Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "alateemat" leiti 19 faili

10
doc

Mälu kohta üldselt ja mälu protsessid

TARTU ÜLIKOOL AVATUD ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND MÄLUHÄIRED Avatud Ülikool I aasta Referaat Õppeaine: Sissejuhatus psühholoogiasse Õppejõud: Kristjan Kask Tartu 2011 Sisukord Sisukord...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
62 allalaadimist
27
doc

UUSAEG

Absolutismiajastu (1718 saj) 2. Industriaalühiskond (19 saj) Neid eristavad üksteisest Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni sõjad 18. sajandi lõpul ja 19. sajandi algul. Absolutismiajal saab valitsemisvormina rääkida eeskätt absoluutsest monarhiast (mitte kõikides riikides, osades oli ka...

Ajalugu - Keskkool
252 allalaadimist
3
doc

Suur Prantsuse revolutsioon

Suur prantsuse revolutsioon Põhjused: · Valgustusideede levik (see kritiseeris seisuslikku korda) · Ameerika ühendriikide iseseisvussõja mõju (võimude lahusus, ja värki kus oli valgustusideid ellu viidud) · Kriis majanduses (tingitud kolmest asbektist: 1. Inglise vabriku kaubad tungisid prantsuse turule ja prantsuse toodang ei suutnud nende kaupadega konkureerida. 2. 17...

Ajalugu - Keskkool
33 allalaadimist
12
doc

Keskaeg

Ajaloo tunni shaiss Ma sain töö kolme whoooooohooooooooooooooooooooooooo Now i can die happy Kysimused Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!! 1)Millest tuleb nimetus Foiniikia? 2)Mille poolest on sarnased ja mille poolest erinevad Sumeri ja Foiniikia riigid? 3)Miks sai foiniiklaste tähtsamaks tegevusalaks kaubandus? 4)Mis tingis foiniikia tähestiku kiire leviku ja mis see omakorda kaa...

Ajalugu - Keskkool
81 allalaadimist
1
docx

Nüüdisühiskond, kas ühiskonna arengu lõpp?

A Nüüdisühiskond-kas ühiskonna arengu lõpp? Nüüdisühiskond ehk postindustriaalne ehk infoühiskond kujunes välja 20. sajandi lõpus. Seda iseloomustab kõrgtehnoloogia massiline kasutamine, kirju klassistruktuur, mitmekesised väärtushinnangud ja teenindussektori...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
116 allalaadimist
2
doc

Arutlus "Keda võib pidada I maailmasõja võitjateks ja keda kaotajateks"

Keda võib pidada I maailmasõja võitjateks ja keda kaotajateks? Esimene maailmasõda, milles võitlesid omavahel peamiselt kaks vastasleeri, Antant ja Keskriigid, sai alguse 1914. aasta augustis, mil Saksamaa kuulutas Venemaale ning Prantsusmaale sõja, ja lõppes 1918. aasta novembris Saksamaa kokkuvarisemisega. Kuigi pealtnäha mõjus sõda laastavalt kogu maailmale, kerkib ikkagi päeva...

Ajalugu - Keskkool
111 allalaadimist
1
doc

Nüüdisühiskond - kas ühiskonna arengu lõpp?

Nüüdisühiskond - kas ühiskonna arengu lõpp? Nüüdisühiskonda ehk postmodernistlikku ühiskonda iseloomustavad avaliku sektori, turumajanduse, kodanikuühiskonna lahusus, religiooni vabadus ja inimeste kaasalöömine ühiskondlikus töös. Võib tunduda, et ühiskond on juba piisavalt kaugele arenenud ning edasi ei olegi mõtet enam pürgida. Meil on olemas kõik masinad ja seadmed, et...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
201 allalaadimist
2
doc

Kas IMS oli vältimatu või oleks saanud seda vältid?

KAS I MAAILMASÕDA OLI VÄLTIMATU VÕI OLEKS SAANUD SEDA VÄLTIDA? Esimene maailmasõda, mis toimus aastatel 1914-1918, oli esimene ülemaailmse mastaabiga sõda, milles osales ligikaudu 40 riiki. I maailmasõja näol oli tegemist imperialistlike riikide, eriti Inglismaa ja Prantsusmaa võitlusega Saksamaa ja tema liitlaste vastu. Saksamaa kiire areng oli viinud juba jaotatud võimutasakaalu maailmas tugevlt paig...

Ajalugu - Keskkool
37 allalaadimist
2
doc

Kas Eestis tuleks muuta valimissüsteemi?

Kas Eestis tuleks muuta valimissüsteemi? Eestis kehtib proportsionaalne valmisüsteem, mis tähendab, et esinduskogu mandaadid jagatakse võrdeliselt valimistel kandideerinud nimekirjade või kandidaatide vahel vastavalt nende saadud häälte arvuga. Võrdeliste valimiste puhul on kasutusel mitmemandaadilised ringkonnad ning valimistulemuste põhjal moodustatakse tavaliselt mi...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
35 allalaadimist
1
docx

Meedia ja uudis

Meedia, uudised Uudisküsimused: · Kes tegi, kellele tehti, kellega juhtus · Mis juhtus , mida tehti · Millal toimus · Kuidas, mil viisil toimus Midagi erilist: · Süüdistatavale tuleb sõna anda · Oma arvamusest ei tohi liigselt hoolida · Arvestada tuleb kõigi võimalike osapooltega Uudise juhtlõik: · Sisaldab kõige olulisemat teavet · Tõstatakse muust tekstist esile...

Kirjandus - Keskkool
7 allalaadimist
16
ppt

Uudise ülesehitus

Uudise ülesehitus Kuidas kirjutada loetavat uudist Uudise eesmärk Uudis rahuldab lugeja infovajaduse uudis aitab lugejal maailmas orienteeruda uudis aitab lugejal teha oma valikuid uudis annab teada ühiskonnale olulistest protsessidest Milline peab uudis olema? Täpne uudis annab edasi kontrollitud ja tõele vastavat infot tasakaalustatud uudis käsitleb probleemi/sü...

Eesti keel - Kutsekool
5 allalaadimist
18
docx

Referaat Toomas Karjahärmi`i raamatu "Oleviku minevikud" põhjal.

AJALOOALLIKAD-JA ARHIIVID Referaat allikaõpetuses SISUKORD SISSEJUHATUS Käesolev referaat on koostatud Toomas Karjahärmi`i raamatu ,,Oleviku minevikud" põhjal. Autor on raamatu kirjutanud lähtuvalt tegevajaloolase praktilistest vajadustest, kus uurija puutub tihti kokku teoreetiliste ja metodoloogiliste probleemidega. Raamat aitab uurijal mõista ja määrata ajalooallikate hindamiskriteeriume ning o...

Allikapetus -
9 allalaadimist
14
ppt

Uudise ülesehitus

iiv  NB! Kõik uudised ei pea sisaldama kõiki punkte! Kuidas kirjutada põhiteksti  Materjal esitatakse kahaneva tähtsuse järjekorras  teemad esitatakse järjekorras, sama teema juurde ei tulda tagasi  juhtlõigu materjali ei korrata  inimkeskne materjal paigutatakse võimalikult algusse  kõik uudisküsimused saagu vastatud  lõik koosnegu vaid 2-4 lausest  üks lõik sisaldab vaid ühte alateemat Uudise pealkiri  Tavaliselt pannakse see viimasena  Pealkiri sisaldab kõige tähtsamat!!  Mitte üle 45 täheruumi  Pealkiri sisaldab alust ja öeldist  Pealkiri ei tohi eksitada, aga köidab lugeja tähelepanu Hinda pealkirju!  Eesti toit jääb Venemaa piiri taha ka euroliidus  kas eestlased on näljas, kuna nende toit on piiri taga kinni, või ei pääse Eestis toodetud toiduained Vene turu...

Meedia - Keskkool
1 allalaadimist
62
doc

Kahe inimese kooselu

Samuti sellest, kuivõrd mõjutab vanemate perekonnaseis noorte seisukohti. Tahan oma küsitluse kaudu välja selgitada ja analüüsida, kui palju teatakse abielu traditsioonidest ning kas noortel on soovi tulevikus abielluda. Uurimistöö põhimeetodiks on küsitlus, selle analüüs ning andmete kogumine kirjandusest. Minu uurimistöö koosneb 2 peatükist, mis hõlmavad kokku 15 alateemat . Töö esimeses peatükis antakse ülevaade traditsioonilisest abielust ning selle ajaloost, traditsioonidest, abielutüüpidest ning vabast kooselust. Toon välja statistika võrdluse nüüdisaja ja varasemate registreeritud abielude vahel. Uurimistöö teises peatükis keskendun omasooliste abielule. Annan ülevaate omasooliste abielude ajaloost, hoiakutest, homoseksuaalsete kultuurist Saksamaal. Toon välja riigid, kus on seadusega lubatud om...

Ühiskond - Keskkool
15 allalaadimist
4
doc

Keemiainformaatika, infootsioskused IT6

com „Carcinogens in groundwater“ – 179 tulemust, - samuti kõige põhjalikum variant, kuna kasutab mõlemat märksõna täpsemal viisil. Carcinogens AND groundwater – 75200 tulemust Carcinogens OR groundwater – 998000 tulemust MetaCrawler – www.metacrawler.com „Carcinogens in groundwater“ – numbriliselt tulemuste hulka ei andnud, küll aga oli hitte 9 lehekülje võrra, ning vasakul nurgas pakkus kaheksa alateemat . Carcinogens AND groundwater – lehekülgede arv jäi samaks Carcinogens OR groundwater – lehekülgede arv jäi samaks Google Scholar andis kõige täpsema otsistrateegiaga sai kõige vähem tulemusi, ning neiks olid esimese strateegia puhul uudistetaolised artikli, teise strateegia puhul andis esmased tulemused vaid groundwater ning kolmanda tulemusi polnud võimalik meie teemaga enam siduda, kuna seal olid artiklid kas kantserogeeni...

Keemiainformaatika - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
36
docx

Regionaalne kihistumine taasiseseisvunud Eestis

asulad % 12 5. Kokkuvõte ja järeldus Selles essees uuris ja analüüsis autor regionaalset kihistumist Eestis alates 1991 aastast. Ta kasutas sellesk kolme alateemat . Tööturu olurkord ja vaesus, hariduse kätte saadavus ja tase ning kultuuri kättesaadavus. Põhjus, miks need teemad autor valis on see, et need on omavahel seotud ning saab leida seoseid. Tööturgu ja vaesust analüüsidest selgus, et maa ja linnaliste asulate vaheline tööpuuduse erinevus on vähenenud, selle üheks põhjuseks on maa asulatest suurem inimeste protsenutaalne vähenemine kui linna asulatest. Vaadates brutopalga...

Eesti ühiskond ja poliitika - Tallinna Ülikool
9 allalaadimist
36
pdf

Uudise alused: Uudise ülesehitus

See on juhtlõigu jätkamine, arendamine, detailiseerimine, laiendamine, mis vastab küsimustele kuidas ja miks. Siin räägitakse lahti uudise keskne sündmus või sündmused, kui neid on mitu. Lisaks tuuakse sisse vähemtähtsad tegelased ja faktid. Teema arendamise põhimõtted on lihtsad ja need võib kokku koondada mõneks rühmaks. Alateemade paigutamine Uudises on koos mitu alateemat , mis tuleb tekstis järjestada. Siin on kaks probleemi: kuidas siduda juhtlõiku ja arenduse teemasid ning kuidas alateemasid järjestada. Juhtlõik ja arendus. Esimene probleem on selles, millest kirjutada kohe juhtlõigu järel. Siin kehtib kaks reeglit: • Juhtlõigul tuleb edasi minna juhtlõigu teemaga, mitte hüpata suvalisele muule teemale. Juhtlõigule järgnevad lõigud räägivad keskse teema lahti. Põhiveana kipu...

Uudise alused -
1 allalaadimist
1
doc

„Raamatuvillak“

tund Klass jagada rühmadesse (3­4 õpilast rühmas; rühmad võib õpetaja kokku panna eelmises tunnis tehtud lugemiskontrolli põhjal ­ igas grupis on võimalikult erinevate tulemustega õpilasi). Iga rühm saab töölehe ,,Kuldvillakuga" sarnase mängulauaga. Õpetaja annab igale rühmale teema (näiteks teemad ja p...

Kirjandus - Keskkool
1 allalaadimist
20
pdf

Seminaritöö: Kutseõppeasutuste kvaliteediauhind

Kokkuvõtvalt​ ​oli​ ​konkursi​ ​raamiks​ ​kolm​ ​olulist​ ​juhtimise​ ​kvaliteedi​ ​alateemat: •​ ​Eestvedamine​ ​ja​ ​strateegia​ ​organisatsioonis •​ ​Inimressurss​ ​ehk​ ​organisatsiooni​ ​personal​ ​ja​ ​kliendid •​ ​Finantsressurss​ ​ja​ ​investeeringud 9 KASUTATUD​ ​ALLIKAD Eesti​ ​Kutseõppeasutuste​ ​Kvaliteediauhind​ ​2010.​ ​Statuut.​ ​Elukestva​ ​Õppe​ ​Arendamise Siht...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun