Psühholoogia alused konspekt (0)

5 Hindamata
 
TEEMA 1 PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID, STRUKTUUR
Psühholoogia ­ teadus, mis käsitleb psüühika olemust, avaldumisvorme, toimise
seaduspärasusi ning selle osa looduses ja ühiskonnas
Eelteaduslik ­ levinuim, vanim. Koosneb rangelt süstematiseerimata praktiliste teadmiste ja
käibetõdede kogumist inimese hingeelu, käitumise, inimtüüpide ja inimestevaheliste suhete
kohta
Filosoofiline - tekkis koos filosoofiaga, kuna paljud filosoofia kesksed probleemid on
tihedasti seotud psühholoogia uurimisainega. Süstematiseeritud ja range loogiline ülesehitus.
Teaduslik ­ kõige hilisema tekkeajaga. Teadmiste suur usaldusväärsus, mille tagavad
mõistete täpne defineerimine ja mõistete loogiliselt mittevastuoluliste süsteemide kasutus,
nähtuste võimalikult objektiivne ja range mõõtmine ja uurimistulemuste korratavus
sõltumatute uurijate poolt ning eri aegadel juhul kui eeltingimused on samad
Teoreetiline ­ nii metoodiliselt kui sisuliselt rakenduslikule psühholoogiale aluseks ja
lähtekohaks
Rakenduslik - teoreetilise psühholoogia distsipliinides saadud teabe kasutamine konkreetsete
eluliste probleemide lahendamiseks
Psüühika ­ väljendub objektiivse tegelikkuse tunnetamise võimu. Kõige tõenäolisemalt on ta
närvisüsteemi ja eelkõige selle domineeriva juhtosa (AJU) tegevuse tulemus, selle funktsioon
Psüühlised protsessid ­ vaimne tegevus välismaailma peegeldamisel, mis avaldub
tunnetusprotsessidena, emotsionaalsete ja tahtelisteprotsessidena
Psüühilised seisundid ­ inimese üldine aktiivsuse tase, olek, psüühiliste protsesside kulgemise
eripära,meeleolu
Psüühilised omadused ­ konkreetse inimese psüühika tüüpilised erijooned ( need jooned, mis
iselo. Inimese psüühikat kiiruse,täpsuse, püsivuse, muutlikkuse , aktiivsuse taseme, mahu
jaseisukohalt)
Eksperiment ­ psühholoogiliste uuringute põhiliseks meetodiks on katse. See on olukord, kus
katse korraldaja püüab arvustada ja muutumatuna hoida teatud faktoreid või tegureid ja muuta
sihipäraselt ning kontrollitud määral teisi faktoreid või tegureid
Vaatlus ­ sihipärane objekti jälgimine faktide kirjeldamise ja seletamise eesmärgil. Rajatud
hüpoteesile, viiakse läbi varem koostatud plaani alusel (sama ka eksperimendi puhul)
Vestlus ­ kasut. Sageli täiendavalt vaatlusele ja eksperimendile. Lisaks sõnades sisalduvale
infole, on vestluse käigus jälgitavad ka mitteverbaalse kommunikatsiooni elemendid
(hääletoon, näoilme, väljendusliigutused jne)
Test ­ täpselt määratletud viisil tehtav lühiajaline katse, millega uuritakse ja mõõdetakse
mitmesuguseid võimeid, oskusi ja omadusi.
Üldpsühholoogia - käsitleb universaalseid, normaalse inimese psüühika ja käitumise
seaduspärasusi ( nö psühholoogia ABC)
Psühhodiagnostika ­ püüab mõõtmise teel kindlaks teha inimeste individuaalseid iseärasusi
Psühhofüsioloogia ­ uurib psüühiliste jafüsioloogiliste protsesside vahekorda ja psüühika
ning käitumise füsioloogilisi aluseid
Sotsiaalpsühholoogia ­ käsitleb suhtlemist ja sotsiaalsete gruppide psühholoogiat
Diferentsiaalpsühholoogia ­ üksikisikute või inimgruppide psüühilise eripära uurimine
sooliste, vanuseliste, rassiliste, sotsiaalsete jms tunnuste põhjal
Patopsühholoogia ­ psüühiliselt haigete inimeste uurimine
Kognitiivne psühholoogia ­ psüühika tekkimise ja arenemise seaduspärasused fülo ­ ja
ontogeneesis.
Eksperimentaalpsühholoogia ­ arendatakse psühholoogilise eksperimendi teooriat,
metoodikat ja metodoloogiat juurutatuna kõige erinevamates psühholoogiaharudes.
TEEMA 2 Arengulugu
95% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Psühholoogia alused konspekt #1 Psühholoogia alused konspekt #2 Psühholoogia alused konspekt #3 Psühholoogia alused konspekt #4 Psühholoogia alused konspekt #5 Psühholoogia alused konspekt #6 Psühholoogia alused konspekt #7 Psühholoogia alused konspekt #8 Psühholoogia alused konspekt #9 Psühholoogia alused konspekt #10 Psühholoogia alused konspekt #11 Psühholoogia alused konspekt #12 Psühholoogia alused konspekt #13 Psühholoogia alused konspekt #14 Psühholoogia alused konspekt #15 Psühholoogia alused konspekt #16 Psühholoogia alused konspekt #17 Psühholoogia alused konspekt #18 Psühholoogia alused konspekt #19 Psühholoogia alused konspekt #20
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-10-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
83 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
mlo Õppematerjali autor

Lisainfo

Sisaldab termineid Psühholoogia alused raamatust ja nende seletusi.
psühholoog , psühholoogia , kujutlus , aisting , ärritaja , mõtlemis , aistingu , mälus , kujutluse , psüühilise , liigutus , reaktsioon , hoiaku , tundmuse

Mõisted

filosoofiline, rakenduslik, eksperiment, üldpsühholoogia, sotsiaalpsühholoogia, patopsühholoogia, idealistlik psühholoogia, dualistlik psühholoogia, frenoloogia, psühhofüüsika, biheiviorism, geštaltpsühholoogia, psühhoanalüüs, hiljem kultuuri, freudism, analüütiline psühholoogia, humanistlik psühholoogia, ärritatavus, difuusne närvisüsteem, vermimine, intellektuaalne kätumine, mitteteadvustunud psüühika, ühiskondlik teadvus, fenomeniline teadvus, juurdepääsuteadvus, vegetatiivne, tsentraalne, parasümpaatiline, sensoorne, motoorne, retseptor, sünaps, refleks, ekstravertsus, introvertsus, unenägu, hüpnoos, orgaanilised vajadused, sotsiaalsed tarbed, vabadusekaotamine, esteetilised, motiivid jagunevad, ebateadlikud, motiiv, motiivide konflikt, motivatsiooniseisundid, seadumused, aisting, intellektuaalsed, ärritatavus, ärritaja, ärritus, retseptor, kontaktsed, distantsed, eksterotseptiivsed, interotseptiivsed, propriotseptiivsed, absoluutne lävi, eristusläved, psühhofüüsika, adaptatsioon, selektiivne, kontrast, kontrastitundlikkus, järelkujund, pertseptiivne tegevus, terviklikkus, produktiivsus, taju omadused, äratundmine, üldistav, eristatav, apertseptsioon, illusioonid, tõelisel hallutsinatsioonil, inimesetaju, kausaalne atributsioon, esmamulje, miimika, paralingvistilised signaalid, ruumitaju, sügavustunnused, distantsitaju, liikumistaju, vormitaju, rna, konsolideerumine, ajukoor, assotsiatsioonid, tahteline, tahtmatu, mälumaht, repressioon, unustamiskõver, reprodutseerimine, meenutamine, meenumine, hüpermneesia, sisuks, ikoon, kajamälu, lühimälu, hierarhiline võrgustik, protseduurimälu, episoodiline mälu, ruumilis, hääldusring, kontrolliprotsessid, plokkskeemid, paralleelsed hajusjaotusprotsessid, praiming, sünesteesia, fantaasia, eidetism, ideomotoorika, perseveratsioon, mentaalne rotatsioon, süllogism, induktsioon, deduktsioon, esemeline, kujundiline, diskursiivne, intuitiivne, heuristika, inkubatsioon, passiivsus, verifikatsioon, funktsionaalne fikseeritus, lateraalne mõtlemine, semantika, vahendatud tunnetus, morfeem, süvastruktuur, erikeel, kõne mehhanismid, suuline, afektiivne, monoloog, broca piirkond, kõne kategoriaalsed, voluntarism, impulsiivne, tahteline, tahte funktsioonid, tahteakt, kontrollikese, eksternaal, tundmused, emotsioonid, tundmuslik toon, idiosünkraasia, limbiline süsteem, antributsioon, stress, psühholoogiline, empaatiavõimega inimest, hüpohondrik, maniakaalsus, bioloogilises mõttes, tahtmatu, tahtelisjärgne, sensoorne, motoorne, fokaalne, eeltähelepanu, ümberlülitatavus, kõikuvus, kontsetratsioon, tähelepanu organisatsioon, refrektaarsus, tähelepanu tüübid, silmaliigutusi, anesteesia, temperament, psühhodünaamilised, tunnusjoonte teooriad, faktoranalüüs, suur viisik, kognitiiv, humanistlikud, intelligentsustestid, projektiivsed, instinktiteeoriad, frustratsiooni, isiksuse patoloogia, afektiivne, käitumuslik, osalusmäär, eelarvamused, deskriptiivsed, järeleandlikkus, kuuletumine, abistamine, diaad, rolliootused

Sisukord

 • TEEMA 1 PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID, STRUKTUUR
 • Eelteaduslik
 • Filosoofiline
 • Teaduslik
 • Teoreetiline
 • Rakenduslik
 • TEEMA 2 Arengulugu
 • Freudism
 • Neofreudism
 • Analüütiline psühholoogia
 • TEEMA 3 Evolutsioonilise tekke ja arengu loodusteaduslik käsitlus
 • Teema 4 Neuroteaduslikud alused ja ontogenees
 • Somaatiline
 • Vegetatiivne
 • Autonoomne
 • Tsentraalne
 • Perifeerne
 • Sümpaatiline
 • Parasümpaatiline
 • Sensoorne
 • Motoorne
 • Tingimatud refleksid
 • Tingitud
 • Närvirakkude jõud
 • Närvirakkude tasakaalustatus
 • Närvirakkude liikuvus
 • Teema 5 Vajadused ja motiivid
 • Orgaanilised vajadused
 • Funktsiooni- ja füüsilise aktiivsuse vajadused
 • Sotsiaalsed tarbed
 • Vaimsed ehk intellektuaalsed vajadused
 • Esteetilised
 • Teema 6 Aistingud
 • Aisting
 • Taju
 • Tähelepanu
 • Mälu
 • Kujutlus
 • Mõtlemine
 • Fantaasia
 • Kontaktsed
 • Distantsed
 • Absoluutne lävi
 • Eristusläved
 • Positiivne
 • Negatiivne
 • Selektiivne
 • Pertseptiivne tegevus
 • Terviklikkus
 • Produktiivsus
 • Nägemistaju
 • Kuulmistaju
 • Kompimistaju
 • Liigutustaju
 • Maitsmistaju
 • Haistmistaju
 • Üldistav
 • Eristatav
 • Püsiv
 • Ajutine
 • Võimaldavused
 • Invariandid
 • Identifikatsioon
 • Refleksioon
 • Empaatia
 • Stereotüüp
 • Aktsentueerimine
 • Projektsioon
 • Järjestuse efekt
 • Oreool (haloefekt)
 • Emotsioonitaju
 • Miimika- ja žestitaju
 • Näoväljenduste taju
 • Sügavustunnused
 • Distantsitaju
 • TEEMA 8 MÄLU
 • Dna, Rna
 • Konsolideerumine
 • Ajukoor
 • Meeldejätmine/omandamine
 • Assotsiatiivne eksperiment
 • Tahteline
 • Tahtmatu
 • Säilitamine
 • Reprodutseerimine
 • Domineeriva psüühilise aktiivsuse iseloomu alusel liigitatakse mälu
 • Motoorne
 • Emotsionaalne
 • Kujundiline
 • Sõnalis-loogiline
 • Ajatunnuse e materjali mälus säilitamise kestuse alusel eristatakse
 • Sensoorne (lühiajaline) mälu
 • Ikoon
 • Kajamälu
 • Skaneerimine
 • Hierarhiline võrgustik
 • Protseduurimälu
 • Semantiline mälu
 • Episoodiline mälu
 • Ruumilis-visuaalne visanditahvel
 • Hääldusring
 • Kontrolliprotsessid
 • Plokkskeemid
 • Funktsionaalsed blokid
 • Kontrolliprotsessid
 • Paralleelsed hajusjaotusprotsessid
 • TEEMA 9 KUJUTLUS JA FANTAASIA
 • Passiivne
 • Perseveratsioon
 • Reprodutseeriv
 • Loov
 • TEEMA 10 MÕTLEMINE
 • Analüüs
 • Süntees
 • Võrdlemine
 • Üldistamine
 • Abstraheerimine
 • Esemeline
 • Kujundiline
 • Teoreetiline
 • Praktiline
 • Diskursiivne
 • Intuitiivne
 • Reproduktiivne
 • Tahteline
 • Tahtmatu
 • Sisemine
 • Välimine
 • Suuline
 • Kirjalik
 • Afektiivne
 • Dialoog
 • Monoloog
 • TEEMA 12 TAHE
 • Impulsiivne
 • Tahteline
 • Internaal
 • Eksternaal
 • TEEMA 13 TUNDMUSED JA EMOTSIOONID
 • Meeleolu
 • Ärevus
 • Stress
 • Frustratsioon
 • Afekt
 • TEEMA 14 TÄHELEPANU JA TÄHELEPANELIKKUS
 • Tahtelisjärgne
 • Ideaalne
 • Motoorne
 • Fokaalne
 • Jagatud
 • Valivus
 • Maht
 • Püsivus
 • Jaotuvus
 • Ümberlülitatavus
 • TEEMA 15 ISIKSUSE - JA SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA
 • Temperament
 • Vaimsed võimed
 • Iseloom
 • Väärtused
 • Eksternaalsus
 • Loovus
 • Subjektiivne heaolu
 • Elamusteotsing
 • Maskuliinsus ja feminiinsus
 • Agressiivsus
 • Psühhodünaamilised
 • Tunnusjoonte teooriad
 • Hans Eysencki bioloogiliste tunnusjoonte teoorias avaldub
 • Kognitiiv-käitumuslikud
 • Humanistlikud
 • Valiidsus
 • Reliaablus
 • Intelligentsuse faktorid – üldandekus faktor ja spetsiaalfaktor (C. Spearman), vaimse
 • Voolav ja kristalliseerunud intelligentsus
 • Objektiivsed
 • Projektiivsed
 • Instinktiteeoriad
 • Frustratsiooni-agressiooni teooria – J.Dollard ja N. Miller rõhutavad et lisaks instinktile
 • Sotsiaalse õppimise teooria
 • Normi mõiste
 • Häired
 • Hoiaku komponendid
 • Hoiakute funktsioonid
 • Deskriptiivsed
 • Suunavad
 • Diaad
 • Rolliootused
 • Tinglikud ja reaalsed – kui liikmete vahel pole otsest psühholoogilist kontakti
 • Väikesed grupid
 • Esmased ja teisased
 • Formaalsed ja mitteformaalsed – struktuur ja rollid määratakse väljaspoolt ( erakond
 • Juhtimisstiilid

Teemad

 • Filosoofiline
 • Rakenduslik
 • Fantaasia
 • Identifikatsioon
 • Refleksioon
 • Empaatia
 • Stereotüüp
 • Dna, Rna
 • Konsolideerumine
 • Ajukoor
 • Säilitamine
 • Reprodutseerimine
 • Motoorne
 • Emotsionaalne
 • Kujundiline
 • Sõnalis-loogiline
 • Sensoorne (lühiajaline) mälu
 • Skaneerimine
 • Hierarhiline võrgustik
 • Protseduurimälu
 • Ruumilis-visuaalne visanditahvel
 • Paralleelsed hajusjaotusprotsessid
 • Perseveratsioon
 • Reprodutseeriv
 • Esemeline
 • Kujundiline
 • Teoreetiline
 • Diskursiivne
 • Intuitiivne
 • Sisemine
 • Välimine
 • Suuline
 • Dialoog
 • Monoloog
 • Tahteline
 • Internaal
 • Eksternaal
 • Meeleolu
 • Ärevus
 • Stress
 • Kirg
 • Tahteline
 • Tahtelisjärgne
 • Jaotuvus
 • Iseloom
 • Eksternaalsus
 • Hans Eysencki bioloogiliste tunnusjoonte teoorias avaldub
 • IQ
 • võimekuse faktor ( L. Thurstone), voolav ja kristalliseerunud (R. Cattell)
 • Projektiivsed
 • Instinktiteeoriad
 • on agressiivsusel ka sotsiaalsed ja inimeste interaktsioonist tulenevad ajendid
 • Häired
 • Hoiaku komponendid
 • statistilised ; liikmed on reaalses suhtluses – loomulikud)
 • Väikesed grupid
 • asutus) ; ühiste huvide ja sarnasuse alusel

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

53
doc
90
doc
39
pdf
40
doc
106
pdf
107
docx
19
docx
36
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto