oma nähtuste ja asjade koguga. Mateeria peamised avaldumisvormid on aine ja kiirgus. Aine on mateeria eksisteerimise vorm, mis omab kindlat või püsivat koostist ja iseloomulik...

Keemia ja materjaliõpetus -
36 allalaadimist
90
docx

Keemia alused konspekt

Põhimõisted Mateeria on kõik, mis täidab ruumi ja omab massi. Aine on mateeria vorm, millel on väga erinev koostis ja struktuur. Keemia on teadus, mis uurib aineid ja nendega toimuvaid muundumisi ja muudatustele kaasnevaid nähtusi. Aatom koosneb aatomituumast ja elektronidest, elektriliselt neutraalne. Keemiline element on aatomite liik, millel on ühesugune tuumalae...

Orgaaniline keemia ii - Tallinna Tehnikaülikool
134 allalaadimist
8
docx

Orgaanilise keemia praktikumi KT2

... · m + mm = iooniline side mm + mm = kov polaarne side mm = kov mittepolaarne · Lahustumine: · Sarnane lahustab sarnast- polaarsed ained lahustuvad polaarsetes lahustites mittepolaarsed ained lahustuvad mittepolaarsetes lahustites väga polaarsed ained EI lahustu nõrgalt polaarsetes lahustites · süsivesinikud ja mittepolaarsed ühendid vees EI lahustu · vees lahustumist s...

Orgaaniline keemia -
42 allalaadimist
21
docx

Anorgaaniline keemia I protokoll

... 3 1/ 2 120 1/120 4 2 4 1/3 210 1/210 Järeldus: Reaktsiooni kiirus on võrdeline kontsentratsiooniga, kuna kõrgema kontsentratsiooniga aines reagentide osakeste kokkupuute on suurema tõenäosusega ning see toimub kiiremini. Katse 1(b) Töö vahendid: 8 katseklaasi, sekundimeeter. Töö reaktiivid: Väävelhappe (2% lahus), Na2S203 (2% lahus) Töö kirjeldus: Nelja katseklaasi valame 6cm3 väävelhapet ja nendesse valame sama palju sama kontsentr...

Rekursiooni- ja... -
18 allalaadimist
14
docx

Rakenduskeemia eksami kordamismaterjal

...ulamites on lisandiks vask. Ehteid valmistatakse peamiselt 925-hõbedast. Seda sulamit nimetatakse ka sterlinghõbedaks. _ Lauahõbe ja anumad valmistatakse tavaliselt 830-hõbedast. Puidu koostis _ polüsahhariidid; _ aromaatsed ühendid; _ ektraktiivained (lahustuvad ained). Puu koostis _ tselluloos _ ligniin Tselluloos-(C6H10O5)n _ Tselluloos on looduses levinum polüsahhariid. Temast koosnevad taimerakkude kestad Omadused _ Esterdamine (hüdroksüülrühmade sisalduse tõttu reageerib tselluloos hapetega. Ligniin on puidu aromaatne, hüdrolüüsimatu...

Rakenduskeemia - Eesti Maaülikool
134 allalaadimist
4
doc

FKI- eksami küsimused/ vastused

... V2 V1 piiritletud. Piiritletud ümbritsevast keskkonnast. Ainevahetus süsteemi ja ümbritseva keskkonna vahel ei toimu. Mehaaniline w rev - w 0 kontakt on olemas. Sellel süsteemil on ümbritseva keskkonnaga olemas termiline ...

Füüsikaline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
228 allalaadimist
3
docx

Katioonide kvalitatiivne keemiline analüüs

...ul Kandsin filterpaberlile tilga K4[Fe(CN)6] lahust ja tilga keskele ühe tilga analüüsitavat lahust. Seejärel hoidsin laiku avatud NH3H2O pudeli kohal. Katse 4. IV rühma katioonide (Ba2+, Sr2+ ja Ca2+) tõestamine leekreaktsioonidena Viisin uuritava aine leeki leeginõelal. Eelnevalt kontrollisin leeginüela puhtust, selleks kastsin nõela konts. soolhappesse ja viisin gaasipõleti leeki. Nõel on puhas, kui leek ei värvu. Võtsin puhta nõela otsa külge veidi tahket ainet ning viisin leeki. Leegi värvumise järgi tegin kindlaks nende ioonide sisalduse uurit...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
206 allalaadimist
4
docx

Anorgaaniline keemia Protokoll 6 Katioonid

Anorgaaniline keemia -
177 allalaadimist
46
pdf

Analüütiline keemia I eksamiküsimuste vastused

...gis KEEMILISE ANALÜÜSI ÜLDKÜSIMUSED 1. Analüüsiobjekt, proov, analüüt, maatriks. Tooge näiteid. Analüüsiobjekt on objekt, mille keemilist koostist me määrata soovime. Enamasti ei määrata mitte proovi täielikku koostist, vaid ainult mõnede konkreetsete ainete ­ analüütide ­ sisaldust, nt pestitsiidide sisaldust puuviljades või askorbiinhappe määramine mahlas. Analüüsiobjektid on enamasti liiga suured, et neid tervenisti analüüsida (nt kui soovime analüüsida vee kvaliteeti Emajões või suurt partiid apelsine), seetõttu võetakse analüüsiobjektist proov....

Keemia - Tartu Ülikool
26 allalaadimist
9
docx

Keemia alused II - protokoll: Lahuste valmistamine, konsentratsiooni määramine

...tud: Protokoll arvestatud: Viia Lepane 30.09.2013 28.10.2013 SISSEJUHATUS Lahus on kahest või enamast komponendist (lahustunud ained, lahusti) koosnev homogeenne süsteem. Kui üks aine lahustub teises, jaotuvad lahustunud aine osakesed (aatomid, molekulid või ioonid) ühtlaselt kogu lahusti mahus. Lahused jagunevad tõelisteks lahusteks ja kolloidlahusteks. Lahustunud aine sisalduse põhjal eristatakse küllastumata lahust (lahus,...

Keemia aluste praktikum - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
20
docx

Erimaterjalide keemia

...atuuri näitaja, siis murdumisnäitaja kaudu on see trend hästi nähtav. vt slaidi 14. · kuna fluoor vähendab molekulide polariseeritavust, viib ta faasiüleminekud madalamatele temperaturidele. POLÜMEERID EHK KÕRGMOLEKULAARSED AINED 2 Monday 1 October y · Temperatuuri tõstes muutuvad vedelaks erinevatel aegadel, lühemad ahelad varem Polütetrafluoroetüleen (PTFE, Teflon) · JOONIS 4 · avastas R. J. Plunkett 1938, (Du Pont) kasutati ...

Erimaterjalide keemia - Tartu Ülikool
1 allalaadimist
68
docx

Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2014/2015 õppeaastal

Keemia ja materjaliõpetus Kordamisküsimused 2014/2015 õppeaastal 1. Mateeria ja aine mõisted. Mateeria – kogu meid ümbritseva maailma mitmekesisus oma nähtuste ja asjade koguga. Aine – mateeria eksisteerimise vorm, mis omab kindlat või püsivat koostist ja iseloomulikke omadusi (kuld, hapnik). Keemia uurib ainete omadusi, nende koostist ja ehitust ning reaktsioone ainete v...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
126 allalaadimist
10
pdf

LAHUSED

Tahkete ainete ja vedelike lahustuvus üldjuhul suureneb t° tõusuga. 5. LAHUSED Kui nii lahusti kui lahustunud aine on vedelikud kasut. mõisteid segunevad ja Lahus on kahest või enamast komponendist (lahustunud ained,...

-
20 allalaadimist
22
docx

Kompleksühendid

YKI0031 Anorgaaniline keemia I Laboratoorne töö 2. Kompleksühendid täielik protokoll, parandatud ja arvestatud, on olemas ka komleksüendite nimed

Anorgaaniline keemia - Tallinna Ülikool
20 allalaadimist
18
pdf

Üldine keemia põhimoisted I

...ne süsteemi osa, mis on teistest osadest eralduspinnaga lahutatud ja erineb teistest osadest oma füüsikalis-keemiliste omaduste poolest; olekuparameetrid – iseloomustavad süsteemi termodünaamilist olekut: temperatuur (T), rõhk (p), ruumala (V), aine hulk (koostis) (n); olekuvõrrandid – olekuparameetrite vahelised seosed. Ideaalse gaasi olekuvõrrand (Clapeyroni-Mendelejevi võrrand): pV = nRT , R – gaasi universaalkonstant; R = 8.314 J/mol⋅K (ehk 0.0820 dm ⋅atm/mol⋅K); ...

Üldine keemia - Tartu Ülikool
8 allalaadimist
3
odt

MITTEMETALLID

Kõigi elementide kohta üldiselt. 1. Ainete keemilised omadused (reaktsioonivõrrandid). Raskemad ja uuemad reaktsioonivõrrandid: ammooniumsool+leelis, ammooniumsoola lagunemine ja saamine, nitraadi lagunemine, ammoniaak+hapnik, metall + lämmastikhape, alus + hape = vesiniksool + vesi, ränidioksiid + leelis, silikaat + hape, silikaat+sool. ...

Üldine keemia - Keskkool
1 allalaadimist
10
doc

Kompleksühendid - praktikum

...e lahuses. Reaktsioone, mis toimuvad ainult ühe kindla iooni osavõtul nimetatakse spetsiifilisteks reaktsioonideks. Sellised reaktsioonid on aluseks kvalitatiivsele keemilisele analüüsile, mille abil tehakse kindlaks, milliseid katioone või anioone aine lahus sisaldab. Siin on toodud valik kompleksühendite osavõtul toimuvaid reaktsioone, mida kasutatakse ühe või teise iooni tõestamiseks lahuses. Neid reaktsioone iseloomustab mingi hästijälgitav muutus ­ spetsiifiline värvus, sademe teke vms. 3+. 7.1 Fe Katseklaasi valada ~ 2 mL vett, lisada ...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
271 allalaadimist
6
docx

Anorgaaniline keemia - II protokoll

...e lahuses. Reaktsioone, mis toimuvad ainult ühe kindla iooni osavõtul nimetatakse spetsiifilisteks reaktsioonideks. Sellised reaktsioonid on aluseks kvalitatiivsele keemilisele analüüsile, mille abil tehakse kindlaks, milliseid katioone või anioone aine lahus sisaldab. Siin on toodud valik kompleksühendite osavõtul toimuvaid reaktsioone, mida kasutatakse ühe või teise iooni tõestamiseks lahuses. Neid reaktsioone iseloomustab mingi hästijälgitav muutus ­ spetsiifiline värvus, sademe teke vms. 3+. ...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
143 allalaadimist
5
docx

PUHTA VEDELIKU KÜLLASTATUD AURURÕHU MÄÄRAMINE DÜNAAMILISEL MEETODIL

.... 6 PUHTA VEDELIKU KÜLLASTATUD AURURÕHU MÄÄRAMINE DÜNAAMILISEL MEETODIL Üliõpilane Kristin Obermann Kood 123482KAKB Töö teostatud 07.03.2014 Töö ülesanne. Dünaamiline aururõhu määramise meetod põhineb aine keemistemperatuuride mõõtmisel erinevate rõhkude juures. Teatavasti keeb vedelik temperatuuril, mille juures tema küllastatud aururõhk on võrdne välisrõhuga. Keemistemperatuuride mõõtmine erinevatel rõhkudel annab küllastatud aururõhu temperatuuriolenevuse. Viimasest saab Clapeyroni- Clausiuse võrrandi abil...

Füüsikaline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun