Kategoorias masinamehaanika leiti 24 faili

Mehaanika >> Masinamehaanika
Masinamehaanika 7-ül-matlab kood
1
txt

Masinamehaanika 7. ül. matlab kood

1; l = 0.2; rpm = 2000; omega = rpm*pi30; phi = linspace(0, 2*pi, 361); v_B = zeros(1, 361); om_AB = zeros (1, 361); for ind = 1:361, r_sin_phi = r*sin(phi(ind)); r_cos_phi = r*cos(phi(ind)); sq = sqrt(l^2-r_sin_phi^2); v_B = -r_sin_phi*(1+r_cos_phisq)*omega; om_AB = -r_cos_phisq*omega; end figure (1) hold off plot(phi, v_B, 'linewidth', 2) hold on plot([0 2*pi], [0 0], 'color', 'black') title ('liuguri kiirus') xlabel('varphi [rad...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
22 allalaadimist
Masinamehaanika eksami vastused
0
rar

Masinamehaanika eksami vastused

Masinamehaanika, eksam, küsimused ja vastused, vastused, küsimused...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
156 allalaadimist
Labor 1 - Masinamehaanika
3
docx

Labor 1 - Masinamehaanika

Tallinna Tehnikaülikool Mehaanikateaduskond Mehhatroonikainstituut Masinamehaanika õppetool Masinamehaanika Laboritöö nr. 1 Üliõpilane: Matriklinumber: Rühm: MAHB41 Kuupäev: 28.02.2012 Õppejõud: Merle Randrüüt 1. Kõrgpaar ehk hammasrataspaar...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
43 allalaadimist
Masinamehaanika kordamisküsimused vastatud
4
docx

Masinamehaanika kordamisküsimused vastatud.

Kehtib ka liikumishulga jäävuse seadus, mis ütleb: suletud süsteemi kuuluvate kehade liikumishulkade geomeetriline summa on nende kehade igasuguse vastastikmõju korral jääv. Suletud süsteem on süsteem, mis ei ole vastastikkuses mõjus süsteemiväliste kehadega. 2) Staatiline hõõre - (keha seis...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
Masinamehaanika I kodutöö
6
docx

Masinamehaanika I kodutöö

Tallinna Tehnikaülikool Mehaanikateaduskond Mehhatroonikainstituut Masinamehaanika õppetool Masinamehaanika Kodutöö nr. 1 Üliõpilane: Matriklinumber: Rühm: MAHB41 Kuupäev: 20.03.2012 Õppejõud: Merle Randrüüt Ülesande püstitus Risthöövelpink (ingl. k. shaping...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
130 allalaadimist
Masinamehaanika II kodutöö
5
docx

Masinamehaanika II kodutöö

Tallinna Tehnikaülikool Mehaanikateaduskond Mehhatroonikainstituut Masinamehaanika õppetool Masinamehaanika Kodutöö nr. 2 Üliõpilane: Matriklinumber: Rühm: MAHB41 Kuupäev: 08.05.2012 Õppejõud: Merle Randrüüt Ülesanne 1 r = OA = 250mm = AC = 900mm ja...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
71 allalaadimist
Masinamehaanika I Kodutöö
3
pdf

Masinamehaanika I Kodutöö

Tallinna Tehnikaülikool Mehaanikateaduskond Mehhatroonikainstituut Masinamehaanika õppetool Masinamehaanika Kodutöö nr. 1 Üliõpilane: Ove Hillep Matriklinumber: 072974 Rühm: MATB Kuupäev: 26. märts 2012...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
53 allalaadimist
Masinamehaanika II Kodutöö
3
pdf

Masinamehaanika II Kodutöö

Tallinna Tehnikaülikool Mehaanikateaduskond Mehhatroonikainstituut Masinamehaanika õppetool Masinamehaanika Kodutöö nr. 2 Üliõpilane: Ove Hillep Matriklinumber: 072974 Rühm: MATB Kuupäev: 15. mai 2012...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
30 allalaadimist
Mehhanism teooria spikker
1
docx

Mehhanism teooria spikker

Mehhanism ­ kehade tehissüsteem, mille ülesandeks on teisendada sisendlüli liikumine mingi teise lüli soovitud liikumiseks (väljundi liikumiseks). Varb-, hammas-, hõõrde-, kiil-, kruvi-, nukk-, painduvate lülidega mehhanismid. Ruumis vabalt liikuval kehal on kuus vabadusastet: kolm rotatsiooni, kolm translatsiooni. Kindemaatiline paar eksisteerib kui sidemete arv ( s=1...5 ). Kui s=0, siis kehad on...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
73 allalaadimist
Väntmehhanismi kinemaatiline analüüs
24
docx

Väntmehhanismi kinemaatiline analüüs

2 Väntmehhanismi kinemaatiline analüüs ÜLIÕPILANE: KOOD: Töö esitatud: 18.03.2014 Arvestatud: Parandada: TALLINN 2015 Lähteandmed Mehhanismi vänt OA pöörleb konstantse nurkkiirusega OA 2,4 rads. Pikkused: OA 40 cm, AB 110 cm, AC = 45 cm (pun...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
27 allalaadimist
Mitme-astmeline hammasmehhanism
12
docx

Mitme-astmeline hammasmehhanism

3 Mitme-astmeline hammasmehhanism ÜLIÕPILANE: KOOD: Töö esitatud: Arvestatud: Parandada: TALLINN 2015 Lähteandmed: Mehhanismi ülekande suhe u = 205 Mootori pöördemoment M = 19,8 Nm ja pöörlemissagedus n = 1455 min-1 Ül...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
Sõltuvuse-Jõud – deformatsioon-visualiseerimine
docx

Sõltuvuse „Jõud – deformatsioon“ visualiseerimine

Masinamehaanika kodutöö nr. 1...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
3 allalaadimist
Liidete tugevusarvutus lõikele
9
docx

Liidete tugevusarvutus lõikele

3 Variant nr. Töö nimetus: Liidete tugevusarvutus lõikele A-2 B-9 Üliõpilane (matrikli nr ja nimi): Rühm: Juhendaja: 112592 MATB32 A.Sivitski Töö esitatud: Töö parandada: Arvestatud: Ne...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
35 allalaadimist
Termodünaamika eksamiküsimused 2013
11
pdf

Termodünaamika eksamiküsimused 2013

Nimetada termodünaamika kolm printsiipi. Esimene printsiip on energia jäävuse seadus, millest järeldub siseenergia U kui olekufunktsiooni olemasolu. Kui ainehulk on jääv, siis siseenergia muutus U=Q-W, kus Q on süsteemi sisestatud soojushulk ja W süsteemi tehtud töö. Teine printsiip määrab iseeneslike protsesside suuna. Klassikalised sõnastused, mille k...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
Masina osadest ja kontroll
200
doc

Masina osadest ja kontroll

Traktorimootorites toimub kütuse põlemisel tekkiva soojusenergia muundamine mehhaaniliseks energiaks ja edasi generaatoris, mille käitab mootor, elektrienergiaks. Kuna kütuse põlemine toimub mootori silindris, siis nimetatakse seda mootorit veel sisepõlemismootoriks. Sisepõlemismooto...

Masinamehaanika - Kutsekool
11 allalaadimist
Diiselmootori kütusesüsteemide-kõrgsurvepumpade-KKP-ja kütusepihustite ehituse praktiline tundmaõppimine ja reguleerimine
20
docx

Diiselmootori kütusesüsteemide, kõrgsurvepumpade (KKP) ja kütusepihustite ehituse praktiline tundmaõppimine ja reguleerimine.

EESTI MEREAKADEEMIA Mehaanikateaduskond Laevamehaanika õppetool Laeva diiseljõuseadmed M II Laboratoorne töö nr 1 Teemal: Diiselmootori kütusesüsteemide, kõrgsurvepumpade (KKP) ja kütusepihustite ehituse praktiline tundmaõppimine ja reguleerimine. Kadett: Õppejõud: Andr...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist
Diiselmootori gaasijaotussüsteemi praktiline tundmaõppimine
docx

Diiselmootori gaasijaotussüsteemi praktiline tundmaõppimine

Laeva diiseljõuseadmed M II Laboratoorne töö nr 2...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
3 allalaadimist
Aurumasin
10
pptx

Aurumasin

AURUMASIN Andri Põldsepp AT-14 Valgamaa Kutseõppekeskus AURUMASIN • Aurumasin on soojusmootor, mis muundab rõhu all olevas aurus talletatud potentsiaalse energia mehaaniliseks energiaks. • Lihtsaima aurumasina tähtsaim osa on veega täidetud aurukatel, kus vesi aetakse keema kivisütt koldes põletades. • Aurukatlast tulev aur paneb liikuma kolvid, mis omakorda panevad liikuma rattad. • Kasutatud auru surub kolb tagasikäigul ko...

Masinamehaanika - Kutsekool
6 allalaadimist
Aruanne mv TransDistinto
142
pdf

Aruanne mv TransDistinto

TTÜ EESTI MEREAKADEEMIA Laevanduskeskus Laevamehaanika lektoraat MEREPRAKTIKA ARUANNE Praktika algus: Kadett: Andrei Lichman Praktika lõpp: Rühm: MM42 Praktika koht: mv Transdistinto...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
Istu arvutus variant 11
docx

Istu arvutus variant 11

1 Lähteülesanne Leida lähteandmetega [2.1] määratud istu tolerantsid, teha istude arvutus, kujutada ist skemaatiliselt, sobivas mõõtkavas ja anda istu kompleksne tähis, mis koostejoonisele kantakse. 2.2 Lähteandmed: lähtevariant nr. 11. Ist nimimõõtmele 18 mm, koos vastavate tolerantsitsoonide tähistega: ∅ 18 H8/m7...

Masinamehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
3 allalaadimist