Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Facebook Like
Add link

"tuletuse liigid" - 16 õppematerjali

37
doc

Teoreetilibe informaatika kordamisküsimused

Teoreetiline informaatika Kordamisküsimuste vastused Eero Ringmäe 1. Hulkade spetsifitseerimine, tehted hulkadega, hulgateooria paradoksid. Hulk: Korteezh ­ järjestatud lõplik hulk. Hulk ­ mingi arv elemente, mille vahel on leitav seos ­ klassifitseeritud elementide kogum. Hulk ­ samalaadsete objektide järjestamata kogum. Hulga esita...

Teoreetiline informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
90 allalaadimist
1
doc

Eesti keele sõnamoodustusviisid

Eesti keele sõnamoodustusviisid *Tuletus e derivatsioon-olemasolevale sõnatüvele lisatakse tuletusliide suvi+la=suvila *Nulltuletus e konversioon-uus sõna saadakse sõnaliigi muutmise teel kamm+ma=kammima *Liitmine e kompositsioon- 2 sõna pannakse kokku jalg+ratas=jalgratas *Lühendamine- sõnatüvi läheb lühemaks trollibuss=troll laboratoorium = labor Liitefunktsioon *Liite a...

Eesti keel - Keskkool
98 allalaadimist
20
doc

Loogika aine ja ajalugu

Loogika aine ja ajalugu: sissejuhatus T.Tamme, T.Tammeti ja R.Prangi loogikaõpikule "Mõtlemisest tõestamiseni" Tanel Tammet Department of Computer Sci...

Loogika - Tartu Ülikool
79 allalaadimist
14
pdf

Loogika konspekt

LOOGIKA KONSPEKT EKSAMIKS (autor ­ mis iganes, kas tead teda või mitte, ei vastuta selles materjalis sisalduva informatsiooni (eba)õigsuse eest; palun ärge solvuge ega süüdistage) 1. LOOGIKA PÕHIREEGLID. ! D1.2. Samasusseadus Ühes ja samas arutluses, ühes ja samas suhtes peab iga termin või väide, kui ta esineb arutluses ko...

Loogika - Tartu Ülikool
297 allalaadimist
54
docx

Kolloidkeemia

Kolloidkeemia Kristian Leite 2012 Materjal/aine ­ Kalju Lott Kolloidkeemia Kristian Leite 2012 Materjal/aine ­ Kalju Lott 1.) Dispergeeritud süsteemide klassifikatsioon Dispergeeritud süsteem e. peenendatud süsteem ­...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Tallinna Tehnikaülikool
200 allalaadimist
25
pdf

Uurmismeetodid psühholoogias

00.282; 6 EAP) Kokku käsitletakse loengutes/seminarides/praktikumides seitset suuremat teemat, lisaks tuleb lugeda ka õpikust Kõigi teemade kohta on õppejõud koostanud lühikonspektid, mida auditoorse töö käigus pikemalt kommenteeritakse (koos näidetega). Mõnede teemadega kaasnevad praktilised tööd, kokku 5. Iga töö kohta tuleb vormistada aruanne/protokoll (tähtaeg määrata...

Psühholoogia -
212 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

Kaks näidet IT-alalt, esimene homonüümia ja teine polüseemia kohta: (5) Sõna paan ei tohi IT-terminina kasutada, kuna see on tegelikult kreeka karjuste jumal. (6) Sõna manustama ei tohi IT-terminina kasutada, kuna manustatakse teatavasti ainult arstimeid. Ega siia ei olegi suurt midagi vastu väita peale meeldetuletuse, et mitmetähenduslikkus on küll keeles olemas. Veelgi enam, nagu selgitab kognitiivne metafooriteooria, aitab mitmetähenduslikkus (sedakorda küll ainult seotud tähenduste ehk polüseemia puhul) just mõistmisele ja uute terminite omandamisele kaasa. Näiteks kui inimesel tuleb arvutikursustel ära õppida sõna, millega tähistada kahjulikku ja iselevivat arvutiprogrammi, siis mitmetähen- duslik viirus on mõnest ühetähenduslikus...

Inimeseõpetus -
21 allalaadimist
44
docx

Loogika konspekt

Õpetaja Ilmar Lilleorg Maria Sillandi RP 121-T LOOGIKA Aine lõppeb testiga. Mis koosneb ülesannetest (Täpne mõistete sisu: mis on loogika, mis on mõtlemine - 3-4 küsimust). 70p. 51% on positiivse hinde piir...

Loogika -
69 allalaadimist
348
pdf

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK Loogika määratlemisest

Järeldamisprotsessis võib üks vahetulemus olla mitme erineva arutluse (sammu) eeldus ning ühe arutluse (sammu) eelduste hulgas võib olla mitu erinevat vahetulemust. Järeldamisprotsess võib olla läbi viidud nii, et kõikide järeldamise sammude korral järgitakse üht ja sama eeskirjade komplekti. Sellist järeldamist nimetatakse tuletuseks või tuletamiseks, mõnikord ka lõppjärelduse tuletamiseks, ning kasutatud reeglite komplekti nimetatakse tuletussüsteemiks. Tuletamise kui järeldamisprotsessi üht sammu nimetatakse tuletussammuks. Kui iga tuletussamm on kehtiv arutlus, siis saab ka järeldamisprotsessi (tuletuse) kohta tervikuna öelda, et tegemist on kehtiva järeldamise või kehtiva tuletusega. Matemaatika ja loogika (mida saab käsitleda matemaatika osana) distsipliine (nt Euklei...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
29 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

Antud tehnoloogiavorm on väga tugevalt seotud Maailmataju erinevate osade teadusliku olemuse ja käsitlusega. „Maailma- taju“ teoses on suur kalduvus enamus ideid ja teooriaid väljendada pigem postulaadi vormis, mitte tuletuse ehk argumenteerimise kaudu, mis on muidu aktsepteeritava teadusliku mõtlemisviisi üheks kindlaks aluseks. Seetõttu jäävad paljud antud teoses esitatavad teooriad ja ideed teaduslikult küsitavaks, kuid ainult seni kaua, kui esitatavatele teooriatele leidub ka empiirilisi andmeid, mis on aktsepteeritava teadusliku mõtlemisviisi teiseks kindlaks põhialuseks. Ei ole õige väita, et „Maailmataju“ ei ole teadus ega religioon, vaid on...

Üldpsühholoogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
76 allalaadimist
28
pdf

Loogika eksamiks

LOOMULIKU TULETUSE PÕHIIDEED JA TÄHTSAIMAD REEGLID. MP – modus ponens. ! ! p –> q. on p. järelikult on q. MT – modus tollens.! ! p –> q. on mitte-q. järelikult on mitte-p. HS – hüpoteetiline süllogism! p –> q. q –> r. järelikult p –> r. DS – disjunktiivne! ! ! p v q. on mitte-p. järelikult on q. ja vastupidi. CD – konstruktiivne dilemma! (p –> q) & (r –> s). on p v r. järelikult on ka q v s. Abs – abs...

Eesti keel - Keskkool
48 allalaadimist
43
doc

Eesti sotsiolektide seisund

0 Eesti sotsiolektide seisund Tiit Hennoste Tartu Ülikool Tartu 2003 1 Sisukord Sissejuhatuseks 2 I. Sotsiolektid ja sotsiolingvistika 3 1. Sotsiolektid teoreetiliselt 3 2...

Geograafia -
2 allalaadimist
30
docx

TÜ Keeletüpoloogia kordamisküsimused (2016)

14. Grammatiseerumine. Kaks tähendust: 1) grammatilise morfeemi teke; 2) grammatilisema tähenduse teke nt käes olema. „Mu õpik on sinu käes“ – siin on see grammatiseerunud, sest see ei pruugi olla päris näpus. 15. Derivatsiooni (tuletuse) ja (in)fleksiooni (muutmise) erinevus. Greenbergi universaal 29: Kui keeles on inflektsioon, on selles ka derivatsioon. omadus derivatsioon inflektsioon semantiline mõju oluline väike sõnaliik mõjutab ei mõjuta produktiivsus piiratud piiramatu oposit...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
40 allalaadimist
197
pdf

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK Loogika määratlemisest Sõna loogika näib olevat kujunenud kreeka väljendist logik¾ tscnh, mis tähendab mõtlemise või arutlemise kunsti. Kui püüda mõista, mis on loogika, siis üks võimalus on lähtuda selle sõna kasutamisviisidest tavakeeles. Eesti keelt kõneldes...

Matemaatika ja loogika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
22 allalaadimist
15
docx

Uurimismeetodid psühholoogias kordamisküsimused (2018)

Millal tehti maailma esimesed teaduslikud (eksperimentaalsed) uuringud psühholoogias ja kus? Mis oli nende sisu? Tuleks teada ka mõned tähtsamad nimed. (loeng) H.von Helmholtz. Suurim mõju eksperimentaal psühholoogia tekkele; kuulmis- ja nägemispsühholoogia alased uuringud. Reaktsiooniaja uuringud (1851), et kindlaks teha närvi impulsside kulgemise kiirust. Eksperimendid õla või põlve st...

Uurimismeetodid psühholoogias -
124 allalaadimist
35
pdf

Sissejuhatus infotehnoloogiasse eksamikonspekt

Süllogism on väitlus, kus mingitest etteantud väidetest (eeldustest) järeldub paratamatult uus väide. Aristotelese puhul alati kaks kategoorilist eeldust, üks kategooriline järeldus. Näiteid süllogismidest: 1. Eeldus: iga koer on imetaja. 2. Eeldus: mõned neljajalgsed on koerad. Järeldus: mõned neljajalgsed on imetajad.. Tuletuse struktuuri võib seega esitada muutujate x, y, z abil ning tuletus on õige sõltumata fraasidest, millega neid muutujaid asendada. 1. Eeldus: Iga x on y. 2. Eeldus: Mõni z on x. Järeldus: Mõni z on y. Schickard 1625 Blaise Pascal (esimesed mehhaanilised kalkulaatorid) 1640: aritmeetiline masin: ainult liitis ja lahutas (Ehitas ca 50 tükki). Gottfried Wilhelm Leibniz (Saksa filosoof 1646-1716). Leibnizi arvuti (1671) liitis, lah...

Sissejuhatus... - Tallinna Tehnikaülikool
107 allalaadimist
Error: