Facebook Like
Add link

Kodutöö D-2 variant 3 - sarnased materjalid

kristjan
3
docx

Kodutöö D-3, variant 4

Kristjan Lank 082784 MAHB-21 Dünaamika Kodutöö D-3 Variant 4 (parandatud) Kristjan Lank 082784 Mahb-21 Kristjan Lank 082784 ...

Dünaamika - Tallinna Tehnikaülikool
146 allalaadimist
18
docx

Kodutöö word variant 9 teema 19

...ince prehistoric times. In the 8th century most of the Iberian Peninsula was conquered by Moorish invaders professing Islam, who were later expelled by the Knights Templar. During the Christian Reconquista, Portugal established itself as an independent kingdom from León in 1139, claiming to be the oldest European nation-state. In the 15th and 16th centuries, as the result of pioneering the Age of Discovery, Portugal expanded western influence and established the first global empire, becoming one of the world's major economic, political and military powers. In addition, th...

Informaatika -
22 allalaadimist
5
pdf

Dünaamika kodutöö D3 variant 17

...kateaduskond Mehhatroonikainstituut Mehhatroonikasüsteemide õppetool Dünaamika Kodutöö D-3 Üliõpilane: Matriklinumber: 3 Rühm: Kuupäev: 25.04.2013 Õppejõud: Gennadi Arjassov Variant 17. Süsteem koosneb kehast 1 massiga m1, kaksikplokist 2 massiga m2 ning ühtlasest kettast 3 massiga m3. Kaksikploki 2 inertsiraadius tsentrit läbiva telje suhtes on i2, ketaste raadiused on: suuremal R2 ja väiksemal r2. Trumli 3 raadius r3=r. Kehas 2 ja 3 on omavahel ühendatud kaalutu ja ve...

Dünaamika - Tallinna Tehnikaülikool
68 allalaadimist
6
doc

ISS0050 Mõõtmine, kodutöö I, variant 3034

Tallinna Tehnikaülikool ISS0050 Mõõtmine I ­ kodutöö 1 Variant nr 3034 Tallinn 2009 2 1. Osutmõõteriistaga M1107 mõõdeti signaali mõõtepiirkonnal 7,5 V, lugem oli 113,5 jaotust. Andmed: Täpsusklass: t = 0,2 (mõõteriista passist) Skaala: s = 150 jaotust (mõõteriista passist) Mõõtepiirkond: ...

Informaatika -
10 allalaadimist
5
doc

Kodutöö - variant 7

1. Andmed: Lahendus: OK Arvestades keskkonna sagedust ja antud sagedusi on lahendus selline: 60MHz <- elektrijuht OK 30GHz <- dielektrik OK 2. Andmed: =5 Lahendus: 1) OK 2) OK 3. Andmed: F=3GHz Lahendus: OK Vastus: Laine levib sagedusel 3GHz ainult 6,4 sentimeetrit. Seetõttu on antud radar halb allveelaevade avastamiseks. 4. Andmed: a) b) c) Val...

Laineväljad - Tallinna Tehnikaülikool
41 allalaadimist
2
docx

Kodutöö S-2 variant 16

Tallinna Tehnikaülikool STAATIKA JA KINEMAATIKA Kodutöö S-2 Jäiga keha toereaktsioonide leidmine tasapinnalise jõusüsteemi korra Variant 16 Q=q*lq Q=2kN/m*2m=4kN 1.) Fix= 0 Tallinn 2011 Tallinna Tehnikaülikool XA-Pcos=0 2.) Fiy=0 YA+NB-Q-Psin=0 3.) MA= -Q*1-G*2+NB*4-Psin*4+Pcos*2=0 Leian: XA, YA, NB XA= P*cos=10kN*cos45°=7,07kN 4NB=-4kN-40kN-10kN*sin45°*4+10kN*cos45°*2= =-44kN-2...

Staatika kinemaatika -
78 allalaadimist
3
doc

Kodutöö S2 variant 28

...tituut ............ .......... ........... ............. Kodutöö S-2 Jäiga keha toereaktsioonide leidmine tasapinnalise jõusüsteemi korral Tallinn 2007 F1 X = -F sin 30° F2 X = -F cos 60° 1 KD = BD F1Y = -F cos 30° F21Y = -F sin 60° 2 Q = q l q = 2 4 = 8kN Tasakaaluvõrrandid: n 1) F i =1 iX = 0 : X A + N C - F1 sin + F2 cos = 0 n...

Insenerimehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
175 allalaadimist
3
xls

Kodutöö S14 variant 28

Xi Yi Ai Märkused A=ab=6040=2400 1 30 20 Suur ristkülik a2 A= =-312,5 2 52 32 2 Välja lõigatud kolmnurk 2 2 r 10 A= = =-157,1 3 40 11 2 2 Välja lõigatud poolring ...

Insenerimehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
70 allalaadimist
12
xlsx

Kodutöö 3 Solver variant 1

Microsoft Excel 16.0 Answer Report Worksheet: [Kodutöö OPERATSIOON 3 SOLVER.xlsx]ül 1 Report Created: 21.5.2018 20:36:19 Result: Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied. Solver Engine Engine: Simplex LP Solution Time: 0,078 Seconds. Iterations: 8 Subproblems: 0 Solver Options Max Time Unlimited, Iterations Unlimited, ...

Kõrgem matemaatika -
21 allalaadimist
3
doc

Kodutöö D-2

Tallinna Tehnikaülikool Mehhatroonikainstituut Kodutöö D-2 D'Alembert'i printsiip Variant 19 Õppejõud: Jüri Kirs Üliõpilane: Matrikli number: Rühm: Kuupäev: 02.12.09 Tallinn 2009 ...

Insenerimehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
65 allalaadimist
3
doc

Kodutöö D-1

Tallinna Tehnikaülikool Mehhatroonikainstituut Kodutöö D-1 Punkti dünaamika II põhiülesanne Variant 19 Õppejõud: Jüri Kirs Üliõpilane: Matrikli number: Rühm: Kuupäev: 17.11.09 Tallinn 2009 Ülesanne nr 1. Punktmass massiga m saab algkiiruse v 0 ja liigub keskkonnas, mille takistus on R = b v . Millise aj...

Insenerimehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
87 allalaadimist
4
doc

Kodutöö I

Tallinna Tehnikaülikool Mõõtmise I-kodutöö variant nr Imre Tuvi 061968 IATB22 Tallinn 2007 Ülesanne nr. 1 Osutmõõteriistaga M1107 mõõdeti signaali mõõtepiirkonnal 15 mA, lugem oli 81,5 jaotust. Andmed: täpsusklass (tk) = 0,2 skaala jaotise väärtus (...

Mõõtmine - Tallinna Tehnikaülikool
105 allalaadimist
5
docx

Kodutöö 1 BST

... { left -> search(v); } else { cout<<" ei leitud "< search(v); } else { cout<<" ei leitud "<

Keel c ja objektorienteeritud... -
24 allalaadimist
40
xlsx

Excel kodutöö nr 3.

Ülesanne variant arvutada valemi järgi =MOD(XX; 20), kus XX - kaks viimast kasutajanime numbrit Risttabelid e. liigendtabelid Arendatud filter (tulemused esitada 15 (paigutada töölehele ...

Andme-ja tekstitöötlus - Tallinna Tehnikaülikool
44 allalaadimist
5
docx

Kodutöö 1 BST

... { left -> search(v); } else { cout<<" ei leitud "< search(v); } else { cout<<" ei leitud "<

Programmeerimine -
3 allalaadimist
7
docx

Valutehnoloogia kodutöö variant 7

... Töö esitatud: Töö arvestatud: Andres Laansoo Töö eesmärk ja ülesanded: 1. Joonestada varjandile vastav detail. 2. Määrata valandi asend vormis ja mudeli ning vormi lahutuspinnad. Teha mudeli eskiis. 3. Töötada välja liivvormi põhimõtteline konstruktsioon. Vormi eskiisil lõikes näitata vormikasti pooled, valukanalite süsteemi osad, räbupüüdel, tõusupea, kompensaatorid, toitekanalid, kärn. Analüüsida valandi saamise tehnoloogilist protsessi. Vajalikud materjalid ...

Konstruktsiooni materjalid ja... - Tallinna Tehnikaülikool
321 allalaadimist
6
docx

AVALIKU HALDUSE KODUTÖÖ variant 8

Estonian Business School Õiguse ja avaliku halduse õppetool KODUTÖÖ Variant 8 Liina Kivastik BEB 1 Õppejõud Maarja Murumägi Tallinn 2012 Küsimused 1. Ministeeriumi osakond pöördus Vabariigi Valitsuse poole taotlusega muuta Vabariigi ...

Avalik haldus - Tartu Ülikool
20 allalaadimist
10
docx

Hüdraulika kodutöö varjant 12

...k Arvutuskäik p0=0,05bar= 0,05*105 N/m2 =5000 p=5000 N/m2 + 4,5m*700 kg/m3*9,81m/s2 = 5000N/m2+ 30901,5N/m2=35901.5N/m2 p= 37250N/m2 = bar 0,36bar Vastus: Vedeliku poolt mahuti põhjale avaldatav hüdrostaatiline rõhk p on antud juhul 0,36 bar. Ülesanne 3 (variant 12) Vertikaalselt paiknev hüdrosilinder peab tõstma koormust massiga m kG. Milline peab olema koormust tõstva silindri minimaalne läbimõõt d mm, kui rõhk p süsteemis ei tohi ületada 200bar ja silindri mehaaniline kasutegur m? Valida silindrite standardsete läbimõõtude reast lähim sobiva läbimõ...

Hüdraulika ja pneumaatika - Tallinna Tehnikakõrgkool
64 allalaadimist
4
doc

Kodutöö K-5

Tallinna Tehnikaülikool Mehhatroonikainstituut Kodutöö K-5 Jäiga keha tasapinnaline liikumine Variant 19 Õppejõud: Jüri Kirs Üliõpilane: Matrikli number: Rühm: Kuupäev: 27.10.09 Tallinn 2009 1. Ülesande püstitus OA = 2...

Insenerimehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
103 allalaadimist
6
pdf

KMT kodutöö VALUTEHNOLOOGIA variant 18

2 1. joonestada variandile vastava detaili joonis 2. joonestada valandi joonis, millel näidata ära tinglikult ära töötlusvarud, valukalded ja kärn 3. joonestada mudeli joonis (mudelplaadi) 4. joonestada koostatud vormi joonis koos vormikasti, kärni ja valu kanalite süsteemi elementidega 5. anda vormimis- ja valamisoperatsioonide kirjeldus kuni valandi kvaliteedi kontrollini. + skeem Töö Hinne 85 punkti 100st ...

Konstruktsioonimaterjalide... - Tallinna Tehnikaülikool
173 allalaadimist
4
pdf

KMT kodutöö LÕIKETÖÖTLUS VARIANT 18

Lõiketöötlus 5 1. Etteantud pindade sobiva lõiketöötlemisviisi ja -pingi valik. 2. Lõikeriista ja tema teriku materjali valik. 3. Valida tooriku kinnitusmoodus lõikepink; tuua lõiketöötlemise skeem koos -liikumise ja -reziimi elementidega Töö hinne: 100 punkti 100st. Detaili joonis. v. 18 7 ...

Konstruktsioonimaterjalide... - Tallinna Tehnikaülikool
149 allalaadimist
40
xlsm

Informaatika Tabelid

...kes 8 Kabli Uulu Laiksaare 8 müüjate lõikes 9 Asuja Võiste Massiaru 9 kuupäevade lõikes Siia kirjutage oma üliõpilaskoodi ÕM nr.: 165145 nr. Variant Ülesanne Vallad 9 Asuja, Võiste, Massiaru Risttabel1 5 Kogus ja maksumus liikide lõikes Risttabel2 9 maksumus liikide - sortide lõikes SumIf 5 Kogus ja maksumus kuupäevade lõikes c - a+b viimane number ...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
3 allalaadimist
64
xlsm

Informaatika I kodutöö Tabelid

...ksaare 8 müüjate lõikes 9 Asuja Võiste Massiaru 9 kuupäevade lõikes Siia kirjutage oma õppemärkmiku ÕM nr.: ****02 nr. (matrikli nr.) Variant Ülesanne Vallad 2 Võiste, Kabli, Uulu Risttabel1 2 Kogus ja maksumus sortide lõikes Risttabel2 2 kogus küüpäevade -sortide lõikes SumIf 2 Kogus ja maksumus sortide lõikes c - a+b viimane number ...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
28
xlsm

Tabelid

... Kabli Uulu Laiksaare 8 müüjate lõikes 9 Asuja Võiste Massiaru 9 kuupäevade lõikes ÕM nr.: 120958 Siia kirjutage oma õppemärkmiku nr. (matrikli nr.) Variant Ülesanne Vallad 3 Uulu, Laiksaare, Abja Risttabel1 8 Kogus ja maksumus müüjate lõikes Risttabel2 3 maksumus kuupäevade - valdade lõikes SumIf 8 Kogus ja maksumus liikide lõikes c - a+b viimane numbe...

Informaatika -
29 allalaadimist
40
xlsm

Informaatika I kolmas kodutöö Valemid

... Kabli Uulu Laiksaare 8 müüjate lõikes 9 Asuja Võiste Massiaru 9 kuupäevade lõikes ÕM nr.: Siia kirjutage oma õppemärkmiku nr. (matrikli nr.) Variant Ülesanne Vallad Risttabel1 Risttabel2 SumIf c - a+b viimane number SUMIF, c risttabel 2 kogus ja maksumus kuupäevade lõikes 0 maksumus liikide - müüjate lõikes valdade lõikes 1 ...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
92 allalaadimist
76
xls

Excel 2. kodutöö

... 24.04.86 38604243865 1 7 Oliver Tammik 01.12.79 37912011363 1 4 Tiia Jaansoo 27.04.72 47204274033 1 1 Siia kirjutage oma õppemärkmiku nr. ÕM nr.: 095203 (matrikli nr.) Variant Filter1 3 Filter2 3 Risttabel1 3 Risttabel2 Kokkuvõte 3 Filtreerida arendatud filtri (advanced filter) abil teisele töölehele variandiga määratud andmed (2 päringut), koostada kaks risttabelit (PivotTable) ja kokkuvõte (Subtotal). Vajadusel lisad...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
299 allalaadimist
369
xls

Exeli kodutöö nr. 2

...ed ja valemid Üliõpilane Ardi Lepp Õppemärkmik 82176 Õppejõud Jelena Vendelin Õpperühm KAKB-11 Ristlõike number on jääk õpemärkmiku numbri jagamisest 50-ga =MOD(ÕM_nr; 50) Õppemärkmiku number 061372 Variant 22 Ettevõte valmistab erinevatest materjalidest, erineva kuju ja mõõtmetega detaile, mis kaetakse ka mingi värviga. Realiseerida järgmised ülesanded variandiga määratud kujuga detaili jaoks: - Kopeerige eelmises ülesandes tehtud detaili skeem ja arvutusvalemid antud vihikusse - Koostada v...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
162 allalaadimist
26
xlsm

Informaatika I teine kodutöö Tabelid

...ge paremal olevatesse lahtritesse oma 7 matrikli viimane (a) ja eelviimane (b) number. Nende kaudu arvutub automaatselt y nr ja z nr. Funktsioonide väärtused Nende numbrite järgi võtad allolevatest valemitest kaks varianti. Ülejäänud kustuta ära. a b x y z 3 3,75 -1 1,15330542 2,35856713 OK OK y 1 ...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
68 allalaadimist
26
docx

Keevisliide

MASINAELEMENDID I -- MHE0041 Kodutöö nr 3 õppeaines MASINAELEMENDID I (MHE0041) Variant Töö nimetus A B Keevisliide 9 5 Üliõpi...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
84
xlsm

VBA Juhtimine

...sed_1 [ Else laused_2 ] If a > b Then max = a Kolme arvu med Üldmoodulis Valikud on funktsioon Maks0 (Variant 0) Koostada funktsioonid max leidmiseks Variant 1 ja Variant 2, mediaani ja min leidmiseks a Koostada funktsioon, mis bleiab hinde c sõltuvalt ...

Informaatika -
36 allalaadimist
3
pdf

Kineetilise energia teoreemi kodutöö

...lf t-^"d& r^*f^ +r**^1" Pt * n",-t&t * *:f 'rrt o r.'!' = hq]sn rinT-^r?rr.n^p - Ph,b AeqA r-r.r|i,.J3 4..h- ru.=. ' P.. v,= ...

Dünaamika - Tallinna Tehnikaülikool
35 allalaadimist
38
xls

Valemid

...+värv+muud kulud Muud kulud (töötasu, energia jm) määratakse protsentidena materjali ja värvi maksumusest. 4. Määrata valideerimise abil omal valikul sobivad piirangud mõõtmetele. Materjal ja värv valida vastavalt variandile (vt allpool toodud variantide tabel) lehtedelt Materjalid ja Värvid. Materjali ja värvi margi valimiseks kasutada valideerimist loeteluga Materjali hinna ning värvi normkulu ja hinna leidmiseks tabelitest kasutada funktsiooni VLOOKUP() Ristlõike kuju number valida lehelt Kujud õpemärkmiku numbri (ÕM_nr) järgi. Se...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
221 allalaadimist
21
xls

Exeli kodutöö nr. 1

Jelena Vendelini Exceli kodutöö 1.

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
135 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun