Facebook Like
Add link

"soltuvus" - 24 õppematerjali

4
docx

Eritakistus

Töö eesmärk: Traadi aktiivtakistuse määramine ampermeetri ja voltmeetri abil ning materjali eritakistuse leidmine. 2. Töö vahendid: Seade voltmeetri ja milliampermeetriga takistustraadi materjali eritakistuse määramiseks, kruvik. 3. Töö teoreetilised alused. Pikkusega l ja ristlõikepindalaga S homogeense traadi takistus: l...

Füüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
186 allalaadimist
19
doc

Ökoloogia 1. töö

Abiootilised faktorid on on eluta keskkonna füüsikalis-keemilised ja mehaanilised mõjud organismile. (Nt: temperatuur, sademed) 2. Adaptatsioon on organismide või nende osade ehituse või talitluse kujunemine selliseks, et see tagaks paremini isendi või liigi säilimise ja populatsiooni arvukuse suurenemise. 3. Aeroobne hinga...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
69 allalaadimist
9
docx

Sõltuvus ja sõltuvuse kujunemine

Kadri Maasikmäe Sõltuvus ja sõltuvuse kujunemine Referaat Tallinn 2010 Sissejuhatus Sõltuvus ehk narkoloogia puudutab meid kõiki. On väga vähe inimesi, kes võivad öelda, et nad ei ole sõltuvuses mitte millestki- ei ühestki ainest, ei ühestki tegevusest. Tegelikult algab sõltuvus juba imikueast. Proovige näiteks väikselt beebilt lutt ära...

Psühholoogia - Kutsekool
53 allalaadimist
20
docx

Sõltuvusprobleemid

SÕLTUVUS Sõltuvus väljendub kehaliste ja psüühiliste nähtude kompleksis, mille korral sõltuvusaine tarvitamine omandab inimese käitumises kõige suurema tähenduse. Sõltuvusseisundit iseloomustavad järgmised tunnused: · Tugev tung tarvitada ainet. · Võimetus kontrollida tarvitatava aine koguseid ja tarvitamise kestvust. ·...

Rahvatervis - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
39 allalaadimist
15
doc

KOHALIK OMAVALITSUS JA KULTUUR-SPORT

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtluse osakond KOHALIK OMAVALITSUS JA KULTUUR- SPORT Referaat Pärnu 2011 2 SISUKORD Sissejuhatus....................................................................................................................... 4 1. KOHALIK OMAVALITSUS JA KULTUUR-SPORT...

Majandusteadus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
30 allalaadimist
19
docx

Üldkeemia kordamisküsimuste vastused

Mis on aatom? Millest see koosneb? (Kirjelda naatrium aatomi näitel) Aatomiks (vanakreeka sonast (atomos) 'jagamatu')nimetatakse vaikseimat osakest, mis sailitab talle vastavakeemilise elemendi keemilised omadused. Aatomid voivad aines esineda uksikuna voi molekulideks liitununa. · Keemia seisukohast on aatom jagamatu, fuusikalistevahenditega aga saab teda lahutada elementaarosakesteks. Aatomi...

Üldkeemia - Eesti Maaülikool
140 allalaadimist
10
docx

Füüsika II konspekt - ELEKTROSTAATIKA

ELEKTROSTAATIKA Elektrilaeng- osakese elektriline vastastikmõju seda ümbritsevate kehadega sõltub selle elektrilaengust. Samanimelite laengutega kehad tõukuvad, erinimelised tõmbuvad. Sama hulga ni neg kui ka pos korral on kehad neutraalselt elektriseeritud, vastasel juhul keha omab laengut ja on kas positiivselt või negatiivselt elektriseeritud. Elektrijuhid- materjalid, millede küllaldane arv la...

Füüsika ii - Tallinna Tehnikaülikool
411 allalaadimist
6
docx

Füüsika II kordamisküsimused eksamiks

Mis on elektrilaeng?- Elektrilise vastastikmõju seda ümbritsevate kehadega sõltub selle elektrilaengust, kas positiivne või negatiivne. Samanimelise tõukuvad, erinimelised tõmbuvad. Kui on võrdsel hulgal nii pos kui neg laenguid, siis on keha elektriliselt neutraliseeritud, vastasel on kehal laeng ja kas positiivselt elektriseeritud või negatiivselt elektriseeritud. Kuidas saab kegi elektriseerida...

Füüsika ii - Tallinna Tehnikaülikool
611 allalaadimist
5
docx

Eritakistus 2. labor

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL TALLINN COLLEGE OF ENGINEERING Eritakistus Õppeaines: FÜÜSIKA Mehaanikateaduskond Õpperühm: Üliõpilased: Juhendaja: Peeter Otsnik Tallinn 2011 TRAADI ERITAKISTUS. 1.Töö eesmärk. Traadi aktiivtakistuse määramine ampermeetri ja voltmeetri abil ning materjali eritakistuse leidmine. 2.Töövahend...

Füüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
267 allalaadimist
21
docx

VETERINAARGENEETIKA

VETERINAARGENEETIKA Geneetika kui teadus ja selle koht bioloogias Geneetika on teadus organismide parilikkusest. Moiste geneetika tuleneb kreeka keelest ja tahendab sunnisse, polvnemisse voi tekkesse puutuvat. Geneetika on kujunenud nuudisaja bioloogia uheks keskseks haruks, sest ta uurib koikidel organismidel esinevat nahtust ­ parilikkust ja selle muutumist ning...

Geneetika - Eesti Maaülikool
32 allalaadimist
12
docx

Biokeemia tööd 1.1 ja 1.2

1 ja 1.2 Vladlena Siposa (120659) YAGB21 Õppejõud: Malle Kreen, Priit Eek Töö teostatud: 04.02.2013 Töö esitatud: 26.02.2013 Sissejuhatus Kvalitatiivs...

Biokeemia - Eesti Maaülikool
15 allalaadimist
12
docx

Ökoloogia - ja keskkonnakaitsetehnoloogia 1. kontrolltöö

osa kordamisküsimuste vastused Mõisted · Abiootilised faktorid - on eluta keskkonna füüsikalis-keemilised ja mehaanilised mõjud organismile. · Adaptatsioon ­ organismide kohandumine elutingimustega/ on organismide või nende osade ehituse või talitluse kujunemine selliseks, et see tagaks paremini isendi või liigi säilimise ja populatsiooni arvukuse suurenemise. · Aeroob...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist
6
docx

Suhtlemispsühholoogia: Asendustöö nr.7

7 Üliõpilane:Alexander Kholin Rühm:AAVB41 Matrikli nr:134624 Juhendaja:Ly Kurist Tallinn 2015 Ma lugesin internetist artikli "Mis on emotsioonid in...

Suhtlemispsühholoogia - Tartu Ülikool
11 allalaadimist
10
doc

Füüsikaline keemia ja kolloidkeemia, eksami kordamisküsimused

Teist järku reaktsiooni korral on reaktsiooni kiirus proportsionaalne lähteaine kontsentratsiooni ruudu või kahe lähteaine kontsentratsioonide korrutisega. Teise järgu reaktsioonidele iseloomulik: • Teist jarku reaktsioonidele on iseloomulik suhteliselt pikk "saba" – madalatel kontsentratsioonidel on reaktsioon vaga aeglane. • Teist jarku reaktsioonidele on iseloomulik,kontsentratsiooni poordvaartuse lineaarne soltuvus ajast. Pinnanähtused ja adsorptsioon 14. Pinna vabaenergia Pindpinevus e. pinna vabaenergia on töö, mis tuleb teha pinna suurendamiseks ühe pindalaühiku võrra. dw = s ds, kus dw – tehtud töö s – pindpinevus ( J*m-2 e. N*m-1, kuna J = 1N*m ) ds – pindala muutus 15. Adsorptsiooni mõiste Adsorptsioon on pinnanähtus, mille puhul vedeliku või gaasi molekulid kogunevad molekulaarjõudude toim...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
42 allalaadimist
2
odt

Füüsiline ja vaimne sõltuvus

Vaimne ja füüsiline sõltuvus Sõltuvus väljendub kehaliste ja psüühiliste nähtude kompleksis, mille korral sõltuvusaine tarvitamine omandab inimese käitumises kõige suurema tähenduse. Sõltuvus algab proovimisest, sellele järgneb uimasti tarvitamine, seejärel uimasti kuritarvitamine ning siis juba sõltuvus. Uimastitest tingitud sõltuvus jaguneb kaheks – vaim...

Isiksuse- ja... - Keskkool
3 allalaadimist
2
docx

Valge suhkru mõjust tervisele

Valge suhkru mõjust tervisele Tänapäeval pööratakse aina rohkem tähelepanu oma tervise hoidmisele. Suurt rolli selles omavad näiteks: tervislik toitumine, piisav liikumine, alkoholi tarbimise vähendamine ja mitte suitsetamine. Oma essees keskendun toitumisele, tuues välja mõjud inimese organismile, mida toob kaasa valge suhkru tarbimine. Kui alkoholi tarbimine ja suitsetamine on...

Bioloogia -
1 allalaadimist
10
docx

Ajaloo õpiku küsimuste vastused

6. Mõisapõldude saak kuulus tervenisti mõisnikule. 7. Mõisnikul piiramatu võim talupoegi käsutades, talurahva sunnismaisuse kehtestamine. Ptk 4. Talurahva olukord 1. Pärisorjus oli Läänemere provintsides juurdunud majandamise viis, mistõttu kohaliku talurahva pidamine väljakujunenud soltuvus - ja teenistussuhetes ei tekitanud olulisi vastuväiteid. Rootsi võim taotles vaid aadli võimutäiuse, omavoli ja kohtunikuõiguse selgemat reguleerimist. 2. Paljud tühjaks jäänud talukohad meelitasid talupoegi soodsamaid maid otsima. 17. Saj esimesel poolel peamiseks tööjõuks peremehe enda pere, rahvaarvu kasvades palgati abikäsi(sulaseid,tüdrukuid). Sajandi lõpuks kasvas veiste ja rakmeloo...

Ajalugu - Keskkool
31 allalaadimist
8
pptx

Võrdeline seos ja selle graafik.

Koostaja: Siim Kristjan Terras Juhendaja: Monika Heinmaa 2017 Mis on võrdeline seos? võrdeliseks seoseks nimetatakse seost, kus ühe suuruse suurendamisel mingi arv korda suureneb teine suurus sama palju kordi muutujate y ja x jagatis on alati kindel arv a, mida nimetatakse võrdeteguriks võrdeline seos es...

Matemaatika - Põhikool
8 allalaadimist
25
docx

Uurimustöö psühholoogiast: Sõltuvushäired

Sõltuvushäired Audentese Gümnaasiumi uurimistöö Sõltuvushäired Tallinn 2017 Sisukord 1 Sõltuvushäired Sissejuhatus. Inimkonna evolutsiooniline areng on kogu oma eksisteerimise jooksul tõusvas tempos edasi liikunud. Sõjad, näljahädad, haigused on teinud in...

Psühholoogia - Keskkool
6 allalaadimist
15
pdf

ELEKTROSTAATIKA

ELEKTROSTAATIKA Elektrilaeng- osakese elektriline vastastikmõju seda ümbritsevate kehadega sõltub selle elektrilaengust. Samanimelite laengutega kehad tõukuvad, erinimelised tõmbuvad. Sama hulga ni neg kui ka pos korral on kehad neutraalselt elektriseeritud, vastasel juhul keha omab laengut ja on kas positii...

Füüsika -
2 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun