Kategoorias keskaeg leiti 18 faili

Ajalugu >> Keskaeg
keskaeg on ajaperiood vanaaja ja uusaja vahel (5. sajand - 16. sajand) Keskaeg jaotatakse kolme perioodi: 1) varakeskaeg (5. - 11. sajand), 2) kõrgkeskaeg (11. sajand - 13.sajandi lõpp) 3) hiliskeskaeg (14. - 16. sajandi algus) Sõna “Keskaeg” tuli kasutusele renessanssi-aegsete autorite poolt, kes nägid oma ajas antiikkultuuri taassündi Keskaja muusika Keskaja muusika - Euroopa muusika alates iseseisva kristliku muusikatraditsiooni sünnist 3.–4. sajandil kuni 14. sajandi lõpuni.
Kordamisküsimused ajaloos-Keskaeg
8
docx

Kordamisküsimused ajaloos. Keskaeg

Keskaeg 1. Seleta mõisted: Manufaktuur- käsitöö ettevõte, kus töötasid palgatöölised. Tekkisid Euroopas alates hiliskeskajast Monarhia- valitsusvorm, kus riigi eesotsas on eluaegse võimuga ainuvalitseja Pank- asutus, mis kogub, hoiustab ja laenab välja suuri rahasummasid Intress- rahasumma, mida tuleb võlgnikul võlausaldajale laenamise eest tasuda Renesanss- hiliskeskajal Itaaliast alguse saanud murrang Euroopa vaimuelus ja kultuuris Hu...

Keskaeg - Põhikool
23 allalaadimist
KESKAEG - kokkuvõte ja kordamine kontrolltööks
8
docx

KESKAEG - kokkuvõte ja kordamine kontrolltööks

a ning Lääne- ja Ida-Rooma keisririigi lagunemist 395.a. Keskaja lõpuks peetakse a) 1453.a- türklased vallutavad Konstantinoopoli, b) 1492- Kolmbus avastas Ameerika ja c) 1517- reformatsiooni algus Saksamaal. 1. FRANGID *Frangid olid germaani hõimud, kelle üks esimesi valitsejaid oli Merovech. Frangi riik kujunes 5.sajandil tänapäeva Prantsusmaa aladel ning eksisteeris 5.-9.sajandini. *Chl...

Keskaeg - Keskkool
10 allalaadimist
Keskaeg - sissejuhatus
4
pdf

Keskaeg - sissejuhatus

Media aetas/ media aevum ­ pärineb Itaaliast 14. saj, mil hakati tundma õppima antiikset ladina keelt. Keskajal oli ladina keel kasutusel, aga see muutus ja lihtsustus. Renessanssiajal hakati jäljendama ja kasutama antiikset ladina keelt. Vaheapealset perioodi peeti keeleliselt alaväärseks, hiljem laienes see suhtumine...

Keskaeg - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
Keskaeg - Riik ja Ühiskond
13
pdf

Keskaeg - Riik ja Ühiskond

Ühiskonnakorraldus jagunes kolmeks: vaimulikud, sõjamehed ja töötegijad/talupojad(laboratores) . Teoorias pidi igaüks teineteist täiendama, ent reaalselt poleks saanud sõjameeste ja vaimulike klassid ilma töötegijateta eksiteerida. Talupojad hoidsid oma tööga üleval nii vaimulikke kui sõjamehi, sõjamehed kaitsesid talupoegi ning kirikut ning vaim...

Keskaeg - Tartu Ülikool
11 allalaadimist
Keskaeg - kirik
49
pdf

Keskaeg - kirik

Ristiusu saamine Rooma riigiusuks sai alguse 313.aastal, kui keiser Constantinus Suur andris läbi Milano edikti kristlastele tegutsemisvabaduse. 430.aastal keelati impeeriumi idaosas templites paganlikud ohverdamised ja nende ebausuline petteusk ning 342.aastal laienes see edikt kogu impeeriumile. 346.aastal keelati avalikud ohverdamised ning kriminaliseerit...

Keskaeg - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
Keskaeg - Poliitiline ajalugu
43
pdf

Keskaeg - Poliitiline ajalugu

Poliitiline ajalugu Suur Rahvasterändamine(375-568), selle põhjused ja käik: Põhjused: kliimamuutus, elanikkonna juurdekasv ja sellest tingitud maapuudus, hõimude sõjakus ja seiklushimu. Ajendiks on edasitungivad hunnid, kes hävitavad Musta Mere äärse Ida-Gootide riigi. Käik. . II saj. algasid germaanlaste rüüsteretked Rooma aladele, vallutati Rooma piirialasid (ka Daakia). Roomlaste ja germaanlaste sõjad...

Keskaeg - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
Eesti keskaeg
47
docx

Eesti keskaeg

Eesti keskaja mõiste ja koht Eesti ajaloos: Mõiste kasutuselevõtt- Mõistet "keskaeg" kohtame kirjasõnas juba alates 14. sajandist, kuid ajaloolise perioodi nimetusena kinnistus see 17. sajandil. Nimetus "Eesti" ulatub ajas kaugemale, Tacituse (u. 55-120) "Germanias" mainitud aestide hõimu, kuid allikas ei viidanud eestlaste praegusele asualal...

Keskaeg - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
Ristsõna Eesti kohta XIII-XVI sajand
6
pdf

Ristsõna Eesti kohta XIII-XVI sajand.

Keskajal Tallinnas maja kolmandal korrusel asus tavaliselt ..... 2. Võitlusse astumine valitsejate vastu 3. Lääne-Euroopat ühendas ühine kirik ja kultuurielu, milles kasutati … keelt 4. Liivimaa kroonika autor (13. sajandi algus) 5. Ehitis kristlikuks jumalateenistuseks 6. Väljend: „…. teeb vabaks“ 7. Kaupmeeste ühendus 8. 1242. a toimunud Peipsi...

Keskaeg - Põhikool
2 allalaadimist
Keskaja relvad
12
docx

Keskaja relvad

Kool Keskaja Relvad Referaat Koostaja(d):.....................

Keskaeg - Põhikool
3 allalaadimist
Kordamine-Vana-Keskaeg
2
odt

Kordamine: Vana-Keskaeg

Kordamine Vara-keskaeg 11.kl 1. Milliseid aastaid loetakse tinglikult keskaja aluseks ja lõpuks? 476 (Romulus Augustus tõugati võimult) 1453 (Konstantinoopoli vallutamine) 2. Dateeri vara-keskaeg (sajandid) V-XV 3. Frangi riik. Mil moel aitas ristiusu vastuvõtmine...

Keskaeg - Keskkool
11 allalaadimist
Linnuse skeem
2
ppt

Linnuse skeem

põrandaavad kivide loopimiseks 9. vaateava 10. varakamber 11. keskvall 12.vallikraav...

Keskaeg -
3 allalaadimist
Barokk - kunstiajalugu
2
odt

Barokk - kunstiajalugu

- 19. sajand kunstikriitikute poolt. (Barokk- itaalia keeles barocco- eriskummaline, veider). Uut kunst ei saa pidada kehvemaks cinquecento kunstist. Barokk- kunsti sünnimaaks sai Itaalia. Siin asus vastureformatsiooni vaimne keskus- Rooma. Kunstnikule anti suuri tellimusi. Kirik ja õukond soovisid, et kunst oleks esinduslik ja tore, ta pidi olema absolutismi fassaadiks ning sümboliseerima usu ülevust ja...

Keskaeg - Keskkool
2 allalaadimist
Nõukogude aja pidusöök
4
docx

Nõukogude aja pidusöök

Nõukogude ajal olid kõik poeletid samade kaupade valiku ja hindadega. Sarnased olid ka inimeste kodud, nende mööbel lauanõud ja ka rõivad. Pidulauad olid traditsioonilised, enamik pidudel ühesugused, ainuke vahe oli selles, et need kellel olid aiamaad, kes said ise kasvatada toorainet lisaks...

Keskaeg - Kutsekool
4 allalaadimist
Tähtsamad parteid revolutsiooni ajal
16
odp

Tähtsamad parteid revolutsiooni ajal

Tähtsamad parteid revolutsiooni ajal Joanna Palginõmm Marie Roosalu Maria Kasepalu Tallinna Ülikool 2015 Žirondiinid ● Jacques Pierre Brissot ● Manon Jeanne Roland Montanjaarid ● Mäe rühmitus; ● Maximilien Robespierre; ● Jakobiinide klubi, 1792. aasta ● Pariisi ülestõu...

Keskaeg - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
Eesti talupoja seiklus Riiasse
docx

Eesti talupoja seiklus Riiasse.

See on lühike jutt ühest talupojas kes läheb reisile paremat elu otsima...

Keskaeg - Põhikool
1 allalaadimist
Aasia keskajal - põhjalik konspekt
2
rtf

Aasia keskajal - põhjalik konspekt

Kaaba tempel - moslemite tähtsaim pühamu kus käiakse palverännakutel koraan - islami pühakiri kalifaat - islamiriik mošee - moslemite palvepaik 1) Araabia poolsaar oli kuiv ja kõrbene, poolsaare lõunaosas ja Punase mere rannikul sai põldu harida ja vilja kasvaada. Enamik araablasi olid rändkarjakasvatajad ehk beduiinid. 2) 1 usutunnistus - tuleb tunnistada ainujumalat Allahit 2 palvetamine - viis korda päevas Kaaba poole palvetamine...

Keskaeg - Põhikool
1 allalaadimist
Kõrg- ja hiliskeskaeg
4
docx

Kõrg- ja hiliskeskaeg

Iseloomustage paavsti ja keisrivõimu vastasseisu 11-13 sajandil. Millest olid vastuolud tingitud? – Kui Püha-Rooma keisririik tekkis, oli paavsti võim nõrk. Kõige selgemalt iseloomustas vastuolu investituuritüli, mida põhjustas paavsti nõudmine, et Saksa-Rooma keiser loobuks vaimulikust investituurist st vaimulikele nende vaimuliku võimu ametitunnuste jagamise õigusest. Keisri positsiooni nõrgest...

Keskaeg - Keskkool
1 allalaadimist
Keskaja majandusajalugu
20
pdf

Keskaja majandusajalugu

Keskaja majandusajalugu Keskaeg oli agraarne ajastu: valdav osa inimesi oli seotud põllumajandusega ja said enda sissetuleku maaharimisest. Seetõttu olid ikaldused väga tõsisteks probleemideks. Varakeskajal oli põllumajanduses hõivatud ligi 100% inimestest, aga tihti tuli ette näljahädasid. Põllumajanduses toimus aga keskaja vältel suur areng ja produktiivsus tõusis. Põllumajandus See oli seotud uute tö...

Keskaeg - Tartu Ülikool
2 allalaadimist