Tänapäeva sotsiaalprobleemid (1)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris

Esitatud küsimused

 • Miks eluasemepoliitika ?
 • Mis võinuks olla teisiti ?

Sotsiaalse probleemi defineerimine sotsiaalne - ühiskondlik
 Sotsiaalne probleem on ühiskondlikult põhjustatud tingimused, mis haavavad või
ohustavad mingit rahvastiku osa
 Sotsiaalne probleem on situatsioon, mida enamik vaatlejatest peab ebasoovitavaks ja
sekkumist vajavaks vaatleja - mõni organisatsioon ; toovad probleemsed teemad avalikkuse ette
 Sotsiaalne probleem ei seostu või ei piirdu indiviidiga – tuleb teha vahet isikliku
(isikust lähtuva) ja sotsiaalse (ühiskonna struktuurist lähtuva) probleemi vahel. Iga
sotsiaalse probleemi puhul tuleb mängu isiklik (isikust lähtuv) e. Individuaalne
aspekt ja sotsiaalne (ühiskonna struktuurist lähtuv) e. Struktuurne aspekt.

Sotsiaalministeeriumi definitsioon:
Sotsiaalne probleem ~ sotsiaalprobleem – elukvaliteedi halvenemisest tekkiv
toimetulematus või võõrdumus, mis haarab suure osa ühiskonnast või kogu ühiskonna Sotsiaalpoliitika - avaliku võimu prioriteedid ja sihipärane tegevus sotsiaalsete
probleemide lahendamiseks, inimarengu edendamiseks ning ühiskonnaliikmete heaolu
tagamiseks
-- Sotsiaalprobleem - eksisteerivad teaduse ja poliitika tihedad seosed: Vaesuse põhjuste seletus USA - s
 Enne 1960. aastaid – “ cultural deficit” “cultural deprivatisation” jm teooriad –
esiplaanil olid individuaalsed vaesuse põhjused
 1960-70 aastatel kui ameerikas viidi ellu Great Society programme ( Kennedy ), tuli
päevakorrale “blocked opportunities” teooria – vaesuse põhjused on nii
individuaalsed kui ka struktuursed (ühiskondlikud).
Ühiskonnal roll elujärge parandada. Inimestega koostöö nende edukuse edendamiseks.
Sotsiaalprobleemid :
 Haigused ja kriis tervishoiusüsteemis – eesti tervishoiusüsteemis kriisi ei ole, kuid on
kriisi oht. Teemasid millega ei tegeleta või tegeletakse vähe on mitmeid.
Ülalpeetavaid palju.
Alkohol ja teised meelemürgid – probleem tervise vaatepunktist .
Vägivald ja kuritegevus
Pereprobleemid
 Noored ja vanad
 Rassi- ja rahvusprobleemid
 Sooline ebavõrdsus
 Seksuaalne sättumus – probleemiks siis, kui tekitatakse konfliktisituatsioon.
 Majanduslik toimetulek
 Töö ja töötus
 Haridusprobleemid
 Linnastumise kriis
 Rahvastiku- ja keskkonnaprobleemid
 Teadus ja tehnoloogia
 Ülemaailmsed konfliktid
 Globaliseerumine, s.h. Globaalne majandus
Sotsioloogi põhiparadigmad:
Funktsionalism (struktuur-funktsionalism, strukturalism ) – ühiskond kui teatud
97% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Tänapäeva sotsiaalprobleemid #1 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #2 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #3 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #4 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #5 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #6 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #7 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #8 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #9 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #10 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #11 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #12 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #13 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #14 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #15 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #16 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #17 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #18 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #19 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #20 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #21 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #22 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #23 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #24 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #25 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #26 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #27 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #28 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #29 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #30 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #31 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #32 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #33 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #34 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #35 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #36 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #37 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #38 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #39 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #40 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #41 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #42 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #43 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #44 Tänapäeva sotsiaalprobleemid #45
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 45 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2015-06-06 Kuupäev, millal dokument üles laeti
82 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
238101 Õppematerjali autor

Mõisted

Sisukord

 • Sotsiaalse probleemi defineerimine
 • Sotsiaalne probleem
 • Sotsiaalpoliitika
 • Sotsiaalprobleemid
 • Sotsioloogi põhiparadigmad
 • Funktsionalism
 • Konfliktiteooria
 • Interaktsionism
 • Sotsiaalprobleemide käsitlemise ajalugu
 • Tänapäeva hälbimise uuringud
 • A.Maslow 1943 artikkel „A Theory of Human Motivation“
 • Noorteprobleemid ja noorsoopoliitikad
 • Noored vastuolulistes oludes
 • Traditsiooniline sotsioloogia noortekäsitlus
 • Noorte siire
 • Noorte areng
 • Noorte subkultuur
 • Noored sünnitajada
 • Narkoennetus
 • Hariduspoliitika põhiküsimus
 • Noorsootöö ja noorsoopoliitika
 • Noorsootöö sihtgrupid
 • Eesmärgid
 • Juhtimine
 • Taotlused hariduses
 • Taotlused tööhõive alal
 • Taotlused sotsiaaltöö alal
 • Osalus noorteorganisatsioonides
 • Vaesus ja tõrjutus
 • Heaoluriik
 • Vaesuse defineerimine
 • Nälg arenguriikides
 • Põhjused
 • Nälg arenenud riikides
 • Võitlus näljaga
 • Toiduturvalisuse
 • Vaesus kui individuaalne mure
 • Alamklassi teooria
 • Kultuurilise deprivatsiooni teooria
 • Vaesuse strukturaalsed seletused
 • Diskrimineerimine ja vaesus
 • Vaesuse kultuuriline seletus
 • Vaesuse funktsioonid
 • Vaesus tänapäeva sotsiaalpoliitikas
 • Sissetulekute erinevus
 • Laekenei indikaatorid
 • Toimetulekutoetus
 • Sotsiaaltoetuse määramise alused
 • Sotsiaaltoetuste hindamine
 • Sotsiaaltoetuste liigid
 • Müüdid ja faktid eakate sotsiaalkindlustustest
 • Võitlus vaesusega -> arengumaad
 • Eluaseme probleem sotsiaalse probleemina
 • Eluaseme omadused
 • Kriisi võimalused elamusekrotis
 • Miks eluasemepoliitika?
 • Elamumajandussüsteemide tüüpe 1980ndatel aastatel
 • ndad. Muutused eluasemepoliitikas
 • Reformide vajalikkus Eesti elamusektoris
 • Reformide iseloom
 • Tulemused
 • Mis võinuks olla teisiti?
 • Omanikuasutuse negatiivne mõju
 • Eluasemeturg. Murekohad
 • Avaliku sektori sekkumine
 • Eluasemeprobleemid
 • Sotsiaaleluase
 • Kokkuvõte
 • Diskrimineerimine (tööturul)
 • Kas diskrimineerimine on olemas?
 • Võim ja diskrimineerimine
 • Vähemusgrupid
 • Diskrimineerimise valdkonnad
 • Diskrimineerimine tööturul
 • Diskrimineerimisteooriad
 • Gary Beckeri diskrimineerimisteooria
 • Thomas Sowell’i diskrimineerimisteooria
 • Lester Thurow diskrimineerimisteooria
 • Statistiline diskrimineerimisteooria
 • Võrreldava väärtuse teooria
 • Ülekoormuse mudel – kutsealane segregatsioon
 • Individuaalne ja institutsionaalne diskrimineerimine
 • Segregatsioon, segmentatsioon, separatsioon
 • Segregatsiooni indeks
 • Ränne
 • Rände osa rahvastikupoliitikas
 • Rändepoliitika osaks
 • Mõisted
 • Kodaniku- ja sotsiaalsed õigused
 • Rändetoetused (integratsiooni SA)
 • Immigrandid
 • Illegalse immigratsiooni liigid
 • Immigratsioonipoliitika
 • Pagulaspoliitika
 • Inimkaubandus
 • Tavarände mõjutajad
 • Ränne kui kapital
 • Integratsioonipoliitika
 • Tööhõive ja töötus
 • Tootmistegurite käsitulus
 • Tööturg
 • Tööpoliitika ja tööturupoliitika
 • Tööturu toimimise majanduslikud selgitused
 • Tööjõu nõudlus ja pakkumine
 • Töö ökonoomika
 • Positiivsest majandusteooriast lähtuv uurimissuund
 • Normatiivsest majandusteooriast lähtuv uurimissuund
 • Globaalne tööturg
 • Eesti tööturu tendentsid
 • Kolm kaasageset töötururežiimi
 • Töötuse riskid
 • Passiivne tööturupoliitika
 • Aktiivne tööturupoliitika
 • Pikaajalise töötuse spetsiifika
 • Tervis
 • Tervis ja tervise tootmine
 • Heaolu determinandid
 • Terviseedendus –ajalugu
 • Mõisted (WHO)
 • Üldine käsitlus
 • Sotsiaalsed tervisemõjurid
 • Tervisekasvatuse alus - eluoskuste konseptsioon
 • peamist riskikäitumist
 • Tervis kui kapital
 • Tervise mõju majandusele
 • Tervisekadu
 • Kaotatud eluaastate meetod
 • Kaotus suremuses
 • Kaotus haigestumises
 • Tervise riskitegurid
 • Tervise majanduslik mõju indiviidi tasandil
 • Töötamist piirav tervisehäire
 • Perepoliitika
 • Rahvastikupoliitika tuum
 • Rahalised toetused kui ühiskonna suhtumise väljendaja
 • Emaduse toetamine rahvastikupoliitikas
 • Rahvastikupoliitika kui suhtumine
 • Rahvastikupoliitika kui majandus
 • Laste vaesuse vähendamine – edukad poliitikad
 • Teenused lastele ja eakatele
 • Viljakuslõksu hüpotees
 • Laste- või lapsepõlvepoliitika
 • Eeslinnad
 • Eeslinn ja eeslinlik eluviis
 • Huvi eeslinnastumise vastu
 • Esimese põlvkonna uuringud
 • Teise laine uuringud
 • Eeslinna valiku põhjused
 • Eeslinna eluviis
 • Eeslinna slummistumine
 • USA ja Euroopa eeslinna tüübid
 • Kogukond ja võrgustik
 • D. Harvey naabruskonna liigitused
 • Koha (ruumi) defineerimine sotsioloogias
 • Urbaanse deprivatsiooni teooria
 • Definitsioon
 • Deprivatsiooni ruumiline iseloom
 • Deprivatsiooni teooriad
 • Vaesuskultuur kui subkultuur
 • Urbaanse sotsiaalpsühholoogia põhiküsimused
 • Tiheduspatoloogia hüpotees
 • Järeldused
 • Deprivatsiooni tsükkel
 • Vaimne tervis suurlinnas
 • Amoraalne maastik”
 • Kontrollitav ruum
 • Olustikuline kriminaalpreventsioon
 • Sotsiaalne kriminaalpreventsioon
 • Föderaalne slum
 • Deprivatsiooni indeks
 • Indeksi tehnika
 • Indeksi moodustamise tehnika
 • Mitmese deprivatsiooni indeks (MDI)
 • Deprivatsioon regiooniti
 • Deprivatsioon arenduspoliitikas

Teemad

 • isikliku
 • sotsiaalse
 • isiklik
 • sotsiaalne
 • sotsiaalprobleem
 • Sotsiaalprobleemid
 • Sotsioloogi põhiparadigmad
 • Sotsiaalprobleemide käsitlemise ajalugu
 • Tänapäeva hälbimise uuringud
 • Noored vastuolulistes oludes
 • Traditsiooniline sotsioloogia noortekäsitlus
 • Noored sünnitajada
 • Narkoennetus
 • Hariduspoliitika põhiküsimus
 • Noorsootöö ja noorsoopoliitika
 • Laissez faire
 • Noorsootöö sihtgrupid
 • Eesmärgid
 • Juhtimine
 • Taotlused hariduses
 • Taotlused tööhõive alal
 • Taotlused sotsiaaltöö alal
 • Osalus noorteorganisatsioonides
 • Vaesuse defineerimine
 • Nälg arenguriikides
 • Põhjused
 • Nälg arenenud riikides
 • Võitlus näljaga
 • komponendid (FAO
 • kohaselt)
 • Vaesus kui individuaalne mure
 • Alamklassi teooria
 • shopping bag ladies
 • Kultuurilise deprivatsiooni teooria
 • Vaesuse strukturaalsed seletused
 • Diskrimineerimine ja vaesus
 • Vaesuse kultuuriline seletus
 • Vaesuse funktsioonid
 • Vaesus tänapäeva sotsiaalpoliitikas
 • extreme poverty
 • Millenium Developent Goals
 • povery trap
 • poverty gap
 • Toimetulekutoetus
 • Sotsiaaltoetuse määramise alused
 • Sotsiaaltoetuste hindamine
 • targeting
 • financial sustainability
 • Sotsiaaltoetuste liigid
 • basic income
 • guaranteed minimum income
 • negative income tax NIT
 • Müüdid ja faktid eakate sotsiaalkindlustustest
 • Eluaseme omadused
 • Elamumajandussüsteemide tüüpe 1980ndatel aastatel
 • ndad. Muutused eluasemepoliitikas
 • Reformide iseloom
 • Tulemused
 • lobby
 • Eluasemeprobleemid
 • peavarjuta olek
 • koduta olek
 • ebakindel eluase)
 • ebasobiv eluase)
 • peavarjuta olek (kodutus 1) – defineerimata
 • koduta olek (kodutus 2) – institutsioonides viibivaid isikuid käsitletakse
 • elamispinnaga kindlustatutena
 • ebakindel eluase – käsitletakse eluruumi vajajana, elamispinna vajajate reeglid
 • kehtestab iga KOV ise
 • ebasobiv eluase – karmistatud elektriseadmetele esitatud normid loovad piiranguid
 • elektri kasutamisel kuid ei keela elamist (elektrita)!
 • Kokkuvõte
 • Vähemusgrupid
 • Diskrimineerimise valdkonnad
 • Diskrimineerimine tööturul
 • Diskrimineerimisteooriad
 • Gary Beckeri diskrimineerimisteooria
 • Thomas Sowell’i diskrimineerimisteooria
 • Sowell
 • Lester Thurow diskrimineerimisteooria
 • Thurow
 • Statistiline diskrimineerimisteooria
 • Võrreldava väärtuse teooria
 • Ülekoormuse mudel – kutsealane segregatsioon
 • Rände osa rahvastikupoliitikas
 • Mõisted
 • Immigrandid
 • Jus sanguinis
 • Jus soli
 • Illegalse immigratsiooni liigid
 • Immigratsioonipoliitika
 • Inimkaubandus
 • ärakasutamise eesmärgil
 • inimese osas võetakse
 • sunnimeetmed
 • automaatselt
 • inimkaubandus
 • Tavarände mõjutajad
 • Ränne kui kapital
 • Integratsioonipoliitika
 • Tootmistegurite käsitulus
 • Tööturu toimimise majanduslikud selgitused
 • Normatiivsest majandusteooriast lähtuv uurimissuund
 • Tööturu killustatusest lähtuv uurimissuund
 • Segmented labour markets
 • Dual labour market theory (primaarne ja sekundaarne)
 • Eesti tööturu tendentsid
 • Kolm kaasageset töötururežiimi
 • Töötuse riskid
 • Passiivne tööturupoliitika
 • Aktiivne tööturupoliitika
 • Pikaajalise töötuse spetsiifika
 • functional fitness
 • Heaolu determinandid
 • health promotion
 • health education
 • health behaviour
 • risk behaviour
 • evidence based
 • Sotsiaalsed tervisemõjurid
 • Tervisekasvatuse alus - eluoskuste konseptsioon
 • peamist riskikäitumist
 • Kaotatud eluaastate meetod
 • Kaotus suremuses
 • Kaotus haigestumises
 • Tervise riskitegurid
 • Töötamist piirav tervisehäire
 • Teenused lastele ja eakatele
 • Viljakuslõksu hüpotees
 • TFR – total fertility rate
 • he Low Fertility Trap Hypothesis
 • Laste- või lapsepõlvepoliitika
 • Eeslinn ja eeslinlik eluviis
 • Esimese põlvkonna uuringud
 • Teise laine uuringud
 • Eeslinna valiku põhjused
 • USA ja Euroopa eeslinna tüübid
 • D. Harvey naabruskonna liigitused
 • Deprivatsiooni teooriad
 • Järeldused
 • Deprivatsiooni tsükkel
 • Kontrollitav ruum
 • Olustikuline kriminaalpreventsioon
 • Sotsiaalne kriminaalpreventsioon

Kommentaarid (1)


HATCHI: väga hea materjal
20:40 01-12-2018


Sarnased materjalid

38
docx
198
doc
83
doc
39
docx
990
pdf
96
pdf
56
doc
128
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto