Kategoorias keskkonnakeemia leiti 23 faili

Keemia >> Keskkonnakeemia
keskkonnakeemia on keemia aladistsipliin, mis hõlmab meid ümbritsevas keskkonnas toimuvaid keemilisi ja füüsikalisi protsesse, kusjuures käsitletakse keskkonna seisundit mõjustavate faktorite toimet elukeskkonnas kulgevatele protsessidele.
Keskkonnakeemia kordamisküsmused ja vastused
docx

Keskkonnakeemia kordamisküsmused ja vastused

Millega tegeleb keskkonnakeemia? Ökosüsteemi mõiste ja seletus, atmosfääri, hüdrosfääri ja litosfääri keemiline koostis. Mis on biosfäär? Keskkonnakeemia seos teiste valdkondadega. Vee keemiline valem, keemilised omadused, nimetus oksiidina. Vesinikside, selle tähtsus elusloodusele. Vesi maal, leiduvus, vee puhastamine. Mis on BHT?...

Keskkonnakeemia - Tallinna Ülikool
14 allalaadimist
Keskkonnakeemia
docx

Keskkonnakeemia

Happed ja alused ning nende dissotsiatsioonikonstandid. 2. Füüsikaline tasakaal (aururõhk, lenduvus). Henry seadus. 3. Ainete lahustuvus ja n-oktanoolvesi jaotuskoefitsient. 4. Kirjeldage ja joonistage süsinikuringet. 5. Kirjeldage ja joonistage lämmastikuringet. 6. Kirjeldage ja joonistage fosforiringet. 7. Kirjeldage ja joonistage väävliringet. 8. Kirjeldage ja joonistage hapnikuringet. 9. Vee omadused, veering ja tähtsamad keemil...

Keskkonnakeemia - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
Keskkonnakeemia vaheeksami vastused II
9
docx

Keskkonnakeemia vaheeksami vastused II

Joonistage geoloogilist ringet ning kirjeldage lühidalt selles toimuvaid protsesse. 2. Mis on mineraal ning mis on kivim? Maakoor koosneb kivimitest. Kivimeid moodustavad mineraalid. Mineraalideks nimetatakse looduslike füüsikalis-keemiliste protsesside mõjul tekkinud tahkeid keemilisi ühendeid või ehedaid elemente. Neid iseloomustab kindel või kindlates piirides muutuv keemiline koostis ja...

Keskkonnakeemia - Tallinna Ülikool
62 allalaadimist
Keskkonnakeemia vaheeksami vastused I
10
docx

Keskkonnakeemia vaheeksami vastused I

Kirjeldage ja joonistage süsinikuringet . Orgaaniline C on maapõues fossiilkütuste CxH2x ja kerogeenina. Anorgaaniline C -lubjakivi CaCO3; CaCO3*MgCO3 kujul. Vees lahustunud CO2 toimel muutub lubjakivi osalt lahustuvaks HCO3- iooniks, mis võib keemiliste reaktsioonide tulemusel tagastuda atmosfääri CO2-na või muunduda lahustumatuks anorgaaniliseks aineks. Naftakeemiatööstus toodab sünteetilis...

Keskkonnakeemia - Tallinna Ülikool
65 allalaadimist
Keskkonnakeemia 3 loeng-vesi
15
pdf

Keskkonnakeemia 3 loeng: vesi

18.02.2018 Vee karedus Karbonaatne (ka mööduv) karedus ...karedusega väljendatakse kaltsiumi, magneesiumi ja vesinikkarbonaatioonide sisaldust vees....

Keskkonnakeemia - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist
Alkoholid-aldehüüdid ja ketoonid
odp

Alkoholid, aldehüüdid ja ketoonid

Lühiesitlus teemal alkoholid, aldehüüdid ja ketoonid, nende levik, saatus väliskeskkonnas ja toksilisus...

Keskkonnakeemia - Tallinna Ülikool
3 allalaadimist
Dioksiinid ja dioksiinitaolised ühendid
8
doc

Dioksiinid ja dioksiinitaolised ühendid

Tallinna Ülikool Dioksiinid ja dioksiinitaolised ühendid Mihkel Tibar B-2 2007 Sissejuhatus Dioksiinideks peaks õigupoolest nimetama ainult kahte heterotsüklilist C 4H4O2 isomeeri (joonis 1), kuid lihtsuse mõttes kasutatakse seda nimetust ka keerulisemate ühendite puhul. Dioksiinidest kui saaste- ja mürkainetest rääkides...

Keskkonnakeemia - Tallinna Ülikool
167 allalaadimist
Polüvinüülkloriid
5
doc

Polüvinüülkloriid

PVC ­ Polüvinüülkloriid Referaat Tallinn 2011 AJALUGU PVC on üks paljudest juhuslikest avastustest mida tuli teha mitu korda. Esmakordselt avastati see prantsuse keemiateadlase ning füüsiku Henri Victor Regnault poolt aastal 1835 ning teistkordselt 1872. aastal sakslasest füüsiku Eugen Baumanni poolt. 19. Sajandil arvasid paar saksa ettevõtjat, et oleks hea idee teenid...

Keskkonnakeemia - Tallinna Ülikool
46 allalaadimist
Kordamisküsimused-Ainete klassid
1
docx

Kordamisküsimused: Ainete klassid

Mõisted Lihtaine; liitaine; oksiid, alus, hape sool 2. Triviaalnimetus-valem-keemiline nimetus Triviaalnimetus valem keemiline nimetus Keedusool NaCl Naatriumkloriid Sooda Na2CO3 Naatriumkarbonaat Söögisooda NaHCO3 Naatriumvesinikkarbonaat Lubjakivi, kriit...

Keskkonnakeemia - Põhikool
4 allalaadimist
Referaat osooniaugud
9
docx

Referaat osooniaugud

Atmosfääri alumistes kihtides on osoon ohtlik saastaja, olles sudu ja happevihmade üks koostisosa. Keskmiselt 30 km kõrgusel maapinnast stratosfääris moodustuvad osoonimolekulid ultraviolettkiirguse (UV) toimel, tekkinud osoonikiht kaitseb atmosfääri alumisi kihte UV-kiirguse eest. Kaitsev toime seisneb t...

Keskkonnakeemia - Tallinna Ülikool
16 allalaadimist
Keemia KT 2-pestitsiidid-huumuste teke-humiinhapped-sulfiidid
3
docx

Keemia KT 2: pestitsiidid, huumuste teke, humiinhapped, sulfiidid

Kasutatakse väliselt, toiduga või hingamiselundite kaudu toimivaid aineid. Tuntumaid ja tõhusamaid insektitsiide on DDT. Selle kasutamine on enamikus maailma riikides keelatud. Huumuse teke Huumus on tekkinud taimede ja loomade elutegevuse produktide ning organismide eneste lagunemisel. Huumus tekib taimejäänuste muundumisel ja mikro...

Keskkonnakeemia - Tallinna Ülikool
7 allalaadimist
Vedelikkromatograafia
7
docx

Vedelikkromatograafia

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Keemiatehnika instituut Laboratoorne töö õppeaines KESKKONNAKEEMIA - PRAKTIKUM Orgaaniliste ainete kontsentratsiooni määramine heitvees vedelikkromatograafilise meetodiga Juhendaja: Juri Bolobajev Sooritatud: 17.0...

Keskkonnakeemia - Tallinna Ülikool
14 allalaadimist
Osooniaugud
16
pptx

Osooniaugud

Mürgine, ebameeldiva lõhnaga, atmosfääris harvaesinev gaas. Osooni leidub maa atmosfääri ülemises osas kui ka alumises kihis. Tugevalt oksüdeeriv ja kiirestilagunev aine Osooni molekul Miks on see vajalik? Osoonikihi tähtsus seisneb selles...

Keskkonnakeemia - Põhikool
4 allalaadimist
E-ained Orbit White nätsus
4
docx

E-ained Orbit White nätsus

ORBIT WHITE Toiduvärvid E133-Briljantsinine, asovärv, sinist värvi. Leidub saiakestes, maiustustes. Mõju tervisele: allergiatekitaja, võib tekitada nõgeslöövet, allergiline nohu ja halvendab astmat, lastel tekitab üliaktiivsust ja käitumishäireid (ärritus, rahutus, unehäired, keskendumis- ja õppimisraskused). Võib põhjustada allergilist p...

Keskkonnakeemia - Keskkool
4 allalaadimist
ASBESTID
28
pptx

ASBESTID

Klass Claudia Kittask 2015 Asbest • Asbest- kiuline mineraal • 6 erinevat mineraali, tähtsaim krüsotiil • Jagatakse struktuuri alusel kaheks: serpentiin ja amfibooliks. Omadused • Tulekindel • Halb soojus- ja elektrijuht • Ilmastikukindel • Suur tõmbetugevus • Vastupidav alustele ja hapetele • Mürakindel Kasutamine • Tööstuslikud kasutusala...

Keskkonnakeemia - Keskkool
5 allalaadimist
Keemiast keskkond
12
docx

Keemiast keskkond

Kilingi-Nõmme Gümnaasium Keemiast keskkond Referaat Peeter Leesi 2015 Sissejuhatus Üha enam ja enam toodetakse enamasti inimeste heaoluks erinevaid materjale ja tooteid, ühesõnaga keemiat on argielus väga palju. Inimene ei oska kasutada tooteid ja enda jääke keskkonnasõbralikult. Seetõttu saastub meie atmosfäär tootmises ning ka peale seda. Osooni kiht aina hõreneb ja see on kahjulik. Jäätmete suur ül...

Keskkonnakeemia - Keskkool
1 allalaadimist
KESKKONNAOHTLIK AINE - ELAVHÕBE
docx

KESKKONNAOHTLIK AINE - ELAVHÕBE

...

Keskkonnakeemia - Kutsekool
1 allalaadimist
AMINOBENSEEN EHK ANILIIN
18
docx

AMINOBENSEEN EHK ANILIIN

EESTI MAAÜLIKOOL Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Maastikukaitse ja -hooldus AMINOBENSEEN EHK ANILIIN Referaat Juhendaja: Tartu 2015 Sisukord Sissejuhatus........................................................................................................... 3 Aniliin...

Keskkonnakeemia - Tallinna Ülikool
2 allalaadimist
Keskkonna keemia
4
docx

Keskkonna keemia

Keskkonna Keemia Rahvaarv Lähematel aastakümnetel kasvab regioonidest kaugelt kõige jõudsalt Aafrika rahvaarv (115%)  Järgneb Okeaania  Maailm keskmiselt 33%  Euroopa rahvaarv ainsana väheneb (-4%) 10-st suuremast riigist Hiina, India, USA, Indoneesia, Brasiilia, Pakistan, Nigeeria, Bangladesh, Venemaa ja Jaapan Väheneb rahvaarv ainult Venemaal (-0,26%) Eestis praegu 1.283 miljonit inimesmt (riikidest 153. koha...

Keskkonnakeemia - Tallinna Ülikool
4 allalaadimist
Alkoholid-aldehüüdid ja ketoonid
pptx

Alkoholid, aldehüüdid ja ketoonid

On orgaanilised ühendid, mille tetraeedrilise süsiniku aatomi juures on üks vesinik asendatud hüdroksüülrühmaga (-OH). Alkohole leidub looduses üldiselt vähe, aga kõige rohkem taimedes nii vabas kui ka mitmesuguste hapetega seotult. Etanoolist e. etüülalkoholist valmistatakse alkohoolseid jooke. Seda etanooli saadakse suhkruid sisaldavatest ainetest (kartul, teraviljad) käärimis protsessi käigus...

Keskkonnakeemia - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist