Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

Kategooria tööohutus ja töötervishoid - 29 õppematerjali

Muu >> Tööohutus ja töötervishoid
thumbnail
36
doc

Isikukaitsevahendi valimise kord

KINNITATUD juhatuse esimehe 30. oktoober 2006.a käskkirjaga nr 168 Isikukaitsevahendi valimise ja kasutamise kord 1. Üldsätted 1.1 Eesmärk Käesoleva korra eesmärgiks on tööohutuse ja töötervishoiualaste nõuete järgimine isikukaitsevahendite valimisel ja kasutamisel kõigis AS Tallinna Sadam (edaspidi: Selts) struktuuriüksustes. 1.2 Mõisted Isikukaitsevahend on seljas, peas, jalas või käes kantav või hoitav töötaja tööga seotud õnnetuse, elu ja tervist ohustava teguri, haigestumise või kutsehaigestumise eest kaitsmiseks konstrueeritud ja standardi nõuetele vastavalt valmistatud ning sellekohaselt märgistatud, isiklikuks kasutamiseks ette nähtud kaitsevahend, varustus või riietus (eririietus, -jalanõu jmt). Struktuuriüksus käesol...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
30 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid

Õppeaine TLM 320 „Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid“. Võimalikud küsimused hindelise arvestuse jaoks. 1.Töötajate töövõime säilitamise eesmärk riigi ja ettevõtte tasandil - parandada töötaja ja kogu töökollektiivi suutlikkust teha mõtestatud tööd - parandada ettevõtte tegusust ja tootlikkust - töötajad peavad õppima kasutama ja arendama iseendas ja keskkonnas peituvaid ressursse töövõime säilitamiseks - töökollektiiv peaks õppima iseseisvalt valitsema ning arendama tervist ja töövõimet mõjutavaid faktoreid - vähenendada kulusid töövõimetusele - vähenendada kulusid seoses pensioniga 2.Tööandja ennetustegevus tööõnnetuste ja kutsehaiguste ärahoidmiseks - vältida riski - kui pole võimalik vältida, siis tuleb määrara riski suurus - püüda vähendada riski tekitavat põhjust (riski allikat) - kohandada töö indiviidi võimetele (töökoha disain, töövahendid, tööprotsess, t...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
78 allalaadimist
thumbnail
30
pdf

Töökeskkonna ohutegurid

Töökeskkonna ohutegurid Küllike Varik Töökeskkonna ohutegurid OHUTEGUR on vigastuse või tervisekahjustuse võimalik tekitaja. Töökeskkonnas toimivad ohutegurid jaotatakse: Füüsikalised; Keemilised; Bioloogilised; Füsioloogilised; Psühholoogilised; Füüsikalised ohutegurid Müra Vibratsioon. Kiirgus (ioniseeriv ja mitteioniseeriv) Õhk (liikumise kiirus, õhutemperatuur ja –niiskus, õhurõhk) Valgustus. Masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad Füüsikalised ohutegurid Kukkumine (kõrgustest, tasapinnal, kukkuvad esemed) Elektrilöögioht Tehniline tolm Ultravioletne kiirgus, Infrapunane kiirgus Mikrokliima Õhutemperatuur: optimaalne vahemik 20 - 24°C sõltub Füüsilisest aktiivsusest Töö ja töökoha iseloomust Riietusest ja aastaajast Õhu relatiivne niiskus norm 40 – 60% (lubatud 30 – 70%) Õhuliikumine kiirus Õhus tolmu konsentratsioon Masina ohutuse tagamisel vasta järgmistele k...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
40 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Miks on töötervsihoiu- ja tööohutusalane seadlusandlus tähtis?

Miks on töötervishoiu- ja tööohutusalane seadusandlus minu arvates tähtis? Väga paljud inimesed jäävad haigeks, saavad vigastada või lausa surevad töökohal aset leidvate ohtude tõttu. Tihtipeale ei raatsi ettevõtted panustada raha töötervishoiu- ja ohutuse tagamiseks. Enamus töötajaid pole isegi teadlikud oma töökohal olevatest ohtudest, sest sellest ei räägita neile ja seepärast ei oska nad ettevõttelt mitte midagi nõuda. Töötervishoiu- ja tööohutusalane seadusandlus käsitleb väga palju nõudeid, õiguseid ja kohustusi tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, tööohutuse korraldust ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutust nõuete rikkumise eest. Tähtis on teada, millised ohutegurid leiavad aset teatud töökohtadel ja mida on vaja teha nende vältimiseks. Peamisteks gruppideks on füüsikalised, keemilised, bioloogilised, psühholoogilised ja füsioloogilised ohutegurid. Kui inimene töötab ettevõttes, kus müratase on väga ...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
13 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Tööohutus: Riskianalüüs

TALLINNA POLÜTEHNIKUM Energeetika ja automaatika erialaosakond Lennart Tamm Riskianalüüs Referaat Tööohutus Juhendaja: H. Kruusimaa Tallinn 2015 Riskianalüüsi mõiste „ *Töökeskkonna riskianalüüs on töökeskkonna ohutegurite, nende parameetrite ja mõju hindamine töötaja tervisele. Riskianalüüsi eesmärk: „ *Ennetada ja vältida tööõnnetusi, kutsehaiguseid ning muid võimalikke ettevõtte tegevusega seotud ohtusid inimeste heaolule ning turvalisusele. Töökeskkonna ohutegurite Liigitus(5): „ 1) Füüsikalised „ 2) Keemilised „ 3) Bioloogilised „ 4) Füsioloogilised „ 5) Psühholoogilised Riskianalüüsi vajalikkus *Riskianalüüs peab olema teostatud enne töötajate tervisekontrolli saatmist, sest see dokument on aluseks: „ töötervishoiuarsti eksperthinnangul,kaitsevahendite ja ohumärkide valikul,töökeskkonna mõõdistamisel...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
37 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Riskianalüüs

RISKIANALÜÜS Õppejõud: 2015 SISSEJUHATUS Käesoleva riskianalüüsi eesmärgiks on selgitada välja ........................ ametikohal esineda võivad terviseohtlikud ohuolukorrad ja neid põhjustavad faktorid ning hinnata ohuolukorra tagajärgi ja toimumise tõenäosust. Riskianalüüsis on arvesse võetud töökohtade ja töövahendite kasutamisega seotud tervisriske. Analüüsi põhjal koostatakse tegevuskava riskide vähendamiseks töökeskkonnas. Lähtutud Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest ja sellest tulenevatest määrustest. Käesolevas riskianalüüsis kasutatakse BS 8800 viie astme riskihindamise maatriksit (vt Tabel 1, 3 lk). 3 1 OHUTEGURITE KIRJELDUS Füüsikalised tegurid- valgustatus, õhutemperatuur ja -niiskus, ventilatsioon, müra. Keemilised tegurid- tolm, fenool. Bioloogilised tegurid- viirused, mikroorganismid, inimese endoparasiidid, hallitused...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
20 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Füsioloogilised ohutegurid

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUS Veoautojuht Valdis Jõgi Füsioloogilised ohutegurid Referaat Vana-Võidu 2015 Mis on füsioloogilised ohutegurid? Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on füsioloogilised ohutegurid füüsilise töö raskus, sama tüüpi liigutuste kordumine ning üleväsimust põhjustavad sundasendid ja -liigutused töös ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul viia tervisekahjustuseni. Kes puutuvad füsioloogiliste ohuteguritega kõige rohkem kokku? Füsioloogiliste ohuteguritega puutuvad kokku enamik maamajandus töötajaid – lüpsjad, karjakud, looma-linnufarmides talitajad ja veterinaarid, köögiviljakasvatajad ja –töötlejad, põllumasinatega töötajad ja nende remontijad, raamatu...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
15 allalaadimist
thumbnail
10
pptx

Füüsikalised ohutegurid

Füüsikalised ohutegurid Sander Sillaste VA15 Müra • Müra on heli mis koosneb suurest hulgast erineva kõrgusega ja tugevusega lihtsatest toonidest ning avaldab häirivat või tervistkahjustavat mõju organismile. Vibratsioon • Vibratsioon on masinates, mehanismides, konstruktsioonides jne toimuv mehaaniline võnkumine Kiirgused • Ioniseeriv kiirgus • Mitteioniseeriv kiirgus(ultraviolettkiirgus) • Elektromagnetväli Tänan kuulamast

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
7 allalaadimist
thumbnail
26
pptx

Töö- ja keskkonnaohtus

OHUTUSMÄRGID ELEKTRIOHUTUS Valdis Jõgi Viljandi Kutseõppekeskus Vana-Võidu 2015 Elektriohu Märk Eluohtliku elektrilöögi märk Elektrostaatikale tundlikud seadmed Lüliti asendi muutmise keeld Märja käega kasutamise keeld Silt: Mitte Lülitada Silt: Ronida siit Silt: Elektrioht Teimipinge Silt: Maandusmärk Silt: Ohtlik 240/415/...V Euroliidu Märgid Tänan kuulamast!

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
5 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Riskianalüüsitöö - raamatupidaja

Ohutegur Mõju: Mõju: Mõju: Lahendus madal keskmin väga suur e Müra X Sulgeda aknad, ukse Õhksoojuspump või paig Temperatuur X mõni muu sooja/ külma Füüsikaline seade Õhu liikumise kiirus X Sulgeda aknad, ukse (tuuletõmbus) Tolmud X Avada aknad, uksed (printeri tolm) Pesta korralikult puuv ...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
8 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Töökeskkonna ohutuse tagamise põhialused töötaja enda ja ettevõtte poolt

Koostaja: Artur Nadarjan Rühm: LOG IT(e)g Tallinna Tööstushariduskeskus 28.09.2017 TÖÖKESKKONNA OHUTUSE TAGAMISE PÕHIALUSED TÖÖTAJA ENDA JA ETTEVÕTTE POOLT Õnnetus ei hüüa tulles – vanasõna, mida enamus meist hästi teab, aga igapäevaselt ei taha kuidagi meeles pidada. Õnnetused tõepoolest ei teata oma tulekust ette vaid lihtsalt juhtuvad, kus olud selleks vähegi sobivad on. Iga terve mõistusega inimene eelistab õnnetusse mittesattumist, aga paraku ei ole õnnetuste sajaprotsendiline vältimine siiski võimalik. Küll aga on võimalik teadliku suhtumise ja käitumisega oluliselt vähendada õnnetuste arvu ning seda nii tööl kui ka eraelus. Seaduse tasemel on meil kehtestatud ohutusnõuded töökeskkonnale ning just tööandjale on pandud kohustus kujundada töökoht selliselt, et seal oleks võimali...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
37 allalaadimist
thumbnail
22
pptx

Ergonoomika

Ergonoomika MARIA MASLOVA K14 Mis on Ergonoomika?  Ergonoomika on teadus biotehniliste süsteemide töötehnoloogiast  Sõnaergonoomia tuleneb Kreeka keelest  Ontööviiside, töövahendite ja töökeskkonna arendamine inimese võimete ja vajaduste kohaseks. Ergonoomika tegurid  Keha asend ja liikumine: istumine, seismine, tõstmine  Keskkonnategurid: müra, vibratsioon, valgustus, keemilised ained. Müra  Organismile kahjulik, koormates kuulmiselundit ja peaaju  Müra soodustab väsimist  Müra võib anda olulist infot seadmete töö kohta  Vibratsioon • Võivad tekkida kesknärvisüsteemi talitluse häired • Kiire väsimine, peavalu jms. VALGUSTUS  Töökohtade valgustus peab vastama tehtava töö iseloomule  Mida täpsem on töö seda suurem peab olema valgustatus  Halb valgustus madaldab tööviljakust, soodustab silmade väsimist ja teiste haiguste teket Ergonoomiline ...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
11 allalaadimist
thumbnail
28
pptx

Ohtlike kohtade kaardistamine mustamäe poolses Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli

Ohtlike kohtade kaardistamine mustamäe poolses Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli osas Lota Aadla Veroonika Piskunova Kristjan-Kerber Kangur OP 1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 2015 Trepid 0-1 Head küljed:  Trepp on hästi märgistatud Halvad küljed:  All olev laud on teravate nurkadega, kukkudes võib saada lisa vigastusi.  Puudub käepide  Halb valgustus Ettepanekud:  Muuta laua asukohta  Lisada käepide Trepid 0-1  Head küljed:  Võti on ilusti seinal karbi sees  Väljapääsu märk on nähtav ja valgustatud Halvad küljed:  Pink on trepi ees ning seg...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
10 allalaadimist
thumbnail
20
pptx

Optometristi töökeskkonna ohutegurid- optometrist, kui klienditeenindaja

Optometristi töökeskkonna ohutegurid- optometrist, kui klienditeenindaja Lota Aadla Tallinna Tervishoiu Kõrgkool OP1 Optometristi töö ülesanded  Prillide, kontaktläätsede jt optiliste abivahendite sobitamine, pisiremont.  Optikavahendite (kauba) vastuvõtmine, müügiks ettevalmistamine, arveldused  Kliendi nõustamine. Üldised ohutegurid  Füsioloogilised;  Füüsikalised;  Bioloogilised;  Keemilised;  Psühholoogilised; Füsioloogilised  Sundasendid;  Silmade ülekoormus;  Töö on vahelduva iseloomuga. Isteasend vaheldub püstasendis töötamise ja liikumisega tööruumi ja tööruumide piirkonnas. Füüsikalised  Valgustuse puudused;  õhutemperatuur;  Müra – inimeste sumin, arvutid, ventilatsioon; Bioloogilised  Klientidega kokkupuutel:  viirused;  bakterid;  haigused;  Bioloogiliste ohutegurite puhul on põhilisemad ennetusmeetme...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
20 allalaadimist
thumbnail
8
rtf

Energia allikad

Esimest tüüpi energiaallikad TALLINNA TEENINDUSKOOL 011MT Esimest tüüpi energiaallikad Referaat Juhendaja : Heikki Eskusson Tallinn 2012 Esimest tüüpi energiaallikad Sisukord Esimest tüüpi energiaallikad Sissejuhatus Mina räägin teile esimest tüüpi energiatest ( tuulest,veest,päikese ja laine energiast ) ja nende kasutamise võimalused Maailmas. Esimest tüüpi energiaallikad 1.Elektrienergia Elektrienergia on üks laiemalt tarbitavaid energiavorme ning suur osa erinevatest allikatest saadavast primaarenergiast muudetakse elektrienergiaks. Elektrit toodetakse elektrijaamades, kõrgepingeülekandevõrkude kaudu kantakse üle tarbimispiirkondadesse ning jaotatakse tarbijatele kesk- ja madalpingejaot...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
7 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Töötaja ja tööandja kohustused ja õigused

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESUS Infotehnoloogia õppetool Töötaja ja tööandja kohustused ja õigused Referaat õppeaines “Tööseadusandluse alused” Valisin enda referaadi teemaks “Töötaja ja tööandja kohustused ja õigused”, kuna arvan, et nende õiguste ja kohustuste tundmine on tulevikus kasulik. Töötaja õigusi on kirjeldatud paljudes õigusaktides. Eestis valitseb põhimõte, et töötaja on töösuhte nõrgem pool. Töötaja töötingimused on riigi kontrolli all, see tähendab, et töötajal on alati õigus pöörduda oma õiguste kaitseks tööinspektsiooni poole. Rasedatel ja last kasvatavatel vanematel on eriõigused. Materjali otsustasin otsida riigiteataja portaalist internetis. Informatsiooni otsisin Eesti Vabariigi töölepingu seadusest. Riigiteataja portaali ning töölepingu seadust lugedes leidsin hulgaliselt infot töötaja ja tööandja kohustuste ja õiguste kohta. Selles referaadis koondan kõik leitu ühte ning proovin leitud anal...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
36 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Tööohutus essee

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Infotehnoloogia õppetool Tööohutus Referaat õppeaines „Tööohutus“ Telekommunikatsiooni spetsialisti erialal on palju ohutegureid, mitte nii palju kui füüsilisematel töödel, kuid neid siiski on. Suurem osa ohutegureid on füüsilised. Üheks ohuks arvutitega töötamisel on oht saada väiksed põletusi või kõrvetusi, mis tulenevad kuuma pinna puutumisest. Selle ära hoidmiseks tuleks peale arvuti töötamist lasta arvutil jahtuda, enne kui seda seest poolt puutuda. Sama käib ka serverite kohta, kus tuleks lasta vähemalt tund aega jahtuda, et ära hoida kõrvetusi. Samuti on kindlasti ka oht elektrit saada. Enne arvuti detailide puutumist tuleks see ennetavalt vooluvõrgust ära võtta, et ära hoida väiksemaid ohte elektrivooluga. Kuna arvutitest saadud elektrilöök pole tugev, pole ka sellest tulenevad terviserikked surmavad või ohtlikud. Tööpostil olles on ka oht kukkuda või komistada, kuna arvutitega...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
43 allalaadimist
thumbnail
8
rtf

Ohutusjuhendid autojuhile

KINNITAN: ___________________________ (allkiri) ___________________________ (ees- ja perekonnanimi) ___________________________ (ametikoht) OHUTUSJUHEND AUTOJUHILE Nr. ______ 1. SISSEJUHATUS Käesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) töötajale toimub pärast töötaja tööle vormistamist ja sissejuhatava juhendamise läbiviimist tööandja määratud pädeva isiku poolt. Töötaja täiendjuhendamine korra...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
61 allalaadimist
thumbnail
8
rtf

Ohutusjuhendid arvutiga töötajale

KINNITAN: ___________________________ (allkiri) ___________________________ (ees- ja perekonnanimi) ___________________________ (ametikoht) OHUTUSJUHEND ARVUTIGA TÖÖTAJALE Nr. _____ 1. SISSEJUHATUS Käesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) töötajale toimub pärast töötaja tööle vormistamist ja sissejuhatava juhendamise läbiviimist tööandja määratud pädeva isiku poolt. Töötaja täiendjuhendamine korraldataks...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
46 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Töökeskkonna spetsialist,töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu

TALLINNA TEENINDUSKOOL Fariza Imanova MK13-TE2 Töökeskkonna spetsialist,töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu Referaat Fariza Imanova Töökeskkonna spetsialist,volinik ja nõukogu Juhendaja: Heikki Eskusson Tallinn 2014 Fariza Imanova Töökeskkonna spetsialist,volinik ja nõukogu SISSEJUHATUS Antud referaadis üritan endale selgeks teha kes on töökeskkonna volinik,spetsialist ja töökeskkonna nõukogu, mis on nende igapäevased ülesanded. Mida peab tegema, et saada töökeskkonna volinikuks, spetsialistiks ja kuidas saada töökeskkonna nõukogusse. Fariza Imanova Töökeskkonna spetsialist,volinik ja nõukogu 1. TÖÖKESKKONNASPETSIALIST Töökeskkonnaspetsialist on töökeskkonna alal pädev insener...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
26 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Tööõnnetus ja raport

TÖÖÕNETUS JA RAPORT 12.09.2012 toimus OÜ Talu farmis Kolmvere külas Võrumaal raske tööõnnetus, milles sai vigastada farmitööline. Tööinspektsiooni poolt koostatud õnnetuse uurimistoimikus on esitatud tööõnnetuse uurimiskokkuvõte, tööleping, tööõnnetuse teatis haigla poolt, pildid tööõnnetuse toimumiskohast, seletuskirjad ja töötaja kohustused, tervisekontrolli kaart ja kõik muu vajalik. Õnnetust oleks saanud vältida, kui loomad oleksid sööda lahtilõikamise ajaks olnud lauta aetud ja töötaja oleks saanud sobiva väljaõppe antud tingimustes töötamiseks. Selleks, et vältida õnnetuse kordumist, oleks vajalik väljaõppe andmine, täiendavate ohutusmeetmete rakendamine ja enesekaitsevahendite kasutamisele võtmine. Õnnetuse tõenäosust suurendanud tegurid 1. Jaan Kasel puudus varasem tööalane väljaõpe. 2. Farmitööline Jaan Kask ei olnud sööda lahtilõikamise ajaks loomi koplist lauta ajanud. 3. Iseseisvale tööle lubamine oli regi...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
37 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Töö-ökonoomika arvestustest

Töö-ökonoomika arvestustest 1. Lorenzi kõver põhineb a. tulude keskmisel tasemel b. tulude kommulatiivsel arvestamisel c. kulude mediaansel arvestusel 2. Nõudlus ressursile oleneb peaasjalikult: a. asendusressursi pakkumise elastsusest b. ressursi pakkumisest c. nõudlusest kaubale, mille jaoks ressursi vajatakse d. ressursihinnast 3. Parimaks näiteks indutseeritud töötuse kohta on a. Ettevõtted, kus kõigilt töötajatelt nõutakse vähemalt keskharidust b. Töötajad, kes on kaotanud majanduse langusperioodil oma töökoha c. Üliõpilased, kes ei leia talveperioodil tööd d. Töötajad, kes ise lõpetasid oma soovil töölepingu e. Seadused, mis keelavad alla 18 aastaste noorte täispäevaga tööl 4. Täieliku konkurentsi turul ressursi kasutaja maksimeerib ressursist saadava kasumi võrdsustades: a. ressursi piirtootlikuse ja MRC b. ressursi piirtootlikku...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
30 allalaadimist
thumbnail
7
odt

Töökeskkonnas esineb alati ohutegureid

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL Kutse õppetool Hok 11 TÖÖKESKKONNA OHUTEGURID Alla Ramazanova Juhendaja: Milvi Moks Tallinn 2013 KASUTATUD KIRJANDUS: Töökeskkonna käsiraamat. ( 2009). Tallinn: Sotsiaalministeerium. www.ti.ee/ott/info 11. Töökeskkonnas esineb alati ohutegureid, mis võivad tekitada tervisekahjustusi. Tööandja ülesanne on hinnata terviseriske ning rakendada abinõusid ümbritseva keskkonna ohuteguritega kokkupuute vähendamiseks nii, et need ei kahjustaks töötaja tervist. Töökeskkonnas võivad inimesele mõjuda mitmed ohutegurid: füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühhosotsiaalsed. Mina töötan haiglas hooldustöötajana ja arvan, et meil on väga palju ohutegureid , mis kahjustavad minu tervist. ...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
14 allalaadimist
thumbnail
20
docx

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUSETTEVÕTTES

TTÜ EESTI MEREAKADEEMIA SADAMAMAJANDAMINE JA MERETRANSPORDI JUHTIMINE REFERAAT TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUSETTEVÕTTES ÜLIÕPILANE: DANILA KUZNETSOV JUHENDAJA: AIN RANDI KOOD: 141273VDSR TALLINN 2015 1 SISUKORD SISSEJUHATUS............................................................................................................. 3 TÖÖKESKKOND........................................................................................................... 4 TÖÖKESKKONNAVOLINIK............................................................................................. 4 Töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid täitev isik peab olema igas ettevõttes. Töökeskkonnaspetsialist peab tundma töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid õigusakte ja ettevõtte töötingimusi, neid jälgima ja kontrollima ning võtma tarvitusele abinõud töökeskk...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
42 allalaadimist
thumbnail
24
pptx

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS ETTEVÕTTES

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS ETTEVÕTTES DANILA KUZNETSOV KS-22 TALLINN 2015 Sissejuhatus  Tööohutus ja töötervisehoiu on väga oluline faktor tööde rakendamisel ettevõttes. Selleks ettenähtud organisatsioonid ja asutused kontrollivad ja teostavad järelevalvet.  Töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle teostab järelevalvet Tööinspektsioon  Tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras.Kui tööülesandeid täidetakse renditööna, tagab renditöötajate töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise ettevõtja, kelle juures renditööd tehakse. Töökeskkond  Töökeskkond on ümbrus, milles inimene töötab.Töökeskkonnas toimivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid ei või ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas viibiva isiku e...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
22 allalaadimist
thumbnail
10
docx

ERIALA TERVISTKAHJUSTAV MÕJU TÖÖTAJALE JA MÕJU VÄHENDAMISE MEETODID

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS EHITUSVIIMISTLUS EV-13 ERIALA TERVISTKAHJUSTAV MÕJU TÖÖTAJALE JA MÕJU VÄHENDAMISE MEETODID Referaat Koostas: Anna-Maria Türk Juhendaja: Aivar Kalnapenkis Väimela 2013 SISSEJUHATUS Töökeskkond on ümbrus, milles inimene töötab. Töökeskkonnas toimuvad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid. Töökeskkonna ohuteguriteks võivad olla müra, tolm, kahjulikud gaasid, valgustuse puudused, õhu temperatuur, füüsilise töö raskus. Tööõnnetust võivad põhjustada ka masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad. Ohutegurite olemasolu sõltub töö ja tehnoloogiliste protsesside iseloomust, kasutatavate seadmete korrasolekust, kaitsevahendite piisavusest ja kasutatavate materjalide omadustest. Aastas leiab Euroopa Liidus aset...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
7 allalaadimist
thumbnail
8
rtf

Ohutusjuhendid automehaanikule

KINNITAN: ___________________________ (allkiri) ___________________________ (ees- ja perekonnanimi) ___________________________ (ametikoht) OHUTUSJUHEND AUTOMEHAANIKULE Nr. ______ 1. SISSEJUHATUS Käesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) töötajale toimub pärast töötaja tööle vormistamist ja sissejuhatava juhendamise läbiviimist tööandja määratud pädeva isiku poolt. Töötaja täiendjuhendamine korrald...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
33 allalaadimist
thumbnail
25
doc

OÜ Rivervalley RISKIANALÜÜS

OÜ Rivervalley RISKIANALÜÜS Riskianalüüsi valmimisel osalesid: Riskianalüüsi teostaja Remo Jõeorg. Koostamise aeg ja koht: Tallinn 2014 Remo Jõeorg Riskianalüüs 2014 SISUKORD SISUKORD............................................................................................................................................................................... 1 SISSEJUHATUS......................................................................................................................................................................... 3 ETTEVÕTTE ÜLDINE ISELOOMUSTUS....................................................................................................................................... 4 METOODIKA......................................................................

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
29 allalaadimist
thumbnail
14
pdf

Tööõigus-tööohutus ja töötervishoiuõigus

TÖÖÕIGUS, TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID 1. Töötajate töövõime säilitamise eesmärk riigi ja ettevõtte tasandil. ........................................................... 2 1.1. Töötervishoid, -ohutus, -keskkonad, -koht ............................................................................................ 2 2. Tööandja ennetustegevus tööõnnetuste ja kutsehaiguste ärahoidmiseks. .................................................. 2 3. Tööandja kohustused, õigused ja vastutus ................................................................................................. 2 4. Töötaja kohustused, õigused ja vastutus. ................................................................................................... 4 4.1. Töökeskkonnaspetsialist, kes ta on, millised on tööülesanded .............................................................. 5 5. Töökeskkonnavolin...

Muu → Tööohutus ja töötervishoid
24 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun