Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"ohustamise" - 16 õppematerjali

13
doc

Ameerika ajalugu

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM Pille Jürisaar 11 B hommik ,,AMEERIKA AJALUGU" UURIMISTÖÖ Juhendaja: Urmas Lekk PÄRNU 2006 SISUKORD: SISSEJUHATUS KOKKUVÕTE KASUTATUD KIRJANDUS Ameerika avastamine. Tänapäeval on vürtsid täiesti tavaline asi ja neid on igas kodus. Vanasti olid aga vürtsid sama...

Geograafia - Keskkool
146 allalaadimist
14
doc

20. sajandi kunst

SAJANDI KUNST KONSPEKT J. KANGILASKI ÕPIKUST Uusromantismi ideoloogia - pettumine kaasajas, teaduse areng pole ühiskonda humaansemaks muutnud, tugevnes religiooni autoriteet (olulisemad parateadused), kunst polnud enam teaduse liitlane, vaid ülim väärtus. Sümbolism - käsitleti suuri ja igavesi teemasid (surm, sünd, erootika, armastus, üksindus), olukordi toodi välja ebatavaliste mitmetimõistetavate...

Ajalugu - Tartu Ülikool
198 allalaadimist
98
rtf

tom

UTOOPIA KALLAS I TEEKOND TOM STOPPARD Tõlkinud Anu Lamp Tallinn, 2003 2 TEGELASED: ALEKSANDER BAKUNIN VARVARA, tema naine LJUBOV VARENKA TATJANA ALEKSANDRA, nende tütred MISS CHAMBERLAIN, inglannast guverness PARUN RENNE, ratsaväeohvitser SEMJON MIHHAIL BAKUNIN, nende poeg NIKOLAI STANKEVITS, noor fil...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
37 allalaadimist
6
docx

Maailma ja eesti pärast teist maailmasõda

Maailm pärast Teist maailmasõda Ida ning Lääs Külmaks sõjaks nimetatakse poliitilist, ideoloogilist ning majanduslikku vastasseisu idabloki (NSLV ja liitlased)ning lääneriikide vahel aastatel 1945-1990. Põhilised vormid olid võidurelvastumine, ideoloogiline võitlus propagandat kasutades, võitlus mõjusfääride eest, majanduslik võitlus, dipolmaatiline võitlus ning ka salateenistuste tegev...

Ajalugu - Kutsekool
227 allalaadimist
10
doc

Lähiaja okupatsioonid Eestis 1939 - 1944

Referaat Lähiaja okupatsioonid Eestis 1939-1944 Tallinn Esimene Nõukogude okupatsioon 1930. aastate lõpul Leedu, Läti ja Eesti juhtide erineval määral ilmnenud Saksa orientatsioon osutus väga lühinägelikuks: kuna loodeti jõudude tasakaalu püsimisele Moskva ja Berliini vahel, ei osatud ette näha viima...

Ajalugu - Keskkool
18 allalaadimist
54
doc

Rahvusvaheline õigus

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS Rahvusvaheline õigus­ on õigusnormide, õiguspõhimõtete ja tavade süsteem, mis reguleerib rahvusvahelise õiguse subjektide vahelisi suhteid. Eristatakse Rahvusvahelist eraõigust ­määrab, millise riigi õigust kohaldada juhtudel, mil õigussuhtel on kokkupuude rohkem kui ühe riigi õigusega. Rahvusvahelisel eraõigusel ei ole rahvusvahelist olemust. Kuigi erinevate ri...

Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
479 allalaadimist
13
docx

TÖÖTERVISHOID

TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS Töötervishoiu eesmärgiks on: ennetada tööõnnetusi ja kutsehaigestumisi nii palju kui see vähegi võimalik on. Lähtepunkt on töökohal töötav töötaja, tema tervise ja töövõime säilitamine. Tööõnnetusete ja kutsehaigestumiste ärahoidmine on nii riigi, tööandja kui töötaja huvi. Ettevõtete oskuslikud investeeringud sellel eesmärgi saavutamiseks tasuvad alati ära ja toovad ühiskonnale kasu...

Töökeskkond -
21 allalaadimist
44
pdf

Motivatsioonipsühholoogia konspekt

SISSEJUHATUS MOTIVATSIOONI PROBLEMAATIKASSE Motivatsioon ei tulene ainult õppimisest, bioloogilistest vajadustest, ka mõtlemisest & teistest tunnetusprotsessidest Hedonistlik traditsioon - loomad püüdlevad teatud nähtuste & seisundite poole ning püüavad teisi vältida · Vältiva käitumise põhjused on sellised, mida on raske või isegi võimatu ignoreerida. Näiteks on enamusel inimestest raske luua kehalist k...

Enesejuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
72 allalaadimist
11
docx

Turunduse esimene ja teine kontrolltöö koos vastustega

Turundustegevusi ühendab a) Suhteturunduse kontseptsioon b) Müügikontseptsioon c) Vahetuskontseptsioon d) Tehinguturundus 2. Müügikontseptsioon on suunatud a) Tarbijale b) Turustusele c) Tootmise optimeerimisele d) Ükski pole õige 3. Turunduse raameesmärkideks on a) Tulu- ja kulueesmärgid b) Käive rahas ja koguseline müük c)...

Turundus - Tallinna Tehnikakõrgkool
176 allalaadimist
11
docx

Kunstiajaloo Eksami küsimused

impressionism ja moodne maailma IMPRESSIONISM 1860-ndatel ei olnud osa noori Prantsuse kunstnikest rahul ametliku, akademistliku kunstiga. Nad arvasid, et see on liialt kuiv ega anna reaalselt edasi tegelikkust. Eelkõige olid nad huvitatud hetkemuljete ja vahelduvate valgusefektide jäädvustamisest. Otse looduses maalides oli tarvis valguse tabamiseks sageli kiiresti töötada, mis tõi kaasa ka hoopi...

Kunstiajalugu -
18 allalaadimist
22
docx

Ökoloogia kordamisküsimuste vastused

Ökoloogia definitsioon 1866 ­ Ernst Haeckel (Saksa zooloog) esitas esimese definitsiooni. Selle kohaselt uurib ökoloogia organismide suhteid elusa ja eluta keskkonnaga. 2. Ökoloogia jagunemine organisatsioonitasemete põhjal Ökoloogia jaguneb autökoloogiaks, demökoloogiaks ja sünökoloogiaks. 3. Mida uurib autökoloogia? Autökoloogia ­ isendite tasand (organism) 4. Mida uurib sünökolo...

Bioloogia -
10 allalaadimist
30
pptx

Dekaloog ehk 10 käsku

Sa pead oma isa ja ema austama Vanemad, Jumala loomisväe osalised, on igale inimesele esimesed ja lähedaimad See käsk kaitseb perekonda ja ühiskonda ning nõuab iga õiguspärase autoriteedi austamist Kümme käsku 5. Sa ei tohi tappa Viies käsk nõuab austust nii ihu kui hinge suhtes, kaitseb ähvardamise, ohustamise , vägivalla, tapmise, enesetapu, aga ka viha, vaenu ja omakohtu eest Elu on kordumatu, taastamatu, seetõttu on vastutus nii enese kui teiste elu säilimise eest võrreldamatult kõrge Kümme käsku 6. Sa ei tohi abielu rikkuda Jumal lõi inimese oma näo järgi, Ta lõi tema meheks ja naiseks See käsk kaitseb õiget suhet mehe ja naise vahel, kutsumust elu edasikandmisele ja isikuväärikust. See nõuab enesev...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
36
docx

Referaat abort

Prantsusmaa - Abort on Prantsusmaal lubatud vabatahtlikult. 2001. aastal vastu võetud seadusega pikendati abordi tegemise perioodi 10 nädalalt 12-le. Saksamaa - Saksamaa lubab abordi tegemist esimeses trimestris, nõustamise ja ooteaja läbimisel ning erakorralistel juhtudel hiljem. Soome - Lubatud naise elu päästmiseks, vaimse või füüsilise tervise ohustamise korral, majanduslikel või sotsiaalsetel põhjustel või vägistamise, intsesti ja loote väärarengu juhtumitel. Abort tuleb Soomes üldjuhul sooritada esimese 12 nädala jooksul. Taani - Taanis on abordi tegemine lubatud vabatahtlikult kuni 12 nädala vältel. 15 Tšehhi - Tšehhis on abort lubatud vabatahtlikult. Ungari - Ungaris on abort lubatud vabatahtlikult aastast 1992 kuni 12 nädal...

Sotsiaalteadused - Tartu Ülikool
18 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

(3) Teede ja teiste tehisobjektide rajamisel tuleb tagada kaitsealustesse liikidesse kuuluvatele isenditele võimalikult ohutud elu- ja liikumistingimused ning kaitsealuste kivististe või mineraalide teada olevate leiukohtade säilimine. (4) Ökosüsteemide ohustamise vältimiseks on võõrliikide loodusesse viimine keelatud, välja arvatud teaduslikult põhjendatud taasasustamine keskkonnaministri loal. 87. Taimestikku ohustavad peamised tegurid Taimeliikide ohutegurid: Suurt mõju avaldab inimtegevus! Võsastumine (ka metsastumine, roostumine, kadastumine) Niitmisel tekkinud heina ülejäägid, Hoolduse ebapiisav kvaliteet ja ebasobivad võtted, mis hävitavad taimestiku Pool...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
79 allalaadimist
60
pdf

Keskkonnaõigus kordamisküsimuste vastused 2012

Õiguslikult sekkuda saab ja tuleb ainult äärmuslikel juhtudel, kui saastamine muutub juba väga kriitiliseks ja hakkab teisi indiviide otseselt ohustama.  Õiguslikku regulatsiooni kasutati üksnes inimese tervise ja julgeoleku otsese ja selge ohustamise korral; ebaselgeid riske ignoreeriti täielikult. ˆ Keskkonnaõigus 1960ndatel kuni 1980ndatel aastatel (teine periood)  Hakati kehestama esimesi otseselt keskkonnakaitsele suunatud seadusi nii Euroopas kui mujal.  Aluspõhimõteteks olid juba tekitatud kahjude hüvitamise kohustus (ex post ) ning otseste ohtude vältimine  Võeti kasutusele saastaja-maksab...

Keskkonnaõigus - Tartu Ülikool
84 allalaadimist
14
docx

Vanema hooldusõiguste äravõtmine ja selle tagajärjed

Perekonnaseaduse § 137 järgi on võimalik ühist hooldusõigust omavatel vanematel, kes elavad alaliselt lahus või ei soovi muul põhjusel hooldusõigust edaspidi ühiselt teostada, kummalgi kohtult hagita menetluses taotleda, et lapse hooldusõigus antaks talle osaliselt või täielikult üle. Lapse heaolu ohustamise korral on võimalik kohtu kaudu hooldusõigust piirata või täielikult ära võtta. 2. Hooldusõiguse äravõtmine ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 19 näeb ette lapse kaitse igasuguse füüsilise ja vaimse vägivalla, ülekohtu või kuritarvituse, hooletussejätmise, hooletu või julma kohtlemise või ekspluateerimise eest. Samuti keelab Eesti Vabariigi lastekaitse seadus § 31 lapse alavääristamise, hirmutamise või k...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun