Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Murdude liitmine ja lahutamine - sarnased materjalid

nimetaja, lugejas, teguriteks, hine
4
docx

Murdude liitmine ja lahutamine

6. kl matem (Murdude liitmine ja lahutamine) Ühe- ja erinemeliste harilike murdude liitmine ja lahutamine Vali välja õige, lõpuni teisendatud vastus: 4/9 - 1/9 = 7/10 + 7/10 = 5 - 3/7 = 5/8 + 3/4 = 7/12 + 2/3 = 4 1/3 + 1 1/5 = 8 3/5 - 3 1/2 = Otsusta, kas järgmistes tehetes on saadud õige vast...

Matemaatika 6. klass - Põhikool
4 allalaadimist
1
doc

Harilike murdude liitmine ja lahutamine

Harilike murdude liitmiseks ja lahutamiseks tuleb: 1) täisosad liita/lahutada omavahel 2) murdosad liita/lahutada omavahel, aga neile tuleb enne leida a) ühine nimetaja ehk arv, millega mõlemad nimetajad jaguvad b) igale murrule laiendaja, selle saad kui ühise nimetaja jagad murru esialgse nimetajaga c) nüüd ...

Matemaatika - Põhikool
22 allalaadimist
11
ppt

Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine

Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine 6. klass Enne erinimeliste murdude liitmist ja lahutamist peaksid meenutama varem õpitut: •Kuidas Kuidas teisendati murde teisendati murde ühenimelisteks ühenimeliseks •Kuidas Kuidas toimus toim...

Matemaatika -
1 allalaadimist
11
ppt

Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine

Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine 6. klass Enne erinimeliste murdude liitmist ja lahutamist peaksid meenutama varem õpitut: ·Kuidas Kuidas teisendati murde teisendati murde ühenimelisteks ühenimeliseks ·Kuidas Kuidas toimus toimus ...

Matemaatika - Põhikool
18 allalaadimist
1
doc

Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine

Saad teada, kuidas liita ja lahutada murde. On antud ka näide.

Matemaatika - Põhikool
184 allalaadimist
3
doc

Hulkliikmete liitmine ja lahutamine

Hulkliikmete liitmine ja lahutamine 1. Lihtsusta ja arvuta avaldise väärtus. a) (t ­ 3s) ­ (2t + s), kui s = 2 ja t = 3 (t ­ 3s) ­ (2t + s) = t ­ 3s ­ 2t ­ s = ­ 4s ­ t; Lahendus: ­ 4s ­ t = ­ 4 * 2 ­ 3 = ­ 11 b) (4c ...

Matemaatika - Põhikool
21 allalaadimist
5
pptx

Liitmise ja lahutamise seos

Liitmise ja lahutamise seos. 2. klass Kersti Smorodina Liitmine ja lahutamine on omavahel seotud: Vaata joonist ja näiteid. 3+2=5 5­2=3 Mida saad arvutada? REEGEL! Lahutamine on liitmise pöördtehe. 3+5=8 8­5=3 Pöörame ümber Harjuta! ÜLESANNE 1...

Matemaatika - Põhikool
4 allalaadimist
44
ppt

Harilikud murrud

HARILIKUD MURRUD Murdude liigitus M u rd a vu H a rilku d K ü m n e d m u rd m ...

Matemaatika -
2 allalaadimist
53
ppt

Reaalarvud ( slaidid )

... Antud arvude ühiskordseiks nimetatakse arve, mis jaguvad iga antud arvuga. Antud arvude vähimaks ühiskordseiks (VÜK) nimetatakse vähimat nullist erinevat arvu, mis jagub iga antud arvuga. Arvude vähimat ühiskordset läheb tarvis näiteks erinimeliste murdude ühise nimetaja leidmiseks. ÜLESANNE: Leiame arvude 30 ja 75 vähima ühiskordse: 30 2 75 3 15 3 25 5 5 5 5 5 30 = 2 · 3 · 5; 1 75 = 3 · 5 · 5; 1 Vähima ühiskordse...

Matemaatika - Kutsekool
45 allalaadimist
100
pdf

MATEMAATIKA TÄIENDUSÕPE

...µrgemad astmed ………………………….……. 3 2.2 Hariliku murru põhiomadus ………………………………….…….. 3 2.3 Tehetevahelised seosed ……………………………………….…….. 3 2.4 Tehted harilike murdudega ………………………………….……… 4 2.5 Tehete põhiomadused ……………………………………….……… 5 2.6 Näited tehete kohta positiivsete ja negatiivsete arvudega …….…….. 5 2.7 Näited tehete kohta ratsionaalarvudega …………………â€...

Matemaatika - Põhikool
45 allalaadimist
44
ppt

Harilikud murrud

HARILIKUD MURRUD 1 3 Murdude liigitus M u rd a vu H a rilku d K ü m n e d m u rd m ...

Matemaatika - Põhikool
58 allalaadimist
4
doc

Eksami materjal

Matemaatika 9.klass 1.Ühenimeliste murdude summa on murd,mille nimetajaks on murdude ühine nimetaja ja lugejaks murdude lugejate summa. (Näide1) 2.Harilike murdude korrutis on murd,mille lugejaks on nende murdude lugejate korrutis ja nimetajaks murdude nimetajate korrutis.(Näide2) Harilike murdude jagatis on murd,mis saadakse esimese murru korrutamisel teise murru pöördarvuga.(Näide3) 3,4-kümnen...

Matemaatika - Põhikool
80 allalaadimist
63
doc

Põhikooli matemaatika kordamine

...a: am ­ bm ­ an + bn = (am ­ bm) ­ (an ­ bn) = m(a ­ b) ­ n(a ­ b) = (m ­ n) (a ­ b). Saame, et xy c) yx Lahendus: vu d) 4u 2 4v 2 Lahendus: Ratsionaalavaldised ja murdvõrrandid Murdude korrutamine 1. Arvuta järgnevad korrutised. 4 3 a) 5 2 Lahendus: 5 3 b) 6 4 Lahendus: 3 c) 14 7 Lahendus: 1 d) 10 5 Lahendus: 2. Lihtsusta järgnevad avaldised. ab c 2 a) ...

Matemaatika - Keskkool
9 allalaadimist
8
pptx

Harilikud murrud

... 1= = = = = 2 4 6 2 2×3 6 Taandamine 18 18 ÷ 3 6 12 12 ÷ 3 4 ÷ 2 2 = = = = = 6 6÷3 2 36 36 ÷ 3 12 ÷ 2 6 Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine Ühenimeliste murdude liitmisel (lahutamisel) liidetakse (lahutatakse) murdude lugejad, nimetaja ei muutu. a c a±c ± = b b b Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine Erinimeliste murdude liitmisel (lahutamisel) laiendatakse ühte murdu nii, et saadaks...

Matemaatika - Põhikool
8 allalaadimist
12
pdf

Matemaatika eksami teooria 10. klass

...uutujaid jagajas, siis nimetatakse seda täisavaldiseks, vastasel juhul on tegemist murdavaldisega · Avaldist kujul a/b, kus a ja b on täisavaldised, nimetatakse algebraliseks murruks · Ratsionaalavaldiste teisendamine taandub tehetele algebraliste murdudega · Erinimeliste algebraliste murdude liitmisel (lahutamisel) laiendatakse need esmalt ühenimelisteks. Ühiseks nimetajaks valitakse korrutis, mille tegureiks on üksikute murdude nimetajate kõigi erinevate tegurite kõrgeimad astmed. 2.2 Irratsionaalavaldised e juuraval...

Matemaatika - Keskkool
20 allalaadimist
24
doc

Kogu Matemaatika täiendõpe

... 5 8 Kui murru lugeja on nimetajast suurem, siis see murd on suurem arvust 1 6 8 Näiteks > 1, >1 5 7 Ülesanne 1 · Millised järgnevatest murdudest on lihtmurrud ja millised liigmurrud: 4 14 4 41 80 11 , , , , , 4 5 15 506 5 22 · Kirjuta üks murd, mille lugeja on 9 · Kirjuta üks murd, mille nimetaja on 8 m · Kirjuta murd liiht- ja liigmurruna...

Matemaatika - Keskkool
29 allalaadimist
10
pdf

Murdvõrrandite lahendamine 9.klass 2013

...ga A( x) A( x) 0 0 B( x) B( x) 0 A( x) Võrrandi viimine kujule 0 B( x) Kõik liikmed tuleb kirjutada ühisele murrujoonele Tuletan meelde murdude liitmise ja lahutamise eeskirja! Murrud tuleb teisendada ühenimelisteks. Algebraliste murdude liitmine ja lahutamine 1. Et leida murdude ühist nimetajat, tegurdan kõikide murdude nimetajad ja leian siis nende vähima ühiskordse. 2. Leian kõikidele murdudele laiendajad (tegur...

Matemaatika - Põhikool
7 allalaadimist
15
pdf

Tehted harilike murdudega

Tehted harilike murdudega © T. Lepikult, 2010 Hariliku murru mõiste Harilikuks murruks nimetatakse kahe naturaalarvu a ja b jagatist kujul a , b kus b 0. ...

Matemaatika -
29 allalaadimist
1
doc

Taandamine

... 18 3 Näide: = = taandatud kõigepealt 2-ga ja seejärel 3-ga või = taandatud 6-ga 24 12 4 24 4 Laiendamine ­ murru lugeja ja nimetaja korrutamine ühe ja sama arvuga. Kasutame murdude võrdlemisel ja liitmisel-lahutamisel. 2( 4 8 3( 3 9 2 ( 4 3( 3 4 9 13 1 Näide: = < = või + = + = =1 3 12 4 12 3 4 12 12 12 12 Segarvude liitmine/ lahutamine ­ täisosad liida/ lahut...

Matemaatika - Põhikool
16 allalaadimist
10
pdf

Algebralised murrud

Algebraliste murrud © T. Lepikult, 2010 Algebraliste murdude korrutamine Kahe algebralise avaldise jagatist nimetatakse algebraliseks murruks. Tehteid algebraliste murdudega sooritatakse nagu harilike murdudega: Kahe murru korrutiseks on murd, mille lugejaks on teguriteks olevate murdude lugejate korrutis, ja nimetajaks on teguriteks olevate murdude...

Matemaatika -
31 allalaadimist
5
docx

3. KLASSI MATEMAATIKA TASEMETÖÖ

... nelja aritmeetilise tehte liikmete ja tulemuste nimetusi; · leiab võrdustes tähe arvväärtuse proovimise või analoogia põhjal; · määrab õige tehete järjekorra avaldises (sulud; korrutamine/jagamine; liitmine/lahutamine). Mõõtmine ja tekstülesanded · selgitab murdude , , ja tähendust, leiab nende murdude põhjal osa arvust ning osa järgi arvu; · kasutab mõõtes sobivaid mõõtühikuid, kirjeldab mõõtühikute suurust temale tuttavate suuruste kaudu; · hindab looduses kaugusi ning lahendab liiklusohutuse ülesandeid; · tunneb kella ja kalendrit ning seostab seda oma ...

Matemaatika - Põhikool
37 allalaadimist
28
docx

Põhikooli lõpueksam matemaatikast

... + 4x + 4 + 3x² - 14 - 4x² + 20x - 25 = 24x - 35. Leiame nüüd avaldise väärtuse: 24(-0,5) - 35 = -12 - 35 = - 47. 10. Lineaarvõrrandite lahendamine 1. kui võrrand sisaldab harilikke murde, siis vabaneme nendest, korrutades võrrandi mõlemaid pooli kõigi murdude ühise nimetajaga 2. lihtsustame võrrandi mõlemaid pooli ( sulgude avamine, sarnaste liidetavate koondamine) 3. viime tundmatuga liikmed võrrandi ühele poolele ja vabaliikmed teisele poolele, muutes kõigi üleviidavate liikmete märgid vastupidiseks 4. koondame sarnased liidetavad 5. lei...

Matemaatika - Põhikool
44 allalaadimist
9
doc

Põhivara 7. klass

...on x + (x+3) = 35 Lahendame võrrandi: x + (x+3) = 35 2x = 35 ­ 3 x = 16 Murrukujulise võrrandi lahendamine: Kui võrrandis esineb murde, siis vabaneme nendest. Korrutame võrrandi pooli murdude ühise nimetajaga. Võrratus: Matemaatilist avaldist, milles esinevad märgid < ja > nimetatakse võrratuseks. a>b ( loe: a on suurem kui b) Võrratusmärgid: < - väiksem - väiksem või võrdne > - suurem - suurem või võrdne Võrratuse omadused: Kui võrratuse... 1) mõlema poolega liita või mõlemast p...

Matemaatika - Põhikool
251 allalaadimist
3
doc

Murrud ning tehted nendega

... 6 7 1 - murru joon - - = 2- 4 murru nimetaja 5 3 3 MURRUD LIITMINE Ühenimeliste murdude liitmisel liidetakse nende murdude lugejad, nimetaja jääb endiseks. Näited LAHUTAMINE Ühenimeliste murdude lahutamisel lahutatakse nende murdude lugejad, nimetaja jääb endiseks. Näited KORRUTAMINE Kahe hariliku murru korrutis võrdub murruga, mille luge...

Matemaatika - Põhikool
53 allalaadimist
2
pdf

Põhikooli matemaatikakursuse põhivalemid

Põhikooli matemaatikakursuse põhivalemid Tehe Valem 1. Harilike murdude liitmine a c ad + bc + = b d bd 2. Harilike murdude lahutamine a c ad - bc ...

Matemaatika - Põhikool
23 allalaadimist
273
pdf

Lembit Pallase materjalid

...integraal 40. Integraalide tabel 2 41. M¨aa¨ramata integraali omadusi 42. Integreerimine muutuja vahetusega 43. Ositi integreerimine 44. Osamurrud ja nende integreerimine 45. Ratsionaalse murru lahutamine osamurdudeks 46. M~onede trigonomeetriliste funktsioonide klasside integreerimine 47. Irratsionaalavaldiste integreerimine 48. M¨aa¨ratud integraali m~oiste 49. M¨aa¨ratud integraali omadused 50. M¨aa¨ratud integraali arvutamine. Newton-Leibnizi valem 51. Muutuja vahetus m¨aa¨ratud integraalis 52. Os...

Matemaatiline analüüs - Tallinna Tehnikaülikool
755 allalaadimist
72
pptx

Avaldiste teisendusi. Lineaarvõrrand

... 3x - 5x = 5x - 5x + 6 ehk 3x – 5x = 6 -2x = 6 |: (-2) x = -3 3.6. ÜHE TUNDMATUGA LINEAARVÕRRANDI LAHENDAMINE 1) Kui võrrand sisaldab murdarvulisi kordajaid, siis vabanetakse nendest, korrutades võrrandi mõlemaid pooli kõigi murdude ühise nimetajaga; 2) Lihtsustatakse võrrandi mõlemaid pooli (sulgude avamine, sarnaste liidetavate koondamine); 3) Viiakse tundmatuga liikmed võrrandi ühele (tavaliselt vasakule) poolele ja vabaliikmed teisele poolele, muutes kõigi üleviidavate liikmete märgid esialgseteg...

Matemaatika - Põhikool
15 allalaadimist
142
pdf

Matemaatiline analüüs I

...n (x) integraali avaldamisele. Kui m < n, siis j¨a¨ ab jagamise etapp vahele, sest integreeritava funktsiooni lugeja on juba algselt v¨aiksema astmega kui nimetaja, st funktsioon on kujul (5.8). 2. Ratsionaalfunktsiooni (5.8) lahutamine osamurdude summaks. Alustame murru nimetaja teguriteks lahutamisest. Nimelt on v~oimalik t~oestada, et su- valise pol¨ unoomi Qn (x) saab lahutada teguriteks j¨argmisel kujul: Qn (x) = c · (x - a)k · . . . · (x2 + px + q)l · . . . , (5.9) milles esineb teatud l~oplik arv teg...

Matemaatika -
28 allalaadimist
142
pdf

Matemaatilise analüüsi konspekt TTÜ's

... Qn (x) integraali avaldamisele. Kui m < n, siis j¨a¨ab jagamise etapp vahele, sest integreeritava funktsiooni lugeja on juba algselt v¨aiksema astmega kui nimetaja, st funktsioon on kujul (5.8). 2. Ratsionaalfunktsiooni (5.8) lahutamine osamurdude summaks. Alustame murru nimetaja teguriteks lahutamisest. Nimelt on v~oimalik t~oestada, et su- valise pol¨ unoomi Qn (x) saab lahutada teguriteks j¨argmisel kujul: Qn (x) = c · (x - a)k · . . . · (x2 + px + q)l · . . . , (5.9) milles esineb teatud l~oplik arv teg...

Matemaatiline analüüs -
27 allalaadimist
4
docx

Kollokvium IV 2.1-2.10 kõik teooria määramata integraalist

...e kirja pandav nii: Kui võrrandil Pn(x)=0 on reaalne lahend kordusega x1 jne x, siis k1...k+2(l1+l2+...+l)=n Pn(x)=0 P3(x)=x3-8 P3(x)=0 x3-8=0 (x-2)(x2+2x+4)=0 x1=2 x2+2x+4=0 V: 3 lahendit. Üks reaalne ja kaks kompleksset 2.6 Ratsionaalfunktsioonide lahutamine osamurdudeks Olgu Qm(x)/Pn(x) ratsionaalfunktsioon, kus Qm(x) on m-astme ja Pn(x) n-astme polünoom ning m

Matemaatiline analüüs - Tallinna Tehnikaülikool
80 allalaadimist
6
doc

8. klassi raudvara 1.osa

...hend on kasutada astmete jagamise eeskirja lahend on 23.Astmetega murru taandamine - leida arvud Õ ül.114,120 või astmed, millega saab taandada (vormistada võib ka mahatõmbamise abil nagu harilike taandasin -ga murdude puhul) = taandasin -ga taandasin -ga 24.Järeldused valemitest astmetega - valemeid alused ühesugused: saab kasutada siis, kui on ühesugused astmealused või...

Matemaatika - Põhikool
56 allalaadimist
12
pdf

8. klassi raudvara: PTK 4

...and üldkujul ax+by=c 3x-5(3y-4)=-3(x-2)+6 kirjutatakse nii, et lineaarliikmed on 3x-15y+20=-3x+6+6 tähestikulises järjekorras; murde, sulge või 3x-15y+3x=6+6-20 sarnaseid liikmeid sisaldava võrrandi 6x-15y=-8 normaalkuju puhul: korrutada pooli murdude ühise nimetajaga, sulgudest vabanemisel kasutada korrutamise jaotuvuse seadust a(b+c)=ab+ac; viia tundmatuid sisaldavad liikmed võrrandi vasakule ning vabaliikmed paremale poolele; koondada ja kirjutada saadud liikmed nõutud järjekorras NB vaja kasutada kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüstee...

Matemaatika - Põhikool
107 allalaadimist
3
doc

Matemaatika teooria

1. Kuidas liidetakse harilikke murdusid? Kõigepealt teisendatakse murrud ühenimelisteks. Harilike murdude liitmisel liidetakse murdude lugejad, nimetaja jääb endiseks. (Liigmurrud teisendame segaarvuks juhul, kui vastuseks on liigmurd.) 2. Kuidas korrutada harilikke murdusid? Harilike murdude korrutamisel korrutame lugeja lugejaga ning nimetaja nimetajaga. 3. Kuidas jagada harilikke murdusid? Sell...

Matemaatika - Keskkool
9 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun