Facebook Like
Hotjar Feedback

Poliitiline ajalugu keskaeg (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
POLIITILINE AJALUGU
SUUR RAHVASTERÄNDAMINE , SELLE PÕHJUSED JA KÄIK.
Suur rahvasterändamine algas 370 aastal hunnide liikumisega Ida-Euroopasse. Nad purustasid gootide väe, mis omakorda põhjustas gootide liikumise. Gootid võeti Rooma teenistusse. Edasi liikusid hunnid Kesk-Euroopasse pannes liikuma ka teised rahvad . Rooma riigi põhjapiir lakkas toimimast. Olulised rahvad, kes rändasid olid: vandaalid , ida- ja läänegoodid, hunnid ning germaanlased.
Eeldused: Rooma sisestabiilsuse nõrgenemine (Rooma lagunemine , Caracalla edikt 212-> kodakondsuse laienemine kõigile vabadele , Konstantinoopoli nim. Uueks pealinnaks)
Põhjused: Barbarite rahvaarvu kasv -> sellest tulenev maapuudus, üleüldine kliima jahenemine-> sundis inimesi liikuma lõuna poole
ADRIANOPOLI LAHING 378: 9. august peetud lahing, milles läänegoodid purustasid Rooma keisri Valensi väe ja tungisid Balkani poolsaarele.
GERMAANI, TÜRGI JA IRAANI HÕIMUD EUROOPAS II-IV SAJAND.
Rooma aladele tunginud germaani hõimud:
 • II SAJANDIL: marokmannid, kvaadid ja tšatid
 • III SAJANDIL: alemannid, karpid, süügid, idagoodid , läänegoodid, frangid , vandaalid, friisid
 • V SAJANDIL: burgundid, sueebid, gepiidid
 • VI SAJANDIL: langobardid

Türgi jA Iraani hõimud:
 • II SAJAND: sarmaadid
 • V SAJAND: hunnid
 • VI SAJAND: avaarid

BARBARITE RIIGID:
Frangi riik ->Gallias
Läänegootide riik-> Hispaanias
Vandaalide riik-> tungivad üle Reini jõe, jõuavad 409 Hispaniasse, liiguvad sealt edasi Põhja-Aafrikasse, loovad sinna riigi u 430-534
Lanborgide riik ->Põhja ja Kesk-Itaalias (suuremas jaos endistel idagootide aladel, mille langoboardid Bütsantsilt vallutasid, 568-774
FRANGI RIIK: Suures osas langeb Frangi riigi territoorium kokku tänapäevase Prantsusmaaga . Frangi riik tekkis 5. Sajandil peale Lääne- Rooma riigi lagunemist, kui frangid vallutasid kuningas Chlodovechi juhtimisel enamiku Galliast.
VI lõpust hakkasid kujunema neli piirkonda:
 • Neustria: Lääne ja Loode Gallias, keskusega Pariisis
 • Austraasia: Kirde Gallias
 • Burgundia : endise burgundide riigi alal
 • Alemannia: osa tänasest Saksamaast, Prantsusmaa idaosast ja Šveitsist.

POITIERS LAHING 732 ( TOURS LAHING): Oli kokkupõrge frankide, keda juhtis Karl Martell ja araablaste vahel 732. Aastal, kokkupõrke võitsid frangid. Seda lahingut on tihti peetud keskaegse Euroopa ajaloos kõige otsustavamaks, kunas see peatas islami ekspansiooni ning kindlustas Frangi riifi püsimajäämise, millest hiljem tekkisid Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia.
KARL SUUR, TEMA RIIK JA SÕJAD ; SEADUSANDLUS
 • SÕJAD: 774 langobardie vastu, kellelt võttis Itaalia krooni

795 avaaride vastu, kelle ring’i ta väed purustasid
774-799 sakside vastu, kelle alistas ja ristiusustas pärast julmi sõjakäike
778 bajuvaaride vastu, kelle alad liitis oma riigiga
muhameedike ja kristlike hispaanlaste vastu, kellelt vallutas Hispaania margi.
 • KEISRIRIIK : Taastati 800. Aastal kui paavst Leo III kroonis ta Rooma keisriks, kuid Karl Suur pidas end eelkõige frankide kuningaks, kelle ta samastas läänepoolse kristliku maailmaga ning ta taotles Konstantinoopopli keisrilt ainult enda kui võrdse tunnustamist.
 • SEADUSANDLUS: kapitulaarid ja kultuuripoliitika (Karolingide renessanss ), mis katsid kogu Euroopa pinnapealse ja illusoorse läikega. Ta oli kogu keskaja jooksul legendaarne kangelane.
 • KEISRITIITEL: Keiser oli Rooma keiser, mitte Frankide. Tiitliga ei kaasnenud tegelikku võimulatust teiste kuningate üle. Esialgu pärandus tiitel Frangi riigi valitsejate seas. Pärast Lothar I surma 855 sai keisriks see, kes kontrollis Itaaliat või vähemalt Rooma linna. 962. Kui Saksamaa kuningas Otto I krooniti keisriks ühendati keisri tiitel Saksamaa kuningriigiga-> tekkis Saksa-Rooma keisririik.
 • KAROLINGIDE RENESSANS: Karolingide õukond hakkas taas väärtustama antiikaja kultuuripärandit, kogudes enda ümber teadlasi, kunstnikke, kirjamehi. Rajati ilmalikke õppeasutusi, kujunes lõplikult välja kloostrite tähtsus käsikirjade ümberkirjutamises, kasutusele tulid uued põllutööriistad . Karl Suure rahareformi tagajärjel hakati taastotma kohalikke münte . Kultuur eesmärk oli saavutada Antiik-Rooma tase, kuid renessanss oli eelkõige majandusliku tähtsusega. Lisaks võeti kasutusele uus kirjavorm-> Karolingide minuskel (üksiktähed esitati reeglipärasel stiiliputal naabertähtedest sidumata kujul)

Straßburger Eide 842: 840 aastal suri Karl Suure poeg Ludwig Vaga ning poegade vahelised tülid suurenesid. Liidu moodustasid Ludwig Sakslane ja Karl Kiilaspea. Nad sõlmisid 842 Straßburger Eide vande, millega kohustusid toetama teineteist võiduka lõpuni vanema venna Lothari vastu. Vanne on eriline, sest see on kirjutatud kahes keeles: vana-saksa ja vana-prantsuse. See viitab selgelt ka etnilistele erinevustele: ühes riigi osas kõneldi germaani, teises vana-prantsuse keelt.
VERDUNI LEPING 843: Lothar sai võitluses nooremate vendadega lüüa ning sõlmis nendega Verduni lepingu. See tähistab Frangi riigi lõppu, mille alusel jaotati riik kolmeks: Ludwig sai endale riigi idaosa (Sasamaa), Karl Paljaspea sai lääneosa (Prantsusmaa) ning Lothar sai riigi keskosa (pikk koridor Põhjamerest Vahemereni ja Itaalia) ning sealhulgas Rooma keisritiitli. Lothari ala oli kõige ebastabiilsem ja killustus peagi. 855 ta suri ning ta riik jagunes omakorda kolmeks: Itaalia (tänane Põhja Itaalia), Lotring ja Provence.
EDASISED JAGAMISED: 870. aastal jaotasid Merseenis Karl Paljaspea ja Ludwig Sakslane Lotringi, v. a Itaalia, mis jäi Ludwig II (Lothari poeg ja nimelisel keiser) kätte. Ribemonti jagamine nihutas Lotringi itta, Ida-Frangi riigi poole. Pärast seda tundus keisririigi ühtsus hetkeks taastuvat Ludwig Saksase kolmanda poja Karl Paksu ajal. Pärast tema surma lagunes Karolingide ühtsus kiiresti. Pärast karoling Armulfi kandsid keisritiitlit ainult väksed itaalia kuninga ning tiitel kadus 924. Sootuks. Lääne-Frangi riigis muutusid kuningad taas valitavaks ja Karolingidest kuningad vaheldusid kuningatega Odode suguvõsast. Saksamaal hääbus Karolingide dünastia koos Ludwig Lapsega.
VÄLISINVANSIOONIE AJAJÄRK:
 • VIIKINGITE RÜÜSTERETKED (800-1050): mindi kas kaubandustehinguid tegema või haritavat maad otsima . Rüüsteretked toimusid peamiselt kahte teed pidi: idatee (Soome lahest mööda jõgesid Konstantinoopolisse) ja läänetee (Inglismaa ja Prantsusmaa kaudu Vahemerele). Viikingid jõudsid Islandile, Põhja-Ameerikasse, Gröönimaale, Aafrika rannikule . Inglismaa vallutamine Knut I poolt, korduvalt tungiti Pariisini. Probleemi kõrvaldamiseks nõustusid Frangi valitsejad neile maad läänistama. 911. Läänistati pealik Rollole ala, millest sai Normandia hertsogkond. Aastaks 1071 olid normannid vallutanud Lõuna-Itaalia, kus tekkis Sitsiilia kuningriik . Kuningate võimu tugevnemise tagajärjel hakkasid viikingid elulaadiga kohanema .
 • UNGARLASED : 898 toob hõimujuht Arpad madjarite hõimud üle Karpaatide Doonau madalikule, seal hakkab kujunema Ungari riik. Segunevad paljude rahvustega- kohalike avaaride, sllavlastega. Toimuvad ungarlaste röövretked Kesk-Euroopasse, eriti kannatas nende all Saksamaa. 955. Saavad Saksi kuninga Otto I käest Lechi lahingus lüüa. Pärast lüüasaamist jäid paikseks, võtsid vastu ristiusu. Esimene kuningas kroonitakse aastal 1000, mida loetakse Ungari riigi alguseks.
 • SARATSEENID: Jõuavad 711 Pürenee poolsaarele, vallutavad kogu Hispaania v.a loodeosa. Kujunesid välja iseseisvad emiraadid. 732 saavad Karl Martellilt Poitiersi lahingus lüüa. Tõid olulisi mõjutusi Euroopa kultuuri (teadus, tehnika, arhitektuur). Hispaanias kjunes välja mauri kultuur. Sõdisid ka Bütsantsiga Vahemere saarte pärast, alistasid Sitsiilia, Sardiinia , Korsika, Kreeta . Jõudsid paiguti ka Lõuna-Euroopa rannikule.

SAKSAMAA:
LECHI LAHING 955: Otto üheks tähtsaimaks saavutuseks oli ungarlaste võitmine. Otsustav lahing toimus 955. Aastal LECHI jõel. Ungarlaste ratsavägi sai saksa rüütlitelt hävitavalt lüüa, suur osa ungari sõjameestest langes. Pärast seda nende rüüsteretked õppesid. Ungarlased jäid rahulikult elama Doonau äärsetesse steppidesse, kus tegelesid põlluharimise ja karjakasvatusega. Peagi võtsid vastu ristiusu ning X sajandi teisel poolel tekkis Ungari riik.
RENOVATIO IMPERII ROMANORUM : Otto III välja antud bulla , millega ta kuulutas Rooma impeeriumi taastatuks, millega Rooma sai pealinnaks. Ja ta uskus, et kõrgeim võim peaks kuuluma keisrile, nii ilmalik kui ka vaimulik, sh Rooma paavst peaks alluma keisrile.
TRANSLATIO IMPERII: Tähendab võimu kandumist ühe valitseja käest järgmisele (impeeriumite järgnevus). Võimu, kultuuri kandumist idast läände alates tsivilisatsiooni algusest. Ajalooline konseptsioon , mis tähendas lineaarset aja ja ajaloo käsitlust. Keskenduti ainult enda piirkonna võimule, muu maailma võimuvahetused ei puudutanud keskaja inimesi . Keskaegsed autorid käsitleisd võimu kandumist kuni nende piirkonda valitseva monarhini.
OTTODE REINCHSKIRCHE: Otto I
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Poliitiline ajalugu keskaeg #1 Poliitiline ajalugu keskaeg #2 Poliitiline ajalugu keskaeg #3 Poliitiline ajalugu keskaeg #4 Poliitiline ajalugu keskaeg #5 Poliitiline ajalugu keskaeg #6 Poliitiline ajalugu keskaeg #7 Poliitiline ajalugu keskaeg #8 Poliitiline ajalugu keskaeg #9 Poliitiline ajalugu keskaeg #10 Poliitiline ajalugu keskaeg #11
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 11 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2017-02-01 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 3 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor liisalai Õppematerjali autor

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

20
doc
Poliitiline ajalugu Euroopas
23
doc
Keskaja poliitiline ajalugu
43
pdf
Keskaeg - Poliitiline ajalugu
88
rtf
Ajalugu 1 õppeaasta konspekt 10kl
60
rtf
10nda klassi ajaloo konspekt
176
pdf
Ajalugu 1 õppeaasta konspekt
29
docx
Balti riikide poliitiline ajalugu
68
pdf
VARAUUSAEGFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun