Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link

Kategooria töökeskkond - 20 õppematerjali

Muu >> Töökeskkond
töökeskkond on väga spetsiifiline keskkond, kus nii mõnedki kahjulikud mõjurid üksteist võimendavad, erinevatele inimestele erinevalt mõjuvad jne. Kahjuks peab tõdema, et mitte kõikide tööandjate seas ei ole populaarne mõiste, et „töötajate hea tervis tagab hea töötulemuse, millega ma saan rohkem toota ja rohkem kasumit.
1
doc

Ohutusnõuded

Ohutusnõuded 1. Puhastusainete mahutid tuleb märgistada nii, et nende ohtlikkusest saavad aru kõik kasutajad 2. Koosta hädaolukorra plaan ja õpeta töötajaid seda täitma 3. Vähenda pikki tööpäevi ja korrapäratut tööaega 4. Võta kasutusele paindlik tööaeg 5. Töötaja peab teadma, kuidas kasutada puhastusvahendeid õigesti 6. Peab vältima, et töötaja ei teeks pikka aega ühte ja seda sama tööd 7. Teenindaja peab kasutama koristades kindaid, kandma vastavat tööriietust 8. Ruumid töötamise ajal peavad olema õige temperatuuriga ning peab olema valgus, mis ei ohusta kedagi 9. Töötajale vajalikud töövahendid, peavad olema korras ning vastama ergonoomianõuetele 10. Üleväsimuse korral välitida sundliigutusi ja sundasendeid ...

töökeskkond - Kutsekool
8 allalaadimist
8
rtf

Ohutusjuhendid autoremondilukksepale

KINNITAN: ___________________________ (allkiri) ___________________________ (ees- ja perekonnanimi) ___________________________ (ametikoht) OHUTUSJUHEND AUTOREMONDILUKKSEPALE Nr.______ 1. SISSEJUHATUS Käesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) töötajale toimub pärast töötaja tööle vormistamist ja sissejuhatava juhendamise läbiviimist tööandja määratud pädeva isiku poolt. Töötaja täiendjuhendamine korraldatakse alljärgnevate...

töökeskkond -
37 allalaadimist
2
docx

Dokumentide loetelu

Egle Kadastik TD21a Dokumentide loetelu Sarj Sarja pealkiri Säilitustähtaeg Struktuuriüksus/Töötaja Juurdepää Teabekandja Märku a Funktsioon/Allfunktsioo supiirang tähis n 1. ASUTUSE TÖÖ KORRALDAMINE 1.1 Juhtimine 1.1-1 Üldtegevuse käskkirjad alatine Personaliosakond DHS 1.1-2 Nõukogu koosolekute alatine Juhiabi DHS protokollid ja otsused 1.1-3 Kirjavahetus 5 aastat Juhiabi DHS üldküsimustes 1.1-4 Nõukogu koosolekute alatine AK DHS protokollid...

Töökeskkond -
29 allalaadimist
2
docx

Dokumendiringlus

Egle Kadastik TD21a Mis on dokumendiringlus? Dokumendiringlus on dokumentide liikumine organisatsioonis alates nende loomisest või saamisest kuni nende täitmise või väljasaatmiseni. Missuguseid dokumendiringlusi eristatakse? Eristatakse saabuvate dokumentide ringlust, väljasaadetavate dokumentide ringlust ja sisedokumnetide ringlust. Missuguseid dokumente ei registreerita? Registreerimisele ei kuulu rämpspost, kutsed, õnnitlused ja kaastundeavaldused, reklaamtrükised, perioodilised trükised (ajalehed, ajakirjad jm), kirjad märkega "ISIKLIK", dokumendid, milles puudub märge saatja nime ja elu- või asukoha kohta, kui nad ei sisalda olulist või kontrollimist vajavat informatsiooni, kui adressaadina on märgitud teine asutus, institutsioon või isik. Sel juhul saadetakse dokume...

Töökeskkond -
24 allalaadimist
15
pdf

Arvuti ergonoomia praktikum

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus LABORATOORNE TÖÖ NR 12: ARVUTITÖÖKOHA ERGONOOMIA UURIMINE Kuupäev: a) Arvutitöökoha ergonoomia uurimine Nimi: 06.05.2014 Joonas Hallikas b) Magnetvälja mõõtmine töökohal Kursus: Kellaaeg: c) Igapäevase töökoha ergonoomia MAHB-41 10.00 uurimine töötaja enesetunde alusel TÖÖ EESMÄRGID Uurida arvutiga töötamisega seotud nõudeid. Tutvuda füüsikaliste suurustega, mis mõjutavad töömugavust arvutiga töötamisel. Õppida neid suurusi mõõtma. Tutvuda põhimõtetega, mille abil on võimalik hinnata töökoha ergonoomilisust ja mõju tervisele. TÖÖVAHENDID ,,Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded". Vabariigi valitsuse määrus nr. 362, vastu võetud 15.11.2000 (RT I 2000, 86, 556) Hetkel keh...

Töökeskkond -
150 allalaadimist
14
pdf

Elektriohutus praktikum

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus TUNNITÖÖ NR 9: MADALPINGELISTE ELEKTRISEADMETE OHUTUSE UURIMINE JA HINDAMINE Kuupäev: Nimi: 13.05.2014 Madalpingeliste elektriseadmete ohutuse Joonas Hallikas Kellaaeg: uurimine ja hindamine ­ asendustöö Kursus: 10.00 MAHB-41 TÖÖ EESMÄRGID Tutvuda elektriohutuse ja selle rakendamise põhimõtetega. Õppida kuidas ja miks avaldub elektri ohtlikkus ning kuidas end kaitsta. TÖÖVAHENDID 1. Elektriohutusseadus (RT I 2007 RT I 2007, 12, 64, kehtiv kuni 31.12.2013) 2. http://www.e- ope.ee/_download/euni_repository/file/1734/Elektritood%202.osa.zip/index.html 3. http://materjalid.t...

Töökeskkond -
36 allalaadimist
9
pdf

Mikrokliima praktikum

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus LABORATOORNE TÖÖ NR 2: TÖÖKESKKONNA MIKROKLIIMA TINGIMUSTE UURIMINE Kuupäev: Nimi: 08,04,2014 Töökeskkonna mikrokliima Joonas Hallikas Kellaaeg: tingimuste uurimine Kursus: 10.00 MAHB-41 TÖÖ EESMÄRGID Tutvuda töökeskkonna mikrokliima tingimuste hindamise põhimõtetega ja õppelaboris kasutatavate mõõteriistadega. TÖÖVAHENDID 1. Staatiline psühromeeter 2. Aspiratsioonpsühromeeter 3. Digitaalne õhutermohügromeeter 4. Tasku termohügromeeter 5. Kooli termomeeter 6. Baromeeter Koopia vanast juhendist (tabelite jaoks) TEOREETILINE OSA Mikrokliima Töökeskkonna meteoroloogiliste tingimuste ehk mikrokliima all mõistetakse sellist töökeskkonna füüsikaliste t...

Töökeskkond -
116 allalaadimist
8
pdf

Müra praktikum

Riski- ja ohutusõpetus LABORATOORNE TÖÖ NR 14: MÜRA EKSPOSITSIOONITASEME HINDAMINE Töö nr: 14 Nimi: Joonas Hallikas Müra uurimine Kuupäev:04.03.2014 Kursus: MAHB-41 TÖÖ EESMÄRGID Tutvuda müra mõõtmismeetoditega. Uurida müra mõõtmist auto/trolli ning üldkasutatavate ruumide näidetel. Tutvuda müra mõõtmisvahenditega, mõõtmispõhimõtetega ja müra taseme piirnormidega. Teha kindlaks, kui kaua võib viibida mõõdetud müratasemega piirkonnas ja kas see avaldab tervisele negatiivset mõju või mitte. TÖÖVAHENDID Müramõõtja ............................................................. "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müratas...

Töökeskkond -
140 allalaadimist
6
pdf

Pulss ja vererõhk praktikum

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus LABORATOORNE TÖÖ nr 11: PULSI SAGEDUSE MÄÄRAMINE JA ARTERIAALSE VERERÕHU MÕÕTMINE Kuupäev: Nimi: Joonas Hallikas Pulsi sageduse määramine ja arteriaalse 05.03.2014 Kellaaeg: vererõhu mõõtmine Kursus: MAHB-41 10.00 TÖÖ EESMÄRGID Tutvuda inimese pulsi sageduse määramise meetodiga. Tutvuda arteriaalse vererõhu mõõtmise levinuma meetodiga ja kasutavate mõõteriistadega. TÖÖVAHENDID Tennisepall, stopper, seade vererõhu mõõtmiseks. TEOREETILINE OSA Pulsiks nimetatakse südametegevusest tingitud veresoonte seinte rütmilist võnkumist ja veresoonte laienemist (rõhulainete levimise tõttu). Südame tegevusega on lahutamatult seotud vererõhu rütmiline kõikumine suurtes arterites ja suu...

Töökeskkond -
45 allalaadimist
8
pdf

Riskianalüüs (kontoritöötaja)

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus Töökeskkonna riskianalüüs Koostas: Joonas Hallikas Juhendas: Sigrid Kalle Tallinn 2014 Sisukord Sissejuhatus ........................................................................................................... 3 Ohutegurid ............................................................................................................. 4 Riskide haldamine ................................................................................................. 6 Kokkuvõte ............................................................................................................. 6 Lisa ........................................................................................................................ 7 Kasutatud materjalid:...

Töökeskkond -
166 allalaadimist
3
pdf

Raskuste käsitsi teisaldamine praktikum

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus LABORATOORNE TÖÖ NR 16: RASKUSTE KÄSITSI TEISALDAMISEGA SEOTUD TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSNÕUETEGA TUTVUMINE NING RISKI HINDAMINE Töö nr: 16 Raskuste käsitsi Nimi: Joonas Hallikas teisaldamisega seotud töötervishoiu ja Kuupäev: Kursus: 29.04.2014 tööohutus nõuetega tutvumine ning riski MAHB-41 hindamine TÖÖ EESMÄRGID 1. Uurida kuidas on Eesti Vabariigis reguleeritud raskuste käsitsi teisaldamine 2. Tutvuda põhimõtetega mille alusel hinnatakse terviseriske raskuste käsitsi teisaldamisel TÖÖVAHENDID Käesolev juhend Sotsiaalministri määrus "Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded" Vastu võetud 27.02.2001 nr 26 (RTL 2001, 3...

Töökeskkond -
89 allalaadimist
4
docx

TÖÖKESKKONNA OHUTUS

1) NÕUDED TÖÖVAHENIDTELE 1) Töövahendit võib kasutada ainult selle töötegemiseks ja nendes tingimustes milleks see on ettenähtud . Eritingimustes tuleb rakendada ettevaatusabinõusid 2) Töövahendi asend ja paigaldusviis vahekauguselliikuvate ja liikumatute osde vahel , energiavarustus ning ainete või detailide etteandmisel peab see jääma töötajale ohutuks 3) Kasutajale tuleb tagada ohutu juurdepääs ja viibimine kõikide kasutamisega seotud aladel , kui puudub ohtus , tuleb töövahend tugevalt alusele kinnitada spetsiaalsete vahenditega . 4) Töövahendil peab olema ühenduskohtadele kantud märgised õigeks ühendamiseks (nt el juhtmed) Samuti manualis peab olema informatsioon ühendamiseks . 5) Kui seadme juurde kuulub hooldusraamat tuleb seda vastavalt täita ja sisse kandma kõik tööd. 6) Töövaheaegadel tuleb peatada seadme energiavarustus. 7) Liikuvaid töövahendeid v...

Töökeskkond - Kutsekool
2 allalaadimist
2
docx

Töökeskkonna ohutus

1) Üldosa (seadusandlus, traumatism , järelevalve seadusandluse täitmise üle ) 1.2) Tööhügieen ( tootmiskeskkonna metereoloogilised tingimused, tööstusvalgustus ,mürkained, ioniseeriv kiirgus, müra, vibratsioon ) 1.3) Tööohutus ( elektriohutus, surveall töötavate seadmete ja tõsteseadmete ohutus ) 1.4) Tuleohutus ( põlemine , tulekustutus ained, hoonete tulekindluse tegemine ) 2) Tööohutuse korraldus ettevõttes: tööandja ; töökeskkonna spetsialist ; voliniku kohustused ja õigused 2.1) Tööandja : peab tagama et asi oleks korras kus tööline töötaks , peab olema viidud madalaks kahjuaine eritumine peab läbi viima töökeskkonna terviseriskide hindamist , teostama süstemaatiliselt töökeskkonna sisekontrolli , teostama töötajate tervise kontrolli . Väiksemas ettevõttes võib ka olla töökeskkonna spetsi...

Töökeskkond - Kutsekool
12 allalaadimist
8
docx

Töökeskonna küsimused ja vastused.

Miks on vaja järjekindlalt mõjutada töökeskkonda? Tööalase heaolu loomiseks on vaja järjekindlalt mõjutada töökeskkonda. Viimane teiseneb oluliselt tehnoloogiliste täiustuste tulemusel. Sellekohased tõhusad meetmed nõuavad pidevat planeerimist. Samuti tuleb töötingimuste arendamiseks kavandada ja teha koostööd, iseäranis nendes juhtimisvaldkondades, kus langetatavad otsused mõjutavad tööelu üldiselt. 3. Milline seadus kirjeldab nõudmisi töötervishoiule ja tööohutusele? Eestis reguleerib töötervishoiu ja tööohutuse valdkonda töötervishoiu ja tööohutuse seadus ning selle alusel kehtestatud määrused, milles on kirjeldatud töökeskkonnale esitatavad nõuded. Seaduses on ka tööandja ja töötaja õigused ja kohustused, mis on seotud tervisele ohutu töökeskkonna loomisega ning töötervishoiu ja tööohutuse korraldus nii ettevõtte kui ka riigi tasandil. Eesti Vabariigi Tööinspektsiooni pädevuses on korrald...

Töökeskkond - Kutsekool
25 allalaadimist
8
rtf

Töökeskkonnavoliniku valimine

AS Econ töötajate üldkoosoleku protokoll Tulenevalt Eesti Vabariigi Tööohutuse ja töötervishoiuseaduse § 17 lg 4 alusel on tulnud töötajate üldkoosolekul osalemiseks kokku AS Econ töötajad. Koosolek toimus 04.05.2014.a. algusega kell 12:00 PÄEVAKORD 1. Töökeskkonnavolinike valimise korra ja nendele antud volituste kinnitamine (kord lisatud protokollile) 2. Töökeskkonnavolinike valimine vastavalt ülesseatud kandidaatidele OTSUSTATI Päevakord: 1 Töökeskkonnavolinike valimise korra ja nendele antud volituste kinnitamine (kord lisatud protokollile) 2 AS Econ juhatuse esimehe Taavi Telvik sõnavõtt töökeskkonnavoliniku valimise vajalikkusest, tema kohustustest ja õigustest. 3 Töökeskkonnavoliniku valimine. Otsustati: 1 Kinnitada töökeskkonnavolinike valimise vorm ja nende volitused 2 Töökeskkonnavolinikuks valiti lihthäälteenamusega: Emi...

Töökeskkond -
78 allalaadimist
2
odt

Personali värbamine

Firmal on lihtsam saavutada oma eesmärke, kui tal on tööle võetud kvalifitseeritud töötajad. Personali värbamist alustatakse siis, kui otsustatakse tööle võtta uusi töötajaid. Kandidaate võib leida mitmel viisil. Kandidaatide otsimisel kasutatakse mitmeid allikaid – organisatsiooni siseseid ja organisatsiooni väliseid allikaid. Organisatsiooni sisene värbamine toimub siis, kui organisatsioonis töötavale inimesele tehakse ettepanek vaba töökoha täitmiseks. Selline värbamine nõuab vähem materiaalseid kulutusi, kuna väljaõpe toimub organisatsioonis sees. See on suureks plussiks, kuna aitab kulusid vähendada. Miinuseks on see, et tekitab töötajates konkurentsi tunnet ja kadedust. See mõjutab organisatsioonis töö kvaliteeti. Organisatsiooni väline värbamine toimub siis, kui kandida...

Töökeskkond - Kutsekool
15 allalaadimist
10
docx

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS ETTEVÕTTES

TTÜ EESTI MEREAKADEEMIA SADAMAMAJANDAMINE JA MERETRANSPORDI JUHTIMINE REFERAAT TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUSETTEVÕTTES ÜLIÕPILANE: JUHENDAJA: Ain Randi KOOD: TALLINN 2015 1 SISUKORD SISSEJUHATUS............................................................................................................. 3 TÖÖKESKKOND........................................................................................................... 4 TÖÖKESKKONNAVOLINIK............................................................................................. 4 TÖÖKESKKONNASPETSIALIST..................................................................................... 4 TÖÖKESKKONNANÕUKOGU......................................................................................... 4 TÖÖVAHENDID JA TÖÖKOHT...

Töökeskkond -
18 allalaadimist
22
pdf

Töökeskkond, töökoht, töövahend.

Töötervishoid ja tööohutus Küllike Varik Abimaterjalid www.ti.ee (tööinspektsiooni kodulehekülg www.sm.ee (sotsiaalministeeriumi avalehekülg tööelu töökeskkond) Ajakiri “Eesti Töötervishoid” - tellimisel Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutuse kolm põhieesmärki: Töötajate tervise ja töövõime säilitamine ja edendamine Töökeskkonna ja praktilise töötegemise parandamine et tagada tööohutust ja töötervishoidu Töötervishoiu ja töökultuuri arendamine et edendada ladusat tööd, mis aitab tõsta ettevõtte tootlikust ILO – Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhiseisukohad: Tööandja põhikohustus on tagada ohutu ja tervislik töökeskkond. Töötaja põhiõigused on teada ja tunda töökeskkonda kus ta töötab nõuda ohutut ja tervislikku töökeskkonda Töötervishoid ……on töökorraldus- ja...

Töökeskkond - Kutsekool
7 allalaadimist
11
docx

Töökoha riskianalüüs

Töökeskkonna- ja ohutuse õppetool Töökoha Riskianalüüs Õppeaines ,,Riski- ja ohutusõpetus materjalide töötlemisel" Koostaja: Alice Andressoo Matriklinumber: 142406 Õpperühm: KAOB31 Juhendaja: Karin Reinhold Sisukord 1.Töökoha ülevaade.........................................................................................................................3 2.Ohuteguritest tuleneva riski hindamise metoodika.......................................................................4 3.Ohutegurite identifitseerimise meetod..........................................................................................6 3.1Füüsikalised ohutegurid:...

Töökeskkond -
41 allalaadimist
11
docx

RISKIANALÜÜS

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Majanduse ja ettevõtluse õppetool K15KÕ RISKIANALÜÜS Õppejõud: Kaie Kranich Mõdriku 2015 TÖÖKESKKONNA KIRJELDUS Tartu VeroModa tegeleb riidekaupade jaemüügiga. Kauplus asub aadressil Riia2 Tartu Kaubamajas. Kaupluses töötab 5 klienditeenindajat ja pluss juhataja, kes on meil kuues. Kindlasti võib töötajate arv muutuda sõltuvalt hooajast. Kaupluse ruum asub ühel tasandil ja teine ruum kus einestavad töötajad on tööpinnast kaugemal ehk asub siis teises kohas. Kaupluses on tehisvalgus. VALGUSTUS JA MIKROKLIIMA Tartu VeroModa kaupluses valgustustase parameetrite mõõdistamisel on läbi viimata, sest visuaalselt selgub, et valgustus on normaalne ja ei häiri töötajaid oluliselt. Mikrokliima mõõdistamine samuti läbi viimata, sest visuaalsel vaatlusel selgus, et olulisi probleeme ei esine ja töötajatele ohtu ei ole. MÜRA Samamoodi on mõ...

Töökeskkond -
11 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun