Kategoorias keemia leiti 29 faili

Keemia >> Keemia
Keemia eksami spikker
3
doc

Keemia eksami spikker

Keem reaks-s on lähteainete mok-des sidemete katk. ja saaduste lähedal indutseerib pol mok mittepol-le dipoolmomendile, mis on 1.1 Massi jäävuse seadus ­ suletud süst.mass ei sõltu toimuv.-st mok-s uute sidemete tekk. Keem-s reak-s ei muutu aatomite arv ja seda suurem, mida kõrgem on mittepol m...

Keemia - Eesti Mereakadeemia
78 allalaadimist
KEEMIA KORDAMISKÜSIMUSED
14
doc

KEEMIA KORDAMISKÜSIMUSED

Keemia põhimõisteid ja põhiseadusi Keemia uurimisobjektiks on ained ja nende muundumised. Keemia on teadus ainete koostisest, ehitusest, omadustest, muundumisest ja sellega kaasnevatest nähtustest. Keemia põhiseaduste avastamiseni jõuti 18. saj lõpul, 19. saj alguses. 1.1 Massi jäävuse seadus Suletud süsteemi mass ei sõltu selles süsteemis toimuvatest protsessidest. Lähteainete masside summa võrdub l...

Keemia - Eesti Mereakadeemia
91 allalaadimist
Keemia eksami spikker
3
doc

Keemia eksami spikker

vastavalt pöörlemissuunale. Kaks arvulist väärtust ­1/2; +1/2. kirjutamisel nurk sulgudesse. Kui sisesfäär annab positiivset 1.1 Massi jäävuse seadus ­ suletud süsteemi mass ei sõltu Aatomite eletronkihtidemahutavust iseloomustab: laengut on ta kompleks katioon, negatiivse lae...

Keemia - Eesti Mereakadeemia
44 allalaadimist
Ülikooli keemia KT
0
rar

Ülikooli keemia KT

on olemas kaa mõned lahendused...

Keemia - Eesti Mereakadeemia
24 allalaadimist
Keemia ja meterjaliõpetuse mõisted 1
docx

Keemia ja meterjaliõpetuse mõisted 1

...

Keemia -
14 allalaadimist
Keemia referaat - Nafta
6
doc

Keemia referaat - Nafta

Mis on nafta? Nafta on looduslik maakoores leiduv peamiselt vedelate süsivesinike segu, õlitaoline põlev vedelik helepruunist (peaaegu värvitust) tume pruunini (peaaegu mustani). Kohati tungib nafta ise maapinnale või purskab puuraukudest välja, kuid suure tihedusega ja viskoossusega naftat tuleb maapõuest välja pumbata alates kümnetest meetritest kuni 5-6 km-ni (enamikel juhtudel 1 km-3 km). Nafta k...

Keemia - Keskkool
21 allalaadimist
Keemia - orgaaniline keemia ja ühendid
15
doc

Keemia - orgaaniline keemia ja ühendid

klass 2011/2012 Sisukord Orgaaniline keemia....................................................................................................................4 Valemid orgaanilises keemias...

Keemia -
32 allalaadimist
Keemia - aatomi ehitus
16
doc

Keemia - aatomi ehitus

klass 2010/2011 Aatomi ehitus * Aatom ­ aine osake, millest koosnevad molekulid. -) Aatom ise on neutraalne, ilma laenguta osake. * Aatom läheb kaheks ­ aatomituum ja elektronkatel. -) Aatomituum jahuneb tuumaosakesteks ehk nukleonideks ja need omakorda prooton...

Keemia -
27 allalaadimist
Keemia referaat - väävel
8
docx

Keemia referaat - väävel

Keemia Väävel Referaat LonelyOne 9 Sisukord Väävel ................................................................... 1 Väävel mineraalina...

Keemia - Põhikool
6 allalaadimist
Keemia alused KT 3
0
rar

Keemia alused KT 3

...

Keemia - Eesti Mereakadeemia
10 allalaadimist
Laboratoorne töö - vee mööduva kareduse määramine
2
doc

Laboratoorne töö - vee mööduva kareduse määramine

3 Teema:Vee mööduva kareduse määramine Töö vahendid: HCl, triloon B lahus, puhverlahus (NH4Cl+NH4OH), indikaatorid metüüloranz, kroomgeenmust ET-00, bürett, pipett, koonilised kolvid, mõõtsilinder, statiiv. Neutralisatsioonimeetodi üheks tähtsamaks rakendusalaks on vee kareduse määramine. Loodusliku vee karedus on tingitud vees lahustunud kaltsiumi- ja m...

Keemia - Eesti Mereakadeemia
19 allalaadimist
Lboratoorne töö nr 4-- Keemiliste reaktsioonide kiirus
3
doc

Lboratoorne töö nr 4. - Keemiliste reaktsioonide kiirus

4 Töö teema: Keemiliste reaktsioonide kiirus. Töö vahendid: katseklaasid, mõõtesilinder, uuritavad ained, pesupudel, termomeeter, elektripliit, keeduklaasid. Keemilised reaktsioonid kulgevad väga erinevate kiirustega. Nii näiteks reageerivad happed ja alused teineteisega vesilahustes praktiliselt silmapilkselt. Mõnedel juhtudel võib aga reaktsiooni kiiru...

Keemia - Eesti Mereakadeemia
20 allalaadimist
LAB Nr1 - Keedusoola protsentuaalse sisalduse määramine liiva-soola segus
2
doc

LAB.Nr1 - Keedusoola protsentuaalse sisalduse määramine liiva-soola segus

1 Teema: Keedusoola protsentuaalse sisalduse määramine liiva-soola segus. Töövahendid: Liiva-soola segu, aeromeeter, kaalud, klaaspulk, filterpaber, lehter, mõõtesilinder 250ml, destilleeritud vesi, koonilised kolvid. Keedusoola hulga leidmiseks lahustatakse kaalutud segu vees ja filtreeritakse. Filtraadi tiheduse kaudu leitakse lahuse konsentrat...

Keemia - Eesti Mereakadeemia
23 allalaadimist
KOFEIIN
1
docx

KOFEIIN

KOFEIIN Kofeiin on puriinalkaloid, mida leidub kohvipuu ubades, teepõõsas, mates, guaraana-pauliinia marjades ning väheses koguses kakaoubades, koolapähklis ja okseiileksis. Taimedes töötab kofeiin pestitsiidina, tappes putukad, kes söövad seda taime. Guaraana-pauliiniast saadavat kofeiini nimetatakse vahel guaraniiniks, matest saadavat kofeiini nimetatakse mateiiniks ja teest saadavat kofeiini nimeta...

Keemia - Keskkool
6 allalaadimist
Sool ehk naatriumkloriid
16
ppt

Sool ehk naatriumkloriid

Esimesed teadaolevad andmed soola tootmisest on umbes 4000 eKr Egiptuses, Roomas(sõduritele oli ette nähtud igakuine soolaports, sool oli väärtuslik) ja Kreekas Esimesena hakkasid soola merest korjama foiniiklased Teadlased selgitasid soola toime välja alles 19ndal sajandil Sool on maakeral väga laialt levinud ­ leidub kõikidel mandritel v.a Antarktikas Saadakse järvev...

Keemia - Kutsekool
9 allalaadimist
NaCl sisalduse määramine liiva ja soola segus
7
docx

NaCl sisalduse määramine liiva ja soola segus

Eksperimentaalne töö 1 NaCl sisalduse määramine liiva ja soola segus Töö eesmärk Lahuste valmistamine tahketest ainetest, kontsentratsiooni määramine tiheduse kaudu, ainete eraldamine segust, kasutades nende erinevat lahustuvust. Sissejuhatus Katse käigus lahustatakse liiva ja soola segus naatriumkloriid (sool) veega, määratakse areomeetriga saadud soolalahuse tihedus ning arvutatakse linea...

Keemia - Eesti Mereakadeemia
13 allalaadimist
Reaktsioonid elektrolüütide lahustes
4
docx

Reaktsioonid elektrolüütide lahustes

Eksperimentaalne töö Reaktsioonid elektrolüütide lahustes Töö eesmärk Elektrolüütide lahustes toimuvate reaktsioonide kulgemise peamiste põhjuste selgitamine, reaktsioonivõrrandite kirjutamine molekulaarsel ja ioon-molekulaarsel kujul, redoksreaktsioonide võrrandite tasakaalustamine. Sissejuhatus Eksperimentaalse töö käigus tehakse 12 katset erinevaid ioone sisaldavate lahustega. Töö...

Keemia - Eesti Mereakadeemia
15 allalaadimist
Kas taimekaitsevahenditega või ilma
2
docx

Kas taimekaitsevahenditega või ilma?

Kas taimekaitsevahenditega või ilma? Põllukultuuride viljelus on seotud taimekaitsega, sest koos kultuuridega on ka põllul umbrohud, taimehaigused ja taimekahjurid. Need argumendid pidurdavad kultuurtaimede kasvu, vähendavad saaki ning rikuvad selle kvaliteeti. Et Kultuurtaimedele soodsaid kasvutingimusi seada ja neid hooldada agrotehnikanõuetele vastavalt, on vaja taimekaitsel selle ülesandega teg...

Keemia - Keskkool
7 allalaadimist
Alkoholide konspekt
1
docx

Alkoholide konspekt

ALKOHOLID · Üldvalem ROH · Etanooli o Teke pärmseenekeste toimel suhkrute lahusele (käärimine) o Kasutus alkoholitööstus, ravimite valmistamine, keemiatööstus, kütus, lõhnaõli o Omadused värvitu, põletav maitse, iseloomulik lõhn, veest vähem tihedam o Ohud alkoholism, liigtarbimisel surm · Metanooli o Teke metaani oksüdeerumisel, CO redutseerumisel...

Keemia - Põhikool
8 allalaadimist
Glükolüüs
7
doc

Glükolüüs

Mõisted. Glükolüüs on ensümaatiliste reaktsioonide ahel, mille käigus glükoos muudetakse püruvaadiks. a) Lähtesubstraat/substraadid - glükoos. Toidust saadavad süsivesinikud: - Tärklis ja glükogeen: hüdrolüüsitakse glükoosiks amüloosi abil suus. - Disahhariidid (maltoos, sahharoos, laktoos): hüdrolüüsitakse monosahhariidideks....

Keemia - Eesti Mereakadeemia
11 allalaadimist