Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Valemid trigonomeetriliste avaldiste lihtsustamiseks - sarnased materjalid

avaldiste
2
doc

Trigonomeetrilised valemid

90 0 ± 180 0 ± 270 0 ± 360 0 ± sin cos sin ­ cos ± sin cos sin ­ cos ± sin cos tan cot ± tan cot ± t...

Matemaatika - Keskkool
371 allalaadimist
3
doc

Kõik Trigonomeetrilised valemid

...lised funktsioonid. Trigonomeetrilised võrrandid Põhiteadmised · Kraadimõõt; · radiaanimõõt; · suvalise nurga (ka negatiivse) trigonomeetrilised funktsioonid; · trigonomeetrilised põhiseosed; · trigonomeetriline avaldis; · taandamisvalemid nurkade 90o , 180 o ja 360 o puhul; · kahe nurga summa ja vahe siinus, koosinus, tangens; · kahekordse ja poolnurga siinus, koosinus, tangens; · siinus- ja koosinusteoreem; · trigonomeetrilised funktsioonid, nende graafikud ja omadused; · trigonomeetrilised põhivõrrandid. Põhioskused · Täis...

Trigonomeetria - Keskkool
87 allalaadimist
156
pdf

Kõrgem matemaatika

...umendi muuduga. Seega võime kir- jutada dx = x ja üldise funktsiooni y = f (x) korral dy = f (x) · dx. (5.13) Teoreem 5.4 Kui funktsioonid u ja v on diferentseeruvad punktis x, siis kehtivad valemid 1. d(u ± v) = du ± dv; 2. d(u · v) = v · du + u · dv; 3. d(c · u) = c · du, c R; u v · du - u · dv 4. d = , v(x) = 0. v v2 5...

Kõrgem matemaatika - Tartu Ülikool
71 allalaadimist
2
pdf

Tuletiste tabel, matemaatika valemid

Tuletiste tabel 1. (x ) = x-1 c =0 c-konstant, x =1 = 1, 1 ( x) = = 12 , 2 x 1 1 =- = -1. x x2 2. (sin x) = cos x. 3. (...

Matemaatika - Keskkool
525 allalaadimist
40
doc

Keskkooli matemaatika raudvara

........................................................................... 26 Kahe nurga summa ja vahe tangens................................................................................... 26 Taandamisvalemid..................................................................................................................26 Kahekordse nurga trigonomeetrilised funktsioonid............................................................... 27 Poolnurga trigonomeetrilised funktsioonid...........................

Matemaatika - Keskkool
1383 allalaadimist
12
pdf

2009. aasta matemaatika riigieksami ülesanded ja lahendused

...is saavutatakse eksamil soovitud tulemus. Eksamiks vajalikke teadmisi ja oskusi ei ole võimalik omandada ühe päeva või nädalaga. Eksaminandil on vaja selgeks õppida põhimõisted ning aru saada teoreemidest, valemitest ja meetoditest. Teoreemid, valemid ja lahendusmeetodid jms jäävad meelde seda paremini, mida rohkem nende kohta ülesandeid lahendatakse. Ülesandeid leiab õpikutest, erinevatest ülesannete kogudest ning kindlasti tuleks lahendada ja analüüsida eelmiste aastate riigieksamite ülesandeid. Õppematerjali eksamiks valmistumiseks leiab...

Matemaatika - Keskkool
1188 allalaadimist
92
docx

Diskreetse matemaatika elemendid

...õi disjunktsioonis sooritatakse tehteid vasakult paremale, siis võib tehete järjekorda täpsustavatest sulgudest loobuda o Valemi välimised sulud võib ära jätta Lausearvutuse valem DEF: Lausearvutuse valemid on parajasti need, mida saab koostada alltoodud reeglite abil: ○ iga lausemuutuja on lausearvutuse valem ○ kui F on lausearvutuse valem, siis ka ¬F on lausearvutuse valem ○ kui F ja G on lausearvutuse valemid, siis ka (F & G), (F ∨ G), (F → G) ja (F ↔ G) on ...

Diskreetne matemaatika -
42 allalaadimist
3
doc

Gümnaasiumi valemid

Matemaatika 11. klassi valemid Astendamise abivalemid am n a an a a =a m n m +n (...

Matemaatika - Keskkool
819 allalaadimist
42
pdf

Diskreetse matemaatika mõisted selgitustega

...isosasse? Mõlema hulga ühised elemendid. 30. Millised hulgad on mittelõikuvad? Mittelõikuvatel hulkadel puudub ühisosa. 31. Mis on lõpliku hulga võimsus? Lõpliku hulga võimsus on tema elementide arv. 32. Mida väljendavad Grassmanni valemid? Hulkade ühendi või ühisosa elementide arvu. 33. Milliseid tehteid asendavad hulgaaritmeetilised asendusseosed? Hulkade vahe ja sümmeetriline vahe. 34. Milline on hulgaaritmeetiliste tehete prioriteedijärjestus? Millal see oluliseks osutub? Täiend, ühisosa, ühend, vahe, sümmeetri...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
127 allalaadimist
4
doc

Gümnaasiumi I astme valemid

... Ratsionaalarvude hulk Q = aZ bZ b 0 b 6. Irratsionaalarvude hulga I moodustavad lõpmatud mitteperioodilised kümnendmurrud. 7. Reaalarvude hulk R = Q I. KORRUTAMISE ABIVALEMID 8. (a + b)(a + b) = a 2 - b 2 . 9. ( a ± b) 2 = a 2 ± 2ab + b 2 . 10. ( a ± b) 3 = a 3 ± 3a 2 b + 3ab 2 ± b 3 . 11. a 3 ± b 3 = ( a ± b)(a 2 ab + b 2 ) . ASTMED JA JUURED 12. Korrutise aste ( a b) = a b . n n n n ...

Matemaatika - Keskkool
655 allalaadimist
25
ppt

Ettevalmistus matemaatika riigieksamiks

Plaju valemeid, mis aitavad sul õppida matemaatika riigieksamiks. Palju valemeid , koos nimetusega.

Matemaatika - Keskkool
104 allalaadimist
816
pdf

Matemaatika - Õhtuõpik

...aafiku alla jäävat pindala. Pindalade ja ruumalade juurde jääme peatuma ka osas 8. Pöördume tagasi liht- samate küsimuste juurde ja räägime, mida üldse tähendab mõõtmine ning kust pärinevad paljud koolis kohatud pindala ja ruumala valemid. Teatud määral oleme selles peatükis rangusest loobunud, sest nii mõneski kohas on intuitsioon tundu- valt olulisem ja ilusam kui tehnilised detailid. Et intuitsiooni siiski alati ei saa usal- dada, näitab samas kohe peatselt Kochi lumehelves. See on tükike matemaatilist põnevust, enn...

Matemaatika -
144 allalaadimist
4
docx

Majandusmatemaatika kt 2

Hinnakujundus: netohind=Sisseostu hind+juurdehindlus(kulud+kasum) müügihind=Netohind+käibemaks(20%) Palgad: Brutopalk=Netopalk+töötuskindlustus(2%)+pensioni maks(2%) +tulumaks(21%) Tööjõukulu(brutopalgast)-sotsiaalmaks(33%)+töötuskindlustusmaks(1%) Lihtintress: S-Lõppsumma I=Prt ...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikakõrgkool
148 allalaadimist
20
pdf

Diskreetne matemaatika I IAY0010 eksami konspekt

...ehete kaudu, kuna nad ise ongi „lihtsaimad“ tehted. Nii liht- kui ka liitlausete formaalseid esitusi nim lausearvutusvalemiteks -> Def – Lihtlause formaalne tähis (nt: A) ja üksik tõeväärtuskonstant 0 1 on valem. Kui A on valem, siis valemid on ka 𝐴̅ ja (A). Kui A ja B on valemid, siis on valemid ka 𝐴 ∧ 𝐵, 𝐴 ∨ 𝐵, 𝐴 → 𝐵, 𝐴 ↔ 𝐵. Loogikatehete prioriteet: inversioon, konjunktsioon, disjunktsioon, implikatsioon, ekvivalents. Samaselt tõene ehk tautoloogia on lause, mis omandab tõeväärtuse 1 ko...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
514 allalaadimist
4
docx

8. klassi matemaatika mõisted ja valemid

8. klassi matemaatika mõisted ja valemid Ümardamisel kasutatakse järkusid. Tüvenubriteks loetakse: 1) täisarvus kõik numbrid väljaarvatud arvu lõpus olevad nullid. 2) kümnendmurrus kõik numbrid va. Arvu ees olevad nullid. Arvutamine ligiklaudsete arvudega: 1) liitmisel, lahutamisel ümardatakse lõppvastus ühise madalaima järguni. (Tüvenu...

Matemaatika - Põhikool
15 allalaadimist
19
docx

Pi põhikooli matemaatikas

...lesandeid, arvutatakse komakohti ja luuletatakse luuletusi ning laule. 3. PI PÕHIKOOLI MATEMAATIKAS 3.1. Matemaatika 6.klassile I raamat Uurimistööks uurisin matemaatika õpikut 6.klassile. Käesolevast raamatust kirjutasin välja arvutamise valemid, lühike ajalugu, info taskuarvuti kasutamise kohta ja näiteülesanded. Esimest korda mainitakse koolimatemaatikas arvu 6.klassis. Antud õpikus vajatakse arvu ringjoone pikkuse ehk ringi ümbermõõdu ja ringi pindala leidmiseks. Kasutatakse ligikaudset väärtust 3, 14. Selles õpikus on juurde lisat...

Matemaatika - Põhikool
17 allalaadimist
14
doc

Funktsioonide õpetamisest põhikooli matemaatikakursuses

...ärtused võivad ka muutuda. Näiteks ühe kilovatt-tunni elektrienergia eest tuleb maksta x eurosenti, pärast hinnatõusu on uus hind y eurosenti. Matemaatikatunnist tuttavatest valemitest võib vaatluse alla võtta ringjoone pikkuse ja ringi pindala valemid, mis sisaldavad konstanti . Ringjoone pikkuse valemis c = 2r ja pindala valemis S = r2 esineb üks konstant ja üks muutuv suurus. 1.2. Võrdelised suurused ja nende omadused Kui kaks positiivset suurust sõltuvad teineteisest nii, et ühe suuruse suurenemisel (või vähenemisel) mingi arv korda su...

Matemaatika -
14 allalaadimist
15
doc

Mõisted matemaatikas

... 6 2 3 3 1 Antud arvude vähim ühiskordne on: 2 · 2 · 2 · 3 ·5 · 2 · 2 · 2 = 960 Üksliige ehk monoom on arvuliste ja täheliste tegurite korrutis. Ülesanne 2 Arvutamise abivalemid : Valemi Valem Sõnades Näiteks nimetus Kahe arvu summa ja samade arvude vahe Ruutude vahe (a+b)(a-b)= a²- b² korrutis võrdub nende (a + 2b)(a ­ ...

Matemaatika - Põhikool
57 allalaadimist
13
docx

Diskreetse matemaatika elemendid, eksami konspekt

...ruktsiooni ,,kui ..., siis ...". e. Ekvivalents (märk ) tähendab matemaatikas sagedasti kasutatavat seost ,,parajasti siis, kui". f. Tehete järjekord kõrgemast madalamani ¬, &, , , . g. Def. Lausearvutuse valemid on parajasti need, mida saab koostada alltoodud reeglite abil. g.i. Iga lausemuutuja on lausearvutuse valem. g.ii. Kui on lausearvutuse valem, siis ka ¬ on lausearvutuse valem. g.iii. Kui ja on lausearvutuse valemid, siis ka ( & ), ( ), ( ...

Diskreetse matemaatika... - Tartu Ülikool
82 allalaadimist
2
doc

8kl matemaatika mõisted

Üleminekueksami mõisteid

Matemaatika - Põhikool
108 allalaadimist
16
docx

Diskreetne matemaatika I - hulgad 2

Küsimus 1 Õige / Hinne 1,00 / 1,00 Millised järgnevad võrdused on korrektsed Grassmanni valemid ? Vali üks või enam: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Küsimus 2 Õige / Hinne 1,00 / 1,00 Misnimelise reegli/seaduse abil saab mittetäieliku Cantori normaalkuju teisendada täielikuks Cantori normaalkujuks ? ( sisesta ühesõnaline vastus ) Vastus: kleepimisseadus Küsimu...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
111 allalaadimist
246
pdf

Funktsiooni graafik I õpik

... an    b bn 5) Astme astendamisel astendajad korrutatakse: am n  amn Kehtivad ka valemid: m 1 n a1 = a a0 = 1 a n  a n  am an © Al...

Matemaatika - Keskkool
59 allalaadimist
3
doc

Trigonomeetriliste funktsioonide valemid

...lised funktsioonid. Trigonomeetrilised võrrandid Põhiteadmised · Kraadimõõt; · radiaanimõõt; · suvalise nurga (ka negatiivse) trigonomeetrilised funktsioonid; · trigonomeetrilised põhiseosed; · trigonomeetriline avaldis; · taandamisvalemid nurkade 90o , 180 o ja 360 o puhul; · kahe nurga summa ja vahe siinus, koosinus, tangens; · kahekordse ja poolnurga siinus, koosinus, tangens; · siinus- ja koosinusteoreem; · trigonomeetrilised funktsioonid, nende graafikud ja omadused; · trigonomeetrilised põhivõrrandid. Põhioskused · Täis...

Matemaatika - Keskkool
65 allalaadimist
2
pdf

Trigonomeetria valemileht

...s2 Nurga trigonomeetriliste 2 tan tan2 = funktsioonide märgid veerandites 1 - tan2 Korrutiseks teisendamise valemid + - sin + sin = 2 sin cos 2 2 ; + - ...

Matemaatika - Keskkool
214 allalaadimist
273
pdf

Lembit Pallase materjalid

... Kui as¨umptoodiks olev sirge ei ole vertikaalne, siis selle t~ousunurk = , 2 sirge t~ous k = tan on l~oplik suurus ja kaldas¨ umptoodi v~orrand on y = kx+b. Tuletame valemid sirge t~ousu ja algordinaadi m¨a¨aramiseks funktsiooni y = f (x) j¨argi. Kui funktsiooni y = f (x) graafiku punkti M (x; y) liikumisel l~opmatusse punkti kaugus sirgest y = kx + b on l~opmatult kahanev suurus, siis |x| (vastasel korral on tegemist vertikaalas¨umptoodiga). Olgu M funk...

Matemaatiline analüüs - Tallinna Tehnikaülikool
788 allalaadimist
2
doc

Trigonomeetria põhiseosed

valemid, seosed, harjutus ülesanded

Matemaatika - Põhikool
22 allalaadimist
51
pdf

Matemaatilise analüüsi konspekt

... 0 < <1 © 2001 - Ivari Horm (ranger@deepdust.com), Toomas Sarv 30 Maclaurini valem. Funktsioonide ex, sin x, cos x, ln(1+x) ja (1+x)a valemid (tõestusega). Kui Taylori valemis (24.4) võtta x 0 = 0, siis saame Maclaurini valemi. f ' (0) f ' ' (0) 2 f ( n ) (0) n (18.1) f ( x) = f (0) + x+ x + ... + x + R n ( x) 1! 2! ...

Matemaatiline analüüs - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist
51
pdf

Enno Paisu konspekt

... 0 < <1 © 2001 - Ivari Horm (ranger@deepdust.com), Toomas Sarv 30 Maclaurini valem. Funktsioonide ex, sin x, cos x, ln(1+x) ja (1+x)a valemid (tõestusega). Kui Taylori valemis (24.4) võtta x 0 = 0, siis saame Maclaurini valemi. f ' (0) f ' ' (0) 2 f ( n ) (0) n (18.1) f ( x) = f (0) + x+ x + ... + x + R n ( x) 1! 2! ...

Matemaatiline analüüs - Tallinna Tehnikaülikool
171 allalaadimist
4
doc

Matemaatiline analüüs - teooria spikker

... (tõestusega). 1,xi] 22. Asümptoodid. Kaldasümptoodi valemid. Funktsiooni täielik uurimine. ...

Matemaatiline analüüs - Tallinna Tehnikaülikool
955 allalaadimist
1
doc

Geomeetria valemid

Ande Andekas-Lammutaja Matemaatika ­ Geomeetria Täisnurkne kolmnurk c = a 2 +b 2 a 2 = fc b 2 = gc h 2 = fg ab = hc c = 2R Kolmnurk P = a +b +c ah ab sin a 2 sin sin S= = = 2 ...

Matemaatika - Keskkool
461 allalaadimist
1
doc

Funktsiooni tuletise valemid

...imuudu suhete piirväärtust argumendi muudu lähenedes nullile. lim x xlim f ( x + x ) - f ( x ) y ' = f ' ( x ) =x 0 = 0 y x Funktsiooni tuletise valemid: ' 1 1 =- 2 x x (x 2 ) ' = 2x x ' =1 c' = 0 [cf ( x)] ' = cf ' ( x ) ( x) ' = 1 2 x [ f ( x) ± g ( x)] ' = f ' ( x) ± g ' ( x) (x ) n ' = n x n -1 [ f ( x ) g ( x )] '...

Matemaatika - Keskkool
535 allalaadimist
1
doc

Ruutfunktsioonid

Ande Andekas­Lammutaja Matemaatika ­ Ruutfunktsioonid Ruutfunktsiooni harud avanevad üles, kui a>0 ja alla, kui a<0. Ruutfunktsiooni graafikuk...

Matemaatika - Keskkool
502 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun