Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

Kategooria töökeskkond - 20 õppematerjali

Muu >> Töökeskkond
töökeskkond on väga spetsiifiline keskkond, kus nii mõnedki kahjulikud mõjurid üksteist võimendavad, erinevatele inimestele erinevalt mõjuvad jne. Kahjuks peab tõdema, et mitte kõikide tööandjate seas ei ole populaarne mõiste, et „töötajate hea tervis tagab hea töötulemuse, millega ma saan rohkem toota ja rohkem kasumit.
thumbnail
1
doc

Ohutusnõuded

Ohutusnõuded 1. Puhastusainete mahutid tuleb märgistada nii, et nende ohtlikkusest saavad aru kõik kasutajad 2. Koosta hädaolukorra plaan ja õpeta töötajaid seda täitma 3. Vähenda pikki tööpäevi ja korrapäratut tööaega 4. Võta kasutusele paindlik tööaeg 5. Töötaja peab teadma, kuidas kasutada puhastusvahendeid õigesti 6. Peab vältima, et töötaja ei teeks pikka aega ühte ja seda sama tööd 7. Teenindaja peab kasutama koristades kindaid, kandma vastavat tööriietust 8. Ruumid töötamise ajal peavad olema õige temperatuuriga ning peab olema valgus, mis ei ohusta kedagi 9. Töötajale vajalikud töövahendid, peavad olema korras ning vastama ergonoomianõuetele 10. Üleväsimuse korral välitida sundliigutusi ja sundasendeid

Muu → Töökeskkond
8 allalaadimist
thumbnail
8
rtf

Ohutusjuhendid autoremondilukksepale

KINNITAN: ___________________________ (allkiri) ___________________________ (ees- ja perekonnanimi) ___________________________ (ametikoht) OHUTUSJUHEND AUTOREMONDILUKKSEPALE Nr.______ 1. SISSEJUHATUS Käesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) töötajale toimub pärast töötaja tööle vormistamist ja sissejuhatava juhendamise läbiviimist tööandja määratud pädeva isiku poolt. Töötaja täiendjuhendamine korraldatakse...

Muu → Töökeskkond
39 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Dokumentide loetelu

Egle Kadastik TD21a Dokumentide loetelu Sarj Sarja pealkiri Säilitustähtaeg Struktuuriüksus/Töötaja Juurdepää Teabekandja Märku a Funktsioon/Allfunktsioo supiirang tähis n 1. ASUTUSE TÖÖ KORRALDAMINE 1.1 Juhtimine 1.1-1 Üldtegevuse käskkirjad alatine Personaliosakond DHS 1.1-2 Nõukogu koosolekute alatine Juhiabi DHS protokollid ja otsused 1.1-3 Kirjavahetus 5 aastat Juhiabi DHS üldküsimustes 1.1-4 Nõukogu koosolekute alatine AK DHS protokollid ...

Muu → Töökeskkond
29 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Dokumendiringlus

Egle Kadastik TD21a Mis on dokumendiringlus? Dokumendiringlus on dokumentide liikumine organisatsioonis alates nende loomisest või saamisest kuni nende täitmise või väljasaatmiseni. Missuguseid dokumendiringlusi eristatakse? Eristatakse saabuvate dokumentide ringlust, väljasaadetavate dokumentide ringlust ja sisedokumnetide ringlust. Missuguseid dokumente ei registreerita? Registreerimisele ei kuulu rämpspost, kutsed, õnnitlused ja kaastundeavaldused, reklaamtrükised, perioodilised trükised (ajalehed, ajakirjad jm), kirjad märkega "ISIKLIK", dokumendid, milles puudub märge saatja nime ja elu- või asukoha kohta, kui nad ei sisalda olulist või kontrollimist vajavat informatsiooni, kui adressaadina on märgitud teine asutus, institutsioon või isik. Sel juhul saa...

Muu → Töökeskkond
24 allalaadimist
thumbnail
15
pdf

Arvuti ergonoomia praktikum

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus LABORATOORNE TÖÖ NR 12: ARVUTITÖÖKOHA ERGONOOMIA UURIMINE Kuupäev: a) Arvutitöökoha ergonoomia uurimine Nimi: 06.05.2014 Joonas Hallikas b) Magnetvälja mõõtmine töökohal Kursus: Kellaaeg: c) Igapäevase töökoha ergonoomia MAHB-41 10.00 uurimine töötaja enesetunde alusel TÖÖ EESMÄRGID Uurida arvutiga töötamisega seotud nõudeid. Tutvuda füüsikaliste suurustega, mis mõjutavad töömugavust arvutiga töötamisel. Õppida neid suurusi mõõtma. Tutvuda põhimõtetega, mille abil on võimalik hinnata töökoha ergonoomilisust ja mõju tervisele. TÖÖVAHENDID ,,Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded". Vabariigi valitsuse määrus nr. 362, vastu võetud 15.11.2000 (RT I 2000, 86, 5...

Muu → Töökeskkond
151 allalaadimist
thumbnail
14
pdf

Elektriohutus praktikum

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus TUNNITÖÖ NR 9: MADALPINGELISTE ELEKTRISEADMETE OHUTUSE UURIMINE JA HINDAMINE Kuupäev: Nimi: 13.05.2014 Madalpingeliste elektriseadmete ohutuse Joonas Hallikas Kellaaeg: uurimine ja hindamine ­ asendustöö Kursus: 10.00 MAHB-41 TÖÖ EESMÄRGID Tutvuda elektriohutuse ja selle rakendamise põhimõtetega. Õppida kuidas ja miks avaldub elektri ohtlikkus ning kuidas end kaitsta. TÖÖVAHENDID 1. Elektriohutusseadus (RT I 2007 RT I 2007, 12, 64, kehtiv kuni 31.12.2013) 2. http://www.e- ope.ee/_download/euni_repository/file/1734/Elektritood%202.osa.zip/index.html 3. http://mater...

Muu → Töökeskkond
36 allalaadimist
thumbnail
9
pdf

Mikrokliima praktikum

töökeskkonna füüsikaliste tegurite kompleksi, mis avaldab mõju organismi soojusolekule. Nendeks teguriteks on õhu temperatuur, niiskus ja liikumiskiirus ning soojuskiirgus erinevatest allikatest. Ebasoodsast mikrokliimast tingitud intensiivne külma või sooja mõju organismile võib põhjustada kõrvalekaldeid selle elutegevuses, mille tulemuseks on tööviljakuse märgatav langus ning töötajate üldhaigestumise sagenemine. Seeõttu ongi oluline, et töökeskkond oleks optimaalsete mikrokliima tingimustega. 1 Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus Inimorganismi võime säilitada suhteliselt konstantset kehatemperatuuri sõltub termoreguleerimismehhanismist, mis hoiab tasakaalus: organismi soojatekke - keemiline reguleerimine, väljendub mitmesuguste organismis

Muu → Töökeskkond
121 allalaadimist
thumbnail
8
pdf

Müra praktikum

Riski- ja ohutusõpetus LABORATOORNE TÖÖ NR 14: MÜRA EKSPOSITSIOONITASEME HINDAMINE Töö nr: 14 Nimi: Joonas Hallikas Müra uurimine Kuupäev:04.03.2014 Kursus: MAHB-41 TÖÖ EESMÄRGID Tutvuda müra mõõtmismeetoditega. Uurida müra mõõtmist auto/trolli ning üldkasutatavate ruumide näidetel. Tutvuda müra mõõtmisvahenditega, mõõtmispõhimõtetega ja müra taseme piirnormidega. Teha kindlaks, kui kaua võib viibida mõõdetud müratasemega piirkonnas ja kas see avaldab tervisele negatiivset mõju või mitte. TÖÖVAHENDID Müramõõtja ............................................................. "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes j...

Muu → Töökeskkond
141 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Pulss ja vererõhk praktikum

pikkadel inimestel pikaajaline seismine, verekaotus, ravimite tarbimine (rahustid, vererõhu tableted). 5. Missugused on kõrge vererõhu põhjused? Missugused on vererõhu järsu kõrgenemise tunnused? Kõrget vererõhku põhjustab kõrgvererõhktõbi, mis on pärilik, lisaks veel stress, liigne soola tarbimine, või ka mõned haigused (neeruhaigused, hormonaalsed häired). 6. Kuidas on omavahel seotud vererõhk ja töökeskkond? Kuumas töökeskkonnas vererõhk langeb, aga kui teha füüsilist tööd, siis vererõhk tõuseb. 6

Muu → Töökeskkond
47 allalaadimist
thumbnail
8
pdf

Riskianalüüs (kontoritöötaja)

Kuvariga töötamise aeg tööpäeva Üle poole tööpäevast (ca 8 tundi) - Tõenäoline Ohtlik Suur risk jooksul Mõju nägemisele Psühholoogilised: Öötöö Tööaeg osaliselt öösel, väsimus. Vähetõenäoline Ohtlik keskmine risk Töökeskkond Kaasaegne; Ei tekita ärritust Ebatõenäoline Väheohtlik Vähene risk Perioodiliselt vaheldub. Pingeline; Töö kiirus Vähetõenäoline Ohtlik keskmine risk Ärritab Perioodiliselt korduv, kuid Vastuvõetav

Muu → Töökeskkond
169 allalaadimist
thumbnail
3
pdf

Raskuste käsitsi teisaldamine praktikum

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus LABORATOORNE TÖÖ NR 16: RASKUSTE KÄSITSI TEISALDAMISEGA SEOTUD TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSNÕUETEGA TUTVUMINE NING RISKI HINDAMINE Töö nr: 16 Raskuste käsitsi Nimi: Joonas Hallikas teisaldamisega seotud töötervishoiu ja Kuupäev: Kursus: 29.04.2014 tööohutus nõuetega tutvumine ning riski MAHB-41 hindamine TÖÖ EESMÄRGID 1. Uurida kuidas on Eesti Vabariigis reguleeritud raskuste käsitsi teisaldamine 2. Tutvuda põhimõtetega mille alusel hinnatakse terviseriske raskuste käsitsi teisaldamisel TÖÖVAHENDID Käesolev juhend Sotsiaalministri määrus "Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded" Vastu võetud 27.02.2...

Muu → Töökeskkond
89 allalaadimist
thumbnail
4
docx

TÖÖKESKKONNA OHUTUS

1) NÕUDED TÖÖVAHENIDTELE 1) Töövahendit võib kasutada ainult selle töötegemiseks ja nendes tingimustes milleks see on ettenähtud . Eritingimustes tuleb rakendada ettevaatusabinõusid 2) Töövahendi asend ja paigaldusviis vahekauguselliikuvate ja liikumatute osde vahel , energiavarustus ning ainete või detailide etteandmisel peab see jääma töötajale ohutuks 3) Kasutajale tuleb tagada ohutu juurdepääs ja viibimine kõikide kasutamisega seotud aladel , kui puudub ohtus , tuleb töövahend tugevalt alusele kinnitada spetsiaalsete vahenditega . 4) Töövahendil peab olema ühenduskohtadele kantud märgised õigeks ühendamiseks (nt el juhtmed) Samuti manualis peab olema informatsioon ühendamiseks . 5) Kui seadme juurde kuulub hooldusraamat tuleb seda vastavalt täita ja sisse kandma kõik tööd. 6) Töövaheaegadel tuleb peatada seadme energiavarustus. 7) Liikuvaid töövahendeid võib kasutada vaid isik , kes on...

Muu → Töökeskkond
2 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Töökeskkonna ohutus

1)Töötervishoiu tööohutuse seadus : uurimisobjektid jagunevad 4 rühma ja nende tutvustust 1.1) Üldosa (seadusandlus, traumatism , järelevalve seadusandluse täitmise üle ) 1.2) Tööhügieen ( tootmiskeskkonna metereoloogilised tingimused, tööstusvalgustus ,mürkained, ioniseeriv kiirgus, müra, vibratsioon ) 1.3) Tööohutus ( elektriohutus, surveall töötavate seadmete ja tõsteseadmete ohutus ) 1.4) Tuleohutus ( põlemine , tulekustutus ained, hoonete tulekindluse tegemine ) 2) Tööohutuse korraldus ettevõttes: tööandja ; töökeskkonna spetsialist ; voliniku kohustused ja õigused 2.1) Tööandja : peab tagama et asi oleks korras kus tööline töötaks , peab olema viidud madalaks kahjuaine eritumine peab läbi viima töökeskkonna terviseriskide hindamist , teostama süstemaatiliselt töökeskkonna sisekontrolli , teostama töötajate tervise kontrolli . Väiksemas ettevõttes võib ka olla töökeskkonna spetsialist . 2.2) Töökeskkonna spetsialist on ettevõt...

Muu → Töökeskkond
12 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Töökeskonna küsimused ja vastused.

töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu ja tööohutuse alaseid ülesandeid. Töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid täitev isik peab olema igas ettevõttes. 9. Keda ja mis küsimustes esindab töökeskkonnavolinik? Esindab töötajaid kõigis töötajate jaoks olulistes küsimustes, mida on üldjuhul üsna palju – lisaks töötasule tekitavad küsimusi tööaeg, töökeskkond, puhkused, töökorraldus jne. Töökeskkonnavolinik on ettevõttes töötajate poolt valitud isik, kes esindab töötajate arvamust töötervishoiu ja tööohutuse alastel läbirääkimistel tööandjaga. Töökeskkonnavolinik valitakse ettevõttes, kus töötab 10 või enam töötajat 10. Kui suure töötajate arvuga ettevõttes peab moodustama töökeskkonnanõukogu? Töökeskkonnanõukogu tuleb moodustada ettevõttes, kus on 50 või enam töötajat. 11

Muu → Töökeskkond
27 allalaadimist
thumbnail
8
rtf

Töökeskkonnavoliniku valimine

AS Econ töötajate üldkoosoleku protokoll Tulenevalt Eesti Vabariigi Tööohutuse ja töötervishoiuseaduse § 17 lg 4 alusel on tulnud töötajate üldkoosolekul osalemiseks kokku AS Econ töötajad. Koosolek toimus 04.05.2014.a. algusega kell 12:00 PÄEVAKORD 1. Töökeskkonnavolinike valimise korra ja nendele antud volituste kinnitamine (kord lisatud protokollile) 2. Töökeskkonnavolinike valimine vastavalt ülesseatud kandidaatidele OTSUSTATI Päevakord: 1 Töökeskkonnavolinike valimise korra ja nendele antud volituste kinnitamine (kord lisatud protokollile) 2 AS Econ juhatuse esimehe Taavi Telvik sõnavõtt töökeskkonnavoliniku valimise vajalikkusest, tema kohustustest ja õigustest. 3 Töökeskkonnavoliniku valimine. Otsustati: 1 Kinnitada töökeskkonnavolinike valimise vorm ja nende volitused 2 Töökeskkonnavolinikuks valiti lihthäälteenamusega: Emil Kannike personalijuht ...

Muu → Töökeskkond
86 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Personali värbamine

Personali värbamine Organisatsiooni edukus sõltub sellest, millised töötajad on selles organisatsioonis. Firmal on lihtsam saavutada oma eesmärke, kui tal on tööle võetud kvalifitseeritud töötajad. Personali värbamist alustatakse siis, kui otsustatakse tööle võtta uusi töötajaid. Kandidaate võib leida mitmel viisil. Kandidaatide otsimisel kasutatakse mitmeid allikaid – organisatsiooni siseseid ja organisatsiooni väliseid allikaid. Organisatsiooni sisene värbamine toimub siis, kui organisatsioonis töötavale inimesele tehakse ettepanek vaba töökoha täitmiseks. Selline värbamine nõuab vähem materiaalseid kulutusi, kuna väljaõpe toimub organisatsioonis sees. See on suureks plussiks, kuna aitab kulusid vähendada. Miinuseks on see, et tekitab töötajates konkurentsi tunnet ja kadedust. See mõjutab organisatsioonis töö kvaliteeti. Organisatsiooni väline värbamine toimub siis, kui kandidaate otsitakse väljaspool organisatsio...

Muu → Töökeskkond
15 allalaadimist
thumbnail
10
docx

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS ETTEVÕTTES

TTÜ EESTI MEREAKADEEMIA SADAMAMAJANDAMINE JA MERETRANSPORDI JUHTIMINE REFERAAT TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUSETTEVÕTTES ÜLIÕPILANE: JUHENDAJA: Ain Randi KOOD: TALLINN 2015 1 SISUKORD SISSEJUHATUS............................................................................................................. 3 TÖÖKESKKOND........................................................................................................... 4 TÖÖKESKKONNAVOLINIK............................................................................................. 4 TÖÖKESKKONNASPETSIALIST..................................................................................... 4 TÖÖKESKKONNANÕUKOGU......................................................................................... 4 TÖÖVAHENDID JA TÖÖKOHT......................................

Muu → Töökeskkond
20 allalaadimist
thumbnail
22
pdf

Töökeskkond, töökoht, töövahend.

Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutuse kolm põhieesmärki: Töötajate tervise ja töövõime säilitamine ja edendamine Töökeskkonna ja praktilise töötegemise parandamine et tagada tööohutust ja töötervishoidu Töötervishoiu ja töökultuuri arendamine et edendada ladusat tööd, mis aitab tõsta ettevõtte tootlikust ILO – Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhiseisukohad: Tööandja põhikohustus on tagada ohutu ja tervislik töökeskkond. Töötaja põhiõigused on teada ja tunda töökeskkonda kus ta töötab nõuda ohutut ja tervislikku töökeskkonda Töötervishoid ……on töökorraldus- ja meditsiini- abinõude rakendamine, mis tagab töö kohandamise igaühe võimete järgi töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamise tervisekahjustuse vältimiseks Tööohutus … on töökorralduse ja tehnikavahendite süsteemi rakendamine sellise töökeskkonna seisundi

Muu → Töökeskkond
7 allalaadimist
thumbnail
11
docx

Töökoha riskianalüüs

Töökeskkonna- ja ohutuse õppetool Töökoha Riskianalüüs Õppeaines ,,Riski- ja ohutusõpetus materjalide töötlemisel" Koostaja: Alice Andressoo Matriklinumber: 142406 Õpperühm: KAOB31 Juhendaja: Karin Reinhold Sisukord 1.Töökoha ülevaade.........................................................................................................................3 2.Ohuteguritest tuleneva riski hindamise metoodika.......................................................................4 3.Ohutegurite identifitseerimise meetod..........................................................................................6 3.1Füüsikalised ohutegurid:.........................................................................................

Muu → Töökeskkond
61 allalaadimist
thumbnail
11
docx

RISKIANALÜÜS

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Majanduse ja ettevõtluse õppetool K15KÕ RISKIANALÜÜS Õppejõud: Kaie Kranich Mõdriku 2015 TÖÖKESKKONNA KIRJELDUS Tartu VeroModa tegeleb riidekaupade jaemüügiga. Kauplus asub aadressil Riia2 Tartu Kaubamajas. Kaupluses töötab 5 klienditeenindajat ja pluss juhataja, kes on meil kuues. Kindlasti võib töötajate arv muutuda sõltuvalt hooajast. Kaupluse ruum asub ühel tasandil ja teine ruum kus einestavad töötajad on tööpinnast kaugemal ehk asub siis teises kohas. Kaupluses on tehisvalgus. VALGUSTUS JA MIKROKLIIMA Tartu VeroModa kaupluses valgustustase parameetrite mõõdistamisel on läbi viimata, sest visuaalselt selgub, et valgustus on normaalne ja ei häiri töötajaid oluliselt. Mikrokliima mõõdistamine samuti läbi viimata, sest visuaalsel vaatlusel selgus, et olulisi probleeme ei esine ja töötajatele ohtu ei ole. MÜRA Sa...

Muu → Töökeskkond
12 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun