Teeni päris raha - vaata videoid, vasta küsitlustele TÕMBA ÄPP

Mänguritele on veel eraldi Gamehag äpp

Muu

Muu on teadusharu mis uurib muid olukordi seoses teiste muude viisidega
Kategooriad
Faile
Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
226
Ajakasutamine -
1
Akadeemiline kirjutamine ja infootsing -
5
Amet - Põhikool
17
Andme- ja tekstitöötlus -
10
Andmeturve ja krüptoloogia -
1
Antropomeetia -
1
Aretusõpetus -
1
Argikultuuri muutumise kursus -
1
Arvestus ja aruandlus -
9
Arvutiõpetus -
9
Asjaajamiskord -
6
Baaskursus - Eesti Lennuakadeemia
1
Diagnostika -
1
Digikogu -
1
Digikogud -
1
Digitaalraamatukogud -
1
Dokumendi- ja arhiivihaldus -
14
Eeskiri -
1
Elukaar -
1
Eradetektiiv - Tallinna Ülikool
1
Eriala tutvustus - Akadeemiline
2
Erialane vene keel -
1
Erialareferaat - Eesti Maaülikool
3
Erinevad koolitused - Keskkool
9
Eriseminar - Tallinna Ülikool
1
Ettevõtlus -
1
Ettevõtlus ja innovatsioon -
1
Ettevõtluse alused -
2
Euroopa liit ja integratsioon -
3
Finantsanalüüs -
1
Finantskontroll -
2
Füsioloogia -
3
Graafiline disain -
6
Humanitaarteadused - Tallinna Ülikool
7
Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine -
2
Jalanõu hooldus -
1
Joogi õp -
1
Jäätmekäitlus -
2
Karjäärinõustamine - Kutsekool
7
Karjäärinõustamine - Tartu Ülikool
15
Karjääriõpetus - Keskkool
14
Karjääriõpetus - Põhikool
8
Kauba?petus -
2
Kehakultuur -
2
Keskkonnakaitse ja säästev areng -
1
Kindlustus -
1
Kinesioteipimine -
1
Kinnisvara -
1
Klienditeenindus alused -
3
Kodulugu - Keskkool
1
Kommunikatsioon, loovus, koostöö -
1
Kutsealane liikumine -
2
Kutsestandard - Kutsekool
1
Kutsevalik - Põhikool
9
Kvaliteedi ja protsessijuhtimine -
1
Käsitöö - Põhikool
60
Käsitöö -
1
Lennundus -
1
Liiklusjärelvalve -
2
Maakorraldus -
3
Maaviljelus -
2
Matemaatiline analüüs -
1
Materjaliõpetus -
3
Meedia ja kommunikatsioon -
2
Metoodika -
2
Muuseumitöö alused - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
2
Muusika õpetus -
2
Mõõtmine -
11
Nahatehnoloogia -
1
Nägemise areng ja binokulaarne nägemine -
1
Ohutusõpetus -
3
Organisatsiooniline käitumine -
7
Pakendamine - Kutsekool
3
Piibli-teadus -
1
Pinnasemehhanika -
1
Pneumoautomaatika -
2
Pokker -
1
Praktika aruanne - Kutsekool
25
Praktika kaitsmine - Akadeemiline
1
Probleemilahendus - Tallinna Tehnikaülikool
6
Probleemilahendus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
1
Puhastusõpetus -
18
Rahvakultuur -
2
Rahvusarhiivi juhised -
1
Rannikualade ekspluatatsioon - Eesti Mereakadeemia
1
Referaadid - Põhikool
15
Referaat - Keskkool
4
Rendiarvestus -
1
Riigikaitseõpetus -
4
Riski- ja ohutusõpetus -
61
Riskianalüüs ja keskkonnaohutus -
4
Ruumikujundus -
1
RÕIVA- JA TEKSTIILITOODETE AJALUGU -
1
Rätsep -
4
Scratch -
1
Sekretäritöö -
5
Seminaritöö -
1
Sissejuatus õpingutesse - Kutsekool
9
Sissejuhatus suhtekorraldusse -
1
Sissejuhatus õpingutesse -
1
Stiiliõpetus -
1
Suurtootmise tehnoloogilised protsessid -
1
Söötmisõpetus -
1
Süsteemi teooria -
2
Süsteemiteooria -
3
Talendijuhtimine -
1
Tarkvara -
1
Teadus -
5
Teadus tööde alused (tta) - Keskkool
25
Teadusliku uurimustöö alused - Tallinna Ülikool
2
Teadustöö - Akadeemiline
3
Teadustöö alused - Eesti Maaülikool
7
Teadustöö alused - Tallinna Tehnikaülikool
5
Teadustöö alused - Eesti Mereakadeemia
2
Teadustöö alused - Tartu Ülikool
1
Teadustöö metoodika - Tartu Ülikool
3
Terviseõpetus -
2
Toiduainete õpetus -
8
Toidukontroll -
1
Toote esitlus -
1
Tootearendus -
1
Tugevusõpetus -
1
Tuleohutus - Kutsekool
4
Turunduskommunikatsioon -
22
Tv, video ja audio -
1
Tähelepanu -
2
Tõenäosusteooria ja statistika -
2
Töö analüüs -
1
Töökeskkond -
20
Tööohutus ja töötervishoid -
28
Tööseadusandluse alused -
5
Tööõpetus -
4
Usundiõpetus -
5
Usundiõpetus -
3
Uudise alused -
12
Uurimismeetodid -
8
Uurimistöö alused -
13
Uurimistöö metoodika -
3
Uurimustöö -
1
Uurimustöö -
1
Uurimustöö -
10
Vaba aja programmide läbiviimine -
1
Vahetusteooria -
1
Visuaalne kommunikatsioon i -
1
Visuaalne kommunikatsioon ii -
2
Väljendusoskus -
5
Värvusõpetus -
3
Väärtusahele juhtimine -
1
eesti asustuse ja kultuurmaastike kujunemine -
1
lasteaiaõpetaja eneseanalüüs -
1
ostu-müügi juhtimine -
2
standardiseerimine -
1
Ärieetika -
2
Ärisuhtlus- ja läbirääkimised -
1
Õhuvahetus -
1
Õpilaste individuaalsed iseärasused -
2
Õpioskus -
2
Ökonomeetria -
1
Üldloodusteadus -
1


Kategooria muu populaarseimad õppematerjalid

OSTU- MÜÜGILEPING ................................ 201... .aasta Tallinnas, ........................................................., isikukoodiga ...................................., aadressiga ............................................................., (edaspidi nimetatud MÜÜJA) ja ........................................................., isikukoodiga ...................................., aadressiga ............................................................
renessanss muusikas
Siin võtad kokku eelmisel nädalal müügiesindajate poolt tehtud töö selleks, et hinnata nende tööpanust Tehtud Tehtud Kõnede/ Tehtud Keskmine Vormistatud Müügi- müügi- kliendi- visiitide müügi- Pakkumiste müügi- müügi- Pakkumiste/ tehingute kõnesid visiite suhe pakkumisi kogusumma pakkumine...
1. Millise sõna järgi on barokk-stiil oma nime saanud ning mida tähendab see sõna portugali keeles? 2. Milline pill muutus barokiajal tähtsaimaks ansambli- ja soolopilliks? 4. Keda peetakse esimeseks suureks ooperiheliloojaks, nimeta tema loodud ooper. 5. Milles seisneb oratooriumi erinevus ooperist? 6. Nimeta 5-6 barokiajastu muusikažanri lisaks ooperile ning oratooriumile ning kirjelda neid paari lausega. ....
1. Millist ajaloosündmust peetakse keskaja alguseks? (lisa ka aastaarv) 2. Kes oli Gregorius I Suur (540-604), millega ta tegeles ja kuidas seostub tema nimi muusikaajalooga? 3. Iseloomusta Gregoriuse koraali. 4. Loetle missa (katoliku kiriku igapäevane peamine jumalateenistus) ladinakeelsed osad koos eesti keelse tõlkega. 5. Kuidas nimetati noodimärke 8.-9.sajandil ning kes võttis kasutusele noodijoonestiku ja nootide silpnimetused? 6. Kes olid esimeste ilmalike laulude kirjapanijaiks? ....
1. Selgita mõisted renessanss ja humanism. 2. Milline oli renessansiajastu ideaalisiksus? 3. Nimeta ja kirjelda renessansiajastu uudseid pille. 4. Nimeta ja kirjelda renessansiajastu mitmehäälseid laule. ....