Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "alalhoidlikkuse" leiti 15 faili

125
pdf

Konspekt 2

ÕIGUS LOENGUMAPP ÕIGUSINSTITUUDI ÜLIÕPILASTELE TALLINN 1998 2 RETSENSEERIS: prof. EERIK - JUHAN TRUUVÄLI 3 SISUKORD Õppeainest...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
511 allalaadimist
14
doc

Eesti kirjanduse ajalugu II

03.129 EESTI KIRJANDUSE AJALUGU II Sügissemester 2008: kordamisküsimused arvestuseks 1. Siuru tegevus ja looming. Siuru (1917 ­ 1920) Marie Under, Friedebert Tuglas, Artur Adson, August Gailit, Henrik Visnapuu, Johannes Semper (+ August Alle, Johannes Barbarus; kaudselt seotud Nikolai Triik, Konrad Mägi, Ado Vabbe, Peet Aren, Otto Krusten, Jaan Oks jt. Ja Arthur Valdes.) Esimehe...

Kirjandus - Tartu Ülikool
681 allalaadimist
23
doc

Eesti kirjanduse ajalugu I

Eestlase ja Eestimaa kuvand vanemates kirjalikes allikates (nt Tacitus, Germaanlaste päritolust ja paiknemisest; Liivimaa kroonika jt) Meie ajaarvamise esimese sajandi lõpul on roomlasest ajaloolane Tacitus Läänemere piirkonnas elanud hõime nimetanud aesti või aestui. Ilmselt pidas Tacitus silmas siiski muinaspreislaste hõime. Kroonikad ­ edastavad mõnesuguseid andmeid põlisrahvaste keelest, uskumu...

Kirjandus - Tartu Ülikool
439 allalaadimist
132
doc

Massikommunikatsiooni ja Eesti ajakirjanduse ajalugu

Millest tuleneb väide, et ajalugu on konstruktsioon, kellegi poolt ülesehitatud käsitlusviis? Allpool on mõned mõtlemisainet pakkuvad märksõnad. 1. uurija distantseeritus, kogemuse erinevus 2. konteksti muutused, tõlgendamise küsimused; võimalikud seosed või üldistused, mille tegelik alus on küsitav, järgmise...

Sotsiaalteadused - Tartu Ülikool
49 allalaadimist
32
doc

Eesti kirjanduse ajalugu I

Eesti kirjanduse tekkimine: rahvaluule, kroonikad, kirikukirjandus, raamatukultuuri teke jne. Eesti kirjanduse päämine määratleja on olnud keel -rahvuskirjandus Muistsete eestlaste kultuurilisest iseolemisest loovad ettekujutuse mitmed ajalooallikad, uurimused, arheoloogia, antropoloogia, lingvistika...

Kirjandus - Tartu Ülikool
124 allalaadimist
10
doc

Eesti teatri ajalugu 1 osa (kuni 1940)

Teatriajaloo uurimise ja kirjutamise eripära. Teatriajaloo uurimise paradigmad: Positivistlik: Objektiivse ja tõese ajalookirjelduse nõue, kus faktid kõnelevad enda eest ise. Väärtustatud on uurimismaterjali hoolikas kogumine ja kirjeldamine. Postpositivistlik: Subjektiivsus on paratamatus, kus fakte vahendavad sümbolsüsteemid. Väärtustatud...

Eesti teatri ajalugu - Tartu Ülikool
118 allalaadimist
26
doc

Eesti Kirjanduse Ajalugu II

Katsetuslikum ja ebaühtlasem on “Jumala saar”, samas on tegu eriti huviäratava, oma aja meeleoludest ning kunstiuuendustest kantud teosega, mis haakub ka Tuglase edasise loominguga. Tuglas: elu kui orjus või vangistus, inimese heitlus siin- ja sealpoolsete jõududega, protest kristliku alalhoidlikkuse vastu, nietzschelik hea ja kurja vahekord. Tarapita (1921–22): Adson, Alle, Barbarus, Kivikas, Kärner, Semper, Suits, Tassa, Tuglas, Under Esteetiline üleminekujärk, „Noor-Eestist“ lähtunud voolud olid ammendumas, tekkinud uued, eeskätt realismipõhjalised – suunad veel nõrgemad. 1923 ajakiri “Looming” – ühendas kirjanduslikke jõude. 1922 Eesti Kirjanikkude Liit (I esimees Tuglas) 1923 ajakiri Looming” (peatoime...

Eesti kirjandus -
37 allalaadimist
18
docx

Sotsiaalne reguleerimine

Ta peab arvestama üldisi huvisid ning tagajärgi, mida tooks kaasa üldiste huvide eiramine. Sotsiaalsed normid on seega inimeste käitumise suunamise viisiks ja vormiks ning seeläbi ka üksikisiku sotsialiseerimise vahendiks. Kõik need sotsiaalsete normide funktsioonid on suunatud ühiskonnas kõigi ja igaühe kaitstuse tagamisele ning kooselu korrastamisele. Sotsiaalne regulatsioon kui nähtus on käsitatav ühiskonna alalhoidlikkuse , nö sotsiaalse enesekaitase ilminguna. Liigist sõltuvalt seisneb vastava sotsiaalse normi funktsioon kas vastava sootsiumi või ühiskonna terviku käitumise mõjutamises soovitud suunas. Selles seisneb reguleeriv funktsioon. Sotsiaalse normi koordineeriv funktsioon seisneb käitumise ühtlustamises. Sotsiaalsed normid kooskõlastavad inimeste käitumist ning suurendavad käitumise prognoositavust. Sotsiaalsete normide stabilise...

Ühinguõigus - Tartu Ülikool
35 allalaadimist
320
doc

Majanduspoliitika

MAJANDUSE DIKTATUUR Kui sellesse koordinaadistikku lisada veel kolmas: edumeelsusest ehk reformismist algav ja alalhoidlikkuse ehk konservatismiga lõppev komponent, siis kujuneb selles koordinaadistikus suletud ring, milles saab kujundada eri poliitiliste jõudude asendit ja nende taotluste suundi (joonis 4).  Monopolistlik kapitalism, mis tähendab poliitiliselt parempoolset diktatuuri.  Vabaturumajandus.  Stabiilne turumajandus, mis on poliitiliselt mõeldav ainult demokraatliku õig...

Akadeemiline kirjutamine -
25 allalaadimist
28
docx

Eesti ajalugu VI, lk 338-350 (Eesti 20. sajandi ajaloo baaskursus - EKSAM)

  Üsna   head romaan  “Hüvasti,   kollane   kass”.   Kui   Läänes vastuvõttu  leidis ka Juhan Smuuli Antarktika­ astusid   noored   välja   eelmise   põlvkonna reisikiri “Jäine  raamat” (1959),  mis  lisaks levis alalhoidlikkuse  ja väidetava väikekodanlikkuse tõlgituna üle miljoni eksemplari. vastu   ning   nõudsid   õigust   ise   kõlblusnorme Asjatu   oleks   siiski   kõnelda   loomevaba­ kehtestada, siis Eestis keerustas seda probleem, dusest.   Kui   võrrelda   väliseesti   ja   kodueesti kuidas suhtuda minevikku kaduvasse Eesti aega autorite   tekste,   siis   il...

Eesti ajalugu -
4 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

TALLINNA ÜLIKOOL ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT ÕIGUSE ALUSED Loengukonspekti alus Lektor Aare Kruuser Tallinn, 2015 SISUKORD PROGRAMMI KORDAMISKÜSIMUSED ÕIGUSE ALUSED. ÕIGUSTEADUSE PÕHIMÕISTED SISSEJUHATUS ÕIGUSTEADUSESSE 01 SISSEJUHATUS 02 ÕIGUSE ROLL ÜHISKONNAS. Miks peab õigust tundma 03 ÕIGUSLIK REGULEERIMINE 03.1. RIIK JA ÕIGUS. PÕHIMÕISTED...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
35 allalaadimist
46
pdf

Maaja Vadi "Organisatsioonikäitumine"

- Religioosset tüüpi inimene - maailma on kui terviku mõistine ja irratsionnalsete nähtuste seletamine. Inimese väärtussüsteem: 1) Lõppväärtused (sooviteved seisundid) - peegeldavad soove, mida inimesed tahavad saavutada elu jooksul. 2) Tugiväärtused (abistavad väärtused) - aitavad kaasa ja võimaldavad valida sobivat käitumisviisi. Väärtuste dimensioonid: - Avatuse-alalhoidlikkuse tasand - inimeste isiklike vaimsete ja emotsionaalsete huvidega seonduv. - Eneseületamise-eneseupitamise tasand - isiklike huvide laiendamisega seonduv, mille tõttu eelistavad ennas pingutada eesmärkide saavutamiseks. - Hoiak (отношение) - seadumus või kalduvus vastata või hinnata positiivselt või negatiivselt; üldine ja suhteliselt püsiv hinanguline suhtumine mingisse nähtusesse. Hoiaku komponentid: 1) Kognitiivn...

Psühholoogia -
26 allalaadimist
4
docx

Turunduskommunikatsioon lugemispäevik nr. 8.1

Autor kirjutas artiklis väärtuse dimensioonidest kultuuritasandil, põhinedes Schwartz´i uuringu põhjal, mis ta tegi aastate 1990. alguses. Schwartz toob välja kolm dimensiooni, esimeseks on neist alalhoidlikkus ja autonoomia, mis oma korda jaguneb kaheks intellektuaalseks ja emotsionaalseks autonoomiaks. Selle uuringu põhjal nendel tasanditel vaadates on Eesti, kui endine sotsiaalmaa, harmoonia ja alalhoidlikkuse dimensioonil. Kui vaadata hetke seisu tänapäeva Eestis siis kipun arvama, et see on siiani nii. Eestlased kipuvad end suhteliselt palju maha tegema oma oskustes ja teadmistes. Nüüd vaikselt hakkab see juba uue generatsiooniga paranema, kuid vaadates hetkel 40-ndates olevaid mehi ja naisi siis kuulen tihti, et ei mina ei saa sellega hakkama ja ma ei oska seda jne, ning sellel põhjusel ka ei taheta uusi väljakutseid ja uusi huvitavai...

Turunduskommunikatsioon -
5 allalaadimist
38
doc

Eesti kirjanduse ajalugu

Katsetuslikum ja ebaühtlasem on “Jumala saar”, ent samas on tegemist eriti huviäratava, oma aja meeleoludest ning kunstiuuendustest kantud teosega, mis haakub ka Tuglase edasise loominguga. Tuglas: elu kui orjus või vangistus, inimese heitlus siin- ja sealpoolsete jõududega, protest kristliku alalhoidlikkuse vastu. 24. G. Suitsu luule Gustav Suits on teine oluline nooreesti liikumise seotud tegelane Tuglase kõrval. Sünnib Tartumaal, Võnnus. Algharidus Tartus, ülikoolihariduse saab Helsingi ülikoolis. Elab ja töötab üsna pikalt Soomes. 1922 tuleb Eestisse tagasi. Kirjandusprofessor Tartu Ülikoolis. Looming tinglikult jagada kaheks: ilukirjanduslikud tekstid ja kirjandusteaduslikud tekstid. Tingliku kolmanda kategooria moodutavad kirjut...

Kirjandus -
15 allalaadimist
236
pdf

J-Liventaal sissejuhatus õigusesse - I osa

ikaitse ning avalike teenuste ehk avaliku sektori struktuurides); omavalitsusteenistus - kohaliku omavalitsuse aparaadi teenindamine (otsene omavalitsusteenistus: kohaliku omavalitsuse esindusorgani teenindamine, kohaliku omavalitsuse täitevorganite teenindamine, teenistus munitsipaalasutustes (-aparaadis); kaudne omavalitsusteenistus: teenistus avalike munitsipaalteenuste struktuurides); teenistuja; bürokraatia - alalhoidlikkuse spontaansed funktsioonid (alalhoidlikkus, enda taastootmine, tegeliku valitsemisvõimu saamine, erilise sotsiaalse staatuse tunnustamine, sotsiaalne distants); võim, valitsemisvõim (traditsionaalne, karismaatiline, legaal-ratsionaalne); haldussubjekt; riigiorganid; riigi- ja omavalitsusasutus, halduspersonal; ametnik; avalik ning erateenistus: töövõtu võlaõiguslik suhe (avaliku teenistuse suhe), töölised ning vabateenijad, k...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
18 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun