Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"uksnes" - 71 õppematerjali

9
pdf

Lambakarjus ja aeg

Ta teadis, mida voib tunda~ kui pole enam aega, kui iga heli laulab teisega kaasa uhes hetkes, kusimata, millal tuleb tema kord. Kuid ta oppis rohkemgi - ta oppis nagema helide varve ja neidki korraga, justkui taevasugavusest lahvavat valgusahvatust, pais- kamas valgust igasse elusasse rakku ja pannes nad tukslema jumaliku laulu rutmides. Paike saras kirkalt ja kirgas oli karjuse meel. Uksnes maed, vanad ja targad, olid tema vestluskaaslasteks. Kui kari Boi vaikselt rohtu kaljudest umbritsetud aasal, voolis karjus tamariskipuust kujukesi ning puhus neile sisseelu - nemadki raakisid slis temaga ning said osaks tema maa- ilmast. Ta ladus kive uksteise peale, nonda et neist said majad ja kindlused, lossid ja kaubakojad, ta tegi neile umber muuri ja rajas varavad. Ta puhus elu turuplatsidele ning tanavatele ning sai osaks sagivast rahvamur...

Kirjandus - Keskkool
18 allalaadimist
3
doc

Figaro pulm, lühireferaat

TALLINNA POLÜTEHNIKUM FIGARO PULM Kristin Vaarmann PA-10B Tallinn 2010 Figaro pulm Figaro pulma kirjutas Wolfgang Amadeus Mozart js selle esiettekanne toimus 1. mail 1786 Viini Burgtheateris. Kahte esimest etendust juhatas Mozart ise. Viini publiku reaktsioonid olid vaga vastu...

Muusika - Kutsekool
24 allalaadimist
34
pdf

BIOLOOGIA UURIB ELU 12. klass

ainete oksudatsioonil (joon. 1.2.). Organismid mitte uksnes ei vota viiliskesk- konnast energiat vastu, r,aid ka vdliutar..ad seda. NAiteks eraldaverd soojusenerS;iat koik organis- mid, kelle keha temperatuur on r,,iiliskeskkonna...

Bioloogia - Keskkool
22 allalaadimist
24
docx

Referaat laskesport

Kui see nii ei ole, tuleb teha muudatusi. Ulesallasuunalise paranduse saab teha rihmaga, suurema kulgsuunalise muudatuse saab keha nihutamisega. Tahtis on, et kogu keha tuleb uude asendisse. Uksnes kasivarre nihutamine ei ole piisav, selle tagajarjeks voib olla tulemuse halvenemine. Vaikesi muudatusi saab teha hingamisega, kui see ei ole piisav, siis olaraua reguleerimise ning vasaku kuunarnuki nihutamisega. Kontrollida on vaja enne iga lasu sooritamist, sest lasu sooritamine, ta...

Kehaline kasvatus - Sisekaitseakadeemia
10 allalaadimist
11
docx

Molekulaarbioloogia

Rekombinant-vektor-vaktsiinide e DNA-vaktsiinide puhul manustatakse peremeesorganismi patogeeni antigeene produtseerivaid geene, kusjuures vektoritena (geeni kandjatena) kasutatakse kas apatogeenseid voi atenueeritud viiruseid voi baktereid voi bakterite plasmiide. Plasmiidide kasutamise korral on oigem konelda DNA-vaktsineerimisest, kuna geenikandja ei ole elusorganism, vaid uksnes DNA-molekul. Nii inimese kui loomade viiruste vastaste vaktsiinide loomisel on sagedamini kasutatav vektor vaktsiinia viirus-atenueeeritud rougeviirus, tanu oma lihtsale struktuurile. Bakteritest on vektorina kasutatud Salmonella typhimuriumi atenueeritud tuvesid. Veterinaarias on kasutusel kaks metsloomadel kasutatavat marutaudivaktsiini, kus vektorina on kasutatud vaktsiinia viirust. DNA-vaktsineerimine Vektor-vaktsiini korral paljuneb vek...

Bioloogia - Eesti Maaülikool
16 allalaadimist
9
docx

Energia ja keskkond kordamisküsimused

Milliste energiaallikate ressursid on suurimad maailmas ja Eestis? Eestis baseerub umbes 60% ulatuses eesti põlevkivil. Kui lisada põlevkivile teised kohalikud energiaallikad, sh turvas ja biokütused, saame kodumaiste energiaallikate osatähtsuseks primaarenergia bilansis üle 70%, mis näitab Eesti suhtelist energeetilist sõltumatust. Maailma en...

Energeetika -
28 allalaadimist
10
docx

Tsiviilõiguse üldosa

Selgita kus asub tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS) õigussüsteemis. · Rääkida õigussüsteemist (selgitus v joonis) · Mis tähtsusega on TsÜS üldpõhimõtted Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 3 näeb ette, et seaduse sätet tõlgendatakse koos seaduse teiste sätetega, lähtudes seaduse sõnastusest, mõttest ja eesmärgist. Kuigi TsÜS-i § 1 kohaselt sätestatakse sel...

Tsiviilõiguse üldosa - Tartu Ülikool
83 allalaadimist
186
pdf

Kanjimärkide morfoloogilisi seletusi. Võrdlev analüüs märgisõnastike kanji etümoloogiatest.

V~ordlev analu ¨u¨s m¨argis~onastike kanji etu ¨moloogiatest. Indrek Pehk 2000 m¨arts ¨o diplomito ¨ ¨ Helsingi Ulikooli Humanitaarteaduskond Aasia ja Aafrik...

Kultuuriajalugu - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
25
docx

Vähkkasvajad

2 VÄHIPAIKMED................................................................................................... 4 1. EESNÄÄRMEVÄHK...

Bioloogia - Kutsekool
13 allalaadimist
4
docx

August Comte lühikokkuvõte ja elulugu

jaanuar 1798 Montpellier ­ 5. september 1857 Pariis) oli prantsuse filosoof, sotsioloogilise distsipliini rajaja ja positivismi õpetlane. Teda võib pidada esimeseks kaasaegseks teaduslikuks filosoofiks. Comte arendas välja positiivse filosoofia ning püüdis sellega paremaks muuta Prantsuse revolutsiooni ajal tekkinud sotsiaalseid pingeid. Tema p...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
35
docx

Finantsianalüüs ja investeeringud 1. kontrolltöö

Finantsaruandluse analuusi 7 etappi jarjekorras. Definitsioon Valem Arvutused. Arvtulemus (tabelis) Arvu interpreteerimine Võrdlus (Üldtunnustatud kriteeriumiga + hinnang; Statistikaametiga + hinnang) Dunaamika ja dunaamika põhjused Parandusettepanekud ­ kõige tahtsam punkt! See miks me analuusi teem...

Finantsanalüüs -
33 allalaadimist
47
docx

Äriõiguse konspekt

Mida tähendab õigus objektiivses ja subjektiivses mõttes - Objektiivses tähenduses on õigus õigusnormide kogu; kõik õigusnormid kokku. - Subjektiivses tähenduses on õigus konkreetsele indiviidile kuuluv käitumisvõimalus, mis tuleneb õigusnormidest (seadustest). 2. Nimeta õiguse idee kolm elementi Õigus koosneb: õiglusest - on inimeste koosluse põhiväärtus, mis esitab õigusele nõ...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
14 allalaadimist
71
docx

Võlaõiguslikke riigikohtulahendite vihik

I SEMINAR 3-2-1-63-15 p 13 (tasu kokkuleppe puudumine) Asja uuel läbivaatamisel ei ole ringkonnakohus seotud maa- ega ringkonnakohtu eelnevates lahendites tehtud järeldusega, et poolte vahel oli leping seadmete kasutamise kohta (vt TsMS § 693 lg-d 1 ja 2). Ringkonnakohtul on õigus tõendeid ümber hinnata, seda kohtuotsuses põhjendades (...

Võlaõigus - Tallinna Majanduskool
32 allalaadimist
72
docx

Tööõigus

Merle Erikson I Tööõiguse olemus ja rakendusala Tööõiguse olemus Töötamine töölepingu alusel Töö tegemine võib toimuda erinevates õiguslikes vormides Tööõigus reguleerib töölepingu alusel tekkinud suhteid Töölepingu alusel: teeb fuusiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile tööandja maksab töö...

Tööõigus -
28 allalaadimist
13
docx

Majandusõpetuse alused

Mida ütleb nõudluse seadus. -Kui hüvise hind tõuseb siis nõutavad kogused vähenevad. 2. Mis on asenduskaup? Mille hinna tõus suurendab teise hüvise nõudlust. 3. Kaaskaup?- Kaup mida ostetakse koos teise kaubaga. Nt coka ja pitsa 4. Mida ütleb pakkumise seadus? Kui hüvise hind tõuseb siis pakutavad kogused suurenevad. 5. Mis on pakku...

Majandus -
10 allalaadimist
3
docx

Kaasused - Õiguse alused

Tellijat huvitab vaid resultaat, mitte see, millal ja mis tingimustes too tehakse. Tooettevotja otsustab ise, millal ja mil viisil ta tellimuse taidab, vastutab ise tooohutuse eest, loob ise tingimused tellimuse taitmiseks ja kannab ebakvaliteetselt tehtud tooga tekitatud kahju. Tellija reeglina ei sekku tookorraldusse ega juhi tood, kuid ta voib siiski anda juhiseid, mis voivad olla suunatud uksnes too resultaadile. Kui tegemist on tooettevotulepinguga, siis tooandja ei kohustu tootajale maksma puhkusekompensatsiooni. Jarelikult pidi Ilmel olema tooettevotu suhe. 2. Neeme V. ja Olavi K. leppisid omavahel kokku, et Olavi K. teeb Neeme V-le kuuluvas talus koik kevadised pollutood talle kuuluvate pollutooriistadega temale sobival ajal. Koigi tehtud toode eest lubas Neeme V. maksta Olavi K-le 960 eurot hiljemalt 20. juuniks. Kas Olavil oli toolepin...

Õigus alused - Keskkool
28 allalaadimist
18
docx

Haldusõigus ja -menetlus konspekt- kordamisküsimused

Kirjandus: 1) Soovitatav- Haldusmenetluse käsiraamat, Aedmaa 2) Pole kohustuslik - Administratsiooni diskretsiooni ja selle kohtulik kontroll, Kalle Merusk 3) Haldusõiguse üldosa ja halduskohtumenetlus (kollane) Eksamieeldus: referaat (9-10 lk). Teema - uurimispõhimõte ja kaalutlusõigus riigikohtu lahendites (23.03) Haldusõigus suunatud isiku õiguste kaitsele! Haldusõiguse Euroopastumine #SuurPahaPoliitika Hea halduse põh...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
1 allalaadimist
4
docx

MERETRANSPORDI KOMMERTSEKSPLUATATSIOON II KODUTÖÖ

Haagi-Visby reeglite (HVR), Hamburgi reeglite (HR), Rotterdami reeglite (RR) ja Kaubandusliku meresõidu seaduse (KMS) sarnaste sätete võrdlus merevedaja vastutuse kohta. Vastused tuua lühidalt koos viidetega vastavale sättele reeglites javõi seaduses. Sätted HVR HR RR KMS Vedaja peab enne reisi ja reisi...

Meretranspordi... -
3 allalaadimist
117
pdf

Haldusõiguse õpik

HALDUSÕIGUS Kalle Merusk, Indrek Koolmeister Õpik Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele TARTU ÜLIKOOL. ISBN 9985-822-18-8 Eessõna Käesolev haldusõiguse õpik on mõeldud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna üliõpilastele abimaterjaliks haldusõiguse õppekursuse omanda...

Haldusõigus -
1 allalaadimist
9
odt

Minu kodukoha mullastik

Järvamaa Kutsehariduskeskus „MINU KODUKOHA MULLASTIK“ Kristel Eslas PM20 Türi 2020 SISUKORD 1. Sisukord ...................................................................................2 2. Mulla teke .................................................................................3 3. Eesti mullastiku iseloom...

Mullateadus - Kutsekool
5 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun