Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Kategooria füüsikaline ja kolloidkeemia - 30 õppematerjali

Keemia >> Füüsikaline ja kolloidkeemia
34
pdf

Füüsikaline ja kolloidkeemia

4. Millega tegeleb keemia ja mis on keemia harud (iseloomustage neid)? Keemia tegeleb ainete ja nende muutuste, mis nendega toimuvad, uurimisega. Keemia harud: orgaaniline keemia- süsinikuühendite uurimine, anorgaaniline keemia- kõigi teiste elementide ja nende ühendite uurimine, füüsikaline keemia- keemia põhimõtete uurimine. 5. Keemia makroskoopiline ja mikroskoopiline tase (näided). Makroskoopilisel tasandil tegeleb keemia suurte ja nähtavate objektide omadustega, käsitledes muutusi, mis on hästi jälgitavad, nt. Kütuse põlemine, lehtede värvi muutumine sügisel. Mikroskoopilisel tasandil käsitleb keemia muutusi aatomite ümberorganiseerumise kaudu, nt. Magneesiumi ja hapniku aatomid moodus...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
48 allalaadimist
0
rar

Füüsikaline ja kolloidkeemia Moodle'i testid 2014

...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
18 allalaadimist
29
docx

Füüsikalise ja kolloidkeemia eksam

Dispergeeritud süsteemide klassifikatsioon 2. Kolloidsüsteemide valmistamise meetodid (ainult keemiline meetod) 3. Dispergeeritud süsteemide optilised omadused, tuleb osata iseloomustada Rayleigh valemit, (kuid optilised uurimismeetodid ei tule). 4. Difusioonikonstandi ja difusiooni sügavuse avaldise tuletamine. 5. Kolloidlahuste...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
97 allalaadimist
6
xlsx

Füüsikalise ja kolloidkeemia kodutöö

Arvutada reaktsiooni standardne Gibbsi vabaenergia muut G0 temperatuuril 298 , ja reaktsioon Käsiraamatu andmed: _(,298)^0(kJ/mol) _298^0 (J/mol*K) COCl2 -219.50 283.64 CO -110.53 197.55 _298^0=_(,298)^0()+ Cl2 0.00 222.98...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
37 allalaadimist
10
doc

Füüsikaline keemia ja kolloidkeemia, eksami kordamisküsimused

Faasilise tasakaalu tingimus. Üldmõisted. Faas – heterogeense süsteemi homogeenne osa, millel on ühesugused termodünaamilised ja keemilised omadused ja milline on teistest faasidest eraldatud piirpinnaga. Komponendid - sõltumatud keemilised ühendid, mille abil saab keemiliselt iseloomustada igat süsteemi faasi ja kogu süsteemi tervikuna. Koostisosaks – on iga aine, m...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
54 allalaadimist
23
doc

Füüsikaline- ja kolloidkeemia

Füüsikaline keemia Füüsikaliseks keemiaks nimetatakse teadusharu, mille uurimisobjektiks on aine ehitus ja keemiliste protsesside kulgemise üldised füüsikalised seaduspärasused. (adsorptsioon, aurustumine, sulamine, difusioon, elektrolüüs jne) Termodünaamika Termodünaamika uurib ainult makrosüsteeme, mitte üksikuid molekule või nende osi. Termodünaamika on teadus energia muundumistest. Termodünaamil...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
35 allalaadimist
0
rar

Füüsikaline ja kolloideemia protokollid 2014

...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
16 allalaadimist
19
docx

Füüsikaline keemia konspekt

Füüsikaline keemia Füüsikaliseks keemiaks nimetatakse teadusharu, mille uurimisobjektiks on aine ehitus ja keemiliste protsesside kulgemise üldised füüsikalised seaduspärasused. (adsorptsioon, aurustumine, sulamine, difusioon, elektrolüüs jne) Termodünaamika Termodünaamika uurib ainult makrosüsteeme, mitte üksikuid molekule või nende osi. Termodünaamika on teadus energia muundumistest. Termodünaamil...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
103 allalaadimist
34
xlsx

ADSORPTSIOONI UURIMINE LAHUSE JA ÕHU PIIRPINNAL

TTÜ Materjaliteaduse Instituut Nimi: Karen Ofljan Töö nr: KK1 ADSORPTSIOONI UURIMINE LAHUSE J PIIRPINNAL Skeem aterjaliteaduse Instituut Õpperühm: YAGB 41 Töö teostamise kuupäev: 19.02.2016 ONI UURIMINE LAHUSE JA ÕHU PIIRPINNAL Skeem Töö ülesanne ja töövahendid Määrata pindaktiivse aine vesilahuse pindpinevus sõltuva...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
44 allalaadimist
16
xlsx

Adsorptsiooni uurimine lahuse ja õhu piirpinnal (KK1)

Esimeses lähenduses võib seega arvestada, et �= 2���, kus r o kapillaari raadius ja σ on pindpinevus. Täpsemal σ määramisel tuleb arvestada, et tilga katkemine toimub tilga kaelas, mille raadius erin omast. Kui stalagmomeetri ülemise ja alumise märgi vaheline ruumala on V ja tilkade arv selles n, siis ühe Vn ja tilga kaal: �=�� ��, kus ρ – vedeliku tihedus ja g – raskuskiirendus. Tilga eraldumise momendil P=F ehk �� ��2=2���� Mõõtmised sooritatakse sama stalagmomeetriga ka mingi tuntud...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
63 allalaadimist
38
xlsx

KK 1 Adsorptsiooni uurimine lahuse ja õhu piirpinnal

TTÜ Materjaliteaduse Instituut Füüsikalise keemia õppetool Töö nr KK1 Adsorptsiooni uurimine lahuse ja õhu piirpinnal terjaliteaduse Instituut kalise keemia õppetool urimine lahuse ja õhu piirpinnal Töö eesmärk Uurida adsorptsiooni piirpinnal lahusõhk. Valmistada propanooli vesilahus kontse järjestikust lahjendust 1:2. Mõõta lahuste pindpinevused stalagmomeetri abil. Teoreetilised alused Stalagmome...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
19 allalaadimist
24
xlsx

ESTERDAMISE REAKTSIOONI TASAKAALUKONSTANDI MÄÄRAMINE

TTÜ Materjaliteaduse Instituut Nimi: Karen Ofljan Töö nr: FK8 ESTERDAMISE REAKTSIOONI TASAKAALUK MÄÄRAMINE Skeem: ei ole aterjaliteaduse Instituut Õpperühm: YAGB 41 Töö teostamise kuupäev: 20.02.2016 KTSIOONI TASAKAALUKONSTANDI MÄÄRAMINE Skeem: ei ole Töö ülesanne ja töövahendid Töös määratakse tasakaalukonstant lahuses t...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
11 allalaadimist
2
odt

Fsikaline keemia kodut

Cp,(j/K*mol)=f(T) Intervall, Aine H0f,298(kJ/mol) S0298(J/K*mol) a b* 103 c *106 c´*10-5 K CH3OH(g -201,00 239,76 15,28 105,20 -31,04 - 298-1000 ) CO -110,53...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
60 allalaadimist
10
docx

ETAANHAPPE ANHÜDRIIDI HÜDRATATSIOONI KIIRUSE MÄÄRAMINE ELEKTRIJUHTIVUSE MEETODIL

Materjaliteaduse instituut TTÜ füüsikalise keemia õppetool Töö nr 24f ETAANHAPPE ANHÜDRIIDI HÜDRATATSIOONI KIIRUSE MÄÄRAMINE ELEKTRIJUHTIVUSE MEETODIL Üliõpilase nimi: Õpperühm: Töö teostamise Kontrollitud:...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
30 allalaadimist
3
docx

POTENTSIOMEETRILINE pH MÄÄRAMINE

Materjaliteaduse instituut TTÜ füüsikalise keemia õppetool Töö nr 20f POTENTSIOMEETRILINE pH MÄÄRAMINE Üliõpilase nimi: Õpperühm: Töö teostamise Kontrollitud: Arvestatud: kuupäev: 19.03.2014 Joonis: Kinhüdroon ­ hõbe-hõbekloriidel...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
27 allalaadimist
10
doc

VEDELIKU VISKOOSSUSE TEMPERATUURIOLENEVUSE MÄÄRAMINE

Eelnevalt tuleks tutvuda viskoossuse mõistega Moodle või WebCT (uue nimega Blackboard Vista) kolloidkeemia neljanda loenguga (on praegu veel saadav ka Internetis http:www.hot.eekaljulott ). Samuti leiab viskoosuse kohta selgitust Internetis, näiteks http:en.wikipedia.orgwikiViscosity Höppleri viskosimeeter on kujutatud joonisel. Mōōdetakse kuuli langemise aega uuritava vedelikuga täidetud silindris, mis on 10 0 nurga all vertikaalsihi suhtes. Seda viskosimeetrit saab kasutada njuutoni vedelikele viskoossusega 3 ... 80000 mPas (cP). Kera küllalt aegl...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
29 allalaadimist
2
doc

Emulsioon

Liina Loorits TL II rühm Emulsioon Emulsioon on süsteem, mille puhul vedel aine või ained on pihustunud või segatud teise vedela ainega, kusjuures mikroskoopiliselt vedelikud...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
20 allalaadimist
2
docx

POTENTSIOMEETRILINE pH MÄÄRAMINE

TTÜ Materjaliteaduse instituut Füüsikalise keemia õppetool Töö nr 20 Töö pealkiri: POTENTSIOMEETRILINE pH MÄÄRAMINE Üliõpilase nimi ja Õpperühm: KAOB41 eesnimi: Maria Pogodajeva Töö teostamise Kontrollitud: Arve...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
35 allalaadimist
10
xlsx

Puhta vedeliku küllastatud aururõhu määramine dünaamilisel meetodil

Ve teiste vedelike korral (nende väiksema aurumissoojuse tõttu) veid suurem. Kui tilkade arv on alla 8 keemise juures kasvab aga rõhk ebulliomeetris, mistõttu mõõdetud keemistemperatuur osutub liig paiskub vastu termomeetri pesa 3. Vedelik voolab kolbi tagasi, aur aga tõuseb toru 4 kaudu jahutis ülevoolutoru 6 kaudu samuti tagasi kolbi 1. Auru ja vedeliku tasakaal saavutatakse termomeetri pe termomeetri näidu stabiliseerumise järgi. Praktiliselt stabiliseerub keemistemperatuur 10 minutiga saavutatud rõhul. Edasi keeratakse kraan 11 nii, et rõhk aparaadis suureneks umbes 20 mm Hg võ küttespiraali pinget. Kui vedeliku keemisel termomeetri näit on konstantne, märgitakse rõhu ja tem määratakse vedeliku keemistemperatuur 10-20...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
5 allalaadimist
5
docx

žELATIINI ISOELEKTRILISE TÄPI OPTILINE MÄÄRAMINE

Materjaliteaduse instituut TTÜ füüsikalise keemia õppetool Töö nr 19k ZELATIINI ISOELEKTRILISE TÄPI OPTILINE MÄÄRAMINE Üliõpilase nimi: Õpperühm: Töö teostamise Kontrollitud: Arvestatud: kuupäev: 02.04.2014 Töö eesmärk Zelatiini la...

Füüsikaline ja kolloidkeemia - Eesti Maaülikool
19 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun