Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"abstraheerib" - 19 õppematerjali

15
odt

Sissejuhatus filosoofiasse

MIS ON FILOSOOFIA? 1. Selgitage sõna ,,filosoofia" etümoloogiat! Filosoofia sõna: kr.k. phileo- armastan ja sophia- tarkus. Sõna "Filosoofia" esmakasutus ei ole selge. Arvatakse, et 5-4. saj e.m.a. kasutas Herodotos seda oma töödes. Ka Pythagoras ja Sokrates on nimetanud end tarkusearmastajateks. 2. Mida tähendab, et filosoofia põhiküsimused on koolkon...

Filosoofia - Tartu Ülikool
464 allalaadimist
8
docx

Kommunikatsiooni mudelid

Stiimuli-reaktsiooni mudel Kommunikatsiooniteooria klassikaline mudel on stiimuli-reaktsiooni mudel. Idee pärineb vene psühholoogilt Ivan Pavlovilt, kes koertega katseid tehes avastas, et tema katsealused reageerivad kindlatele signaalidele. Pavlov oletas, et see võib seletada ka inimeste käitumist. Idee korjasid üles Arthur ja Carolin Staats, kes uskusid, et üks ja sama sti...

Klienditeenindus - Kutsekool
65 allalaadimist
11
odp

Locke ja Descartes

augustil 1632. aastal Wringtonis, Bristoli lähedal ja suri 28. oktoobril 1704. aastal Oatesis, Essexis Ta oli inglise filosoof ja materialistliku sensualismi üks peaesindajaid 1667-75 oli viigide partei liidri lord Shaftesbury teenistuses ja osales poliitilises võitluses Läks valitsuse jälit...

Kunstiajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
4
pdf

Kommenteeritud vastused mikro ülesannete kogule TEEMA 1

MIKROÖKONOOMIKA ÜLESANNETE JA HARJUTUSTE KOGU. Tallinn: Külim, 1999. KOMMENTEERITUD VASTUSED Avo Org PEATÜKK 1. MIKRO- JA MAKROÖKONOOMIKA OLEMUS ( LK. 5­11) 1. VALE; 1)See on üks mikroökonoomika paljudest eesmärkidest; 2) Mikro- ja makroökonoomika peaeesmärgiks on leida lahendus põhiprobleemile ­ piiratud ressursid versus piiramatud vajadused; 2. VALE; Hüviste...

Micro_macro ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
150 allalaadimist
8
odt

Filosoofia kordamisküsimused

MIS ON FILOSOOFIA? 1. Selgitage sõna ,,filosoofia" etümoloogiat! Kreeka sõnast philosophia mis tähendab tarkusearmastus. 2. Mida tähendab, et filosoofia põhiküsimused on koolkonnaspetsiifilised? Erinevatel filosoofidel on erinevad kontseptsioonid filosoofiast, koolkondi seob ühine eeldus filosoofia tegemise viisidest ja meetoditest, mida ei panda igapäevaselt kahtluse alla. 3. Milliste küsimustega...

Filosoofia - I Studium
34 allalaadimist
37
doc

Sissejuhatus õigusteadusesse konspekt

5.september. Toomas Anepäo/Anepaio ?? Eksamil 5 küsimust, igast käsitletavast teemast üks küsimus. Kusjuures iga õppejõud hindab oma valdkonda ja hindamine toimub protsentides. Sõnal õigus on olemas mitmeid erinevaid tähendusi ning üheselt mõistetav ei ole sõna ka juristide jaoks eelneva kokkuleppe puudumisel. Õigusajalugu. Arhailine õigus. Tegemist...

Sissejuhatus õigusteadusesse -
80 allalaadimist
59
pdf

Sissejuhatus poliitilisse filosoofiasse

Kilp * KUS 2010 Sissejuhatus poliitilisse filosoofiasse Mõned mõisted Fileo sofia on ,,tarkusearmastus". Tarkus on teatud liiki teadmine. Kui antiikajal hakati mõtisklema maailma üle, siis nimetatigi seda teadmiste otsingut ,,filosoofiaks". Filosoofia abil püütakse niisiis saada teadmisi ehk tarkust maailma, inimes...

Õiguse filosoofia -
29 allalaadimist
4
docx

Filosoofia eksami vastused

4.Mis on tõe koherentsusteooria ja kuidas seda kritiseerida? 1.Mida võib silmas pidada sõnaga ,,filosoofia"? Tõe kooskõlateooria ehk koherentsiteooria (ld cohaerentia 'sisemine seos') kohaselt on tõene Filosoofia sõna: kr.k. phileo- armastan ja sophi...

Filosoofia -
65 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

See on nii täiesti vältimatult ja alati iga samakujulise sõna-termini paari korral. Spetsialistide pahandamisel, et võhikud kasutavad nende terminit „valesti”, ega võhikute pahandamisel, et spetsialistid on üldkeele sõnale uue tähenduse andnud „meelevaldselt”, ei ole lihtsalt mõtet. Lühidalt • Looduses leidub mitmesuguseid objekte, näiteks kajakaid. • Inimene abstraheerib neist mõisted, näiteks kajaka mõiste on inimese ettekujutus kajakast. • Kõige lõpuks otsustab inimene tähistada oma kajaka mõistet tähejadaga (terminiga, sõnaga, väljendiga vms) kajakas. Küsimused 12. Terminid kui keelenähtused on sõnastikes kirjas igasuguse kahtluseta. Samamoodi vaieldamatult on objektid sõnastikest puudu – kuidas neid mere kohal lendavaid kajakaid ikka sõnastikku pan...

Inimeseõpetus -
21 allalaadimist
204
docx

Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1

mänguauto, mat. valem või võrrandisüsteem, geograafiline kaart, filmi stsenaarium, tarkvara koodprototüüp, mõttemall,..).  Modelleerimine on ’reaalse’ maailma (mudeliga vahendatud) käsitlemise viis.  Mudel kui ’reaalse’ maailma (fokusseeritud) käsitlemise vahend (keskendub olulisele, peidab ebaolulisi detaile, vähendab keerukust, sageli abstraheerib ).  Mudel esitab reaalse maailma (= objektsüsteemi, semantikavaldkonna) vaate (interpretatsiooni). o Väljendab (kellegi) teadmist selle maailma (mudeli kontekst) kohta  Ühest ja samast reaalsusest eksisteerib N erinevat võimalikku vaadetinterpretatsioonimudelit.  [Sama mudelit saab põhimõtteliselt rakendada erinevatele reaalsustelekontekstidele (sama mudeli erinevad interpretats...

Modulatsioon - Tallinna Tehnikaülikool
72 allalaadimist
12
doc

Mikroökonoomika Test 1

Select one: True False Question 20 Question text Mikro- ja makroökonoomika peaeesmärk on aidata firmadel kasumit saada. Select one: True False Question 21 Question text Ressursside piiratuse all mõeldakse seda, et nad on mõne inimese või organisatsiooni monopoolses omanduses; kui nad oleksid võrdselt jaotatud, poleks nad piiratud. Select one: True False Question 22 Question tex...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
323 allalaadimist
12
docx

MIKRO JA MAKROÖKONOOMIKA PÕHIMÕISTED

 töötajate arvu kasvades nihkub tootmisvõimaluste kõver paremale. ÕIGE  mikro ja makroökonoomika peaeesmärk on aidata firmadel kasumit saada. VALE (uurida kuidas ühiskond jaotab piiratud ressursse vajaduste rahuldamiseks)  hüviste piiratuse all mõeldakse seda et nad on mõne inimese monopoolses omanduses… VALE  kuna majandusmudel lihtsustab ja abstraheerib reaalset tegelikkust pole ta kasulik. VALE  X ja Y vahel on võrdeline seos kui hüpoteesi kohaselt x suureneb kui y suureneb. ÕIGE  Tootmisvõimaluste kõver näitab kahe hüvise erinevaid kombinatsioone mida ühiskond võiks toota. ÕIGE  Ühiskond ei saa toota punktis mis asub väljaspool TVKd sest inimeste vajadused on piiramatud. VALE (pole kättesaadavad)  Selle punkti asukoh...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
92 allalaadimist
28
docx

Filosoofia küsimused

Oma enese eelduste suhtes.  Filosoofia argumenteerib Kriitikas esitatakse põhjendusi, kaalutlusi, konstrueeritakse argumente. Filosoof ia argumenteerib, mitte ei jutlusta. Asi ei piirdu ainult vastuargumentidega. Esitatakse oma positiivne teooria seisukohtkaalutlused.  Filosoofia abstraheerib – üldistab, lihtsustab, abstraktseid mõisteid looma, nähtuse mõnda tunnust mõtteliselt esile tooma.  Filosoofia analüüsib (mõisteid: tõde, õiglus ja vabadus)- teiste arvamuste analüüs. Mõistete analüüsimisel kasutatakse sageli tarvilike ja püsivate tingimuste meetodit. 8.Iseloomustage Sokraatilist meetodit. Sokraatiline meetod on küsimuste ja vastuste varal toimuv õppeviis. Sokraati...

Filosoofia -
27 allalaadimist
160
docx

Mikroökonoomika testid

Töötajate arvu vähenemine Töötajate haridustaseme tõus Tarbijate vajaduste ootamatu ja oluline tõus Tagasiside Võimaliku tootmise piiri nihke paremale toob loetletutest kõige tõenäolisemalt kaasa töötajate haridustaseme tõus, sest seeläbi paraneb ilmselt tootmise efektiivsus. Küsimus 19 Valmis Hinne 0,0 1,0 Märgista küsimus Küsimuse tekst Kuna majandusmudel lihtsustab ja abstraheerib reaalset tegelikkust, pole ta kasulik. Vali üks: Tõene Väär Tagasiside Vastupidi - ilma mudeleid kasutamata oleks meil tegelikku reaalset maailma, sh majandusprotsesse väga keeruline kirjeldada ja mõista. Mudel ongi oma olemuselt reaalse maailma lihtsustus, millega püütakse kirjeldada nähtust või protsessi tema kõige üldisemates ja iseloomulikumates omadustes. Küsimus 20 Valmis Hinne 0,0 1,0...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
576 allalaadimist
70
docx

Mikroökonoomika

Vali üks: Tõene !!! Väär Küsimus 20 Valmis Hinne 1,0 1,0 Märgista küsimus Küsimuse tekst Mikro- ja makroökonoomika peaeesmärk on aidata firmadel kasumit saad Vali üks: Tõene !!! Väär Küsimus 21 Valmis Hinne 1,0 1,0 Märgista küsimus Küsimuse tekst Ressursside piiratuse all mõeldakse seda, et nad on mõne inimese või organisatsiooni monopoolses omanduses; kui nad oleks...

Mikro ja makroökonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
209 allalaadimist
5
docx

Zachmani tugiraamistik

Mis aastal ja kelle poolt loodi Zachmani tugiraamistik? Founded in 1990, Zachman International® is the education and consulting firm started by John A. Zachman, author of the Zachman® Framework Milleks (mis eesmärgil) kasutatakse ZACHMANi tugiraamistikku? It allows for multiple perspectives and categorization of business artifacts Kas Zachmani raamistik on m...

Majandus -
5 allalaadimist
34
docx

Filosoofia eksami kordamisküsimused

Filosoofia on reeglina kriitiline kolmes suhtes: 1.1.Argimõtte, tava-arusaamade, “kivinenud arusaamade”, käibetõdede, ise-enesestmõistetavuste, eelarvamuste, “loomulikkuste” suhtes. 1.2.Teiste filosoofide mõtete, teooriate, argumentide, (varjatud) eelduste, järelduskäikude jms suhtes. 1.3.Oma enese eelduste suhtes. See võib viia hukkamisteni: Sokrates–mõisteti surma Ateenlaste poolt 2. Filosoofia abstraheerib (eraldamine). Kõik probleemid teisendatakse konkreetsest vormist abstraktsesse. nt. Kas USA- l on õigus rünnata enesekaitseks Iraaki?-> Kas A-l on õigus enesekaitseks rünnata B-d?) 3. Filosoofia analüüsib (mõisteid) aga ka väiteid, teooriad jms–nende varjatud eeldusi. See ei tähenda et filosoofid jõuavad samadele tulemustele. Nad kritiseerivad vastastikku üksteise analüüse. Analüüsitakse mõisteid ja teooriaid jne...

Filosoofia -
20 allalaadimist
46
pdf

Test 01 - Sissejuhatus majandusteadusesse

01.0 Valige üks: Töötajate arvu vähenemine ressursside ümberpaigutamine ühe kauba tootmiselt teisele Töötajate haridustaseme tõus Tarbijate vajaduste ootamatu ja oluline tõus Küsimus 19 Kuna majandusmudel lihtsustab ja abstraheerib reaalset tegelikkust, pole ta kasulik. Valmis Hindepunkte 1.01.0 Valige üks: Tõene Väär Küsimus 20 Mikro- ja makroökonoomika peaeesmärk on aidata rmadel kasumit saada. Valmis Hindepunkte 1.01.0 Valige üks: Tõene Väär Küsimus 21 Ressurssi...

Majandus -
36 allalaadimist
5
docx

Konspekt filosoofia algkursuse arvestuseks

kui uurimisvaldkond 2. kui tegevus 3. kui printsiibikogu Selgitage filosoofilise probleemide iseloomu. Pole ühest vastust Selgitage filosoofiliste probleemide eripära Isaiah Berlini järgi Pole võimalik vastata vaatluse ega arvutamise teel Iseloomustage lähemalt kahte teoreetilise ja praktilise filosoofia filosoofia valdkonda. Nt 1.1 epi...

Filosoofia -
9 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun