Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"uhtlasi" - 67 õppematerjali

uhtlasi on uue integraali alumine raja v˜rdne u v¨¨rtusega, o aa mis vastab muutuja x v¨¨rtusele a ja ulemine raja on v˜rdne u v¨¨rtusega, mis aa ¨ o aa vastab muutuja x v¨¨rtusele b. Seega on uue integraali alumine raja φ(a) ja aa ulemine raja φ(b). Kokkuv˜ttes saame j¨rgmise valemi: ¨ o a ∫ b ∫ φ(b) f (x)dx = f [ψ(u)]ψ ′ (u)du . (5.29) a φ(a)
9
pdf

Lambakarjus ja aeg

Ta tegi linna kohale tahistaeva ning sai uheks iga sundiva tahe sarahtusega,kustuva paikese iga viimase kiirega. Ta nagi virguvaid jumalaid ja maailmaks laialilaotuvaid hlidusid ning tundis, kuidas nende kehast sunnivad mered ja maed. Ta oli uks koigi seast ja koik oli uhtlasi temas. Ta koges koiksuse raputavat ligiolu ning seda, kuidas selles jumalikus ligiolus vallanduvad pisarad ja naer. Tasa astusid ta tallad magiradadel lammaste kannul. Kui tal midagi teha polnud, motles ta valja uue maailma ning elas selle elu vlimase kui rakuga. Kari kosus tema kae all, toved ja metselajad hoidsid eemale ning onnistus puhkas karjuse tegude peal. Talved veetis lambakarjus kulas, kus tal oli vaike savist ja olgedest onn...

Kirjandus - Keskkool
18 allalaadimist
104
pdf

Konspekt

Determinandid 1 Determinandi m~ oiste 1.1 Idee selgitus Algul defineerime esimest j¨ arku determinandi, siis esimest j¨arku determinandi abil teist j¨ arku determinandi, seej¨arel teist j¨arku determinandi abil kolmandat j¨ arku detereminandi jne, n-j¨arku determinandi defineerime (n - 1)-j¨arku determinandi kaudu. Sel- list defineerimisviisi nim...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
490 allalaadimist
15
doc

Antiikaja teater

a Juhendaja: **** ***** Tallinn 2009 Sisukord Sisukord...

Kultuuriajalugu - Põhikool
112 allalaadimist
3
doc

Proteaasi aktiivsus

Biokeemia Laboratoorne töö "Protelüütilise ensüümi ehk proteaasi aktiivuse määramine" Nimi Grupp 1. Töö eesmärk: Määrata antud protelüütilise ensüümi aktiivsust ja teha vastavad arvutused. Ensüüm: Alkalaas 2. Teooria Proteoluutilised ensuumid ehk proteaasid (EC 3.4.4., peptiid - peptiidhudrolaas...

Biokeemia - Tallinna Tehnikaülikool
75 allalaadimist
6
doc

Kultuurantropoloogia eksami kordamisküsimused ja vastused

Mille poolest erinevad müüt ja muistend? Muut on lugu jumalatest ja heerostest. Kui muudi sisuks on algaeg, loomine, siis muistendid puudutavad lähiminevikku, meie maailma, neil pole maailma loomisega pistmist. Muistend - kindel stereotuupne sisu, skeem. Faabula selgus ja ebapersonaalsus on muistendi tunnuse...

Kultuurantropoloogia - Tallinna Ülikool
94 allalaadimist
2
docx

Nafta – maailma kuningas või Achilleuse kand ?

Iseenesestmõistetavalt peab sellel olema ka mõjuv põhjus , miks nafta on tänini väga laialdase kasutusalaga . Naftat kasutatakse suures mahus ning see mõjutab kogu maailma . Kuid kas nafta mõjuvõim on meie õnn või õnnetus? Esimene na...

Keemia - Keskkool
64 allalaadimist
3
doc

Mõistete seletaja - bioloogia mõisted

10 klass Mõistete seletaja NAD - (nikotiinamiidadeniindinukleotiid) ­ makroergiline uhend, mis osaleb glukoosi lagundamisel vesiniku aatomite sidujana. Glükolüüs - koigis rakkudes toimuv glukoosi esmane lagundamine. anaeroobne glükolüüs (kaarimine) ­ Hapniku pu...

Bioloogia - Keskkool
11 allalaadimist
142
pdf

Matemaatiline analüüs I

Matemaatiline anal¨ uu¨s I Jaan Janno ii Sisukord 1 Funktsioonid ja nendega seotud m~ oisted 1 1.1 Reaalarvud ja Arvtelg. Absoluutv¨a¨artuse m~oiste. Reaalarvudest koosnevad hulgad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 J¨a¨ avad ja muutuvad suurused. Funktsiooni m~oiste ja esitusviisid....

Matemaatika -
35 allalaadimist
34
pdf

BIOLOOGIA UURIB ELU 12. klass

Uhtlasi kuulub ta loomaraku membraanide koostisse (vt ptk. 3.4 ) Liig ne kolesterool v6ib ladestuda koos rasvhapete ja lubisooladega arterite seintesse. See pohjustab veresoonte lupjumist ehk atero- Vahad kuuluvad samuti lipiidide skleroosi. Sellised veresooned on vdheelastsed ning verevool nen- hulka, kuid nende mole...

Bioloogia - Keskkool
22 allalaadimist
11
docx

Molekulaarbioloogia

Rekombinant-DNA tehnoloogia kasutusele votmine on oluliselt avardanud voimalusi uurida geenide molekulaarset struktuuri ning parilikkuse biokeemiat. Uhtlasi on tanu rekombinant- DNA tehnoloogiale astutud kvalitatiivne samm edasi biotehnoloogias ja nakkushaiguste diagnostikas. Rekombinant-DNA tehnoloogia pohimeetodid on jargmised: DNA molekuli lohestamine e loikamine fragmentideks restriktsiooni ensuumide abil, mis lohuvad sidemed nukleiinhapete (NH) vahel spetsiifilise nukleiinhapete jarjetusega piirkonnas (iga ensuumi jaoks eri NH jarjestus) Nukleiinhappeline hubridiseerimine -tanu DNA, RNA mol...

Bioloogia - Eesti Maaülikool
16 allalaadimist
105
doc

Õigussüsteemide võrdlev ajalugu

Kiilkirjaõiguse üldiseloomustus Kiilkiri oli kirjaviisina käibel IV aastatuhande teisest poolest eKR kuni meie ajaarvamise alguseni. Esimene oluline arheoloogiline kiilkirjaseaduste leid oli Babüloonia kuninga Hammurapi (valitses 1792-1250) seadusesammas, millesse on kaeverdatud Hammurapi koodeks koos proloogi ja epiloogiga....

Õigussüsteemide ajalugu - Tartu Ülikool
436 allalaadimist
8
docx

Matemaatiline analüüs I 2. teooria KT vastused

Funktsiooni muudu esitus diferentsiaali ja jääkliikme summana y = f'(a)x + , kus = r(x)x Kuidas käituvad diferentsiaal ja jääkliige argumendi muudu x suhtes, kui x läheneb nullile? (tõestada!). funktsiooni muut y koosneb kahest liidetavast, millest esimene on diferentsiaal dy = f'(a)x ja teine on . M~olemad liidetavad on l~opmatult kahanevad protsessis x 0. V...

Matemaatika -
42 allalaadimist
142
pdf

Matemaatilise analüüsi konspekt TTÜ's

Matemaatiline anal¨ uu¨s I Jaan Janno ii Sisukord 1 Funktsioonid ja nendega seotud m~ oisted 1 1.1 Reaalarvud ja Arvtelg. Absoluutv¨a¨artuse m~oiste. Reaalarvudest koosnevad hulgad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 J¨a¨avad ja muutuvad suurused. Funktsiooni m~oiste ja esitusviisid. 3 1.3 Fu...

Matemaatiline analüüs - Tallinna Tehnikaülikool
31 allalaadimist
2
docx

Toitumise uurimistöö kaitsekõne

Tere! Mina olen ****** ****** , 11B klassi õpilane ja tegin uurimustöö teemal ,,Tervislik toitumine Jakob westholmi gümnaasiumis?’’ Teema pealkiri on esitatud küsimusena, sest töö käigus selgub, kas toit on tervislik või mitte. Valisin teema sellepärast, et olen ise pikalt tegelenud spordi ja oma toitumise jälgimisega. Tänu sellele olid mul ka soodsad tingimused töö koostamiseks. Peale selle huvitun väga spordist ja toitumise...

TOIDUAINETE SENSOORSE... - Keskkool
52 allalaadimist
16
docx

Matemaatiline analüüs 2 KT

Erinevalt m¨a¨aramata integraalist, tuleb m¨a¨aratud integraali korral lisaks suurustele x ja dx asendada ka integreerimisl˜oik koos rajadega. Uus integreerimisl˜oik koosneb funktsiooni u = ϕ(x) v¨a¨artustest, mis on saadud argumendi x varieerimisel ¨ule kogu esialgse integreerimisl˜oigu [a, b]. Uhtlasi on uue integraali alumine raja v˜ordne ¨ u v¨a¨artusega, mis vastab muutuja x v¨a¨artusele a ja ¨ulemine raja on v˜ordne u v¨a¨artusega, mis vastab muutuja x v¨a¨artusele b. Seega on uue integraali alumine raja ϕ(a) ja ulemine raja ϕ(b). Kokkuv˜ottes saame j¨argmise valemi: b φ(b) ∫ f ( x ) dx = ∫ f [ψ ( u ) ] ψ ' ( u ) du . a...

Matemaatika -
14 allalaadimist
74
pdf

Kujutava Geomeetria abimaterjal

Viimaste jiirgi 3) mdrgimeselle l6ikesirgeja antud sirge leitaksel6ikejooneprojektsioonid fioon.2.22). l6ikepunkti,mis Uhtlasiongi antudsirgeja tasandil6ikepunkt( L=a X s=s x o ) . ,, (g r'i .. . | ..t , --t> {. --- , Joon.2.22 Kaks tasandit on teatavastiparalleelsed,kui Uhe tasandi kaks l6ikuva...

Insenerigraafika - Tallinna Tehnikaülikool
79 allalaadimist
6
docx

Rikkekaitse

Tallinna Polütehnikum Rikkekaitse Referaat Deniss Skrabutenas AA-12 Tallinn 2015 RIKKEKAITSE Rikkekaitse all moeldakse kaitset, millega hoitakse inimesi või koduloomi rikke tagajarjel pingestunud osi selliselt puudutamast, et puude võiks ohtlik olla. Rikkekaitse kohta on kasutatud ka nimetust kaudpuutekaitse. Rikkekaitse tagamist mõjutavad mitmed tegurid. Elektrisead...

Füüsika - Kutsekool
2 allalaadimist
204
pdf

Topoloogilised ruumid

(2.1) T˜oestus. Olgu hulga X igale elemendile x pandud vas- usteem U(x) ⊂ P(X), mis rahuldab omadusi tavusse hulkade s¨ 0 0 1 -4 teoreemist 2.2. Teoreemi 2.1 p˜ohjal saab leiduda ainult ¨ks topoloogia hulgal X, milles hulgad U(x) on hulga X punk- u tide u ¨mbruste s¨ ¨ usteemideks. Uhtlasi n¨aitab teoreem 2.1 ¨ara ka lahtised hulgad. Moodustame T = { A | A = ∅ v˜oi A rahuldab tingimust (2.1) }. N¨aitame, et T rahuldab topoloogiale p¨ ustitatud n˜oudeid 10 -30 definitsioonist 1.1. Teoreemi 2.2 omaduste 10 ja 20 p˜ohjal X ∈ T . Et ka ∅ ∈ T , siis topoloogia n˜oue 10 on t¨aidetud. Olgu Ai ∈ T , i ∈ I ja A = ∪i∈I Ai . Siis Ai = ∅ v˜oi Ai ∈ U(x) iga x ∈ Ai ja i korral. (2...

Matemaatiline analüüs 2 - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
1
odt

Kõrboja peremees- armastuskiri Villult Annale

Kuid sõnad, mis mul mõtteis olid ei vaiki. Päeval mil vangist vabanesin oli mu elu üks parimaid päevi. Vangis olles õppisin, et just töö tegemist tuleb armastada, sest see viib elus kaugele ja elu ise tundub mitmekülgsem. Kui ma järve äärde pesema läksin ja nägin seal sinu ja Mousi jälgi olin ma nagu õnnega üle valatud....

Eesti kirjandus - Põhikool
8 allalaadimist
47
docx

Äriõiguse konspekt

Mida tähendab õigus objektiivses ja subjektiivses mõttes - Objektiivses tähenduses on õigus õigusnormide kogu; kõik õigusnormid kokku. - Subjektiivses tähenduses on õigus konkreetsele indiviidile kuuluv käitumisvõimalus, mis tuleneb õigusnormidest (seadustest). 2. Nimeta õiguse idee kolm elementi Õigus koosneb: õiglusest - on inimeste koosluse põhiväärtus, mis esitab õigusele nõ...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
14 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun