Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"maailmavaadet" - 445 õppematerjali

maailmavaadet on võimalik mõjutada erinevate tegurite abil,selleks võivad olla sinu sõbrad,ühiskond. Poliitika on üks neist,mis meid puutumata ei jäta.
thumbnail
4
docx

Inimese maailmavaadet mõjutavad tegurid

inimese mõttemaailm. Ühiskonna ideaalid suruvad meid tihti raamidesse, millest välja pääsemiseks tuleb paika seada enda moraalsed väärtused. Mõjutavateks teguriteks võib pidada poliitikat, kultuuri kui ka inimestevahelisi suhteid ning vastavalt olukorrale on meil võimalik maailmavaadet kujundada täpselt selliseks, nagu me seda soovime. E.R. Tamberg väidab oma luuletuses „Maailmavaade“, et kommunistlik kord ei toetanud inimeste individuaalset maailmavaadet, vaid „kosmol oli kindel konjunktuur“. See illustreerib seda, kuidas paljud faktorid võivad mõjutada meie mõttemaailma. Maailmavaade ei ole vaid mina ja maailm, vaid kõik, mis jääb nende vahepeale. Seda mõjutab lõpmatult palju faktoreid, kuid lõpuks on see igal inimesel siiski unikaalne. Erinevate isiksuste paljusus tagab tõekspidamiste mitmekesisuse ning uute mõtete leviku. Samas on see midagi, mida ei saa määratleda mingis kindlas süsteemis, vaid see

Kirjandus → Kirjandus
64 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Maailmavaade – igale ühele oma

Näiteks, Põhja-Koreas ei ole kodanikel ligipääsu välismeediale, seega demokraatliku maailmapildi olemasolust ei oska enamik isegi mõelda. Maailmavaade sõltub mitmetest aspektidest, mis on enamasti olemas alates inimese sünnist, seega on raske näha raamidest välja. Maailmavaade, sõnana ükskõik kui aupaklikkult kõlav, on oma varjupoolte ja erinevustega küllastatud. Kuid just see on üks aspekt, millega saame inimrühmi luua, leida endale sarnase eluvaatega sõbrad. Maailmavaadet kujundab peamiselt väliskeskkond, kuid soovi korral saame oma maailmavaadet muuta, aga selleks peab olema meid ümbritsev keskkond muutust soosiv, sest just sellest sõltub meie maailmavaate lõplik vorm.

Eesti keel → Eesti keel
23 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Friedrich Nietzsche - Nõnda kõneles Zarathustra

Friedrich Nietzsche Nõnda kõneles Zarathustra „Nõnda kõneles Zarathustra“ on Nietzsche tähtteoseks, kuna sellesse raamatusse on ta pannud väga palju enda nihilismivastast maailmavaadet. See tähendab, et raamatu põhiideeks on elule ja olemisele eesmärgi ja põhjuse otsimine. Nietzsche ise on ka väitnud, et see raamat on tema üks kõige olulisem raamat. Selle raamatu peategelaseks on eraklik mees, Zarathustra. Ta elas koopas, mis oli tema koduks olnud juba kümme aastat. Zarahustra oli koopas teistest inimestest eraldatud. Ühel hetkel sai tal kõrini sellisest eraklikust elust ja ta otsustas sellest koopast välja reaalsusesse tagasi tulla.

Filosoofia → Filosoofia
62 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Ernst Enno ja Marie Underi loodusluuleanalüüs

Loodus- meie ema, meie isa, meie kodu. Ernst Enno ja Marie Underi loodusluuleanalüüs Enno ja Under olid mõlemad Noor-Eesti liikumise aegsed kirjanikud, tegutsemine selles rühmituses muutis kindlasti kõikide luuletajate maailmavaadet sarnasemaks. Nii on ka Underi ning Enno loodusluules palju sarnasusi. Mõlemal autoril on ülekaalus küll teise teemaga luuletused, kuid mulle hakkas mõlema kirjaniku puhul eelkõige siiski silma loodusluule oma siiruse ning tundeküllasuse poolest. Mõlemale autorile on loodus väga südamelähedane, nad kas samastavad end sellega või tahavad saada osakeseks maast. Nagu Ernst Enno räägib luuletuses, mille nimi on ,,Mina’’.

Kirjandus → Eesti kirjandus
24 allalaadimist
thumbnail
4
pdf

Maailmavaade mõistuse ja ümbritseva keskkonna koostööl valmiv kunstiteos

    Maailmavaade ­ mõistuse ja ümbritseva keskkonna koostööl valmiv kunstiteos      Inimene  sünnib  siia  ilma  puhta  lehena,  mida  võiks  võrrelda  lõuendiga,  millele  pole  kunstnik  jõudnud  veel  maalima  hakata. Meie maailmavaadet hakkab maalima kunstnik ehk meie  kogu järgnev elu. Maailmavaate kujunemist mõjutavad väga paljud erinevad tegurid.    Kõige  esimesena  hakkavad  lehele  värve  lisama  perekond  ja  lapsepõlv.  Väikese  lapsena  omandatakse  tavaliselt  perekonnale sarnane maailmavaade, kuna vanemad on suurimad eeskujud  ning  tundub,  et  nende  mõtlemis­  ja  tegutsemisviis  on  ainuõige.  Last  mõjutavad  vanemate  kasvatusmeetodid,  arusaamad,  usuline  kuuluvus  ning  kodune  keskkond,  Lisaks  vanemate  poolsetele  mõjutustele  mõjutavad  lapse maailmapilti suuresti ka saadud kogemused. Näi...

Kirjandus → Kirjandus
6 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Miks puhkes külm sõda

Miks puhkes külm sõda Külm soda oli USA juhitud kapitalisliku leeri ja NSVLi poolt juhitud sotsialistliku leeri majanduslik ning poliitiline vastasseis Teise maailmasõja järgsel rahuperioodil. II maailmasõja ajal olid USA ja NSVL liitlased, kelle ühiseks eesmärgiks oli Saksamaa purustamine. Külma sõja alguseks olid nende suhted märgatavalt halvenenud. USA ja NSV Liit esindasid kahte vastandlikku maailmavaadet ­ üks Lääne demokraatiat ja teine kommunistlikku totalitarismi. Kuid miks puhkes külm sõda? Nõukogude Liidu ekspansionistlik poliitika Teise maailmasõja päevil ning selle järel, kommunismi levik Euroopas ja Aasias tekitasid USA-s ärevust ning sundisid oma positsioone tugevdama. Esimeseks sammuks oli nn Trumani doktriin. 1947. aastal esitas USA president Harry Truman seisukoha, et Ameerika Ühendriikide välispoliitika juhtmõtteks peab olema

Ajalugu → Ajalugu
22 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Maailmavaade minu silme läbi ja selle kujunemine

omaga. On see kitsas või lai,see oleneb kõik meist endist,kui mitmeti me asju mõistame ja tõlgendada oskame ning kui palju me mingilt poolt mõjutatavad oleme. Õiget ega vale maailmavaadet pole olemas,sest kõigil meist kujuneb elu jooksul iseenda ideaalvaade. Maailmavaadet on võimalik mõjutada erinevate tegurite abil,selleks võivad olla sinu sõbrad,ühiskond. Poliitika on üks neist,mis meid puutumata ei jäta. Erakonnad,kes tahavad võimule,esitlevad meile enne suuri valimisi oma maailmavaadet,mis peaks looma meile rõõmsama pildi asjadest,mis peaksid hakkama meie elujärge parandama,ning sellest tulenevalt valib rahvas missugune vaade nende arust on niiöelda õige ning selle läbi oma hääl anda. Maailmavaate kujunemine algab meie siia ilma tulemisega. Juba lapsest saati tehakse vanemate poolt lastele selgeks,mis on õige ja mis väär ning sealt omakorda hakkavad seda kujundama lasteaed ja kool ning sealt tulenevalt ka sõbrad ja ümberkaudsed inimesed. Seda

Eesti keel → Eesti keel
128 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Rooma rahu lõpp

välismõjutusi, mis saidki lõpuks snisele ühiskonnakorrale saatuslikuks. Enim puutusid kokku roomaga barbarid, kelle seast tõusid esile geldid ja germaanlased. Otustavalt kiirendas Rooma rahu lagunemist caracalla edikt 212. aastast. Tagades kõigile impeeriumi territoorimil elavatele vabadele inimestele rooma kodaniku õigused. Kuid ühtlasi avas carcalla edikt rooma võimustruktuurid riigi äärealade asukaile, kes esindasid roomlaste seisukohalt võõrast ja piguti lausa vastuvõtmatut maailmavaadet. See tähendas edaspidist vastastikust mõjutamist. Impeeriumi langus ja barbarite kuningriigid. Alates 4. saj. saavutas barbarite sisseränne seoses hunnide lände liikumisega senisest suurema ulatuse. Kuigi oli barbareid vähem, siis oli juba pikk aega rooma imbunud kindlustatud piirivööndi taguste barbarihõimude mõjusid. Paljud juurutasid seal enda eluviisi ja maailmavaadet. 5. saj. alguseks tungis läänegootide hõimuliit impeeriumi südamesse, rüüstas 410. aastal

Ajalugu → Ajalugu
16 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Eesti erakonnad

PARTEID JA IDEOLOOGIAD EESTIS Praegu eestis koalitsioonis Reform ja IRL, opositsioonis Rohelised, Keskerakond. Eestis on kaks liberaalset erakonda: Kesk ja Reform. Reformierakonna programm: · Kehastab liberaalset (natuke konservatiivide poole kaldunud) maailmavaadet, kaitsevad indiviidi vabadust. · Toetavad proportsionaalset maksusüsteemi, madal tulumaks (lubasid 10%). Proportsionaalne maksusüsteem tähendab seda, et kõik maksavad ühise maksumäära alusel. · Vaba kaubandus. · Riik on halb peremees ning erakapital on kõige parem peremees, ehk nad soosivad erastamist. Eestis peab jätkuma erastamine ka infrastruktuuri valdkonnas. · Tasuline haridus, aga tuleb finantseerida õppelaenuga.

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
142 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Milline parlamendi valimise süsteem (meetod) oleks Sinu arvates Eestile sobivaim?

moodustamise lihtsamaks ja tagab suurema stabiilsuse samuti. Eestis viimastel valimistel pääses Riigikokkku 4 erakonda ning see tegi valitsuse moodustamise lihtsamaks. Juhul kui oleks saanud mõni väike partei nagu rohelised Riigikokku lisaks, siis nendel võib olla mõne hääleline roll, mis võib saatuslikuks saada valitsusele, kes enam siis ei suudaks läbi suruda oma eelnõusid. Selle süsteemi puhul valivad inimesed parteid ehk valitakse siiski maailmavaadet kui inimest ennast. See annab võimaluse valijaskonnale otsustada, millise suuna peaks võtma valitsus oma ametiaja jooksul. Eestis kui võidutses viimati Reformierakond, siis valijad valisid suunaks liberalismi. Peale selle tagab süsteem võimaluse parteide rohkusele Riigikogus, mitte nagu enamusvalimiste puhul, kus soositakse ainult kaht erakonda. Mitu parteid parlamendis on tervitav, kuna see tasakaalustab valitsemist. Eesti puhul see tähendab seda, et kui Reformierakond näiteks võtaks

Ühiskond → Ühiskond
3 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Suur rahvaste rändamine

tõusid esile keldid ja germaanlased. Kaitsepiiriks roomlaste ja barbarite vahel oli Rooma Vall. Caracalla edikt kiirendas Rooma rahu lagunemist 212. aastast, mis tagas kõigile vabadele inimestele Rooma kodaniku õigused. See teenis makselaekumiste kasvu eesmärki ja pidi leevendama impeeriumi lääneosa üha süvenevaid majandusraskusi. Samas avas edikt Rooma võimustruktuurid riigi äärealade asukatele. Roomlaste seisukohalt esindasid äärealade asukad võõrast ja vastuvõtmatut maailmavaadet, mis edaspidi tähendas kultuuride kokkupõrget, aga ka senisest elavamat vastastikust mõjutamist. Majandus stabiliseerus Diocletianuse valitesmisaegadel 284-305, mis aga ei suutnud senist elukorraldust enam päästa. Impeeriumi sisevastuolude tõttu jäid piirkikaitsesse lüngad, hakkas toimuma sisseränne . Piirist murdis läbi peamiselt karjakasvatusega tegelevate nomaadihõimudele allajäänud paikne hõimuliit, seega olid sissetungijad enamasti põgenikud. Arvuliselt oli neid tegelikult

Ajalugu → Ajalugu
14 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kuritöö ja karistus

on ülesse kasvanud suures paljulapselises perekonnas, kus üksteise eest hoolitsemine on igapäeva tegevus ja harjumus. Sonjast õhkab heatahtlikkust ja siirust, kuigi ta müüb oma keha raha saamise nimel. Nii Sonja kui ka Raskolnikov on kõlvatud, sest esimene neist tegeleb prostitutsiooniga ja teine on tapnud kaks inimest. Sonja võitis Siberis kõikide inimeste südamed oma soojuse ja headusega, kuid Raskolnikov seda ei suutnud. Sonja esindab jumalakeskset maailmavaadet, Raskolnikov inimesekeskset maailmavaadet. 3. Mida näitab Raskolnikovi käitumine pärast kuritegu: Raskolnikovi käitumine pärast kuritegu näitab enam kui kindlalt vaid ühte, ta ei kuulu haruldaste inimeste hulka. Ta läks tagasi kuriteopaika, ta ei suutnud kasutada röövitud raha ning mis peamine, teda vaevasid suured süümepiinad. Ta ei suutnud enam kuidagi enesega toime tulla, tema raske psüühiline seisund hakkas isegi tema tervisele halvasti mõjuma.

Eesti keel → Eesti keel
313 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Minu filosoofiline maailmavaade - filosoofia essee

Minu filosoofiline maailmavaade Saksa filosoof Friedrich Wilhelm Nietzsche on öelnud, et pole olemas fakte, on vaid tõlgendused. Tõlgendamine sõltub suuresti sellest, kuidas midagi tajutakse, taju on omakorda seotud meeltega. Maailmavaadet aga silmadega ei näe, tuleb kaevuda sügavamale. Käesoleva esseega üritan analüüsida üritan kokku võtta seda, missugusena mina maailma tajun ja mõistan ning kuidas on minu maalitud pilt maailmast kujundanud minu väärtushinnanguid ning arusaamu. Inimolevusena olen materiaalne objekt, mul on mass ning ma koosnen hulgast tahketest, vedelatest ning gaasilistest ainetest. Erinevalt teistest materiaasetest esemetest on

Filosoofia → Filosoofia
38 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Meedia juhitavus meie elule

Meedia juhitavus meie elule Paljudes demokraatlikes riikides loetakse tugevat ajakirjandust neljandaks võimuks. Tuues näite Eestist, siis kahtlemata mõjutab lehest loetu või uudistest kuuldud info inimese igapäevast tegevust ning laiemalt üldist maailmavaadet teemade suhtes. Isegi, kui inimene pole igapäevaselt kursis ja on meediast kaugenenud, saab persoon kaudselt mõjutatud, sest riigi kõrgemad isikud lähtuvad poliitika kujundamisel suuresti teabest, mida pakutakse meedia vahendusel. Eesti vabariigis on põhiseadusega sätestatud, et inimesel on täielik sõnavabadus, mille tõttu on absoluutselt igal viimsel kui isikul õigus avaldada oma ideid, mõtteid ja arvamusi. Kuid

Eesti keel → Eesti keele suuline ja...
2 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Klienditeenindus teenuse või kauba müügil

Alistuv Tagasihoidlikkus Ei loo silmsidet Ebakindel Hädine arglikhääletoon Kehtestav Kindlameelne Loob silmsideme Täiskasvanulik Väärikas kehahoiak Kasutab sõna palun ole kena jne Neli eluhoiakut kaks maailmavaadet Mina-tasandid Täiskasvanud inimesed suhtlevad aegajalt kolmel erineval tasandil Täiskasvanu, vanem ja laps Tasand Verbaalne Mitteverbaalne Vanem Õpetab targutab Käed puusas Hoolitsev Viibutab sõrme Kiidab Patsutab õlale Mina sinu asemel..

Majandus → Klienditeenindus
10 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Keskaegne filosoofia

Keskaegne filosoofia Dualistlik maailmakäsitlus oli vastandamine, nt: taevane ja maine jne., oli harmoonia. Samas kui hierahiline maailmakäsitlus oli astmeline ehk igal asjal on Jumala poolt ettenähtud koht. Keskaegse filosoofia eripära seisneb selles, et see muutus maailmaseletuse vahendiks. Patristika üritab usulist maailmavaadet põhjendada filosoofiliselt samas, kui skolastika üritab seda põhjendada loogiliste arutluste abil. Realism väidab, et üldmõiste on üle üksikmõiste, kuid nominalism väidab, et üksikmõiste on ainus reaalne mõiste. (Eksisteerivad vaid üksikesemed) Müstitsism väljendus isikliku suhtega kõrgema olendiga. (ekstaas jne.)

Filosoofia → Eetika
2 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Ajalugu keskaeg küsimused-vastused

linnakultuuri kujunemine Hiliskeskaeg - kriisid ühiskonnas ja kirikus, tsentraliseeritud riikide teke · Kuidas mõjutas Caracalla edikt Rooma rahu? Caracalla edikt tagas kõigile impeeriumi terriotooriumil elavatele vabadele inimestele Rooma kodaniku õigusi. See avas Rooma võimustruktuurid riigi äärealade asukaile, kes esindasid roomlaste seisukohalt võõrast ja vastuvõtmatut maailmavaadet st. kultuuridekokkupõrget. · Millega põhjendada Bütsantsi säilimist riigina, kui samal ajal Lääne ­Rooma riik lagunes? Ida-Rooma püsimajäämise kasuks olid soodsamad geograafilised tingimused, rikkalikumad materiaalsed ja inimressursid - Konstantinoopolil oli võimalik riigi piire kindlustada, ründajatele vastulööki anda. · Missugused protsessid viisid Rooma rahu lagunemisele? Caracalla edikt Konstantinoopol uueks pealinnaks

Ajalugu → Keskaeg
109 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Eneseanalüüs suhtlejana

suhtlusvahendina, vaid see lihtsalt annab hea ülevaate, mida keegi sõprades parasjagu oma eluga korraldamas on. Küll aga on nutitelefon see, mis aitab mind ühenduses hoida nii kaugemate kui ka lähedaste sõpradega. Olgu selleks, siis mitmekümneminutilised telefonikõned või pidev sms’mine. Teiste inimeste erinevuste suhtes, olen enda arvates üsnagi tolerantne inimene. Mind isiklikult ei häiri, kui inimene omab tavapärasest erinevat maailmavaadet, välimust, ellusuhtumist, orientatsiooni, rassi. Häirima hakkab see inimene siis, kui ta oma maailmavaadet või suhtumist mulle peale hakkab suruma. Seni kuni ta suudab normaalse inimese kombel suhelda ning temaga on üldiselt hea koos viibida, siis ei oma tema erilised omadused mingit tähtsust. Mida rohkem erinevate inimestega suhelda saan, seda mitmekesisemaks muutub ka minu enda maailmapilt ja suhtumine. Igal inimesel on elus olla õigus selline nagu ta soovib

Sotsioloogia → Avalikud suhted
59 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Linnakirjandus (konspekt)

LINNAKIRJANDUS Hilise rüütlikirjandusega samaaegselt hakkas linnades kujunema lihtsam ja rahvalähedasem uut tüüpi kirjandus. See kirjandus iseloomustas keskklassi maailmavaadet. Kirjanduses sai valdavaks satiirilis-diadaktiline vaim. See tähendab: 1. Pilgati kirikumeeste patte, rikaste ahnust ja kõiki teisi sääraseid pahesid. 2. Moraliseeriti ja püüti juhtida lugejaid õigele teele 3. Jagati õpetusi, levitati elutarkust. Tihti väljenduti allegooriliselt ehk mõistukõneliselt. Prantsusmaal muutusid linnakodanlaste ja lihtrahva seas populaarseks fabliood ­ need on lühikesed anekdootlikud värssjutustused lõbusatest eluseikadest

Kirjandus → Kirjandus
66 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Ajalugu

nt:Madal klass. Isolatsionism-Ei pooldata Euroopa Liitu. Nt:Usa ei pooldanud, hoidis eemale. Sovinism-Marurahvuslus.nt. Ingalsed peavad end teistest paremaks. Sionism-juutide rahvuslik liikumine.nt: Dominioon-Osaliselt iseseisev. Nt: austria ja Kanada. Euroopalikud väärtused:demokraatia,eraomand,isikuvabadus Henry Ford-konveier A.Einstein-erirelatiivsusteooria. S.Freud-psühhoanalüüs A.Nobel-Nebeli preemia, Dünamiit. V.Uljanov-vene enamlaste juht Parandasid maailmavaadet? Raadio, Konveier-tänu sellele tehti autod juba märksa kiiremini,oli kerge vaevaga liikuda ühest kohast teise. Lennuk ? Kolmikliit-Saksa,Austria Ungari(1879),Itaalia(1882),Autant(1904),Vene ja prants.(1907)

Ajalugu → Ajalugu
12 allalaadimist
thumbnail
7
pptx

Muusika PowerPoint esitlus (no wave)

NO WAVE NO WAVE JUURED JA SUUNAD Algus New Yorgis 70ndate lõpp Tuleneb erinevatest muusikastiilidest Hõlmab endas ka tantsu Loodi klassikaliste rock´i ja punki elementide kaotamise vastu protestimiseks Muusika peegeldas nihilistliku maailmavaadet Aastatega muutus mängulisemaks ja rõõmsamaks NO WAVE-LE OMANE Antonaalsus Korduv rütm Dissonantsus Instrumendid: kitarr, trummid, klaver https://www.youtube.com/watch?v=uCI24Lt9aNQ https://www.youtube.com/watch?v=M6K_5XzA-34&t=128s VISUAALNE KUNST Suurt rolli täitis laval visuaalne kunst Kunstnikud tihti olid bändi liikmeteks Alan Vega skulptuur Tähtis näitus Times Squarel DNA Tegutses 1978-1982 Ameerikas Loojad kitarrist Arto Lindsay ja pianist Robin Crutchfield Salvestasid kolm albumit Bändis oli 4 liiget https://www.youtube.com/watch ?v=_gA-R62agx0 https://www.youtube.com/watch ?v=uz47h75_FJo TEENAGE JESUS AND THE JERKS Tegutses 1976-1979, ...

Muusika → Muusikaõpetus
3 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Vene kirjandus

suundadega) ­ XX sajandi algus Vene kirjandus tekkis X saj lõpul ­ XI sajandi algul Kiievi-Vene riigis. Olulisel kohal olid kultuurisuhted Bütsantsiga. Viljakalt arenesid eepilised rahvalaulud ehk bõliinad. 1185 ilmus ''Lugu Igori sõjaretkest'' ­ vürstiriigi noore valitseja ebaõnnestunud sõjaretke lugu. Lomanossov ­ kirjanik, füüsik, pani aluse Vene uusaegsele kirjandusele. Romantism sündis vene kirjanduses XIX sajandil, uut elujõudu sai XIX sajandi lõpul. Romantilist maailmavaadet iseloomustab individualism, mässumeelsus, vastuoluline suhtumine rahvasse. Tunded on mõistusest kõrgemal, kangelastel on kehalised puudused. Puskin (6.06.1799-10.02.1837) sündis Moskvas, varakult õppis ära Prantsuse keele. Vanemad suhtusid temasse ükskõikselt. Õppis lütseumis, 1814 ilmus tema esimene luuletus. Tahtis olla poeet, teenistus teda ei huvitanud, kuhu ta arvatud oli. Teostes hiilgas teravmeelsusega, teoste näited: ,,Jevgeni Onegin'', ,,Kapteni tütar'', ,,Dubrovski''

Kirjandus → Kirjandus
23 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Humanism ja renessanss

See toredus tekitas aga nõudluse arhitektide, maalikunstnike, juveliiride jms järele. Sellega tekkis lisaks kodanlusele seda teenindav intelligent. Poliitilises korralduses oli linnriikide vabariiklik valitsemisviis asendumas monarhislikuga, kus võim koondus ühe eriti rikka perekonna kätte(Medicite). Tekkis türanlik valitsemisviis. Renessanss ( pr. keeles taassünd ) tähistab Euroopa ajaloos vaimset ja kultuurilist murrangut, uut maailmavaadet ja uut kultuuritüüpi, mis kujunes välja 14. sajandil Itaalias ning 15. ja 16. sajandil ka Kesk- ja Lääne-Euroopa riikides. Tegemist oli antiikkultuuri juurde naasmise ja antiikkultuuri taassünniga. Renessansiaja teadlaste arvates pidi looduse uurimine rajanema vaatlustel, katsetel ja nendest tehtavatel järeldustel. Mõiste humanism tuli kasutusele 15.-16. sajandil, esialgu renessansi juhtivate kultuurikandjate seas, seejärel kogu haritlaskonnas

Ajalugu → Ajalugu
35 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Filosoofilised küsimused ja vastused

ja loomadel enam vähem kindel koht ning olemise eesmärk. Milles seisneb keskaegse filosoofia eripära? Keskaegse filosoofia eripäraks on selle seotus religiooniga, retrospektiivsus, õpetlikkus ja kasvatuslikkus. Mille poolest erinevad patristika ja skolastika? Patristika(2.-8. saj) on kristlikku kirjandust uuriv teadusharu ning ajajärk filosoofia ajaloos ja teoloogias. Skolastika(9.-14. saj) on keskaja filosoofiliste õpetuste kogum, milles usulist maailmavaadet põhjendati Aristotelese loogika abil. Milles seisneb realismi ja novinalismi erinevus? Nominalism eitas üldist reaalsust, üldmõisteid pidas keelemärkideks, millel tegelikkuses ei ole vastet. Realismi kui nominalismi vastandi järgi on üldine alati üksiku suhtes esmane, kusjuures üldine eksisteerib kogemusvälisesmaailmas ega allu harilikule tõestusele. Kuidas väljendus keskaegses filosoofias müstitsism? Müstitsism allutab filosoofia positiivsele religioonile ja käsib toitu

Filosoofia → Sissejuhatus filosoofiasse
3 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Lõpukõne

Üheksa aastat tagasi me kohtusime meie esimese klassijuhataja valvsa pilgu all, me saime sõpradeks, kasvasime üheks ja oleme seda tänaseni. Mis saab edasi, kuhu meid teed viivad, kas jääme sõpradeks? Keegi ei tea sellele vastust. Üheskoos oleme saatnud korda koerustükke, ületanud kõigi ootusi ning pingutanud nii, et veri ninast väljas, kuid kõige selle juures, et oleme ühtekasvand, on see kõik tühine. Lõpetuseks tahan ma tänada kõiki õpetajaid, kes on aidanud kujundada meie maailmavaadet, meie eksamitulemusi ja suutnud meie halli argipäeva tuua vahest ka veidike päikest. Tahan tänada meie kokatädisid, kelle maitsvate toitude pärast me alati tundi hilinesime ja tänu sellele pidime ka tunnis rohkem keskenduma, et saada aru, millest me ilma jäime. Tahan tänada kõiki lapsevanemaid, tänu kellele me poleks täna siin sellistena nagu me oleme. Koos klassiga täname me kõiki inimesi, kelle ühtsel toetamisel sai meie esimene suurem eluetapp läbitud.

Kirjandus → Kirjandus
69 allalaadimist
thumbnail
1
rtf

Kooli lõpukõne

Kooli lõpukõne Austatud vallavanem, kallid õpetajad ja direktor, head klassikaaslased, vanemad ning saalisviibijad. Täna on see päev kus lõppeb kool ning tuleb teha valikuid, tuleb astuda üle lävepaku. Üks elu etapp on läbitud. See hetk on samas magus ja ka kibe. Õpetajad on mõjutanud meie maailmavaadet ja kohelnud meid hästi isegi pärast lõhutud akent, katkist seina või pärast seda, kui oleme kogematta katki teinud teie isikliku vaasi. Aitäh neile ja teistele õpetajatele selle eest, et nad külvasid meisse tarkuse seemneid, millest kasvasid teadmised, millega elus edasi läheme. See hüvastijätt on ütlemata raske, sest viimased üheksa aastat oleme alati olnud koos ja toetanud üksteist. Kahjuks on meie read aja jooksul pisut hõrenenud, aga siin me

Kirjandus → Kirjandus
127 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Lugemine rikastab

Lugemine rikastab Tänapäeva inimesed, eelkõige noored, veedavad aina rohkem aega arvuti ja televiisori ees, kuid mitte raamatuid lugedes. Kuid miks on nüüdisajal raamatute osatähtsus langenud ning milleks peaksid inimesed lugema rohkem raamatuid? Raamatute lugemine on väga kasulik. See arendab mõttemaailma ja analüüsivõimet ning tuleb oluliselt kasuks tulevikus, näiteks 12. klassi lõpukirjandi sooritamisel. Raamatute lugemine lisaks rikastab ka sõnavara, arendab keelt, tundeid, fantaasiat ning väljendusoskust. Raamatute hulka kuuluvad ka õpikud ning teatmekirjandus, kust leiab palju huvitavat ning eelkõige vajalikku informatsiooni. Teatmekirjandusteoste lugemine aitab ka lihtsamini elus hakkama saada ning inimesel on kergem tulevikus omale sobivat eriala valida. Isegi kui olla mingis valdkonnas professionaal, on kasulik uurida, mida arvavad teised sama tegevusala inimesed. Just nende erinevad vaatenurgad võivad ...

Eesti keel → Eesti keel
16 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Linnakirjandus

Linnakirjandus 1.Kuidas tekkis linnakirjandus? Kelle maailmavaadet linnakirjandus esindab? Vastus:(13.saj.) Tugevnenud linnades arenesid kauplemine ja käsitöö, linnakodanikud rikastusid nign asusid endale vabadusi ja õigusi taotlema. Uued ühiskondlikud suhted tõid muutusi ka kultuuri: elust irduva rüütliluule asemele astus linnakirjandus, mis väljendas kaupmeeste, käsitööliste jt linnakodanike huve- Linnakirjandus esindabki nende ehk siis nn. "kolmanda seisuse" maailmavaadet. 2.Fablioo mõiste ja iseloomulikud jooned.

Kirjandus → Kirjandus
76 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Ludwig van Beethoven

Sunniti isa joomasõpradele klaverit mängima. Beethoveni isa oli muusik. Beethoveni esimeks muusikaõpetajaks oli Gottlob Neefe. Ta laskis välja anda Beethoveni klaveriteose. Olevat mänginud Bachi prelüüdi ja fuugat. Beethoveni. vanaisa oli tubli inimene, isa oli joodik. 1787 ­ käis esimest korda Viinis. Tahtis saada Mozarti õpilaseks. Sel perioodil suri ära nii Beethoveni ema kui isa. Pidi teenima raha pere ülalpidamiseks. 1792 ­ läks koos vendadega Viini. Maailmavaadet mõjutas tugevalt Prantsuse revolutsioon ­ seisusteta ühiskond. Napoleon Bonaparte. Beethoven oli eelkõige muusik ja väga tugeva iseloomuga inimene. Beethoven sai endale süüfilise ­ tal tekkis kurdistumine. Umbes 45-aastaselt oli ta täiesti kurt. Esimesel kümnel aastal Viinis tunti teda klaverikunstnikuna, esines rikastele. Klaverimängu stiil oli kirglik. Ta oli Haydni õpilane. Menuett ´´Septett nr. 20`` - 1800 Algul püüdis kurtust varjata

Muusika → Muusikaajalugu
28 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Kristiina Ehin

Ta on kirjanike Andres Ehini ja Ly Seppeli tütar. Ehin on õppinud Tartu Ülikoolis eesti filoloogiat ja on keskendunud eesti rahvaluulele. Ta on tagasihoidlik luuletaja, kes ei armasta rääkida oma eraelust , samas on meelsasti nõus kõnelema oma luulest. Ta on olnud Mohni looduskaitseala valvur, millest on ta kirjutanud ka oma kogus ,,Kaitseala" . Ehin kuulub praeguste eesti naisluuletajate silmapaistvamate esindajate hulka . Tema luules on tunda urbanismivastasust ja looduslembelist maailmavaadet . Tema luules on väga habrast loodustunnetust. Ta peab oma lemmikmaadeks soome-ugri maid (soomeugrilikkust esineb ka tema luules). Ehini luule põimib rahvapärimuse ja soome-ugri mütoloogia kaasaegse elutunnetusega ühte ning loob erakordselt jõulisi kujundeid . Ehin on ka kirjandusrühmituse ,,Erakkond" liige. Luulekogud: ,,Kevad Astrahanis" (2000) ,,Simunapäev"(2003) ,,Luigeluulinn" (2004) ,,Kaitseala" (2005) ­ saanud kogu eest Kultuurkapitali aastapreemia

Kirjandus → Kirjandus
101 allalaadimist
thumbnail
19
ppt

KUIDAS SAI VÕIMALIKUKS EUROOPA LIIT

Gretel Murd GIII Tallinn, 2012 Miks valisin just selle teema ? Mis on Euroopa Liit ?? Kas on Euroopa Liidu loomine Teise Maailmasõjaga seotud? JAH !! Kui sõda lõppes, siis Winston Churcill (endine Suurbritannia peaminister) tegi ettepaneku . . . Välis- ja sisepoliitiline olukord ... Pärast Teist maailmasõda jagunes Euroopa kaheks: Lääne-Euroopa ning Ida-Euroopa. Maailmas valitses kaks suurriiki - USA ja Nõukogude Liit. Kaks erinevat maailmavaadet ­ Kommunism (Nõukogude Liit ) Demokraatia (USA Lääne demokraatia) Kuidas mõjutas Marshalli plaan ja Trumani doktriin Euroopat? Trumani doktriin . . . Marshalli plaan . . . Mis on Rahvasteliit? Rahvasteliit on . . . Elulood . . . ? Ebaõnnetumised . . . ? Euroopa Liidu loomine . . . Euroopa Liidu asutajariigid oli : kokku 6 riiki kolm suurt riiki ­ Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia kolm väikest riiki -Belgia, Holland, Luksemburg Asutajariigid ja nende motiivid

Ühiskond → Ühiskond
8 allalaadimist
thumbnail
2
docx

KULTUURILUGU - ORIENDI KULTUUR

ja käitumine) Hindu ­ 11.saj - MUHAMEEDLASED Kasisüsteem e. Varnasüsteem: 1)BRAHMANID (sanskriti k.) (preester, usujuht) VALGE ; brahman - maailmavaim 2)KSHATRIYAD (aadlikud ja sõdurid) PUNANE 3)VAISYAD (põllutöölised ja kaupmehed) KOLLANE 4)SUDRAD ( orjad ja teenijad) MUST Puutumatud ehk PAARIAD on kastivälised -->> haridzanid ­ jumalarahvas KARMA- saatus, inimese elutegevuse ja selle tagajärg MOKSA e. vabanemine- vabanemine sansaariast SAOHUD-asteedid, kes mediteerivad *2 maailmavaadet ­ hinduism (~80%) ja budism HINDUISM- 2500 e.m.a - OM(AUM) ­ BRAHMA-looja jumal VISHNU-säilitaja, elu hoidja ­ 10 taaskehastust ­ AVATAARA; jaguneb rama, krishna, buooha, jeesus kristis SHIVA- hävitaja Genisha-Shiva poeg Hanuman-Rama saatja, ahvinäoga jumal HINDUISMI PÕHITÕED: *kedagi ei tohi tappa ega vigastada *ei tohi valetada *ära kadetse *ära varasta *ole puhtana *ole leplik *ole heatahtlik *haru ennast *anna oma hina Brahmanile -- BUDDHA-valgustatu

Kultuur-Kunst → Kultuurilugu
4 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kasvatus ja haridus inimese kujunemises

haridus. Kui kujutleda, et inimese isiksuse tekkimine ja arenemine on nagu maja ehitamine, siis kasvatamine oleks selle maja vundament, haridus oleks maja seinadeks ning keskkond: kool, sõbrad, linn, riik jne, - oleks maja katuseks. Perekonnas näeb laps esimesi käitumise mudelite variatsioone edaspidiseks jäljendamiseks, tutvub ümbruskonna reaktsiooniga tema tegevustele – kõik see on kasvatamise aspektid. Jälgides elu läbi lähedaste tegevuste ja käitumise prisma, hakkab laps enda oma maailmavaadet ehitama, nii kujuneb temal nähtuste ja asjade väärtuse aru saamine. Kui vundament on paigas, saab maja ehitamises järgmise sammu juurde minna. Haridusega, nii nagu ka seinade ehitamisega, peab väga kannatlik olema, kui tegid väikese jõupingutuse ning panid ainult ühe telliste rida, jääbki maja ehitamata. Kuid mida rohkem neid ridasid paned, seda kõrgemad on seinad, seda uhkem on maja. Haridus aitab inimesel aru saada, kuidas maailmas kõik toimib, õpetab asjadele

Filosoofia → Filosoofia
6 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Hellenismiperiood

Miks toimus varauusajal ühiskonnas ja inimeste mõttemaailmas murrang? 16-18.saj oli Euroopas varauusaeg. Tekkisid renessanss ja humanism, toimusid suured maadeavastused ja reformatsioon, samuti arenes ka teadus. See kõik põhjustas ühiskonnas murrangu ja tõi ka muutusi inimeste mõttemaailma. Renessanss tähendab Euroopa ajaloos kultuurilist ja vaimset murrangut ning uut maailmavaadet. Esialgu kujunes see välja Itaalias, hiljem levis ka Kesk- ja Lääne Euroopasse. Tähtsustati inimese individuaalsust ning toimus antiikkultuuri taassünd. Hakati väärtustama maist elu. Humanismi põhipunktis ei olnud enam jumal vaid inimene. Kuna viimases nähti suursugust loojat, tõusis kirjanikke ja kunstnikke loomingulisus. Meresõidu ja kaubanduse areng oli üks eeldutest, mis pani aluse suurtele maadeavastustele. Toimus esimene ümbermaailmareis. Ameerika avastamine ja meretee leidmine Indiasse laiendasid inimeste maailmapilti ning...

Ajalugu → Ajalugu
47 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Friedebert Tuglas elulugu

Friedebert Tuglas Friedebert Tuglas sündis aastal 1886 ja suri aastal 1971. Ta oli prosaist, kriitik, kirjandusteadlane ja tõlkija. Friedebert oli pärit Ahjalt. Ta õppis Prangli kihelkonnakoolis. hiljem suundus Tartu linnakooli; seal õppimise ajal ilmus tal lastejutt "Siil". Haridusteed jätkas ta Hugo Treffneri Gümnaasiumis. Omades sotsiaaldemokraatlikku maailmavaadet, võttis Tuglas aktiivselt osa 1905. aasta revolutsioonist, mille tulemusena ta vangistati. Pärast vabanemist 1906 oli ta kuni 1917 aasta kevadeni poliitiline pagulane elades põhiliselt Soomes, Pariisis ja Saksamaal, kuid reisis võõraste nimede all veel paljudes teistes Euroopa riikides, millest talletas ta rikkaliku kultuurikogemuse. Pagulasaastatel ettevõetud reisidel õppis Tuglas põhjalikult tundma teiste maade kultuurielu ning omandas mitmekülgse võõrkeelteoskuse

Kirjandus → Kirjandus
16 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Homoseksuaalsus

negatiivsest poolest, on üles kasvanud ajal, mil homoseksuaalsust peeti karistatavaks teoks. Inimestel on sellest tulenevalt tekkinud arusaam, et kuna see tegu oli karistatav, siis järelikult on see midagi halba, valet ja sündsusetut. Seda aega, kus homoseksuaalsust on vaadatud ning käsitletud veidi neutraalsemast vaatenurgast, on olnud liiga vähe, et muuta täiskasvanute inimeste väljakujunenud arusaama ning maailmavaadet, et panna neid vaatama maailma teisest aspektist. Kuna antud teema on meie eesti ühiskonnas delikaatses faasis, siis see ongi tekitanud selliseid vastandlikke emotsioone. Ilmselt tänu ajale ja teema pidevale arutelule ning uue kaasaja põlvkonna pealekasvamisega võib juhtuda, et kooseluseadus ning kõik selle teemaga kaasnev muutub ühiskonnas loomulikuks nähtuseks ja inimesed suhtuvad sellesse teemasse suurema arusaamisega.

Ühiskond → Ühiskond
6 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Õpetajatepäeva kõne

Oleme harjunud neid võtma iseenesest mõistetavalt ja just nimelt täna on meil võimalus kõikidele õpetajatele soovida õnne nendele pühendatud päeva puhul, soovides neile kõike paremat edaspidisteks kooliaastateks, mida on kindlasti ees ootamas veel palju. Kindlasti õpetaja töö pole kerge ning seda saavad meie abituriendid täna ka omal nahal tunda. Õpetaja on inimene, kes on meile tervel kooliteel teejuhiks. Hea õpetaja aitab kujundada noore inimese maailmavaadet, hea õpetaja muudab meid ilusateks inimesteks. Lisaks suunab meid õigele rajale, kui tundub, et oleme kaotanud õige tee. Õpetaja on inimene, kelle käe all kasvab suureks sadu lapsi ja kes seejuures ei soovi midagi utoopilist vastu. Vaid austust ja säravaid silmapaare talle vastu vaatamas, kelle teadmistejanu on kustutamatu. Siinkohal tahaks mainida ära eriti olulise osa meie koolielust ja arengust meie esimesel õpetajal

Eesti keel → Eesti keel
24 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Õnn

Eneseteostus ­ võimalus oma andeid loovalt rakendada. Tavaliselt tähendab see tööd, mis vastab võimetele ja huvidele. Eluga rahulolu mõjutavad vähemal määral veel mitmed tegurid: vabadus, võimalus ühiskonnas osaleda, hea ja tugev tervis, ühised väärtused ja muu taoline. Igal ideoloogial on oma uskumus sellest, millist teed mööda on vaja minna, et õnn meie õuele tuleks. Need uskumused on müütilised ja peavadki olema, sest inimese maailmavaadet juhib usk, mitte ratsionaalne kaalutlus. Kuid nüüdseks on ka teadlased õnne sügavuti uurinud ja metoodiliselt tõestanud, et ei raha ümberjagamine ega ka raha kogumine ei too õnne. Ühesõnaga igaühe jaoks on õnn individuaalne nähtus. Mina arvan, et õnn on see milleks me seda peame. Tunneme ennast vahel õnnelikuna see ongi meie õnn? Inimese igapäevaelu jaoks on kõige tähtsam aga see, et õnnelike inimeste seas on hea elada. Nii muutub

Eesti keel → Eesti keel
70 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Minu Veetlev Leedi

viileid ja klaverit, vaid kasutused olid ka trummid, mis andsid kindlasti omapoolse panuse etenduse õnnestumiseks. Mul on hea meel, et käisin seda muusikali vaatamas, sest see andis jällegi ühe kogemuse juurde. Selles, kas läheksin veelkord vaatama muusikali '' Minu veetlev leedi'' pole ma väga kindel, kuid ma ei lõpetaks käimist erinevatel etendustel, muusikalidel, sest kõik need on harivad ja maailmavaadet arendavad. 26 aprill 2009

Muusika → Muusika
115 allalaadimist
thumbnail
12
ppt

"Hõbevalge" L. G. Meri

ajalugu?" ­ teos viib meid "ütsik", "semula", "maitsi", ajaloolistesse paikadesse ja "helm"? ­ teos räägib sündmustesse etümoloogiast, rikastab "Isa, kes me oleme?" ­ keelelist mõtlemist ja ­ kirjutis avab silmad kirjapilti. "Isa, kui vana on Eesti ja Teos näitab eestlaste eestlane?" ­ teos parandab tegelikku väärtust ja tähtsust maailmavaadet maailmaajaloos. Mis?Kes?Kus? Kes on Pytheas? Mis on "Raunomiaa"? Kus asub Pythease'e päikesevaatluse punkt? Mis on Ghaleni? Kuidas jõuda "Thulesse"? Kes õpetas eestlasi põldu harima? Kui vana on Eesti? Kus asub "Tuline saar"? ... Mis on "Basilia"? Kõikidele nendele ja paljudele muudele

Kirjandus → Kirjandus
50 allalaadimist
thumbnail
1
docx

MILLEKS MULLE FILOSOOFIA?

Hakates ajaloo peale mõtlema, siis kuidas ma saan kindel olla, et oli jääaeg? Sellest küll kirjutatakse raamatutes ja muudes ajalooallikates, aga ma pole seda ise oma enda silmaga näinud, see jutt võib olla väljamõeldis. Isegi kui on sellest mingisugused pildid, siis kuidas ma tean, et need pole fototöötlusega ümber töödeldud? Süvendes filosoofiasse, hakkad maailmaasju teise pilguga nägema/uskuma. Usun, et teine pilt on alati kasulik. On hea, kui inimesel on mitu maailmavaadet. Samuti on hea kui inimesel on asjadest mitu nägemust, sest oma nägemust saab igal pool tulevikus ära kasutada, nii oma kirjandites kui ka suhtlemisel teiste inimestega. Nii hakkavad ka teised inimesed asju teise pilguga nägema/mõtlema. (Näiteks kui ma räägin mõnele oma sõbrannale oma jääaja teooriast, siis hakkab ka tema mõtlema, mis siis lõpuks on tõde, aga usun, et seda me ei saagi teada. ) Mitme vaate jaoks ongi mulle filosoofiat vaja.

Filosoofia → Filosoofia
5 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Keele funktsioonid

Keel kui loitsimisvahend Millestki rääkimine tähendab selle nähtuse esilekutsumist. Kui see on seotud usuga nõia maagilistesse võimetesse, võib enesesisendus räägitu tõeks muuta. Näide: nõidumine, loitsimine, tervendamine, needmine, vaimudega suhtlemine, vihmaloits Keel kui kultuuri kandja Keeles kujunevad sellised sõnad,mis on vajalikud selle ühiskonna ja kultuuri toimimiseks. Seega väljendab keel selle ühiskonna mõtlemisviisi ja maailmavaadet. Keeles väljendub samas kultuuris elavate inimeste mõtlemisviis ja maailmavaade mitteverbaalne keel on universaalsem, nagu näiteks naeratus

Keeled → Keeleteadus
31 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Maailm on valla-minna või mitte?

Neilt võeti selles vallas väiksemgi võimalus- neid küüditati Siberisse ning osad ulpisid küüditamishirmus paadiga tundmatusse. Tänapäeva noortel on hea võimalus välismaale minna, kuid tihti nad unustavad, et see toob kaasa ka olulisel määral riske. Minna või mitte? Minu arvates tuleks seda võimalust kindlasti kasutada eelkõige sellepärast, et saab avastada maailma, vaadata kuidas teised inimesed elavad ning avardada enda silmaringi ja maailmavaadet. Kõige parem on leida võimalus välismaale õppima minna. Tagasi tulles võid sa olla hinnatud ning sul on suurem võimalus korraliku palgaga töökohale. Sa oskad ka väärtustada rohkem seda, mis sul kodumaal on ja välismaal polnud. Viimastel aastatel on selline ,,välismaale tööle minemise" buum. Sellega soses unustatakse tihti, et kodumaal on ju pere, välismaal on tihedam konkurents ning eelkõige vajadus osata võõrkeelt. Välismaale minek on tegelikult väga suur risk.

Kirjandus → Kirjandus
18 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Induviduaalne või kollektiivne heaolu?

Töötava inimese palk ja sotsaalhüved peaksid katma ka ülalpeetavate pereliikmete vajadused.Inimese tööpanus määrab tema heaolu.Naise rolliks ühiskonnas on olla hea koduperenaine, tööl käivad põhiliselt mehed. Selline heaolumudel on näiteks Prantsusmaal ja Saksamaal. Pooldan konservatismi, sest see soosib kollektiivset heaolu ning selles ei saa vaid riigile loota. Mina isiklikult kaldun pigeb sotsiaaldemokraatliku maailmavaadet eelistama.Seega pean olulisemaks pigem kollektiivi kui indiviidi heaolu. Kollektiivne heaolu tõstab üldist heaolu riigis. Ma usun, et see on ka riigi arengus edasiviivam jõud. Sylva Reivik, 12b

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
13 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kirjakultuur ja haridus keskajal

3. Iseloomusta linnade rolli keskaja kultuurilises muutumises. Linnades hakati raamatuid valmistama ja elavnes raamatukaubandus, koolide laiem levik aitas kaasa linnade arengule, sest haridus andis inimestele võimaluse ühiskonnas edasi liikuda, nt alustada oma äri või teha karjääri linna teenistuses. 4. Mille poolest erines skolastikute arusaam tõsikindlast teadmisest varasemate õpetlaste arusaamadest? Skolastika on keskaja filosoofias õpetuse kogum, milles usulist maailmavaadet põhjendati Aristotelese loogika alusel. Üritati teha rohkem vaatlusi ja katseid. Põlati füüsikat, kuna see tegeles mateeria, mitte vaimse maailmaga. 5. Miks andis ülikoolide teke Euroopa kultuurile uue arenguimpulsi? Tekkis uus ühiskonnakategooria, kelleks olid õpetlased ja õppejõud. Õpiti loengute ja dispuutide käigus. Kasvas ja arenes linnaühiskond, mis tõi kokku erinevaid rahvaid ja vajaduse arvestada erinevate arvamustega. 6. Arutle, mis võis keskajal piirata teaduse arengut.

Ajalugu → Ajalugu
41 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Kristiina Ehin

Ta on laulnud ansamblis Sinimaniseela ja on töötanud Vodja koolis õpetajana. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis eesti filoloogiat ja spetsialiseerunud rahvaluulele. Aastal 2004 omandas ta Tartu Ülikoolis magistrikraadi eesti ja võrdleva rahvaluule alal. Magistritöö teemaks oli "Eesti vanema ja uuema rahvalaulu tõlgendusvõimalusi naisuurimuslikust aspektist" Kristiina Ehin, kes poetessina on üsna karmilt edasi andnud urbanismivastast ja looduslembelist maailmavaadet on öelnud, et ta ei tahtnud absoluutselt luuletajaks saada.Ta mõtles, et see võiks olla üks kõrvalhobi. Kristiinale meeldib ka väga joonistada. Ta on oma joonistamis huvi saanud väiksest peale. Kui ta oli noor käis ta Raplas multifilmistuudios Mini-Anima ja seal tuli tal palju joonistada. Kristiina peab ka päevikut. Ta on pidanud seda alates 12 aastaselt. Kuni jõuludeni ei kavatsenud ta oma Mohni päevikut avaldada, siis

Kirjandus → Kirjandus
59 allalaadimist
thumbnail
8
pptx

Eesti erakonnad

Novembris 2006 ületas Keskerakonna liikmete arv 10 000. Alates 18. augustist 1999 ilmub erakonna kuukirja "Seitse Päeva" kõrval ka laiale lugejaskonnale mõeldud nädalaleht "Kesknädal". Keskerakond Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Reformierakond Eesti Reformierakond on 13. novembril 1994 asutatud liberaalset maailmavaadet esindav Eesti partei, mille eelkäijaks oli Eesti LiberaalDemokraatlik Partei. Eesti Reformierakonna programmiliseks eesmärgiks on jõuka kodanikuühiskonna kujundamine, mille aluseks on lihtne maksusüsteem ja riigi vähene sekkumine turul toimuvasse. Reformierakond kuulub Euroopa liberaalsete ja reformiparteide ühendusErakonna esimees on Andrus Ansip ning aseesimehed Jürgen Ligi, Urmas Paet, Keit Pentus ja Kaja Kallas.

Ühiskond → Ühiskond
4 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Kas homsele peaks mõtlema juba täna?

Elus peab iga inimene langetama palju otsuseid, osad neist on suuremad ning teised mõjutavad meid vähem. Esmapilgul võib tunduda, et otsusel pole mingit suuremat mõju edaspidisele elule, kui tihti võib selguda hiljem vastupidine. Oluline on valida omale hea kool, hoolivad sõbrad, huvitavad hobid ning hiljem panna paika ka oma soovitav elukutse. Vahetades kooli või elukohta leitakse uued sõbrad, kellega koos võivad tekkida uued hobid ja vaba aja veetmise viisid. Noore maailmavaadet mõjutavad sõbrad, vanemad ja õpetajad. Ka õppeedukus võib kas langeda või paraneda just sõprade survel. Parem varjant on kui leitakse uued sõbrad, kes on kohusetundlikud ja õppetöös edukad, sest see parandaks ilmselt ka uue õpilase hindeid. Kindel töötahe viib vastava elukutseni. Iga langetatud otsus omab väikest mõju edasisele elule. Oma valikuid peab alati hoolikalt kaaluma, sest kord juba langetatud otsusel ei ole tihti enam tagasiteed

Kirjandus → Kirjandus
4 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Ajalugu - küsimused ja mõisted

töölisklass/ühiskond.nt:Madal klass.Isolatsionism-Ei pooldata Euroopa Liitu. Nt:Usa ei pooldanud, hoidis eemale.Sovinism-Marurahvuslus.nt. Ingalsed peavad end teistest paremaks. Sionism-juutide rahvuslik liikumine.nt:Dominioon-Osaliselt iseseisev. Nt: austria ja Kanada. Euroopalikud väärtused:demokraatia,eraomand,isikuvabadus Henry Ford-konveier A.Einstein-erirelatiivsusteooria. S.Freud-psühhoanalüüs A.Nobel-Nebeli preemia, Dünamiit. V.Uljanov-vene enamlaste juht Parandasid maailmavaadet? Raadio, Konveier-tänu sellele tehti autod juba märksa kiiremini,oli kerge vaevaga liikuda ühest kohast teise. Lennuk ? Kolmikliit-Saksa,Austria Ungari(1879),Itaalia(1882),Autant(1904),Vene ja prants.(1907)

Ajalugu → Ajalugu
23 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Meedia juhib ja mõjutab meie elu

Nõukogude võim kukutati ja lisaks kõigele muule, muutus vabaks ning sõltumatuks ka Eesti meedia. Meedia mõjutas meie vanemate ja vanavanemate elusi siis läbi propaganda, nüüdseks on propaganda hulk vähenenud, kuid see eest on muutunud informatsiooni hulk, mida me läbi meedia kogume, nii suureks, et meedial on meie elude üle suurem võim kui kunagi varem. Kahtlemata mõjutab ajalehest loetud või "BBC" nähtud info inimese igapäevast tegevust ja laiemalt maailmavaadet. Kindlasti mõjutavad inimesi neile endale omased ja tähtsad uudised, spordivaldkonda harrastavatele inimestele mõjuvad spordiuudised ja poliitikast huvi tundvatele inimestele poliitika teemalised uudised. Näiteks võib välja tuua 2012. aastal suveolümpiamängudel hõbemedali võitnud Heiki Nabi, peale seda sündmust panid palju lapsevanemad oma lapsed maadlusesse ja tänu sellele kasvas maadluse populaarsus Eestis märgatavalt. Võib välja tuua näite poliitika valdkonnast, 20

Kirjandus → Kirjandus
27 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun