Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Keskaeg – mõiste sündis peale keskaega ja selle võtsid kasutusele 15. sajandi humanistid ja see on aeg, mis algab Lääne – Rooma langusega ja lõppeb keskaja lõpuga.
Keskaeg 14 - 16 saj • Keskaja algust seostatakse Rooma Riigi varisemisega aastal 395. • Muusikat mõjutas ka Ristiusu teke ja laevik • Keskaja muusikakultuuris on kolm peamist kategooriat • kirikumuusika – vaimulik muusika • rahvamuusika ja –kultuur • rüütlite muusika Kirikumuusika • Lääne e. Euroopa kirikumuusika sümboolseks keskuseks sai Rooma.
Keskaeg on ligikaudu tuhande aasta pikkune ajalõik Euroopa ajaloos, mille kestvuseks loetakse tavaliselt aastaid alates Rooma riigi langemisest aastal 476 kuni Ameerika avastamiseni Kolumbuse poolt aastal 1492. Eestis peetakse keskaja alguseks tavaliselt Põhja- Euroopa ristisõdade siiajõudmist ning siinsete alade kristlikuks muutmist aastatel 1208-1227. Lõpuks peetakse üht kahest sündmusest: Reformatsiooni siiajõudmist aastatel 1520-1530 või

Keskaeg on väga pikk periood, alguseks u 5. sajand (lääne-rooma imp lagunemine 5. saj-l). Lääne eur-s keskaeg lõppeb 15. sajandil, märgid, mis tähistavad uusaja algust (Ameerika avastamine). Itaalias renessanss tähistab ka ikkagi uue ajastu algust. See keskaeg on ikkagi ainult lääne kultuuris kasutatud ja selle püsimine ei ole kindel.
Keskaeg - 4.saj – 16.saj. • Noodikiri 8.- 9. sajandil • Gregorius Suur juhtis läänekiriku ühendamispoliitikat ja võttis kasutusele uue liturigakorralduse, mis aegapidi juurdus kogu Lääne- Euroopas (6. saj). Eelkõige ühtlustas ta liturgilised tekstid, mis said ühtse lane kirikulaulu ehk gregoriuse koraali aluseks.
Keskaeg on väga pikk ja kunstis stiililiselt väga kirju aeg, mida võib kunsti seisukohalt jaotada järgmiselt: Varajane keskaeg – kuni 10.saj. Romaani periood - 10.-12. saj. Gooti periood - 12.-14.saj. Romaani ja gooti perioodil ehitatakse suurejoonelisi, võimsaid jumalakodasid – kirikuid.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Keskaeg on ajaperiood vanaaja ja uusaja vahel (5. sajand - 16. sajand) Keskaeg jaotatakse kolme perioodi: 1) varakeskaeg (5. - 11. sajand), 2) kõrgkeskaeg (11. sajand - 13.sajandi lõpp) 3) hiliskeskaeg (14. - 16. sajandi algus) Sõna “Keskaeg” tuli kasutusele renessanssi-aegsete autorite poolt, kes nägid oma ajas antiikkultuuri taassündi Keskaja muusika Keskaja muusika - Euroopa muusika alates iseseisva kristliku muusikatraditsiooni sünnist 3.–4. sajandil kuni 14. sajandi lõpuni.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Keskaeg – mõiste võttis kasutusele 1469.a Giovanni andrea, paavst Paulus II raamatukoguhoidja Itaalia humanistid soovisid selle terminiga vastandada „vaepealseid“ keskaja inimesi 15.saj „uutele“ kaasaegsetele .perioodid : varakeskaeg,vahekeskaeg,hiliskeskaeg,kõrgkeskaeg 2.Barbarite vallutused – 5.saj alguseks tungis läänegootide hõimuliit impeeriumi südamesse, rüüstas 410.a Rooma linna ning rajas 418. a Rooma keisririigi aladele I Barbarite kuningriigi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Keskaegkond e. mesosoikum. Meredes kasvas ammoniitide ja karpide, luukalade mitmekesisus, planktoni hulgas oli massiliselt lubivetikaid; suurenesid roomajate mõõtmed) • Triias 250-205 mln . • Juura 205-142 mln. (ühest dinosauruste harust evolutsioneerusid esimesed linnud; aegkonna lõpul hakkasid levima õistaimed; putukate mitmekesisus) • Kriit 142-65,5 mln. ( lõpus toimus suur väljasuremine, hävisid dinosaurused meteoriit) Uusaegkond e. Kainosoikum.

Keskaeg 5 - 14 saj RENESSANSS 14 – 16 saj BAROKK 17 saj – 18 saj I p KLASSITSISM 18. saj IIp – 19. saj I veerand AJASTU ÜLD- Kiriku võim; ideaaliks päevad läbi palvetav Valgustus, Napoleoni sõjad, seisusliku korra muutumine;
Keskaeg – Rooma impeeriumi langusest (5 saj.) kuni renessansikultuuri tekkimiseni (14-15 saj.) KESKAEGNE kultuuriparadigma TOETUB HIERARHIA IDEELE, MIS SAAB ALUSEKS VÄGA RANGETELE SEISUSLIKELE SUHETELE KESKAEGSES ÜHISKONNAS.
Keskaegkond e. Roomajad, ürglinnud, Paljasseemnetaimed, mesosoikum ürgimetajad, palmlehikud ammoniidid Vanaaegkond e. Ürgkahepaiksed, ürg- Sõnajalgtaimed, paleosoikum roomajad, kalad, seemnesõnajalad, maismaa lülijalgsed

Keskaeg 476 - 1492 Keskaeg algab Rooma Impeeriumi täieliku lagunemisega ning lõpeb Ameerika avastamisega (algab Koloniaalajastu). Rooma Impeeriumi lõpp oli põhjustatud vandaalide ja barbarite vallutusretkedest.
Keskaeg - algas 476 pKr Lääne-Rooma keisririigi lõpp • uusaeg - 1492 a. avastas meresõitja Cristoph Kolumbus eurooplaste jaoks Ameerika mandri • uusim aeg - Esimese maailmasõja lõpp 1918 a.
Keskaeg – umbes 1000, lôpeb 1492 jätka ja täpsusta ajatelge, kui aega on rüütlikirjandus linnakirjandus vaimulik kirjandus 1440 Gutenberg klassitsism 17.-18. sajand valgustusklassitsism

Keskaeg i - religioonikesksus jumalakesksus kreatsionism providentsialism-jumalik ettemääratus revelatsionism-jumal on avaldanud oma tahet jumalasõna kaudu, ilmutuste järgi kirja pandud
Keskaeg on teadupärast vägagi lai mõiste, see hõlmab endas äärmiselt palju olulist.Antud ajal leidis aset hulgil kogu maailma tulevikku ja korraldust mõjutanud sündmusi.
Keskaega nimetatakse sageli pimedaks ajaks, sest inimesed hakkasid elama tihedalt koos(linnades) ja suurtes linnades levisid mõistagi haiguspuhangud ja katkuepideemiad.

Keskaeg - aeg, mis jääb vanaaja ja uusaja vahele, jagunedes 3 perioodiks (Euroopas). Majordoomus- Frangi riigi valitseja majapidamisjuht ja sõjalise kaaskonna juht.
Keskaeg – 4.-5. - 14. saj Renessanss - 14.-17. saj Barokk - 16.-18. saj 3. Nimeta mõned valgustusfilosoofia poliitilised, hariduslikud ja usulised tõekspidamised.
Keskaeg on ajajärk, mis järgnes Rooma riigi langemisele 476. a. ning kestis 11. saj. Keskpaigani kui linnad olid varemeis ja suurtel väljakutel karjatati loomi.

Keskaeg - pime aeg antiikkultuuri ja uue kultuuritõusu vahel(kunagi). Eu tsivilats kujunemine, vijakas loominguline(tänap)Algas rooma keisri Romulus kukutamis.
Keskaegkond e. Mesoikum- Kriidiajastu 136 miljnit a. Mäestike teke, õistaimede ilmumine ja kiire areng,esimesed emakooksed imetajad,hiiddroomajate väljasuremine.
Keskaeg - ajalooperiood vanaaja ja uusaja vahel Ø ühiskond koosnes enamjaolt talupoegadest Ø saksakeelne ühiskond Ø eestikeelne ühiskond Kaubanduse teke

Keskaega nimetatakse feodaaltsivilisatsiooniks, sest sel perioodil kujunesid välja feodaalsuhted, mis olid keskaja riigi- ja majanduskorralduse põhialusteks.
Keskaegkond e. 250 mln a. Kliima soojus Luukalad; dinosaurused; lindude, õistaimede mesosoikum areng Uusaegkond 65,5 mln a. Tavapärane ilm Imetajate kiire evol.
Keskaeg 5 - 13saj. Kirikukeskus,vaimulik muusika oli seotud jumalateenistusega sel puudus iseseisev roll.Muusikahariduse keskusteks kloostrid,noodikirja sünd.

Keskaeg on andnud sellele umbes tuhandeaastasele ajavahemikule ajaloolased, kes juba ammust ajast on armastanud jagada minevikku suuremateks perioodideks.
Keskaeg on Eur ajaloo periood, jaguneb: 1)varakeskaeg(V-X saj),2)kõrgkeskaeg (XI-XIII saj),3)hiliskeskaeg (XIV-XV saj). LÄÄNE-EUR VARAKESKAJAL.
Keskaeg on tähtis siiani, Tallinna Vanalinn on üks põhilisemaid kohti, mida Eestis külastatakse, kuna seal on keskajast väga palju säilinud.

Keskaeg - 5-15saj. Varakeskaeg- vanimad keskaegsed kloostrid, vanade käsikirjade uurimine, rahvuvah keel, lad keel- haritud inimene.
Keskaeg - 1227-1558 Modena Wilhelm- Paavsti saadik, kes moodustas Viru-, Järva- ja Läänemaast Rooma paavstile allutatu vaheriigi.
Keskaeg on oma nimetuse saanud tänu itaalia humanistidele, defineerisid seda tuhandeaastast ajajärku antiigi ja renessansi ajal.

Keskaega on kutsutud ka fiodaaltsivilisatsiooni ajaks, mida tervikuna iseloomustab kaks mõistet: KATOLIIKLUS ja FEODALISM.
Keskaeg - üld ajaloo psa, mis järgneb vanaajale ja eelneb uusajale, umbes 1000.a periood , so Euroopa ajaloo periood.
Keskaegest kirikust - Toomemäele püstitatud Tartu piiskopkonna keskuseks olevast toomkirikust - on alles suurejoonelised varemed.

Keskaeg – salapärane ja müstliline aeg (Walter Scott). Keskajas nähakse ideaali, vastandatakse tänapäevale.
Keskaegkond – suurenesid roomajate mõõtmed; see oli dinosauruste valitsemisaeg • Triiase ajastu (250-205 milj.
Keskaegkond - suurenesid roomajate mõõtmed, oli hiidsisalike, dinosauruste ja tiib-ja kalasisalike valitsemisaeg.

Keskaeg – 476 – 1492 ( läänerooma viimase kreisi kukutamine – Kolumbus avastas ameerika ) 5-15 sajand
Keskaeg on kuulus oma vägivaldsuse poolest ning nõiaprotsessidel on oluline osa sellise maine kujunemisel.
Keskaeg on siiski põllumajanduse arengu aeg. Keskaja II poolel arvukad linnad, linnarahva osakaal kasvab.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Keskaeg 5 - 15 saj. Keskaja periodiseering: Varakeskaeg 5-10 saj; Kõrgkeskaeg 11-13 saj.; Hiliskeskaeg 14-15 saj. 2. Suur rahvasteränne: 1) ajaline määratlus 4-6 saj. 2) rahvasterände algpõhjustajad - uute elupaikade otsimine, toidu leidmine, maavarade otsimine, huvi ümbritseva maailma vastu.
Keskaeg - feodaalsuhete kujunemine, kirik ja kiriku roll keskajal, vaimulikud ordud, ristisõjad.
Keskaega on erinevatel aegadel ning erinevate vaadetega inimeste poolt hinnatud väga erinevalt.

Keskaegne aknasammas on leidnud koha 1909. aastal valminud stiilse maakivist viinavabriku paarisakna juures.
Keskaeg - Liivimaa ristisõda Liivimaa ristisõda toimus Läänemere ääres 12-13 sajandil.
Keskaeg – karm lapsepõlv Lapsed rakendati tööle kohe, kui nad selleks võimelised olid.

Keskaeg on üks olulisemaid etappe inimkonna arengus ning tõi kaasa palju uusi võimalusi.
Keskaeg – ajastu mis tänapäeva noortele tundub kui külm ja kõle , täis vägivalda.
Keskaeg – religiooniks katoliiklus ja ja ühiskondlik korraldus põhineb feodalismil.

Keskaeg ii - hierarhilisus.Õigluse harmooniline süsteem -moraaliteooria sissepööratus.
Keskaeg on umbes tuhande aasta pikkune ajalõik Euroopa ajaloos vana- ja uusaja vahel.
Keskaega on peetud küll pimedaks ajajärguks, kuid mina arvan et see ei ole õige.

Keskaeg - Inimesed kujunesid rahvusteks ja riikideks ilmalike valitsejate ümber.
Keskaegkond – suurenesid roomajate mõõtmed; see oli dinosauruste valitsemisaeg
Keskaeg on just nagu nüüdisaeg, ainult et siis olid asjad vähem arenenud.

Keskaeg - „medium aevium“. Keskaeg algas 476 Lääne-Rooma langemisega.
Keskaeg – 14.sajand, iselommulik feodaalkord, ristiusu kirikul ülemvõim
Keskaeg on küll väljamõeldud periood aga piisavalt tugevalt juurdunud.

Keskaeg on ajajärk, mis ajaloos järgneb vanaajale ja eelneb uusajale.
Keskaeg eestis – ühisjooned ja eripärad võrreldes Lääne – Euroopaga.
Keskaeg - Hõlmab 5saj. Kuni 15.saj. oli ristiusk ehk kristlus.

Keskaeg on ligi tuhande aasta pikkune ajalõik Euroopa ajaloos.
Keskaegne draama - kujutatud on tossed sündmusi ja traaagilisi lugusid.
Keskaeg on eriti tähtis kultuuri, teaduse ja tehnika arengus.

Keskaeg - MÜÜRSEPP – MEISTER – TEGELIKE KULUDE TASUMINE
Keskaeg 1208 - 1558 • Theoderich – tsistertslaste ordu liige.

Keskaeg on periood Euroopa ajaloos vahemikus 5.-15. sajand.
Keskaeg – 13-16.saj. Feodaalne killustatus (4ks jagatud)
Keskaegkond – Tugev kurrutus, kus tekkisid uuemad mäestikud.

Keskaegkonna lõpul on nende arenemine olnud väga kiire ja ulatuslik.
Keskaeg on tõesti üks tähtis etapp inimkonna arengus.
Keskaeg on periood, mida iseloomustasid pidevad sõjad.

Keskaeg on periood,mis jääb vanaaja ja uueaja vahele.
Keskaeg - ajaloo periood, mis hõlmab 13. – 16. saj.
Keskaeg – periood, mis jäi vana ja uue aja vahele.

Keskaeg - vahemik vanaaja ja uusaja vahel 5-15 sajand
Keskaeg on X.-XV. sajandite vahele jääv ajajärk.
Keskaegkond ehk mesosoikum - Juura – esimesed linnud.

Keskaeg on ajalooperiood vanaaja ja uusaja vahel.
Keskaeg on ligi tuhande aasta pikkune ajalõik.
Keskaeg - Ajaperiood vanaaja ja uusaja vahel.

Keskaeg on eelkõige Euroopa ajaloo periood.
Keskaeg – OLULINE ETAPP ÜHISKONNA ARENGUS
Keskaeg – poeesia teenib jumala ülistust.

Keskaeg – oluline etapp inimkonna ajaloos
Keskaeg 476 - 1492 pKr Haridust hinnati Roomas.
Keskaeg - oluline etapp inimkonna arengus?

Keskaeg – põhjalik pööre ühiskonnas?
Keskaeg – pöördepunkt eestlaste elus?
Keskaeg – ei olnud kasutusel keskajal.

Keskaeg on mõjutanud ka minu riietust.

Keskaeg – Inimene on patune olend.
Keskaeg ehk kristlik maailmapilt.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Keskaeg jaguneb – varakeskaeg, vahekeskaeg, kõrgekeskaeg, hiliskeskaeg.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun