Otsingule "keevitus kaitse gaasi keskkonnas" leiti 38 faili

Keevitus
52
pdf

Keevitus

U JD R D D KEEVITUS Lisaõppematerjal venekeelsele kutsekoolile Materjal on valminud Integratsiooni Sihtasutuse projekti “Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muu- keelsetes kutsekoolides” raames (2005-2008). Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekt kavandati vastavalt Uuringukeskuse Faktum uuringule "Kutsehariduse areng venekeelsetes kutseõppeasutustes" (2004). Projekti eesmärgiks oli luua tingimused kvaliteetse eesti keele õppe läbiviimiseks ning arend...

Keevitamine - Kutsekool
78 allalaadimist
Keevitus
9
doc

Keevitus

-------.------- ------------ EA-06 Keevitus Referaat Õppeaine - Õpetja: ------------------------ Koostja: -------------------- Tallinn 2009 Keevitus Keevituse ajalugu 1880-ndatel tegeleti keevitamisega vaid sepakojas. Sellest alates hakkas moodsa keevituse kiiret arengut mõjutama industrialiseerimine ja maailmasõjad....

Elektriaparaadid - Kutsekool
80 allalaadimist
Keevitamine
18
doc

Keevitamine

Aivar Johanson Elektrikeevitus 2008 Sisukord Sisukord 2 Elektrikeevitus 3 Kaitsevahendid 4 Keevisliidete tüübid 5 Käsikaarkeevitus MMA 6 Käsikaarkeevituse tehnoloogia 7 Keevitusvoolu ja elektroodi läbi...

Metalliõpetus - Tallinna Tehnikakõrgkool
213 allalaadimist
Joodised
4
doc

Joodised

Vask ja vaskjoodised annavad korosjoonikindlad liited, nad märguvad häasti põhimetalli ninf enamik neist talub suuri mehaanilisi koormusi. Vask. Puhta vasega joodetakse ulatuslikult terast ja niklit sisaldavaid tooteid. Kõrge sulamistemperatuuri(1083C) tõttu rakendatakse vasega jootmisel induktsioonkoormust või kuumutust kaitsekeskkonna ahjudes. Vasktinajoodised(messingid) on laialdaselt levinud enamike metallide jootmisel. Vasktinajoodiste suhteliselt madal sulamistemperatuur võimaldab joota ka tooteid, mida ei tohi kõrge temperatuurini kuumutada. Kui jootliide peab olema tugev ja hea venivusega, lisatakse vesinikjoodistele tina, niklit ja mangaani. Tinalisand alandab messingi sulamistemperatuuri, parandab tema korosioonikindlust merevees ning suurendab vedelvo...

Metalliõpetus - Tallinna Tehnikakõrgkool
27 allalaadimist
Lühikokkuvõte
12
doc

Lühikokkuvõte

Iseloomulikud on liitumisreaktsioonid, mis toimuvad kahes astmes. Tähtsaimaks ühendiks on etüün e. atsetüleen (C2H2; värvusetu, küüslaugu lõhna ja narkootilise toimega vees lahustuv gaas), mida saadakse laboratoorselt ja tööstuslikult kaltsiumkarbiidist vee toimel. Gaaskeevituses tuntud aine, kus atsetüleeni Ande Andekas-Lammutaja balloonides on see gaas rõhu all lahustatud orgaanilises vedelikus, millega on immutatud balloonis sisalduv poorne materjal. Etüüni segu hapnikuga on väga plahvatusohtlik ning võib olla purustava jõuga. Põleb tugeva tahmava leegiga. Segatult hapnikuga põ...

Keemia - Keskkool
261 allalaadimist
Mittemetallid-halogeniidid-halogeenid
2
doc

Mittemetallid, halogeniidid, halogeenid

 MM on gaasilised ja tahked ained, v.a. broom, mis on tavatingimustel vedel.  Mõned tahked MM on suhteliselt madala sulamistemperatuuriga, üsna pehmed ja kergesti peenestatavad (väävel)  Mõned MM on väga kõrge sulamistemperatuuriga ja kõvad, kuid haprad (süsiniku allotroop teemant)....

Keemia - Keskkool
72 allalaadimist
Elektriaparaadid ja paigaldised
44
doc

Elektriaparaadid ja paigaldised

See käib nii nor- maaltalitluses kasutatava toite kui ka turva- ja varutoite kohta. 3 Märkus. Need andmed on vajalikud, et arvutada kaitsel ülitite lahutusaega jms.; ka suurima hetkvõimsuse leidmiseks näiteks mootori- käivitusseadmete või keevitusseadmete kasutamisel, et pingekvaliteet säiluks. Eelpool toodud näitajaid tuleb rakendatavuse piires silmas pidada ka juhul, kui toide tuleb oma vooluallikast. See võib toimuda näiteks generaatori, muunduri, reserv- või hädatoiteallika või häirekaitsetrafo abil. Andmeid nende seadmete võimsuse, takistuse ja lühisvoolu kohta võib saada seadme tarnijalt. Häda- või varutoiteallika nõutavate omaduste vajadus tehakse...

Elektriaparaadid - Kutsekool
90 allalaadimist
Metallurgia-kõrgahju tehnoloogia
14
doc

Metallurgia-kõrgahju tehnoloogia

3. Puurimine 4.3.1. Tasalihvimine 3.4. Saagimine 4.3.2. Ümarlihvimine 3.5. Viilimine 4.3.2.1.Tsentritega 4.3.2.2.Tsentriteta 4.4. Soveldamine 4.5. Hoonimine 5. Keevitamine 6. Termiline töötlemine 5.1. Gaaskeevitus 6.1. Karastamine 5.1.1. Propaankeevitus 6.2. Noolutamine 5.1.2. Atsetüleenkeevitus 6.3. Lõõmutamine 5.2. El.kaar-keevitus 6.4. Normaliseerimine 5.2.1. MMA- e. elektroodkeevitus 6.5. Vanandamine 5.2.2. Kaitsegaasiga keev. 6.6. Tsementeerimine 5.2.2.1. MAG- e. CO2 - keevitus 5.2.2.2. TIG- e. propaankeevitus 5.3. Kontaktkeevitus 8. Pinnakatted 5.3.1....

- Kutsekool
155 allalaadimist
Mittemetallide omadused-saamisviisid-kasutusalad
14
doc

Mittemetallide omadused, saamisviisid, kasutusalad

Saamine 1. Hapnikurikaste ainete kuumutamisel, eriti lihtne on saada vesinikperoksiidi lagunemisel katalüsaatori mõjul: 2H2O2 2H2O + O2 2. kasutatakse ka vee katalüüsi 3. odavaim meetod on vedela õhu fraktsioneeriv destillatsioon, mille tulemusel saadakse gaasiline lämmastik ja vedel hapnik. Kasutusalad • Terasesulatuses • Keevitust öödel • Põlemisprotsessidel • Keemiatööstuses • Tuukrite ja kosmonautide hapnikuga varustamisel • Meditsiinis Hapniku ühendid Vesi H2O • Keemiliselt püsiv ühend • Väge nõrk elektrolüüt • Reageerib nii aluseliste kui ka happeliste oksiididega • Aktiivsemate metallide suhtes käitub oksüdeerijana Vesinikperoksiid H2O2 • Ebapüsiv ühend • Tugev oksüdeerija...

Keemia - Keskkool
117 allalaadimist
Jootmise eritehnoloogia
16
xls

Jootmise eritehnoloogia

Kõvasulamlõikeriista jootmiseks kasutavate joodiste sulamistemperatuur on 900-1000`C. Joodis valitakse olenevalt lõikeriista ekspluatatsioonitingimustest. Joodised kiirlõiketerasest plaatide jootmiseks lõikeriistadele: Pealejoodetud kiirlõiketerasest plaatidega lõikeriistade valmistamisel kasutatakse joodisena spetsiaalseid kõrge sulamistemperatuuriga keevituspulbreid, mille koostises on ferromangaani jaferrosiliitsiumi. Kõige väärtslikumad neist on need joodised mis võimaldavad kiirlõiketerasest plaate joota lõikeriistadele kiirlõiketerase karastamistemperatuuril. See võimaldab peale jootmist lõikeriista karastada kohe õlis või õhus ilma uuesti kuumutamiseta. (1200-1350`C) RÄBUSTID: Et saada kvaliteetset jooteõmblust, tuleb joodetavate detailide pinnad hoolikalt puhastada oksiididest,...

Luksepp - Kutsekool
55 allalaadimist
Automaaler
60
doc

Automaaler

2. Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 3. Õppesisu 3.1. PLASTIDDE LIIGITUS. Termoreaktiivid ja hermeetilised plastid, plastide kindlaksmääramine. 3.2. PLASTIDE ÜHENDAMINE. Plastide keevitus ja keevitusviisid, plastide muud liitmise võimalused. 3.3. PLASTDETAILIDE REMONT. Plastide pinnakujundus, plastide remondimaterjalid, autodes kasutatavad plastid ja nendega sobivad lahustid, tugevate plastide remont, sügavate kriimustuste remont. Kuumaõhukeevitus, õgvendamine kuumutamise teel, temperatuuri mõju plastidele. 4. Õpitulemused Õpilane teab ja tunneb: • autode ehituses kasutatavaid plast...

Auto õpetus - Kutsekool
178 allalaadimist
Tookeskkonnas esinevad ohutegurid
124
ppt

Tookeskkonnas esinevad ohutegurid

ermiline kahjustus Silmad- nägemise kaotus Nahk- pigmentatsioonihäired Põletus Laserkiirgus Kasutamine Kirurgias- lõikab, koaguleerib kudesid verejooksu sulgemiseks Endoskoopias Teaduslikes uuringutes Mitte vaadata laserkiirt, aparatuuril kaitsekilp , küljeklappidega kaitseprillid, juhendamine Mitteioniseeriv kiirgus UV- kiirgus Elektromagenetkiirgus, mitteioniseeriv Keevitamisel keevituskaar (“keevitaja silm”kae), välitöödel, meditsiinis(hamba plastikplommide tugevdamine, psoriaasi ravi, vastsündinute hüperbilirubineemia), elavhõbedalambid bakteritsiidse toimega, metall- haliid lambid, halogeenlambid, katteta luminestsentslambid, mittepurustav kontroll, UV- laserid mäluseadmetena, “musta kiirguse “allikad reklaamis, Päike UV piirkonnad UVA 320-400nm- päevitustoime, nahaaluskude, kantserogeenne+...

Tervishoid - Tallinna Ülikool
67 allalaadimist
23
docx

Kontaktkorrosiooni korral hävib anoodiks oleva metalli see osa, mis on vahetult katoodi ümber. Tüüpjuhused: Cu-Fe (hävib Fe); Fe-Al (hävib Al). Ühtlast ja laigulist korrosiooni vähendatakse pinna katmisega, pisteliselt sobiva materjali valikuga vajalikule konstruktsioonile, piirpinna korrosioonile tuleb valida sobiv keevituse tehnoloogia ja ka materjal, pilu korrosiooni korral tuleb pind hoida puhas jne. Metallide korrosioonis on anoodpiirkond piirkond , kus toimub oksüdeerimine, omab positiivseid laenguid. Katoodipiirkond on aga piirkond kus metall loovutab oma elektrone anoodile, muutudes ise positiivsemaks. Cu- konstruktsioonidelt ei tohi vesi eralduda (voolata) Zn, Al, terasest konstrukts-dele. Korrosiooni kiirus – selle määrab ära korrosioonivoolu...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
416 allalaadimist
Laomajanduse seadmed ja tööohutus
11
doc

Laomajanduse seadmed ja tööohutus

Kuulmiseks- kõrvatropid ja teised samaväärsed vahendid, kõrvaklapid(oleks hea kui saaks kinnitada kiivrile,mürakaitsekiiver(oleks hea kui võimaldaks sidet pidada); 2. Silmad- Sangadega,-näokujulised kaitseprillid . Eriprillid röntgen-, laser-, ultraviolett- või infrapunakiirguse või nähtava kiirguse eest kaitsmiseks. 3. Näokaitse-Kaarkeevitusmask ja-kiiver (käsimask, pea või kaitsekiivri külge kinnitatav kaitsemask); 4. Hingamiselundite kaitsmine- Tolmu,-gaasi,-radioaktiivse tolmufilter.Sukelumisvarustus -ja ülikond. 5. Käte ja käsivarte kaitsmine-Elektriku,-Laba,- sõrmeotsata,- kaitsekindad.Spetsiaalkäised, Randmekaitse raskuste käsitsi teisaldamisel 6. Jalgad- madalad,kiiresti jalast võetavad,vibratsioonilised,kuumakindla talla,torkekind...

Laomajandus - Kutsekool
43 allalaadimist
Ehitusmaterjalide referaat
24
docx

Ehitusmaterjalide referaat

PVC katusekatteid kasutatakse uusehitustel ja katuste renoveerimisel, lamekatustel, viil- ja erikujulistel katustel, suurtel tööstus- ja ärihoonetel ning erinevate projektidega ja kujudega eramajadel ja paljudel teistel katustel. Paigaldus PVC kokku sulatamine toimub kuumaõhu keevitusautamaatide või -föönidega, kindlustades ühtlaselt homogeense, absoluutselt veetiheda katte lahtise tuleta või muude ohtlike alternatiivsete paigaldusviisideta (näiteks, gaaskeevitus, kuumliimimine ja lahustid). Selline, kuumaõhu keevitusmeetod, tagab ühenduskohtade parima kvaliteedi viies tuleohtlikkusega seotud riskid miinimumini. Keevitatavus Ühenduste tugevus on sama tugev kui katusekate ise. Taval...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
203 allalaadimist
Materjaliõpetus
14
docx

Materjaliõpetus

Töötlemise käigus vajab karastamist ja noolutamist. Sobiv kõvadus, tugevus ja elastsus membraanide ja vedrude valmistamiseks. Sama elastne, kui teras aga korrosioonikindel. Kroompronks sisaldab kuni 1% (Cr) kroomi. Hea elektrit juhtiv ja kuumakindel materjal. Kroompronksist valmistatakse elektrimootorite kollektoreid, generaatorite kontaktrõngaid, keevituselektroode jne, kus vaja kuumakindlust. Kaadmiumpronks sisaldab 1% (Cd) kaadmiumi ja on pronksidest parim elektrijuht. Kasutatakse juhtmete valmistamisel. Messinguks e valgevaseks nim vase ja tsingi (kuni 45%) sulamit. Messing, mis sisaldab vähem kui 10% tsinki kannab nimetust tombak. Mida suurem on messingis tsingi sisaldus seda hapram ta on. Messingid jaotatakse survega töödeldavaks ja valu messinguks. Valumessing sisaldab näiteks 66% va...

- Kutsekool
58 allalaadimist
Joodised ja räbustid
10
doc

Joodised ja räbustid

Kõvasulamlõikeriista jootmiseks kasutavate joodiste sulamistemperatuur on 900-1000`C. Joodis valitakse olenevalt lõikeriista ekspluatatsioonitingimustest. Joodised kiirlõiketerasest plaatide jootmiseks lõikeriistadele: Pealejoodetud kiirlõiketerasest plaatidega lõikeriistade valmistamisel kasutatakse joodisena spetsiaalseid kõrge sulamistemperatuuriga keevituspulbreid , mille koostises on ferromangaani jaferrosiliitsiumi. Kõige väärtslikumad neist on need joodised mis võimaldavad kiirlõiketerasest plaate joota lõikeriistadele kiirlõiketerase karastamistemperatuuril. See võimaldab peale jootmist lõikeriista karastada kohe õlis või õhus ilma uuesti kuumutamiseta. (1200-1350`C) RÄBUSTID Et saada kvaliteetset jooteõmblust, tuleb joodetavate detailide pinnad hoolikalt puhastada oksiidid...

- Kutsekool
25 allalaadimist
Referaat isikukaitsevahendid
14
doc

Referaat isikukaitsevahendid

Siia alla kuuluvad kaitseprillid, eriprillid röntgen-, laser-, ultraviolett- või infrapunakiirguse või nähtava kiirguse eest kaitsmiseks, näokaitse, kaarkeevitusmask ja –kiiver. Kaitsemaske tuleks tingimata kasutada töödel, kus on oht, et tekivad kas tugevad elektriväljad või sädemed, mis silma sattudes tekitavad kõige suuremat kahju just silma võrkkestale. Kuulmiskaitsed Kõrvatropid, kõrvaklapid, kõrvaklapid, mida saab kinnitada kaitsekiivrile, mürakaitsekiiver, sidepidamist võimaldavad kõrvakaitsed Inimesed taluvad müra iga päev piiratud doosis. Et kaitsta end kahjustava...

Töötervishoid ja -ohutus - Tallinna Tehnikakõrgkool
85 allalaadimist
Elektroodkeevitus
28
doc

Elektroodkeevitus

   Aivar Johanson Elekterkeevitus 2008 Sisukord Sisukord 2 Sissejuhatus 3 Kaitsevahendid 5 Keevisliidete tüübid 6 Käsikaarkeevitus MMA 7 Käsikaarkeevituse tehnika 9 Keevitusvoolu ja elektroodi läbi...

Üldehitus - Kutsekool
59 allalaadimist
Keevitamise alused
0
doc

Keevitamise alused

Põhjalik kokkuvõte keevitamise ajaloost kui ka keevitamisliikidest...

Auto õpetus - Kutsekool
81 allalaadimist
T e a t a   v e a s t